2010. február 23., kedd

Káin: Vámpírok a történelemben , irodalomban, okkult szempontokból I.

Kényes téma következik, valószínűleg sokan fognak utálni érte, de nem bírom tovább cérnával. Be szeretném nektek mutatni pár mondattal (ha-ha) a vámpírok igencsak hosszú történelmét és az irodalomban megtett útját a gyalázatos mai napokig. Nekem a vámpírok kiskorom óta nagyon nagy szerepet játszanak az életemben, nem csak olvasmányok voltak, hanem meghatározó pontjai a személyiségem kialakulásnak. Ezt olyan hatalmas írók tették lehetővé mint Stoker vagy Anna Rice , akik tényleg vissza tudták adni azt a sötét hangulatot amit a vámpírok képviselnek. Sajnálttal vettem észre, hogy a Twilight óta futószalagon jönnek ki a vámpírokkal kapcsolatos bugyuta és degradáló történetek, melyekben a vámpír lassan napfényen rohangáló pitiző kiskutyává válik.

Bizonyára jó pénz lehet benne, hisz a sok unatkozó tini és háziasszony szeretne közelebb kerülni a másvilági gyönyörű lényhez, hogy álmodozhasson valami elérhetetlen romantikus férfiképről. Csak sajnos nem ez a valóság.

Egy több száz éve halott, emberek vérén élősködő másvilági lény nem lesz szerelmes. Egy több éves gyilkos nem fog szeretni, mivel én sem leszek szerelmes a hamburgerbe amit megeszek. Ha mégis romantikus szálak kötik valakihez az mindenképpen tragédiába fog torkollni, mert ez egy olyan helyzet amiben igaz szerelem nem születhet és nem teljesülhet be. A vámpír szerelme tárgyát vagy meggyilkolja vagy pedig vámpírrá teszi, hiszen a szerelme megöregedése láttán még jobban szenvedne átkos valója miatt. Ha meg szerelme vámpírrá válik elveszti azt amibe bele szeretett, hiszen az élet, élni akarás, az ő fordítottja ragadhatja el már nem dobogó szívét, ha van ilyen egyáltalán.

Fel vagyok háborodva amit a mai írók művelnek, mert ezek a könyvek kikerülve a polcokra elnyomják a nagy régieket akik tényleg megragadták a vámpírizmus lényegét! Mi lesz ha olyan műalkotások mint az igazi Dracula, vagy Anna Rice könyvek már sosem fognak eljutni az új generációhoz? Mi lesz ha a vámpír képe a ledegradált kiskutya lesz???

MEGÖLNEK EGY MÍTOSZT! MEGGYILKOLNAK EGY LEGENDÁT!

Mivel szeretnék kitérni a filmművészeti, történelmi, okkult, irodalmi és saját elvi dolgaimra ezt a sorozatot is több részre bontom. Szerintem az a legjobb, ha az okkult szálakkal kezdem, hiszen így tudom megfelelően felépíteni a vámpír igazi arcát. Ezt megpróbálom ebben a részben elemezni nektek, de annyira szerteágazó a téma, hogy nem fog menni. Amiket most írok, nagy kutatások során és saját elméletekből építettem fel. HÍVŐ EMBEREK NE OLVASSÁK!

VÁMPÍROK OKKULT VONATKOZÁSA, MÍTOSZOK:

Nehéz dióhéjban egy blog keretin belül belekezdeni. Leginkább a népi hiedelmekkel kezdődött, ami ráragadt történelmi alakokra is. Egyesek viszont már a Zsidó bibliában is találnak utalást a vámpírok kialakulására. Rengeteg Biblia elmélet létezik, sokan az egészet szimbolizmussal kapcsolják össze, de a kemény valóság szerintem az, hogy nem más mint politika, főleg a kanonizálása után. Az apokrif iratokról meg csak elméletben hallani, mivel jól el van zárva mindenki elől. Az apokrif iratokban elvileg olyan tanok vannak, miszerint Jézus mágus volt, megjelenik benne a reinkarnáció, Júdás árulása mint Isten terve , tehát nem is árulta el Jézust. Mária Magdolna nem volt kurtizán, hanem Jézus szeretője és női próféta és még sorolhatnám. Erről értekeznek itt:

http://hu.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1ria_Magdolna http://govinda.blogter.hu/173045/ki_volt_maria_magdolna_ http://lendvaykati.freeblog.hu/categories/Maria_Magdalena_uzenetei/

Ez a téma már csak azért is veszélyes, mert ha kiderülne hogy Mária Magdolna Jézus tanítványa volt (és rengeteg utalás és elmélet született e téma kapcsán, akkor lehetnének női pápák is! :D).
Érdekes téma ez, de jobb nem bele ártani magunkat mert nagyon bele lehet betegedni, így jártam én is pár éve és le is kellett állnom témával mert az agyamra ment. Pár Biblia magyarázat, mi érdekesnek tűnhet:

1.) A bibliai bűnbeesést lehet szexmágiával magyarázni. Miszerint a megszerzett tudás, maga a szexmágia használata volt. Indiában a gyökérchakrától induló energiát ami szex által ébred: Kundalíni-nek nevezik, aminek szimbóluma a kígyó. Ha a gyakorlat során az energia eljut a fejig, akkor megvilágosodnak a felek. A szexmágia fényes oldalának célja ez volt. Olyan nagy okkultisták szakosodtak erre mint Crowley is, ő szinte csakis erre építette tanait és még ma is jól működő páholyai üzemelnek, nem kell mondanom Hitler is egy ilyen Crowley féle páholyban volt tag. A bibliai kígyó tehát a kundalíni energiát szimbolizálta amit Ádám és Éva megismert.

2.) Sokak szerint Káin és Ábel nem egy apától származtak. Állítólag Káint a kígyó nemzette meg Évának (apokrif) . Káin átka pedig maga a vámpír lét volt.

1. Azután ismeré Ádám az ő feleségét Évát, a ki fogad vala méhében és szűli vala Kaint , és monda: Nyertem férfiat az Úrtól.
2. És ismét szűlé annak atyjafiát, Ábelt. És Ábel juhok pásztora lőn, Kain pedig földmívelő.
3. Lőn pedig idő multával, hogy Kain ajándékot vive az Úrnak a föld gyümölcséből.
4. És Ábel is vive az ő juhainak első fajzásából és azoknak kövérségéből. És tekinte az Úr Ábelre és az ő ajándékára.
5. Kainra pedig és az ő ajándékára nem tekinte, miért is Kain haragra gerjede és fejét lecsüggeszté.
6. És monda az Úr Kainnak: Miért gerjedtél haragra? És miért csüggesztéd le fejedet?
7. Hiszen, ha jól cselekszel, emelt fővel járhatsz, ha pedig nem jól cselekszel a bűn az ajtód előtt leselkedik, és reád van vágyódása, de te uralkodjál rajta.
8. És szól és beszél vala Kain Ábellel, az ő atyjafiával. És lőn, mikor a mezőn valának, támada Kain Ábelre az ő atyjafiára, és megölé őt.
9. És monda az Úr Kainnak : Hol van Ábel a te atyádfia?Ő pedig monda: Nem tudom, avagy őrizője vagyok-é én az én atyámfiának?
10.Monda pedig az Úr : Mit cselekedtél? A te atyádfiának vére kiált én hozzám a földről.
11.Mostan azért átkozott légy e földön, mely megnyitotta az ő száját, hogy befogadja a te atyádfiának vérét, a te kezedből.
12.Mikor a földet míveled, ne adja az többé néked az ő termő erejét, bujdosó és vándorló légy a földön.
13.Akkor monda Kain az Úrnak: Nagyobb az én büntetésem, hogysem elhordozhatnám.
14.Ímé elűzöl engem ma e földnek színéről és a te színed elől el kell rejtőznöm, bujdosó és vándorló leszek a földön és akkor akárki talál reám, megöl engemet.
15.És monda néki az Úr : Sőt inkább, aki megöléndi Kaint, hétszerte megbüntettetik. És megbélyegzé az Úr Kaint, hogy senki meg ne ölje, a ki rátalál.


3.) A zsidó Bibliában Éve előtt egy Lilith nevű asszony volt, aki fellázadt a férfi női szerepek ellen és nem tűrte hogy Ádám uralja. Miután kitagadták a paradicsomból éktelen haragra gerjedt és megvetéssel gyilkolta a terhes nőket és gyerekeket. Szövetséget kötött a démonokkal és Lilith egy másvilági démonná vált, kinek leszármazottjai az incubus és succubus néven ismert szexdémonok. Sokan ezeket a démonokat tartják igazi vámpíroknak.

Elméletem:

Ezek a létező entitások szerintem leszülethetnek emberi testben , esetleg invokálhatjuk őket magunkba gyakorlati mágiával (na erről nem írok hogy kell :P) , így mi magunk is szex által energiát szívhatunk. Ez igen kényes téma és a szkeptikusok őrültnek is tarthatnak miatta, de valóban el lehet szívni a szex által olyan anyagokat az emberekből, amit alap állapotban nem lehet megszerezni. Ez nem a fényes oldala a szexuálmágiának hanem a sötét. Sajnos ez az anyag olyan mint a drog, aki elkezdi nem tudja abbahagyni és sóvárog az energia iránt. Én úgy hiszem ettől az energiától lassabban öregszünk mint az átlag ember. A tantrikus szex tehát a kulcs a fiatalság fenttartásához, mármint a fekete tantráé (negatív oldala a tantrának).

"Ádám és Lilith története ősi héber mítosz. Lilith eszerint Ádám első párja volt, akit Isten hozzá hasonlóan a földből teremtett. Azok azonban hamarosan veszekedni kezdtek. A nő így szólt a "férfihoz: nem akarok alattad lenni". A férfi azt mondta: nem akarok alattad lenni, inkább feletted, mert megérdemled, hogy alul maradj én pedig felül. A nő így válaszolt: egyformák vagyunk, mivel mindketten a földből vétettünk, de nem hallgattak egymásra. Ekkor Lilith kimondta Isten különleges nevét és felemelkedett a levegőbe. Ádám, az ember erre hívta teremtőjét: Világ Ura, a nő, akit nekem adtál, elment tőlem. Erre a Mindenható utána küldött három angyalt, hogy hozzák vissza. Ádámnak pedig ezt mondta: ha vissza akar jönni, rendben van, ha nem, akkor naponta fog meghalni száz fia. Az angyalok annak a nagy víznek a mélyén érték utol, ami be az egyiptomiak belefulladtak. Közölték vele Isten szavait. Lilith nem akart visszamenni. Azt mondta arra teremtetett, hogy meggyengítse a gyermekeket. Amikor azok meghallották ezt el akarták fogni. Lilith megesküdött Isten nevére, hogy ha meglátja az arcukat vagy nevüket egy kámeában, amit a gyermek nyakába akasztanak, az újszülött megmenekül.,,

Lilith perspektívái:

- a Nagy Anya, aki uralkodik a test, a természet, az anyag, az ösztönök, a termékenység és a szexualitás felett
- a Lamastum, a Gyermekevő
- Istár, a Nagy Csábító, a Szent Szajha, a Nagy Istennő papnője
- a Nagy Istennő, mint metafizikai szimbólum: eggyé válás, transzcendencia, és isteni minőség
- Lilith mint tudás, egyfelől démonizált (hasadás és sokaság), másfelől beavató (intuíció és bölcsesség)
- Lilith, a démonok anyja, az Éj Királynője.

A zsidó legenda azonosította Sába királynőjét Lilith-tel, a pusztító démonnal. Jób könyvének arámi fordítása egyformává teszi őt Lilith-tel.

No hát eddig ez a 2 verzió az amiről tudok. Személy véleményem szerint a vámpírizmus lényege a szexuálmágiában rejlik. Kimondottan azon oldaláról beszélek, amikor nem a közös megvilágosodás a lényeg, hanem a másik orgazmus által kiontott energiájának megevése, na meg a legmélyebb energiának elszívása. Szex közben megnyílik az ember és hozzá lehet jutni tiszta és rejtett forrásokhoz amit alap állapotban nem szerezhetünk meg. Az emberek az érzelmeikkel és gondolataikkal bemocskolják az energiájukat, de ilyenkor egy tiszta anyaghoz juthatunk.

Gyakorlatban nekem ez úgy néz ki , hogy ugye: Minden embernek van saját illata. Van akik ezt erősebben érzik. Ezekből az illatokból lehet érezni kinek a lelke mennyire tiszta, pl a gyerekeknek nagyon finom tejszaga van általában. Ha a szánk nyitva van kicsit és úgy lelegezzük be, megérezzük az ízét is, avagy a zamatát. Ilyenkor szerintem le lehet vonni pár következtetést az emberről, pl egy rákos betegnek érezni a betegséget a zamatán. Én ezt el is neveztem "életeszenciának,,. Olyasmi a dolog, mintha meg tudnád kóstolni valakinek a lelkét. Szex közben ez az illat és íz felerősödik és ezt belélegezve és szívva (energetikailag) teljességgel megújulhatunk. Most sokan hülyének fognak nézni, de nem baj. Hülyéknek álla világ! :D

Mivel ez a téma iszonyatosan tág, külön is fogok róla írni, főleg Crowley és Hitler kapcsolatáról. Igencsak figyelemreméltó , elsumákolt dolgok ezek. Bár a szabadkőműves és cionista zsidóktól nem is várhatunk mást (háttér hatalom). Én úgy gondolom badarság azt hinni, hogy kizárólag csakis a mi dimenziónk és síkunk, esetlegesen világunk létezik. Ha létezik reinkarnáció és több sík, úgy hiszem nem csak emberek születhetnek le erre a földre. Sokan a földet egy olyan pontnak tartják ahol a bűnös lelkek születnek le tanulási célzattal és némi bünti végett (egyesek szerint ez a Pokol). Mivel sok okkultan aktív ember is van a földön lehetséges hogy entitások emberi testben. Tehát teszem azt leszületik egy succubus a földre emberi testben, akkor emberi tudata lesz de gyerekkortól kezdve feltörnek benne a tulajdonságai pl különleges képességekben és olyan okkult sugallatokban amiket nem kéne tudnia mégis magától tudja. Nem szabad átesni a ló túloldalára sem, mert sok Blackmetálos hirdeti magáról, hogy Ő a Sátán, meg az ördög. XD Ha az ördög leszületik valószínűleg nem egy nyomorult pipaszárlábú blackmetálos testében jön el közénk, hanem olyan háttérhatalmi pozíciót vagy politikai pozíciót tölthet be amivel tud irányítani esetleg szekta vezetőként debütál. Szóval amikor Varga István szakmunkás hobbi blackmetálos azt állítja ő Lucifer ki kell röhögni. :) A másik, nem mindegyik lény ébred tudatára, bár ez kis esetben igaz. Mindegyik fog okkultan aktív jelenségeket produkálni. Nem mondom sima ember is láthat érezhet dolgokat, ne feledkezzünk el a spirituális fejlődésről sem, de már az őskorban (ha egyáltalán létezett, nem kell hangsúlyoznom hogy még mindig csak Darwini ELMÉLETNEK nevezzük) is élt az okkultizmus egészen a mai napig. Végtére is ott kötünk ki: TÖK MINDEGY MI VOLTÁL, VAGY MI IS VAGY. MOST EMBERI TESTBEN LÉTEZEL. Az emberi test pedig korlátoz, mind okkult értelemben és mind alaki értelemben, de azért vannak olyan elváltozások amikről érdemes beszélni. Már a néprajzi feljegyzésekben is írnak fényérzékeny, szőrösen és farokkal született emberekről, ez a mi családunkban pl alap állapot volt. Én személyszerint fényétzékeny, napallergiás vagyok, a csont fogaim felett is vannak fogak (röntgen felvétel) és tiszta szőr voltam mikor megszülettem: anno aki szőrösen született a néprajzban démonnak hitték, egyébként a magzati szőr maradt rajtam, de akkor is érdekes momentum. Anyámnak meg a gerince nőtt túl és volt farka. Anno ez is a démonokkal és varázslókkal volt egyenlő (II. részben kivesézem a többi elváltozással együtt a témát, csak már nem fér bele a keretbe.). Ha az elméletem igaznak tűnik, akkor bizony hagy nyomokat az emberi testen az entitás leszületés, plusz fogak, szőr és farok képében . De egy földhöz ragadt ember a genetikával magyaráz mindent. Én ezt is elfogadom, de távol áll tőlem.

Az a téma amit feszegetek már egy kiindulást biztosít arra, hogy magyarázni tudjuk a piramisok épülését és a félisteneket is. Mondanom sem kell hogy a félistenek és angyalok/szentek elméletem is erősen bizonyít pár dolgot, hiszen a keresztény hit nem másból lett mint a régi ókori többistenhit átértelmezéséből no meg politikából. Pl: Ízisz feje körül is annyi csillag van pont mint Máriának és még sorolhatnám az összefüggéseket. Úgy érzem veszélyes vizekre terelődött a téma, de nem baj. Többen néznek hülyének szerintem mint olyannak akit be kell kussoltatni, ha meg nem így van akkor hirtelen eltűnik a blog és majd éjjel pár zsidó rám rúgja az ajtót! :D

Elméletem kialakításában egyébként segített rengeteg könyv összegyúrása , saját tapasztalat és sugallat. De lehet csak annyi működik, hogy ha erősen hiszünk valamiben az e világon materializálódik és úgy is lesz. Pl : ilyen az öngyógyítás meg maga az energia által történő gyógyítás. Mert mi az energia? Mindenhonnan és mindenből, mindenkiből jövő részecskék rezgése, kisugárzás és akarat egyvelege. Az akarttal pl meg tudunk mozdítani tárgyakat (egy láncon függő súly kedv szerinti irányba való mozgatása, ezzel már bizonyítottam pár szkeptikusnak is. Nem a kezemmel mozgattam mert megkértem, hogy ő fogja és a kezére téve a kezemet már működött is a dolog), és elérünk célokat az életben. Az akarat először asztrális síkon teljesül, legjobb példa a gondolatban megfogant: akarok inni egy pohár vizet. Majd nemsokkal rá megyünk is érte (lebutított példa) . Ezt az akaratot nem csak a magunk fizikai valójára vetíthetjük ki hanem másokéra is. Így tudunk nálunk mentálisabban gyengébb embereket manipulálni és irányítani. Ez nem mágia, nem varázslat, hanem természetesen működő létező, primitív dolog. Csak a média ferdíti el. Mindenki képes erre ha az átlagnál több energiával rendelkezik. Na de eléggé eltértem a témától... Mivel úgy érzem ez már így is sok lesz egyszerre kicsit szüneteltetem a témát. Visszajelzéseket előre is köszönöm!!!!! Mivel az energiával-akarattal mások álmaiba is belenyúlhatunk nem kell mondanom okozhatunk direkt szexuális álmokat és rémálmokat is (volt rá pár példám gyakorlatban és bejött), következő fejezetben írok róla . A vámpírokhoz kötik egyébként a SUNDS jelenséget és az alvásparalízist is! Maga az álmok mainpulálása sem egy nagy trükk, de azon kívűl hogy ráhozzuk másokra a frászt még nem sok értelmét láttam.

Jöjjön pár weboldal a témában:

-Lilith mítosz magyarázata (összekapcsolódik kicsit a SUNDS-al) :

http://www.crescendo.hu/2006/10/10/lilith-mitosza-es-az-alvasparalizis

-Vámpírológiai weboldal:

http://felelem.gportal.hu/gindex.php?pg=5056678

-Kiss cikk a szexuálmágiáról:

http://tttweb.hu/gyujtemenyek/cikkek/regi/Ezoterika/Magia/Szexualmagia.htm

-Tantrikus szex:

http://www.szexualitas.hu/page.php?p=3&id=109&catid=4

-Tantrák fajtái közte a fekete tantra:

http://www.harmonet.hu/te+en+szex/1147-a-tantrikus-gyakorlatok-formai.html

-Komoly hangvételű , hosszú cikk a Tantrikus Yoga-ról:

http://www.tradicio.org/kvintesszencia/trad98tantrikusyoga.htm

-Siva és a rituális szex:

http://www.vital.hu/themes/sex/sex2.htm

Nos ne keseredjetek el, hogy több részre osztom de szükség is lesz rá. Szerintem ez a cikksorozat akár még a 10-est is elérheti. Azért vagyok ennyire szájbarágós és szétszéledő a témában mert kb. minden összefügg mindennel és szeretném nektek átadnia tudásomat. Sajnos ilyen képpel élni a mai világban igencsak nehéz és próbálok normalitás útján maradni, de sokszor már nem megy. Ha túl sokat kutakodtok a témában és még okkultan aktívak vagytok akkor úgy járhattok mint én, ezért két élű a dolog. Még annyit megjegyeznék hogy pár cikkben Crowleyt felhozzák a tantra kapcsán de én őt fekete mágusnak tartom a témában. Külön vicces hogy már magamtól azt csináltam amit ő tanít , és utóbb olvastam el. Sokszor előfordult amúgy velem életem során hogy olyan alap okkult tudásom volt amivel együtt születtem és viccesen hatott mikor viszont láttam könyvekben azt amiket én csináltam/ gondoltam. Ne féljetek lesz bőven szó a vámpírokról, csak tényleg nagyon átfogó cikket akarok csinálni, hogy megértse mindenki a felháborodásomat a sok bóvli kapcsán. Kérlek reagáljatok minél többen!

Az hogy a vámpír miért iszik vért, személyes véleményem szerint az élet energiájának szimbóluma. Mivel a földön járó embert fizikai létben és anyagi dolgokban él és abban gondolkodik, a vámpír képét arra formálta hogy vérrel táplálkozik. Én erre nem veszek mérget. Szerintem szexuális energia által felszabaduló tiszta valamit vedeli. Úgy érzem amit elvesz pótolhatatlan vagy igencsak nemes anyagból van.

40 megjegyzés:

 1. Sikerült felkeltened a kíváncsíságomat. Eddig is érdekelt a téma, de népi hiedelem nevén nem is foglalkoztam a dologgal. És nem is igen hittem benne, főleg amit a média sugároz -elferdíti ugye :)-. Személyes tapasztalatok...érdekelne mindkét éle, ahogy írtad.

  ANoName

  VálaszTörlés
 2. azt írtad reagáljunk, hát reagálok. :) még mindig nem tartalak betegnek. érdekes dolgokat írsz, meg az is érdekes, hogy saját tapasztalataidból kiindulva. igazából most ehhez az energiás dologhoz, illetve energia általi gyógyításhoz tudnék hozzászólni úgy, hogy még talán értelmes is legyen. :) szóval pár évvel ezelőtt hülyeségnek gondoltam az egészet. komolyan. aztán belecsöppentem egy olyan közegbe, ahol sorra jöttek a pozitívabbnál pozitív dolgok a témában és mára odajutottam, hogy van, hogy energiák által én is gyógyítom magam. (most engem is tartsatok hülyének xD) persze nem olyan durván, ahogy a "nagyok". csak kapizsgálom, illetve próbálkozok vele, ha van rá időm és figyelmem. érdekes ez az egész dolog, ahogy a világ összeáll, meg amiből felépül. sokszor gondolkozok ilyeneken. én speciel hiszek a reinkarnációban is, meg abban is, hogy mindennek meg van az oka, és, hogy a karmánk meghatározza az életünket. nem vagyok okos a témában, mert nem olvastam sokat róla, de van pár dolog, ami ebben a pár évben rámragadt. legfőképpen azon lepődök meg, hogy egyre inkább tudatosabb vagyok az élettel kapcsolatban, olyannyira, amennyire nem is gondoltam volna, hogy valaha leszek. talán többet kellene foglalkoznom ezzel, ha már érdekel. csak sajnos olyan véges az időm... :S

  várom a többi postot:)

  VálaszTörlés
 3. -Noname:

  Na látom ez is sorozatpost lesz! Remélem a továbbiakban is nyomon követed majd a témát! :)

  -Florielle:

  Nem tartalak hülyének, nagyon boldog vagyok, hogy egyre többen kezdenek észhez térni! :D

  Én megpróbálok kielégítően írni a témáról és hiteles könyveket ajánlani! :)

  VálaszTörlés
 4. "A titkos tudományok útjára senki se lépjen rá vakmerően, mert ha egyszer elindult rajta, célhoz kell jutnia, különben elveszett.
  Ezen az úton kételkedni annyi, mint eszelőssé válni, megállni annyi, mint elbukni, visszahőkölni annyi, mint feneketlen mélységbe zuhanni.
  Te, aki e könyv olvasásába kezdtél, ha végigolvasod és megérted, uralkodóvá vagy őrültté leszel. Ám tégy vele, amit akarsz – se megvetni, se elfelejteni nem fogod. Ha tiszta vagy, fáklya lesz előtted, ha erős vagy, fegyverré válik kezedben, ha bölcs vagy, bölcsebbé leszel. Ha azonban romlott vagy, akkor ez a könyv a pokol tüzévé lesz benned; éles tőrként hatol át lelkeden, s lelkiismeretedet a megbánás és örök nyugtalanság súlyával terheli meg."
  /Szepes Mária:Vörös Oroszlán/

  VálaszTörlés
 5. - scarlett:

  Az egy nagyon jó, könyv én is olvastam! Majd idővel írok róla is ajánlót.

  VálaszTörlés
 6. -Anna:

  Jaj bocsánat, nem vettem észre, hogy írtál!!!!

  Ez a blog anonim, senkinek nincs neve. Találgatásokkal meg nem érünk el semmit, mert úgy sem lesz válasz. Remélem ezt mindenki tiszteletben tudja tartani. A postodat ne haragudj de töröltem, remélem megérted miért. Nyugodtan postolj, de ne pedzegessük az írók kilétét, mert: DIREKT anonim. Köszönöm a megértést!

  VálaszTörlés
 7. Néhány apokrif iratot azért már el lehet olvasni, az Enoch könyvét vagy a Jubileumok Könyvét. A Dániel könyve végéről levágott Bel and the Dragon is fent van neten. Az Új Testamentum apokrif könyvei (állítólag) teljes terjedelemben: http://interfaith.org/christianity/apocrypha/
  Az Ótestamentum apokrif iratai (és egyéb apokrif szövegek):
  http://www.sacred-texts.com/chr/apo/index.htm

  VálaszTörlés
 8. -Dirgesinger:

  JUj köszönöm a linkeket! :O

  VálaszTörlés
 9. Érdekes írás, ilyen vonatkozásban még nem gondolkodtam a témán.

  VálaszTörlés
 10. -Ilyasviel:

  Örülök, ha tetszik!

  VálaszTörlés
 11. A Kreacionista olvasatában:
  Két fivérrel kezdődött, akik különböző életet éltek, és az egyik irigy lett a másikra. Olyan irigy, hogy ez vezetett a világ első gyilkosságához. Káin megölte Ábelt, és Isten elűzte Őt, de előbb még bélyeget helyezett rá, ami mindenkitől megkülönböztette.
  Ami ezután következik nincs benne a Teremtés könyve 4. fejezetében. Ez a bélyeg volt az átalakulása élőhalottá. Büntetésül azért, hogy vért ontott, azt kellett innia egész további életében. Káin később megbánta, hogy megölte az öccsét, és megteremtette saját népét, saját társadalmát, mely annak a másik társadalomnak a peremén létezett, ahonnan száműzték. Az általa "nemzett" gyermekek lettek a vámpírok, akik szintén újabbakat csináltak , és így tovább....

  VálaszTörlés
 12. -Lilith:

  Köszönöm!

  Milyen kedves és szép nagy család is ez! :D
  (Mondja Káin, a Lilith nevű usernek) XD

  VálaszTörlés
 13. A VTM ezt mondja Káin büntetéséről, és tény hogy nincs erre vonatkozólag utalás a Bibliában, mármint hogy konkrétan mi lett volna a "jel". Én sok papot meg egyházi embert megkérdeztem, de egy kivételével mindegyik elhajtott a fenébe. Ez az egy egyszerűen csak azt mondta: nem lehet tudni. Ez is jobb és őszintébb válasz volt mint az összes többi. Nem tudom az apokrifokban van-e erre utalás.

  VálaszTörlés
 14. -Dirgesinger :

  Nem is fogjuk megtudni :D

  VálaszTörlés
 15. Sajnos igazad van abban, amit a bejegyzés elején írtál, hogy félsz, már nem jut el az újabb generációkhoz a régi vámpír kép, ugyanis nemrég hallottam több ember szájából is azt az állítást, miszerint a Twilight a legeredetibb vámpírtörténet, és mostanában emiatt lett akkora divat a vámpírosdi, ráadásul minden vámpírtörténet csak a Twilightot utánozza...
  Elég elszomorító.. Persze nem akarom lehúzni a Twilightot, meg van az oka, hogy miért szeretik ilyen sokan, csak az kár, hogy nem ismerik ennek a könyvnek a helyét a vámpírirodalomban, és azt hiszik, hogy ez a magas léc, a kezdet. Mindenesetre, én megpróbáltam felvilágosítani ezeket a bizonyos twilightfan embereket kisebb-nagyobb sikerrel..

  VálaszTörlés
 16. -Pepita:

  Ne aggódj a cikksorozat végén én is ezt fogom tenni, lehet pár olvasó elmegy akkor innen, próbálok nem őrjöngve írni a jelenségről... :-/

  VálaszTörlés
 17. *halkan suttogja* nem vagyok oda a twilight sorozatért, sőt...

  A cikket elkezdtem olvasni, ha a végére érek értékelem, bár nem hiszem, hogy tudnék rosszat mondani :)

  VálaszTörlés
 18. -Nightmare:

  JUj :D

  Köszönöm! érdemes mert csomó okkult dolog van benne, ahogy a Tükrösekben is!

  VálaszTörlés
 19. Mindenképpen elolvasom őket, érdekelnek az okkult dolgok :)

  VálaszTörlés
 20. "Mi lesz ha olyan műalkotások mint az igazi Dracula, vagy Anna Rice könyvek már sosem fognak eljutni az új generációhoz?"
  Erre még nem is gondoltam. Mindenesetre tragédia lenne. A Twilight olyan láv-sztori amire a 11-2 évesek csorgatják a nyálukat. Ha az ilyen emberek Rice-t olvasnának, napokig rémálmaik lennének.
  A legidegesítőbb pedig az, hogy a vámpír téma divattá vált. A "kislányok" egyik napról a másikra óriási fanokká válnak (főleg a Pattinson-féle szereplők miatt), miközben ezidáig a vámpír szóra csak azt tudták bevágni, hogy Drakula meg vér. Az ilyen emberek szánalmasak.
  Méghogy csillogó vámpír. Hol itt a szénné égés?
  Amúgy örülök a postnak, mert 10 évesen beleszerettem a vámpírokba, az interjúnak köszönhetően. :D Azóta is próbálom beszerezni Rice könyveit, de elég ritkák, mert a polcokról letaszítja a "divat". >.<

  VálaszTörlés
 21. -Ketszi:

  Na a továbbiaknak még inkább fogsz örülni :D

  VálaszTörlés
 22. Az apokrif iratok nincsenek elzárva, nekem megvannak itthon :D nagyon izgalmasak! (bár sok azért apokrif, mert bebizonyosodott róla, hogy "nem eredeti", azaz sokkal később keletkezett, mint aminek írja magát, ilyen pl. Júdás evangéliuma, kb Kr. u. II-III. században keletkezett.)
  Nagyon érdekes cikk, köszi, hogy megírtad.

  VálaszTörlés
 23. -Ladivinaluce:

  Igen sokat kiadtak, csak szerintem a lényeget nem :D.

  Nincs mit, egyébként rengeteg része van :)

  VálaszTörlés
 24. Crowleytől a Holdgyermek elérhető magyarul v akár angolul?
  Régóta vadászok rá.
  -------------
  már az őskorban (ha egyáltalán létezett, nem kell hangsúlyoznom hogy még mindig csak Darwini ELMÉLETNEK nevezzük)

  Ez viszont megragadta a tekintetemet, kifejtenéd erről bővebben a véleményed?

  VálaszTörlés
 25. -Kaldvi:

  Fúúú amire rákérdeztél többször szóba jön, ott van oldalt két link, a Káin szavai, az elsőben írok erről, meg még elszórtan okkult témákkal foglalkozó cikkekben.

  Crowleytól nekem megvan a Törvény könyve, a Holdgyermeket én még nem láttam.

  Egy külföldi oldalon megrendelhető:

  http://www.amazon.com/Moonchild-Aleister-Crowley/dp/0877281475

  VálaszTörlés
 26. Kár hogy nincs online olvasható verzió. :(
  Pedig azt hinné az ember h egy ily régi könyvet már digitalizáltak.

  VálaszTörlés
 27. -Kaldvi:

  Azt hiszem ez letölthető, de nem biztos:

  http://www.ebook3000.com/Moonchild---Aleister-Crowley_12186.html

  talán itt:

  http://www.filestube.com/2682046eb5c927d803ea,g/Aleister-Crowley-Moonchild-pdf.html

  vagy:

  http://rapiddigger.com/download/aleister-crowley-moonchild-pdf-rar-2995214/

  VálaszTörlés
 28. Köszönöm szépen :)

  VálaszTörlés
 29. -Kaldvi:

  Nincs mit, remélem működik :D

  VálaszTörlés
 30. ...akkor ma éjjel álmodban megjelenek neked pucéran és viszek magammal egy pipaszárlábú black metálost is gyertyatartónak! :DD

  VálaszTörlés
 31. Érdekes a téma, de szerintem azért lehetne még többet tudni a témáról.
  Először is Isthar a "Szent Szajha" ellen szeretnék szót emelni.
  Azért mert itt a földön is léteznek olyan Nők akik rendelkeznek azzal a "Vénuszi" energiával, ami által a szexuális energia hátására lehet emelni a tudatszintet, energiaszintet, spirituális frekvenciát.....
  Konkrétan engem is Isthar Papnővé avattak be. Én nem élek Isthar eszközeivel, mert ezt az energiát bármilyen érintéssel (masszázzsal is át lehet adni), amit "lelki orgazmusként" éltek meg egyes emberek.
  Isthar Papnő az országban jelenleg 3 van....én még nem vállaltam fel teljes feladatomat, hiszen ez adhat támadási okot.
  Hiszen a mai emberek szexuális kultúrája az a 0 szint alatt mozog.
  Szexulaitásunk Isteni Kód....nem a fajfentartás miatt van, és létezik.
  Hanem azért, mert abban a másodpercben, amikor megéled a teljes orgazmust, megszünik a külvilág, kikerülsz abba a világba ahol nincs idő, nincs tér....azaz visszatérsz Isteni ÖNvalódba..lelked kiszabadul, HAZATÉRSZ.....EZért vágyunk minél többször, ezért mozgat mindent a sex.... Mert akkor és ott megtapasztaljuk a csodát!!!!
  Üvd: Isthar Lánya

  VálaszTörlés
 32. -Isthar lánya:

  Üdv a blogon!

  Örülök hogy írtál, a témában több részes cikksorozat született, szerintem keress utánuk mert vagy 4-5 rész biztosan van! :)

  VálaszTörlés
 33. Én Pengét bírom, de őt nagyon. Az igazi badass vámpír.

  VálaszTörlés
 34. És nagyban tölti a 3 éves börtönbüntetését, mert adót csalt... Pedig odavoltam érte a Pusztítóban is...:D

  VálaszTörlés
 35. Néz utána...arrafelé nem igazán számít, kit csuknak le, ha adót csal...

  Nálunk megy ugye ott volt Császár Elődke, aki bedrogozva halálra gázolt egy rendőrt...és lófaszt nem kapott.

  VálaszTörlés
 36. Tényleg azzal a másik fasszal mi van? :D Lecsukták má'?

  VálaszTörlés

Ezeket is ajánljuk: