2010. március 15., hétfő

neo.Crysis: A Halál Angyala


Mielőtt belekezdenék a cikkembe, szeretnék tisztázni pár dolgot..


Nem élvezetből, vagy bármiféle rasszista kárörömmel fűtve írom és mutatom be mindazt, amiről most fogok írni, csupán bemutató és ismertető jelleggel. Nem foglalok állást, és nem érdekelnek a kiváltó okok, sem a politikai helyzetek..Nem érdekelnek a fajok vagy bármiféle származásból adódó gyűlölködések, csupán a tényre alapozva, hogy ember ember életét vette önkényesen, mint valami utolsó mocskos állat vagy talán még azok sem tesznek ilyesmit, hogy addigi barátaikat, szomszédaikat, ismerőseiket mészárolják le..Az emberiség megannyi hibát halmozott már fel történelme során, undorító és egymáson élősködő faj vagyunk- de mégis a legsúlyosabb tetteknek azokat tekinthetjük, mikor az embertársaink ellen követünk el olyan vétkeket, melyek a másik életébe kerülnek.

Mai cikkem fő alakja a leghírhedtebb náci SS-orvos:

dr. Josef Mengele
azaz
dr. AuschwitzDr. Mengele fajbiológiai tanulmányokat folytatott, majd miután a a fronton sérülést szenvedett a háború ideje alatt, 1943-ban Auschwitzba vezényelték. A német eszményi orvos megteremtője volt, illedelmes, művelt, a hazája szolgálatának szentelte orvosi tudását és egyben gyilkos is volt. Legelőször a cigánytábor kórházszektorában tevékenykedett, mint főorvos, majd figyelme és érdeklődése egyre inkább az ikrek fejlődése felé fordult. Hogy mi volt ennek az oka? Egyszerű- az ikerszületések valószínűségének titkának megfejtésével a germán faj létszámát akarta növelni.

Vizsgálatait cigány gyerekeken kezdte, majd a zsidókon folytatta. Több száz ikerpárt gyűjtött össze, kisgyerekeket és időseket egyaránt. A parancsnoksága alá tartozó deportált orvosaival minden egyes iker testméreteit alaposan feljegyeztette. Az ikreket nem egyszer anyjukkal mentette meg az elgázosítástól, ellátásuk az átlagosnál jobb volt, a doktorok kedvesen bántak velük, sőt dr. Mengele nem egyszer édességeket is adott nekik. A gyerekek nevezték el őt a Halál Angyalának.Kutatásai során nem riadt vissza semmiféle eszköztől. Ha az egyik iker meghalt, a másikat lelőtte, majd a boncolásnak vetette alá őket, hogy szenvednek-e ugyanazon betegségekben. Egy éjszaka alatt átlagosan 4 ikerpárt boncoltatott fel orvosaival. Cigány és zsidó gyerekeket szívbe adott kloroforminjekcióval ölt meg, vagy volt akiknek a vénáit varrta össze, mesterséges sziámi ikreket alkotva ezzel. Rengeteg vért vettek a gyerekekből, valamint a zsidók között tapasztalható fejlődési rendellenességeket vizsgálta, annak bizonyítása képen, hogy a zsidó nép alsóbbrendű származása miatt gyakrabban fordulnak elő ezek a genetikai hibák. Szenvedélyesen gyűjtötte a zsidó törpéket, mozgássérülteket, hermafroditákat. Sokukat megölette, hulláikat kifőzette és az összerakott csontvázaikat Berlinbe küldte további kutatásokra.


A németek között hatalmas tiszteletnek örvendett, hiszen nem lopott, nem tömte meg a zsebeit a lopott zsidó-arannyal. Ápolt, tiszta, elegáns, jóképű és magabiztos SS-százados volt, az élet és halál uraként tekintettek rá. Mengele ennek megfelelően szeretett Istent játszani-egy kelés, egy heg vagy egy pattanás éppen elég volt neki, hogy halálra ítéljen valakit. Egyszer egy zsidó ünnep alkalmával, egy ótestamentumi példát felidézve egy felfüggesztett bot alatt vonultatott el több száz magyar zsidó fiút. Akinek a feje nem érte el a botot, az a gázkamrába került.

Legelső megmozdulásait a cigánytáborban kezdte el.

Mi is volt ez?

A romákat azért hozták a táborba, hogy halálra dolgoztassák őket. A többi fogolytól eltérően nem szelektálták őket. Nem ölték meg a gyerekeket és a munkaképteleneket, sőt a családok együtt maradhattak. Dolgozniuk a saját táborrészük kiépítésekkor kellett. Hajukat nem borotválták le, megtarthatták civil ruháikat és értékeiket. A terhes nők szülhettek, a gyerekek játszóteret kaptak. Összesen Birkenauban 371 roma kisgyerek született. Mind ott is halt meg. A németek kutatási céllal akarták őket felhasználni, ezáltal egyfajta cigány-rezervátumot akartak létrehozni. A terv totális kudarcba fulladt, Mégis a német szervek minél több romától próbáltak megszabadulni az országuk területén, ezért negyed-sőt nyolcad származású cigányokat is deportálták ide. A létszámuk miatt az egész cigányság éhezett. A fiatal lányok prostitúcióból próbálták eltartani családjukat. Hamarosan járványok törtek ki közöttük. Dr. Mengele több ezer tífuszos cigányt küldött gázkamrába. Amikor Himmler meglátogatta a cigánytábort és meglátta a körülményeket, utasítást adott ki, hogy mindet semmisítsék meg azonnal. 1944-ben elkezdték a munkaképesek elszállíttatását. A többiek felkelést szítottak, de az ellenállást fegyverekkel és kutyákkal megtörték a németet és még azon a hajnalom mindegyiküket elgázosították. Holttesteiket gödrökben égették el. Halálsikolyaikat végighallgatta az azon az éjjelen érkezett első magyar zsidó transzport, akik a kiüresedett cigány barakkokban kaptak helyet.

dr. Mengele szelektálásai


A szelektálást már a transzportok beérkezésekor megkezdte. Munkára való alkalmasság szerint vagy csupán személyes okokból választotta ki az embereit és döntött életük fölött. Az életet és a halált a jobb és bal oldal jelentette. A jobb oldalon a krematóriumot jelentette. A beérkezettek 70-80%-a a bal oldalra került, gyerekek, anyák, terhes nők, öregek, hadi rokkantak, fogyatékosok. A napi szelektálásokkor meztelenül kellett állniuk, és elsősorban a betegeket valamint a mélabús embereket jelölte ki, volt azonban hogy az alapján döntött, ami eszébe jutott: volt hogy kijelölte, aznap a kék szeműek mennek a krematóriumba, volt hogy a vastaglábúakat jelölte ki. Reggeltől estig lehetett hallani a halálsikolyokat a tábor egész területén, az épp ott folyó szelektáció áldozatainak sikolyát. Dr. Mengele a nőkkel sem bánt másképp, a meztelenre vetkőztetett nőknek felemelt karral kellett előtte elszaladniuk. A német katonák által megerőszakolt nők embrióit kiműtötte, sorra véve a nőket, első, második, harmadik negyedik hétben levő magzatokat és így a tovább idősödő magzatokat.. Kísérletei alatt a nők méhébe savat öntött, vagy esetleg el is távolította azt, hogy ezáltal sterilizálja őket a további zsidó szaporulatok megelőzése érdekében. Kórházi ellenőrzéseit naponta 5-6-szor is megismételte, hogy szelektálhasson, valamint hogy minden utasítását betartják a zsidó orvosok.

Sok mindent hallhattunk már a gázkamrákról..de hogyan is működtek valójában?

A krematóriumok:

Mint ahogy mondtam, a bal oldal a krematóriumba vezetett..de hogyan is történt az elgázosítás?
A bal oldalra szántak elindultak bal felé kézipoggyászaikkal. 200 méterre volt található a 4 krematórium, egyenként 2000 fős befogadó képességgel bíró betonhelyiség volt. A félelemtől megtorpanó első sor megnyugodhatott, miután elolvasták a világ összes nyelvén ott álló feliratot "fürdő", mely miatt nyugodtan besétáltak. Parancsot kaptak a levetkőzésre. A terem falai mellett padok álltak, fölöttük fogasok, a fogasokon számok. Az SS figyelmeztette a tömeget, hogy mindenki jól jegyezze meg a számát, hogy aztán könnyen megtalálják a holmijukat és a ruháikat. A tömeg nyugodt volt, csupán az feszélyezte őket, hogy férfi, nő és gyermek egymás előtt volt kénytelen levetkőzni. Innen egy betonhelyiségbe terelték őket tovább, ablaktalan homályos berendezetlen terembe. Ez volt a gázkamra. Becsukták mögöttük az ajtót, majd eloltották a fényeket. A következő percekben egy luxusautó, melyből egy orvos százados és egy az egészségügyi altisztje 4 darab 1 kg-os bádogdoboz emelt ki. A négy betonlapot eltávolították, mely a bunker szellőztetéséért voltak felelősek. Gázálarcot vettek fel, majd a bíborvörös színű klórszemcséket a nyílásokba öntötték, majd a betonlapokat azonnal visszahelyezték. A gázszemcsék lehullottak és a levegővel való érintkezés után klórgázt fejlesztettek, ami 5-10 percen belül a legszörnyűbb és kínosabb fulladásos halált idézte elő. Fél óra múlva elindultak a ventillátorok. A zsidó orvosok beosztott emberei kinyitották a gázkamra ajtajait, majd a 2000 orrvérzés miatt vöröslő hullát gumicsővel-vízsugárral lemosták, majd elszállították őket a kazánterembe.

A kazánterem 15 helyiségből állt. A betanult személyzet a hullákat úgy szállította, hogy a szájukba sétabot görbe végét akasztották, vagy a fejüknél fogva vonszolták őket. Egy kazánba 3 halottat tettek egyszerre, amik 20 perc alatt hamuvá égtek. Az égetés előtt a fogorvos-kommandó eltávolíttatta a halottak arany fogait. Naponta 20-30 ezer fő érkezett Európából, kiknek 70-80 %-a itt végezte, a krematóriumok kéményei állandóan égtek, és égett hús szagot öntött a táborra. A hamut hetenként a közeli Visztulába dobták.


A krematórium égetéseket 1944.11.17-én országosan betiltatták. Hogy élő szemtanúja ne maradjon a legsötétebb német műhely titkainak, a zsidó orvosok majd ezer fős személyzetét kivégezték. Egyedül dr. Mengele mentette ki a halálra ítéltek közül orvosait, mivel fajbiológiai munkáját még nem fejezték be. Amikor az oroszok megérkezésének híre elérte a tábort, zűrzavar keletkezett az SS soraiban, és dr. Mengele orvosait bevitték a lágerbe, és otthagyták őket. Azok elvegyültek a több ezer fős fogollyal, és többé már senki sem tudta, hogy kik ők.

Dr. Mengele 1945 januárjában kutatási eredményivel elhagyta a tábort majd eltűnt. Soha nem került bíróság elé. Több tíz éves dél-amerikai bújkálás után állítólag egy pikniken 1979-ben vízbe fulladt, bár a megtalált test nem volt azonos Megneléével...


"Dr. Nyiszli Miklós 1946-ban vetette papírra borzongató önéletírását a hírhedt lengyelországi haláltáborban töltött időről és az ott végzett kényszerű foglalatosságáról. A szerző a túlélést a szakmájának köszönhette, orvos volt, és ráadásul Németországban végzett, kiváló szakmai tapasztalattal, tudással rendelkezett, ez elősegítette, hogy Dr. Mengele "kiválasztottja" legyen."

Akit jobban érdekel a téma, a könyvet INNEN töltheti le!

30 megjegyzés:

 1. Biztos lefagyasztatta magát :D

  Egyébként tudom beteg rohadék állat vagyok, de van valami hatalmas és gyönyörű perverz erő abban ahogy egy ember így mert ítélkezni egy fajtársa felett. Annyira beteges...

  VálaszTörlés
 2. Káin:

  ..oké oké..ítélkezünk sokminden fölött...de ez mindenen túlmegy szerintem, hogy milliós embertömegeket állatként gyilkoltak le szemrebbenés nélkül...

  VálaszTörlés
 3. -Neo:

  Igen! És durva hogy ezt meg tudták csinálni! Valami hihetetlen!!!!!!

  VálaszTörlés
 4. Ez utóbbi a legdurvább, hogy a magát civilizált, művelt világnak tituláló országok végignézték ezt az egészet. Hát, ez a demokrácia, meg a más országok belügyeibe be nem avatkozás, ennyit ér.
  Amúgy ezekkel a témákkal igenis, foglalkozni kell, ebben nincs semmi beteges rasszizmus vagy fajgyűlölet. A történelem egy szelete, épp azért megérdemel annyi figyelmet, mint a Római Birodalom története vagy bármi más.

  VálaszTörlés
 5. Nagyon jo cikk volt, ilyen jellegu tajekoztatasokat (ugy ertem tortenelmi jellegueket) meg varok, nagyon tetszett (marmint nem eme hosi tettek) hanem a cikk konkretumai, informacioi. Koszonom.

  VálaszTörlés
 6. Vajon miért van az, hogy majdnem minden potenciális zseni őrültként vagy/és tömeggyilkosként végzi?

  VálaszTörlés
 7. Damien- Ez egy nagyon "normális" jelenség, azok az egyének akik valamilyenféleképpen "kiválnak " a többiek közül, azoknak szinte 100% -a labilis, (kevés a pszihésen kiegyensúlyozott, ritkaszámba megy).

  Éppen ezért ők azok, akik képesek felrugni a "normál" élet banálisságát elégedetlenségükkel, állandóan keresve az önmegvalósitást belevetik magukat külömböző "célok "elérésébe. Ez ugyanúgy érvényes negativ mint pozitiv személyekre.

  Példa: Egy költőnek nem abból áll az élete, hogy leül néhány órát az iróasztala elé és gyönyörűszép verseket ir, hanem egy "örökös" kin, elégedetlenség, pszihés terhek (éppen labilissága miatt), amelyek egészen a zavarodottságig vezethetnek...A zseni attól zseni, hogy teljesen kilép a mindennapból, a normálisból, épp ezért legtöbbször a tömeg elitéli őket...

  VálaszTörlés
 8. Már vártam az ilyen jellegű cikkeiteket :) Érdekes..nagyon is :| Meg persze brutál...
  Én még egy állatot sem merek megkínozni/megölni nemhogy embert O_o Ezek a németek :D
  Azért valljuk be nem csak ma vannak terroristák,régen is voltak :D Őrültek meg még többen xD Ha jobban megnézzük sok tudós/fizikus német :D Ezek pedig valamennyire őrültek :D [ tisztelet a kivételnek]
  Azért remélem h titkoban,nyilvánosan már nem csinál ilyesmit az ember,ez tényleg nagyon nem normális :|

  VálaszTörlés
 9. Hát igen... Érdekes dolog, hogy az ember mennyire szeret istent játszani. Érdekes és szörnyen undorító. A cikk jó összefoglalása volt ennek. A témába vágó könyvek közül a Nyiszli-félét olvastam, azon kívül az Embertelen kutatást (A. Pasternak) meg Merlétől a Mesterségem, a halál-t. (Mind elég tanulságos, ajánlanám minden holokauszt-tagadónak...)

  Egyébként nem csak régen szerettek istent játszani, lásd újabban a klónozást pl. (Nehogy azt higgye bárki, csak állatot sikerült klónozniuk eddig az orvosoknak. ;))

  VálaszTörlés
 10. na miért is utálom a németeket?

  mert minden német, kegyetlen, arrogáns, és felsőbbrendűnek hiszi magát. - legalábbis ők ilyenek voltak. Hitler pincsi kutyái. betegesen gyilkoltak, több tízmillió embert, egyetlen szemrebbenés nélkül. múltkor töri órán egy Hitleres filmet néztünk, de ott nem tudtam meg erről semmit, mármint semmi érdemlegeset. Schindler listája? az sem volt ennyire részletes. köszi Neo, hogy ezt megosztottad velünk. a mai napi borzalom is megvolt.
  cuppp.
  letti.(:

  VálaszTörlés
 11. Ez szörnyű volt, mármint nem a cikk, hanem amiket tettek. :S Nekem ez már túl beteg. Itt sok-sok ezer emberi életről van szó. Dédmamám és papám meséltek nekem azokról az időkről, hogy a zsidó szomszédjaikat elvitték, és sosem látták őket többet. Nagypapámat pedig az oroszok vitték el, onnan szökött haza két év után.
  A kísérletek, a gázkamrák. Egyszerűen nem tudom felfogni, hogyan voltak képesek megtenni, és mások hogyan tudták végignézni. :( Borsódzik a hátam ettől a témától.

  VálaszTörlés
 12. -Letti:

  Azért én a náci diktatúra bűneiért nem általánosítanék összességében a németekre. Gondolj csak bele, Sztálin végigcsinálta ugyanezt, annyi különbséggel, hogy ő a saját népét irtotta gulágokban.
  Ugyanúgy mészárlás, csak a mögötte lévő eszme más.

  -Cukorka:

  Minden kornak megvan a maga emberi szörnyűsége, naiv dolog lenne azt remélni, hogy pont a miénk különbözik.

  VálaszTörlés
 13. A cikk nagyon jó volt ezt vártam..több történelmi cikket:)Érdekes,hogy Istennek képzelte magát és több ezer emberen ítélkezett.Minden ilyen okos ember ilyen lesz?
  Nightmare:Ezeknek az embereknek muszáj volt a parancsot teljesíteni.Egyébként a német katonák akik még élnek..azt mesélték egy történelmi filmben,hogy mindennap hallják az emberek sikoltását és előttük van a haláluk képe is.Ugyanakkor muszáj nekik kizárni ezeket mert egy idő után megőrülnek tőle.

  VálaszTörlés
 14. Ami szintén hihetetlenül beteges az az, ahogy a tábor ma fest. Amikor 3 éve jártam Auschwitzban a középiskolai osztályommal,körülbelül úgy éreztem magam mint a cirkuszban. Én a látogatást követően hónapokig eléggé magam alatt voltam, eszméletlenül megrázott. Amitől hányingerem lett az az ott burjánzó szag, amit le se tudok írni nektek mihez hasonló, de borzasztó volt...és az, hogy ahogy belépsz egy büfét látsz magad előtt. Nos hát..gondoltam magamban jó étvágyat azon csoporttársaimnak, akik jóízűen falatoztak,mihelyst kilétünk a tábor ajtaján...ha valami akkor ez beteges.

  VálaszTörlés
 15. Wonderland:

  Úgy hiszem semmi sem muszáj, én inkább haltam volna meg, minthogy gyerekeket, családokat, terhes nőket, férjeket mészároljak le. Ilyen bűnnel élni... áh inkább a halál.
  Mindig van választás.

  A katonák megérdemlik a sikolyokat. Ez a minimum.

  Ez egy vélemény, az én egyéni véleményem. Nem kötekedésnek szántam. :)

  VálaszTörlés
 16. -Nightmare:

  Úgy gondolod, hogy ha egy géppuskacsővel néznél farkasszemet, biztosan képes lennél az áldozatokat szem előtt tartani?
  Ezt annak talán elhiszem, akinek szárnyai vannak és glória a feje felett.

  Ne haragudj, nem személyeskedésnem szánom, ez csak az én véleményem.

  VálaszTörlés
 17. Hm... Én inkább hallgatok mint a sír. Nem foglalok semmilyen állást ilyetén témákban :}

  VálaszTörlés
 18. Látom nem csak engem nyűgöznek le az orvostudomány és az emberi kegyetlenség együttes végkifejletei..:D

  Hát igen..mellesleg ezekkel a táborokkal ezernyi rémtörténet kering a köztudatban és az irodalomban egyaránt, de kifejezetten csak Mengelével akartam foglalkozni..pedig közel sem ő volt a legrosszabb és legzsarnokabb...volt egy két női felettese...-.-

  Jól van, rendben..majd ha megint felbukkan bennem valami történelmi, tudományos és egyben orvosi rémsztori-megosztom veletek. ^^

  Kifejezetten érdekelnek a különös történelmi és tudományos események.

  VálaszTörlés
 19. Káin: figyeltem is, hogy csendeskedsz....XD

  VálaszTörlés
 20. -Neo:

  Osszad is mert tényleg jó meg érdekes!

  Hidd el jobb ez így. :D

  VálaszTörlés
 21. A buchenwaldi tábor parancsnokának a felesége volt az akinek a kérésére emberbőrből lámpaernyőt, pénztárcát meg hasonlókat készítettek. Voltam Auschwitzban de Buchenwaldhoz képest állítólag az vasárnap délelőtti piknik.

  Kis kiigazítást tennék: az elgázosítást nem klórral hanem az ún. Zyklon-B-vel, vagyis kristályosított ciángázzal végezték, amelyet a német IG Farben cég gyártott nagy tételekben. A Zyklon-B szobahőmérsékleten illékony, gőze belélegezve fulladást és gyors halált okoz igen kis mennyiségben is.

  VálaszTörlés
 22. -Dirgesinger:

  Mi a véleményed arról, hogy állítólag nem léteztek gázkamrák?

  VálaszTörlés
 23. Valami fórumon olvastam, hogy a gázkamrák nem is működhettek úgy, ahogy állítják, merthogy befelé nyílnak az ajtók, és azt írta a kommentelő, hogy akkor mégis hogy vitték ki a sok hullát, ha az ajtót se tudták kinyitni miattuk? Erre válaszul azt olvastam valahol, hogy a Zyklon-B gáz hatását érezvén az emberek egymást agyontaposva próbáltak feljebb kerülni oda, ahol még volt némi friss levegő. Nem mind a padlón hevertek, amikor rájuk nyitottak, hanem egymás hegyén hátán nagy kupacokban...

  Nem tudom, mi az igazság. De az biztos, hogy én nem a holokauszt-tagadóknak hiszek...

  És valahol sztem tényleg az a leghátborzongatóbb és a legszörnyűbb az egészben, hogy az emberek egyvalakinek a szuggesztív szavait hallgatva jutottak idáig.

  VálaszTörlés
 24. -Tímea:

  Igen én is erről hallottam, hogy befelé nyílnak.

  Az tény, hogy a zsidók a holokausztból is pénzt csinálnak maguknak :DDDDD

  VálaszTörlés
 25. Hát jahm, az valahol már szánalmas vagy nem is tudom, vicces, hogy most is pl. a MÁV-ot akarják beperelni a deportálásért vagy mi... :D Éljenek a pénzéhes leszármazottak! :P

  VálaszTörlés
 26. -Tímea:

  Igen azt is tudom. Undorító 1 nép...

  VálaszTörlés
 27. Az a véleményem, hogy a saját szememmel láttam, ami ott volt, és ez csak egy tábor egy szekciója. Ennyi...

  VálaszTörlés
 28. LittleDevil | Meti2010. április 5. 21:03

  Ez am télleg szörnyű volt.
  De am Én most így személy szerint kínaikkal csinálnék iet:$
  túlsokan vannak meg ottismien már, hogy megcsonkítanak kisgyereket azér h több pénzt tudjön összekoldulni...
  Meg a japánokis már mér ölik a Delfineket meg a Bálnákat???
  (Erről van egy South Parkos rész is :P)
  nade akkoris...Basszák meg...

  VálaszTörlés
 29. -Meti:

  Az az ő bajuk hogy sokan vannak, mi nem köztük élünk ;)

  És nem mindegyiket kínai csinálja ezt hanem kb az olyanok akik úgy élek mint az itteni cigányok, azok közül is a koldulós fajta, aki azért üti a hasát terhesen gumikalapáccsal, hogy fogyatékos gyereke szülessen és felvehessen még több segélyt.

  Azért mert finom. :D

  VálaszTörlés
 30. ...történt valami gyógyászati pozitívum is a kisérletekben,amit most hasznosítanak?

  VálaszTörlés

Ezeket is ajánljuk: