2010. július 9., péntek

Misantrophe Mandy: Novella

Észrevehettétek, hogy mielőtt egy irodalmi életművet mutatok be, hozok egy-egy művet ízelítőnek. Most is így történik, a pszichoanalízis, a borzongató novellák mestere, Csáth Géza az alkotó, akinek egy rövidebb novelláját hoztam ezúttal. Jó olvasást! :)

A béka

A békát utálom. Szeretek minden állatot, tudom, hogy egyformán fölséges alkotásai a természetnek, de a békától iszonyatosan undorodom.

Elmondom önöknek, hogy miért, bár ha csak ráemlékszem is a dologra, reszkető félelem fog el, a gyomrom rémületes undorban vonaglik, a szemeim előtt és a torkomon hideg, nedves varangyok mászkálnak, a füleimben egy békanyálszagú hang vartyog, és gerincoszlopomban görcsös, jéghideg iszonyat szaladgál. És én ma éjjel nem fogok aludni. Mégis elmondom, hogy miért iszonyodom a kicsiny békától; miért merednek meg az izmaim halálos izgalomban, amikor két békaszem pislogó, rohadt fényét látom a múltból az agyvelőmbe világolni.

A béka az az állat, mely az életemnek legnagyobb, legjelentőségesebb perceit okozta. Csakhogy ezek a percek számomra nem az öröm, hanem a borzalom percei voltak. Tudom, azt gondolják majd, hogy mindazt, amit elmondok, egy szegény, szerencsétlen ember mondja el önöknek, akinek a szeme káprázott; tudom, hogy legföljebb érdekesnek találják az esetemet. De kérem, gondolják el, hogy ezt tenniök embertelenség volna. Mert végigszenvedtem akkor ezer ember helyett azt az őrjítő, kárhozatos félelmet, melyet ezer és ezer között nem ismer meg egész életében senki. Önök nem fogják megismerni. Gondolják el, és ne bámuljanak rám, hanem érezzenek együtt velem.

Egy áprilisi esős éjszakán fölriadok az álmomból. A másik oldalamra fordulok, és próbálom folytatni az alvást. Hánykolódom, igazgatom a párnát, de nem sikerül az alvás. Ideges, lázas reszketés búvik lassan minden porcikámba, és valami ismeretlen félelem kezd reám szállni a csöndes sötétségben, mialatt künn az áprilisi eső esik, s mellettem a feleségem lélegzetét hallom.

Érzem, hogy ismeretlen félelem kerít mindjobban a hatalmába, és hogy nincs ellene védekezés sehol sem.

Először szabadulni próbálok tőle, olvasok magamban. Számokat adok és szorzok össze, a régi tanulótársaim nevét sorolom föl; hiába - nem sikerül. A félelem egyre erősebb lesz, és minden csepp vérembe beveszi magát, a szívem erősen dobog, a fejemben nyomást érzek, s mindenem hideg. Az izzadság kiüt a homlokomra.

S e pillanatban hang üti meg a fülemet. Egy hang, amely gyereksíráshoz és elkínzott állat nyögéséhez hasonló. Egy hang, amelyre meghűl a velő a koponyámban, és a gerincemen rettenetes görcsös borzongás fut végig.

Hallgatózom.

A hang ismétlődik. Erősebben és erősebben. Hallatára idegeim minden szálát elállja a rettenet és a kín. Valami üvöltő, panaszos, hívó és fenyegető hang, amelyet majd végtelen messzeségben, majd közvetlen közelemben hallok, mintha az ágyam fájából és a szobabútorokból áramlana felém.

Mintha egy halálra kínzott kicsi gyerek nyöszörögne. Mintha valami kitépett szárnyú vén bagoly üvöltene az éjszakába az elmúlásról.

És a hang nem szűnik. Rövid szüneteket tart. Majd folyton erősödik, rémületesebbé és fájdalmasabbá válik.

Az egész testem csupa hideg veríték. Fölugrom az ágyból, gyertyát gyújtok, azután rohanok vele szobáról szobára. Megállok. Hallgatózom. A hang egyszer távolabbról, másszor közelebbről hangzik. Reszketve és fülelve sietek újra és újra keresztül a szobákon. Mintha a hang a konyhából jönne. Valóban, amikor kiléptem, betöltötte az egész konyhát ez a nyögő, pokolian nyávogó, vartyogó hang.

Sietve keresni kezdtem, honnan jő. Egy sarokból hangzott, ahol a mosóteknő állott. Elveszem a teknőt. Egy állatot látok ott, akkorát, mint egy kis macska. Gömböcbe gabalyodva ült, és lomha mozdulattal felém fordult.

Béka volt. De milyen béka. Soha ezelőtt nem láttam olyant. Szőrök voltak a testén. A szemeiből zöldes lidércfény világolt. A teste halotti bűzt terjesztett. Undok nagy szájából csak úgy ömlött a rémületes hangok áradata. Mintha valami felsőbb hatalom parancsára végezte volna pokoli énekét. Abban a pillanatban, ahogy megláttam, eszembe jutott valami, amitől a szívem verése megállt egy pillanatra.

A vidékünkön az a hit van elterjesztve, hogy amely házban ilyen szőrös béka éjjel megjelenik, ott hamarosan meghal valaki. Abban az időben több ilyen esetet hallottam. Egy szomszédunk - jómódú gazdaember - mondta nekem, hogy saját szemével látta az átkozott szőrös békát, és leánya, a szép, tizennyolc éves Ágnes, rövid időre azután meghalt.

Akkor egy pillanatig se hittem a dolgot, végre is az ember nem hisz el meséket, ezenkívül a természetrajz se ismeri azt a békát, miért higgyem el tehát én.

De amikor ezzel a békával ott szemben álltam, minden csepp véremmel hittem rémséges jelentőségében. Villámgyorsan rávetettem magam, és rátérdeltem a hideg, undok testére.

Hatalmas bömbölésbe kezdett, mely oly mély és erős volt, hogy lónyerítéshez hasonlíthatnám. Megrémültem, hogy a feleségem fölébred rá. Fölkaptam hát az állatot, és teljes erővel odacsaptam a konyha köves padlójához. Úgy koppant, mint egy vasgolyó, és hirtelen talpra állva, méternyi ugrással a sarokba igyekezett. Tehetetlenségemben ide-oda rugdosni kezdtem, s nem engedtem, hogy talpra álljon. Zöld varangynedvet lövellt ki a teste, és ez a nyúlós, bűzös folyadék jelölte az útját. Míg így időt nyertem a gondolkodásra, megpillantottam a favágó baltát, s elhatároztam, hogy azzal pusztítom el a szörnyet. Odatereltem tehát a sarokba, ahol a balta állott, azután fölkaptam a szerszámot, hogy gyorsan végezzek vele. Időt vesztettem-e, vagy hogy volt, nem tudom, de a varangy talpra állt, és villámgyorsan nekem ugrott, éppen a nyakamra, és megharapott.

Fogai voltak.

Leráztam magamról, és lefogtam. Reá térdeltem újra: megint azt az erős, nyerítő hangot hallatta. - Azután rávágtam a fejére a balta fokával. Zöld vér freccsent az arcomra, és éreztem, hogy a tehetetlen állat micsoda óriási erőfeszítést tesz, hogy elmeneküljön. Újra ütöttem, vágtam. Földaraboltam. Levágtam a lábát, a fejét, úgy, hogy a végén csak egy alaktalan, nyálas, bűzös, zöld tömeg feküdt előttem.

Mikor elvégeztem rémes munkámat - föllélegzettem, úgy éreztem, mintha talán sikerült volna megvédeni enyéimet a fenyegető halálveszedelemtől. Reszketve, fázva, de megkönnyebbülve mentem vissza a hálószobába. A feleségem csendesen, nyugodt lélegzettel aludt. Halovány arcán enyhe mosolygás lebegett. Odamentem és megcsókoltam, mire gyengén sóhajtott. Egy ideig szorongva néztem az arcát, azután fáradt és mély álomba merültem.

Másnap korán reggel, amikor felébredek - mert korán kelő ember vagyok - rémülve jut eszembe, hogy a béka tetemét, a véres baltát és az éjjeli küzdelem nyomait elfeledtem eltakarítani. Kiugrom az ágyból, és a konyhába sietek, hogy - ha lehet - még elejét vegyem annak, hogy a cselédek vagy a gyerekek meglássanak vagy megtudjanak valamit.

Csodálkozásomra nem volt semminek semmi nyoma. A balta a helyén állott. A konyha kövei tiszták, a szolgáló még nem jött be a cselédszobából.

Önök most azt mondják, kérem, hogy álmodtam. Tudják meg tehát, hogy a feleségem e nap után két hétre kiterítve feküdt.

14 megjegyzés:

 1. Hú ez tetszett, na megszerzem a könyveit ennek a férfinak! Mind ilyen?

  VálaszTörlés
 2. Káin: A novelláinak a nagy része hasonló (nem mind misztikus, de sok bennük a kegyetlenség, a borzongató elem). A naplója is érdekes, bár az kicsit szárazabb, de vannak benne mókás dolgok (pl.: ahogy a dugásait számolja adott évben. :D) Az egy elmebeteg nő naplója híres még, ami tulképp egy orvosi tanulmány, de a beteg téveszméinek a leírása tök érdekes. A mek.oszk.hu-n ezek mind fent vannak, meg még drámák is meg esszék, de azokat nem olvastam, nem ismerem. Ha gondolod, ott körülnézhetsz, mielőtt látatlanban megvennéd a könyveit. :) Egyébként örülök, hogy tetszett. ^_^

  VálaszTörlés
 3. Azon filózok, hogy a morfium függőségének köszönhetőek ezek a novellák, vagy alapból ilyen nagy arc volt? :DD
  Imádom őt. *-* Kár, hogy a suliban nem tanulunk róla. Mondjuk sokan kirohannának a mosdóba... xD

  VálaszTörlés
 4. -Mandy:

  Na köszi! Majd ott utána nézek!

  VálaszTörlés
 5. Én már általánosban is tanultam róla :D
  Azt hiszem azért lettem magyarszakos, mert csupa nyitott, értelmes tanárom volt. NAgyon szeretem Csáth Gézát, csak elkövettem azt a hibát, hogy őt választottam egyik szem.doga témámnak, és uh... -.- a munka totál el tudja venni az ember kedvét az olvasástól...

  VálaszTörlés
 6. Fekete Retek, ne is mondd. :D A szakdoli óta rá se tudok nézni se az Iszonyra se a Psychére, pedig szeretem őket... :D (Egyedül Orbán Ottónál fordult az elő, hogy a referátum után csak még jobban szerettem.)

  VálaszTörlés
 7. Ahh, Csáth Gézát már ajánlották nekem, mondván, hogy biztos tetszene. Igazuk lett.
  Nem is a béka ami borzongat hanem, hogy halált hozott...
  Na azt hiszem, én is kerítek tőle vmi olvasnivalót.:) Jut eszembe irodalom-szöveggyűjteményben van is.=)

  VálaszTörlés
 8. Véletlenül nem volt a távoli rokona H.P.Lovecraftnak. Simán annak tűnt az egész, de miuátn rápillantottam a születési idejére inkább azon tűnődtem el, hogy Lovecraft kezdte utánozni? Vagy tényleg a morfium mint Lovecraft esetében adta mind kettőnek az ihletet?

  VálaszTörlés
 9. -Kamupók:

  Hát nem tudom én sok írót ismerek akik ilyen stílusban írtak és nem koppintották egymást. Én anno még hogy ismertem volna Lovecaftot vagy Poet írtam elég beteg és hasonló novellákat pedig nem drogoztam. O__O

  VálaszTörlés
 10. Hát amennyit én tudok Csáthról, a pszichoanalízis miatt ír így. (plusz morfium, természetesen)
  Szerintem Lovecraft és az ő írásai között az a különbség, hogy Csáthnál általában az emberben magában van a rettenetet kiváltó dolog, míg Lovecraftnál inkább egy kivülről jövő fenyegetés van. (ezt már megint nem sikerült túl értelmesen megfogalmaznom :D)
  Bár az is igaz, hogy több Csáth novellát ismerek, mint Lovecraft művet, szóval cáfoljatok meg :)

  VálaszTörlés
 11. Ahham, akkor semmi cáfolat. Akkor inkább Poe-hoz hasonlít az úriember. Ő is a belső félelemre építette írásait.

  VálaszTörlés
 12. Wuáááááh *sikítófrászt kap*. Egyetlen fóbiám van, a békafóbia. Ma én sem alszok. O__o blőááá
  Nagyon durva a történet, nagyon tetszett. Mintha egy igazi rémálmot húzott volna ki a tudatalattimból.

  VálaszTörlés
 13. Ezért köszönet! (:
  Csáth Géza az egyik nagy kedvencem.
  Bár nekem az Anyagyilkosság vagy a Kis Emma ill. a Fekete Csönd a legnagyobb favoritok a novellái közül.
  És igen, Káin, a legtöbb műve ilyen. Vagy iszonyatosan egyedi módon betegesen perverz. Mint pl. A Napló c. műve.:D

  VálaszTörlés
 14. Szerintem, ahogy a reakcióját írja le a teremtmények gondolatára az sokkal gusztustalanabb, mint maga a lény T_T a békák cukik! :D persze köztük is akad kivétel.
  Am én azt hittem, h a feleségét darabolja le álmában...na ez nem jött be :D

  VálaszTörlés

Ezeket is ajánljuk: