2010. április 7., szerda

Káin: Szabadkőművesek III.

No megpróbálom most már tényleg befejezni ezt a sorozatot mert rendesen frusztrál. Az előző szabadkőműveses próbálkozásomban ( ami végül Káin felsőbb tudata I. lett) felvázoltam azt hogy kb. miért is fölösleges írnunk róluk. Okkultizmus keveredik a politikával ez már nem jó, nem tiszta. Nem azért teszik amit tesznek hogy jobbá fordítsák a világot hanem hogy kiépítsenek maguk közt egy pénzügyi és hatalmi hálózatot. Minden amit írok kétes információkból és a népnek elhintett magvakból áll, de azért folytatom... na éppen ezért sem a kedvencem titkos társaságokról írni mert.. titkos társaságok bakker... :-s

A Királyi boltívbe bekerülő szabadkőműves a Jahbulon szót kapta mint titkos kódot, ez rengeteg vallási vitáért lett felelős. A szó 3 különböző istenség összetételét sugallja:

Jah: mint Jahve a héberek istene Bul: Baal a Kánaániták ősi termékenységistene On: Ozirisz Egyiptom alvilági Istene

Sokan Baal-t démonnak tartották (egy időben versengett Jahve-val pók teste és 3 feje volt) akik a csalárdság, ravaszság láthatatlanná válás titkát tanította meg a szabadkőműveseknek. Bár ugye jó szokás főleg a keresztényeknél, hogy az egyik vallás a másik istenit démonizálja (pl a szentek által megölt démonok más vallás tiszta és jó istenségei voltak) ezért ez a feltételezés sem áll biztos lábakon, de igazából tudja a franc. Bár Baal héberül utat jelent, de többször megjelenik még ótestamentumi helynevek különböző istenségeire utalva. Ekkor még minden nemzet törzs volt, és minden törzsnek megvolt a maga istene. A helyzetet Belzebub is homályosítja bárminek is vesszük pl. Sátánnak ami teológiai szempontból 0%, ördögnek, Legyek urának ( Ba'al -zbub) az nem befolyásolja azt hogy ez a név szimplán, akkor is csak : Urat jelent. Az ótestamentumi tanszék londoni professzora szerint a héberek akkor vették át a Baal mítoszt amikor letelepedtek Kánaánban. Tehát jobb azt tudni, hogy:

SEM A ZSIDÓ, SEM A KERESZTÉNY HIT NEM SZÜLETETT MEG HIP-HOP A SEMMIBŐL ÉS IGENIS ÁTVETTE A TÖRZSEK ISTENEIT AMIT KÉSŐBB LEIGÁZ DÉMONKÉNT BEÁLLÍTVA. :P

Na ezért undorító az egész. Minden egy ágról fakad csak az ember önzése és politikaéhsége szított a hitekből háborúkat, közben az egyik fél sem vette észre az egységet... Ja és Jahve is ahogy Baal csak egy korai törzsi Isten volt. :P A Jahbulon 4 néven szóló név: kaldeus, héber, szír, egyiptomi. Ha lebontjuk a nevet jelentések szerint nagyjából ezt kapjuk:

Vagyok és leszek
Úr a mennyekben vagy a magasban
Mindenek Atyja: mindenkor
Mindenhol
Téged imád

A szent, a vad, a bölcs

Jehova, Jupiter vagy Isten


Sokan istenkáromlónak hiszik a szót pedig az istenkáromlás személyem szerint az amikor azt merjük állítani hogy egy isten van és az a miénk (különböző népcsoportonként, hitenként . ) Nem nincs kisajátítható Istenetek kedves hitek és népcsoportok, van egyetlen egy Isten ami mindenkié csak a különböző törzsek mind másképp értelmezik. De sajnos ezt senki sem fogta fel és értette meg az évezredek során. Az istenkáromlás szerintem az a kisajátító magatartást amit sokan művelnek különböző hitek alatt az emberek.

Sokszor merül fel a vád hogy a szabadkőművesség sátánista-e vagy sem. Személyem szerint az hogy bele eszi magát a magas elitbe és a politikába: igen teljes mértékben egyet értek azzal hogy sátánista. Itt az elején leszögezném ,, Magyarországon kb. senki sincs tisztában a sátánizmus fogalmával, sokan olyan rituálék sorainak gondolják amiben az ördög seggét csókolgatják leszbikus boszorkányok, nos az egy külön ág, az NEM SÁTÁNIZMUS hanem ÖRDÖGIMÁDÁS . Az én olvasatomban a sátánista azzal egyenlő hogy a felsőbb tudását, okkult hatalmát arra fordítsa hogy a mostani mulandó életében nagy anyagi sikereket érjen el és nem a spirituális megvilágosodás felé siessen. Ezért hívom pl a fogyasztói társadalmat vagyis bizonyos rétegeit is sátánistának. Na de vissza térve van egy gnosztikus és dualista álláspont Istenről ami igen érdekes:

" Lucifer Isten , és sajnos Adonaj is Isten... az igazi és tiszta filozófiai vallás a Luciferben való hit, aki Adonáj megfelelője, ám Lucifer ,a Fény Istene és a jó Istene harcban áll Adonájjal, a Sötétség és a Gonoszság Istenével.,,

Szerintem Istent és Sátánt alig egy hajszál választja el egymástól hacsak nem a Bibliára támaszkodunk. Ugyanis a folyamatos próbatételek által mosódhat csak tisztára a lelkünk a Sátán fogságában hogy Istenhez végül tiszta élekkel jussunk el (nem vagyok hívő, ez most csak egy félig keresztény olvasatban való filozofálgatás tézisei) . Tehát valamilyen szintén a negatív létezése is hasznos vagy egységesen vehető Isten másik arcának , de ez csak az én felvetésem mert pl a keresztény hit szerint egyáltalán nem férnek meg egymás mellett és harcban is állnak. Közben ha nem lenne két oldal ez a világ sem létezhetne ha már úgy értelmezzük az egészet hogy kivetítjük rá a katolicizmus elveit. Létezett valóban olyan szabadkőműves páholy amibe szexmágia (amiről már írtam a vámpíros cikkekben) és sátánizmus egyaránt volt, sőt sokszor az okkult jelképek szexuális jelképek is. Bár én hiszek abban hogy szexmágiával megvilágosodhatunk ami nem minden olvasatban sátánista, kivéve hacsak nem fekete tantráról esik szó. Ilyen jelkép pl: az Antal kereszt ami fallikus jelkép. Viszont a David V Barrett által megírt: Titkos társaságok nagyon sok infóval cáfolja azt, hogy sátánista lenne a szabadkőművesség, még egy lebuktatott keresztény összeesküvést is megír minek végén a rágalmazó felek vallják be tettüket. Ez a könyv az egyik forrásom is:

Nos hiába bizonyítja hogy nem sátánista, ha politikába és ilyen -olyan helyekre sunyiznak be akkor az is lesz. Bár lehet hogy a kielégíthetetlen szellemeket vonzza a tudásszomj és ezért lesznek tagok a felsőbb vezetők, de úgy vélem a két dolog egymásból következik.

Sok könyv teszi le a voksát amellett hogy a kereszténység és szabadkőművesség összeférhetetlen egymással, leginkább teológiai szempontok miatt. Pl sokan pogánynak tartanak MINDENT ami nem keresztény! ~bwáháhááááá csuklik, fuldokol ,fetreng a földön röfög, kuncog~ erre a legjobb példa a Káin felsőbb tudata I-ben elhangzott mély-keresztény komment is. Sajnos sokszor nem látják már a fától az erdőt. A pogány szót a eredetileg rómaiak használták a vidékiek egyszerűségére és életvitelére utalva . Észre sem veszik a világvallások, hogy mind ugyan ahhoz az Istenhez imádkoznak. A szabadkőművesség megköveteli az egyetlen teremtő istenben való hitet és a páholyszertartásokból kiderül, hogy ez az Ótestamentumi Isten. Ebből az Ótestamentumi istenből lett : Isten, Jahve és Allah is. :) A szabadkőműves páholyba tehát bárki beléphet bármilyen vallásból ha hisz Istenben. Ne merje egy "bárány sem,, azt hinni, hogy kizárólag nekik adatott meg az igazság, a bűnbocsánat és az ima-mágia mert akkor ugyan olyan hülye, diszkrimináló, bálványimádó, sátánista , istentagadók lesznek mint a többiek. Marha nehéz felfogni begyöpösödött, betanított , agy-mosott kedveskéim, ugyebár? (akinek nem inge ne vegye magára... a hangnemért pedig elnézést de már 100%-osan fel vagyok háborodva).

A kereszténység is tele van pogány szokásokkal, pl a Húsvét ami a tavaszi újjászületés ünnepe, Isten anyjának kijáró tisztelet a Római Magna Matere -hez köthető, de Ízisz ábrázolása is teljesen megegyezik Máriáéval pl: a csillagkorona a fej körül. Más vallásnak is van szűztől született megváltója, ezt se feledjük el, pl Herkules is ilyen volt. :) És a keresztények úgy gondolják, hogy:

"A valaha elhangzott helyes és jó dolgok mind hozzánk, a keresztényekhez tartoznak,, by: Szent Jusztiniánusz.

Hát ennél undorítóbb, butább, konok, faszkalap hülyeséget én még nem is olvastam!!! Ezzel próbálta azt magyarázni, hogy a kereszténység előtti hitekben és az ő utánuk következő hitben miért van annyi egyforma elem. A bicska kinyílik a zsebemben! Akkor ennyi erővel: Magyarországon minden az enyém mert ide születtem, az Iskolába ahová járok csak 5-öst kaphatok mert oda járok biza! Nem is tudom ezt a hülyeséget mihez hasonlítani.... O__O" Ez aztán az érv!

A keresztények szűklátókörűségben szenvednek, ők azért ítélik el a szabadkőművesség nyitottságát, azt tartják mindegy milyen Istenben hiszel csak higgy benne és a bent lévő tagok akár muszlim akár keresztény vagy zsidó nem beszélgethetnek a hitükről, mivel az idővel vita forrása lenne. Nincs Jahve, nincs Allah, nincs Jézus Krisztus: ISTEN VAN.

Sokak szerint a szabadkőművesség nem egy vallás hanem a Vallás amiben mindenki egyesülhet, de ezzel takarózva akár ki is használhatják az embereket, erről már nem is merek írni mert sosem fogom befejezni a cikksorozatot. Igazából magam sem tudom mit gondoljak.

Newton szerint:

" Ebben álla szabadkőművesség titka, hogy az embert ráébreszti a benne rejlő isteni tudatára, amelyből egész életének szépsége és értelme táplálkozik és arra készteti, hogy kövesse és annak engedelmeskedjék.,,

Egyet értek egy valamiben a szabadkőművesekkel: Fel kell rúgni azt a beképzelt dolgot, hogy Istent csakis az Egyház hierarchiáján keresztül lehet elérni! De hogy mit gondolok róluk nem tisztázott. Nem tudom eldönteni hogy pozitív-e vagy sem amit ők képviselnek. Pl a tanaik azok igen (amit eddig tudok) gyakorlatban valószínűleg az emberi természetből fakadóan biztos, hogy nem működik. Így lesz végül pénz és politikai oldalon.

Pár érdekesség még:

1.) A szabadkőműves jelekben szereplő G betű God-ot azaz istent jelképezi, ezért szerepel a legtöbb szimbólumban a G, a másik magyarázat szerint geometria miatt. Én az elsőt gondolom inkább megfelelőbbnek.

2.) " Talán emlékeztek rá, hogy az egyik teória a Templomos Lovagrendig vezeti vissza az eredetüket, márpedig Hugues de Payens és Godefroi de Saint-Omer utódairól kijelentettük, hogy egy virtuális, terület nélküli, de annál befolyásosabb államot alapítottak, amely mintegy háromszáz éven keresztül rányomta bélyegét a kora-középkori Dél- és Nyugat-Európára. Nos, van egy ország a Földön, amelyről mindent el lehet mondani, csak azt nem, hogy virtuális lenne; biztonságpolitikusok állítják, hogy bolygónkon jelenleg ez az egyedüli szuperhatalom. És ezt az országot szabadkőművesek alapították, s elveik szem előtt tartásával, elképzeléseik megvalósításával tették azzá, ami.

Igen, az Amerikai Egyesült Államokról beszélek.

Azt, hogy az USA első elnöke maga is a testvérek közé tartozott, már említettük. Azt viszont, hogy az Alapító Atyák jelentős hányada szabadkőműves volt, nem ilyen közismert. Az 1787 szeptemberében megszületett amerikai alkotmány 39 aláírója közül például 13-an egészen biztosan „testvérek” voltak, hatan később léptek be valamelyik páholyba, s további nyolc főről „megalapozottan feltételezhető”, hogy a szabadkőművesekhez tartoztak.,,

3.) Az egydolláros bankjegy története biztosan mindegyikőtök számára ismerős, de ettől függetlenül röviden összefoglaljuk, amit szimbolizmusáról tudni érdemes. A fentieket elolvasva – gondolom – senki nem lepődik meg azon, hogy az egydolláros bankjegy előlapján 1869 óta maga George Washington, pontosabban az első elnök arcképe látható.A hátlap már sokkal érdekesebb...na mi van ott? :D


És ha ráfektetünk a dollárbankjegyen látható Nagy-pecsét piramisos oldalára egy hatágú csillagot és összeolvassuk a csúcsokon fekvő öt betűt (a hatodik csúcs maga a szem lesz), na milyen betűk tűnnek elő? ASNOM, ami pedig a MASON (kőműves, angolul) szó anagrammája…

Akit jobban és részletesebben érdekelnek ezek az elméletek itt a forrás oldalam! itt még több ilyen van fent, bár a hat ágú csillag ne jelent semmit mert már a zsidók előtt is létezett mint jelkép no mindegy (ott nagyon zsidó behatásnak állítják be, ezért tettem ezt a kis megjegyzés):

http://konteo.blog.hu/2009/12/28/szabadkomuvesek_2_0

Nos az érdemes könyvekből már idéztem és kiírtam ide nektek eleget ebben a cikkbe leginkább már saját élmények és gondolatok is vezéreltek. Most az internetes oldalak jönnek a témában:

-Egy zsidó ellenes szabadkőműves összeesküvés elméletes 3 oldalas PDF fájl. Érdekes olvasmány bár kicsit bigott... bigottabb mint én :

http://www.google.hu/url?sa=t&source=web&ct=res&cd=81&ved=0CAUQFjAAOFA&url=http%3A%2F%2Ftinacska.uw.hu%2Fzolibacsi%2Fszabadkomuvesseg%2Fletoltes.php%3Fkep%3Dszabadkomuvesseg.pdf&rct=j&q=szabadk%C5%91m%C5%B1ves&ei=p72iS-iIHZqImwPXvaTxCw&usg=AFQjCNGR0D8PElVJAf5-FDqfa3YdXmJQYw

-Dr Somogyi István könyve, aki szerint a Szabadkőművesek felelősek Trianonért, az-az a szabadkőművesség igazi arca, teljes példány feltöltve:

http://titkost.50webs.com/konyvek/szabigazaa.htm

-Szabadkőművesség a Wikipédia szerint (kb az amit én is leírtam több fejezeten át csak kicsit több a név és az évszám):

http://hu.wikipedia.org/wiki/Szabadk%C5%91m%C5%B1vess%C3%A9g

-Magyar szabadkőművesek listája:

http://hu.wikipedia.org/wiki/Magyar_szabadk%C5%91m%C5%B1vesek_list%C3%A1ja

-Magyarországi Nagyoriens szabadkőműves páholy oldala:

http://www.nagyoriens.hu/

- Jobbikos oldal ír a szabadkőművességről és interjút ad a Nagyoriens szabadkőműves páholy vezetője:

http://jobbik.net/index.php?q=node/5230
- Egy rövidke cikk a szabadkőművesekről:
http://www.galilei.hu/sajto/ipmszabadkom.htm
-Magyarországi Symbolikus Galilei nagypáholy:

http://www.galilei.hu/
-Soproni szabadkőműves páholy:

http://www.szabadkomuvessopron.hu/

-Szabadkőművesek a politikában:

http://www.okotaj.hu/szamok/31-32/ot31-06.htm
-Szabadkőművességet leleplezni próbáló cikk:

http://www.asztralutazas.hu/index.php/kitekint/A-szabadkomuvesseg-igazi-arca.html

-Válogatott képek, videók a szabadkőművességről:

http://www.mommo.hu/cimke/szabadkomuvesseg

-Egy videó a szabadkőműves jelképekről, templomokról a világban:

http://www.indavideo.hu/video/Szabadkomuves_templomok_es_egyebek

Remélem tetszett a cikksorozat, engem kimerített mert ez nem éppen volt a kedvenc témám. Talán ebben a cikkben tudtam kicsit szabadabban fogalmazni és nem csak száraz elhintett tényekkel szúrni ki a figyelő szemeket...

7 megjegyzés:

 1. Nekem tetszett a cikk, meg mindegyik :D Végre tudok én is elég sokat róluk :) Eddig nem is gondoltam volna, hogy egy bankjegyen is kiíródik a MASON :D XD Hát fura volt.. :D
  A G betű a Masonok jelében, én úgy tudom az istent jelképezi, sok helyen olvastam..dehát kinek mi xD
  Tetszett ám :D köszi a beszámolóót :D Most inkább gyilkosokról olvasnék még xD Ha lehet :D

  VálaszTörlés
 2. -Cukorka:

  Jól van :D Majd Darkness intézkedik! ;DDD

  VálaszTörlés
 3. Na akkor az első gyilkosos posztomnak neki is ülök.:D
  Amugy, amikor én először hallottam a szabadkőmüvesekről, akkor én úgy gondoltam, hogy valami építkezési vállalat.:D

  VálaszTörlés
 4. Cukorka:
  Intézkedem.:D

  Amugy én amikor először hallottam a szabadkőművesekről, még általánosban hittan órán...:D Régen volt na.:D
  Azt hittem valami építkezési vállalat.:D Nem értettem, hogy a kőművesek, hogy jönnek ide??:D

  VálaszTörlés
 5. -Darkness:

  Most má' tudod, hogy így XD

  VálaszTörlés
 6. Darkness:D XD Köszii xD
  Neee, komolyaaan? xD O.o :D ÉN először Masonoknak ismertem, aztán rákerestem google-en és ott írta, hogy azok a szabadkőművesek xD

  VálaszTörlés

Ezeket is ajánljuk: