2011. július 10., vasárnap

"kamupók": Gyökér csakra II.

Tehát a folytatás.

A könyv következő része jobban belemegy a részletekbe, hogy mik is táplálják leginkább a gyökér csakra energiáit. Az egyik ilyen ahonnan a másik nevét kapta a csakra a törzsi kultúra vagyis törzsi csakra. Ezek olyan szokások, hagyományok, minták melyek leginkább jellemzőek az adott népre. Mondhatni a gyökerei ahonnan származtatja magát. ( Nálunk nem hiába olyanok az emberek amilyenek, hiszen egyfelől nagyon kevertek, másrészt a hagyományokat nem őrizzük, a globalista, gyorsan fejlődő világ cikinek és elmaradottnak tartja és lenézi az ilyesmit sőt mi több a hazafias érzéseket ellenségnek tekinti. Mivel az ilyesfajta emberek erősebben képesek ellenállni a különböző befolyásoló praktikáknak, persze az ő eszükön is túl lehet járni ) A csoport identitás tudat, a törzs ahová beleszületünk és ahonnan az alapjainkat merítjük, építjük.


( Leszületéskor testünket is mi magunk építjük fel abból a mintából ami rendelkezésünkre áll - a 'magunk' alatt azt az énünket értem ami túl mutat korlátozott, visszatartó erejű tudásunkon - bár előfordulhatnak 'fekete' bárányok is akiken kiütköznek olyan jegyek is amik a családban nem fordulnak elő, ennek annyi a magyarázata, hogy egy lélek sokat élt fizikai testben egy olyan helyen ami jellegzetességként megfigyelhető egy adott ember típusnál, kultúránál ) Minden esetben mi határozzuk meg a családot ahova születni fogunk, követjük hiedelem mintáikat és más egyéb csoportokkal folytatott interakciók során megízleljük a hiedelmekben való osztozás erejét. Mint már írtam az előző ilyen témát boncolgató bejegyzésben is, a Mortem is és még sok más blog és egyéb közönség is hasonló hiedelem mintákat követ. Nem hiába létezik a hasonló a hasonlót vonzza elv sem. De gondoljunk csak bele néhány olyan "illem" szabályba is ami eredetileg babonaként indult. Ilyen például az ásításnál tedd a szád elé a kezedet, abból a babonából fakad, hogy a nyitott szádon keresztül beléd bújik az ördög. Tüsszentésnél pedig azért mondták az emberek egymásnak, hogy egészségedre mert a babona szerint az ördög akkor távozott az emberből aki tüsszentett. Mind a mai napig a csoportok őriznek valamit a "régi" emberek hagyományaiból, de már egy kissé átalakult formában, ami esetleg a racionalitás köntösébe lett bújtatva vagy más egyéb formában él tovább.

Például egy időben elterjedt volt gyermekkoromban a szemüveges gyerekek csúfolása, én személy szerint más módon csatlakoztam a mozgalomhoz, a szemüveges lányokra nem úgy tekintettem, mint a többi lányra. Az akkori nő ideálom semmiképpen nem lehetett szemüveges. Az ilyen és ehhez hasonló törzsi kultúrából származó hiedelmeket idővel elhagyjuk (barátnőm szemüveges és egy másik oknál fogva vonzódom a szemüveges nőkhöz is ugyan olyan mértékben, mint akik nem hordanak szemüveget).

"A törzsi jellegű energiák és minden velük kapcsolatos dolog az immunrendszer, a lábak, csontok és a végbél egészségével állnak energetikai kapcsolatban. Az immunrendszer szimbolikus formában ugyanazt az erőt biztosítja a fizikai test számára, amit a törzs energiái nyújtanak a csoport tagjainak: a test egészét védi a potenciális külső veszélyforrásoktól. Az immunrendszert érintő betegségeket, a krónikus fájdalmat, illetve a csontrendszert érintő más rendellenességeket a személyes törzsi ügyekből eredő gyengeség váltja ki. A nehéz törzsi kihívások következtében főként első csakránkból veszítünk energiát, s ha egy kihívás túl nagy stressz forrásává válik, fogékonnyá tesz bennünket az immunrendszerrel kapcsolatos betegségekre, a náthától a lupusig. A törzsi csakra a pozitív és negatív csoportélményekhez kötődő kapcsolatainkat képviseli..." Járványok formájában is megmutatkozhatnak akár egy egész nemzetet lesújtó történés miatt is történhetnek egészen tragikus események, mint olyat az írónő saját nemzetén keresztül illusztrál. Az 1929 októberében bekövetkezett amerikai gazdasági összeomlás következtében az emberek bénultságot éreztek szellemi téren és ezt a bénultságot a leszülető gyermekek "szívták" magukba az 1930 és 1940 közötti időszakban leszületők, mint szimbólumként magukon hordozva. "Egy fizikai törzsi esemény és a fizikai erő megtapasztalása vagyis a Második Világháború kellett ahhoz, hogy az amerikai törzsi szellem kigyógyuljon betegségéből..." ezek után az események után megtalálták a gyermek paralízis ellenszerét is.

"...Számos koncepció, mint például Ölni tilos örök érvényű értékeket hordoznak, míg mások híján vannak az örök igazságnak és jóval korlátoltabban fogalmazzák meg szemléletüket. Céljuk a törzsek egymástól elkülönítése, amit csak a minden egy igazságának megsértésével érhetnek el. A spirituális fejlődés folyamata feladatul tűzi ki, hogy csak a pozitív törzsi befolyásokat őrizzük meg, a többitől pedig mielőbb szabaduljunk meg."

Amikor fejlődünk spirituálisan lényegében a törzsi tanítások mögé nézve döbbenünk rá némelyik hamisságára és amiben már nem hiszünk azt lebontjuk magunkról. Valamint amikor mi fejlődünk akkor a törzs is globálisan fejlődik általunk spirituálisan (legalábbis a könyv írója szerint).

Alapvetően a csoporttudat a tudatosság "legalacsonyabb rendű" formája Carl Gustav Jung szerint. Mikor csatlakozunk egy csoporthoz az abban felbukkanó hiedelem minták "igazságtartalmuktól" függetlenül energiát irányítanak teremtő cselekedeteinkbe. Ez otthoni és más környezetekben is igaz. Ha valakinek a szülei állandó jelleggel azt mondogatták maguknak, hogy 60 évesen öregek, akkor mi is ebből a felfogásból fogunk kiindulni, elvégre a gyermekek még alapból mindent elhisznek a szüleiknek, elvégre ők az elsők akikkel a külvilágból kapcsolatba lépnek. Ha tudatosan nem változtat az illető ezen a felfogásán, akkor 60 éves korában ténylegesen öregnek fogja érezni magát. De vannak olyan elvárások is a csoport tudattal kapcsolatban, hogy mindig irányításra vágynak az ilyen alacsony tudás szinten elhelyezkedő emberek. A felelősséget pedig áthárítják azokra akik őket irányították. Mindezek mellett vágyunk arra, hogy egy csoporthoz tartozzunk, annak mintáit kövessük és megfeleljünk nekik ezzel is erősítve magunkban a hovatartozás érzését. A minden egy igazsága megnyilvánulása munkálkodik erősen, de ugyanakkor szeretnénk tudni milyenek is vagyunk valójában. Saját erőnkre is kíváncsiak vagyunk, hogy a csoporton belül hol is állunk, milyen képességeink vannak, magát a bennünk rejtőző teremtő erőt szeretnénk kibontakoztatni. Lényegében az emberi élet a belső erőnk használatáról szól, a döntési szabadságunkkal együtt járó felelősség tudatosítása e belső utazás alappillérét képezi.

Amikor a tudatosság útjára lépünk felülvizsgáljuk a bennünk élő hiedelem mintákat és amik már nem szolgálják fejlődésünk kivetjük magunkból, legelőször az első csakra mintái esnek áldozatul ennek a változásnak ami bennünk és körülöttünk végbe megy. Ha nem volna elég ezek a változások gyakran fájdalmas tapasztalásokhoz is vezetnek, ahogyan lassan elszakadunk a régi éltünktől és magasabb szintekre lépünk.

"Ha szimbolikusan próbáljuk értelmezni, életünk válságai elárulják, hogy meg kell szabadulnunk a személyes fejlődésünket már nem támogató hiedelmeinktől. E fordulópontokon a legnagyobb kihívást döntésünk meghozatala jelenti, mely meghatározza, hogy a változás útjára lépjünk, avagy megrekedünk a keresztúton..."

A törzsi tudat nem biztosít egyértelműen felelősség érzetet a törzs tagjainak, leginkább a csorda szellemhez hasonló, amikor mindenki egy irányba rohan. A minden egy igazságának egy karikatúrája amikor a csoport tudat mögé rejti az egyes személyek felelősség vállalását - Hiszen mindenki ezt csinálja, akkor én miért ne tenném? (volt pár ilyen alkalom az életünkben).

Az egyetlen baj az, hogy nehéz megválnunk ettől a hozzáállásunktól és sokan ott rekednek meg, hogy nem képesek tovább lépni a következő szintre, mert hiszen ott van a régi életük ami egy biztos "táptalaj", még ha rossz is. Valamint szeretnének átlépni a következő fejlődési szintre amiről leginkább semmit nem tudnak és minden olyan bizonytalannak tűnik (valahol én is így vagyok az egész fejlődésemmel kapcsolatban jelenleg).

Hűség

"A hűség bennünk lakozó ösztön, íratlan törvény arra nézve, hogy a törzs tagjai, különösen válsághelyzetben, támaszkodhatnak egymásra. Ezért a törzsi energiarendszer részét képezi és sokszor a szeretet erejénél is sokkal hatékonyabbnak bizonyul. Hűséget családunk olyan tagjai iránt is érezhetünk, akit nem szeretünk igazából, de olyanok iránt is, akiket, noha ugyanabból az etnikai csoportból származnak, személyesen nem ismerünk. Óriási hatalmat gyakorol az emberre, ha a csoport hűséget vár tőle, különösen pedig akkor, ha úgy érzi, személyes érdekei a csoport fontos vagy népszerű tagjával vagy nagy értékkel bíró ügyével kerülnek ellentétbe..."

(azt hiszem ez a rész világosan érthető, mindannyian kerültünk már ilyen szituációba és tudjuk mi a hűség, szerintem ez az egyik visszatartó erő a személyes fejlődés során) "... A hűség csodálatosan szép törzsi érték, különösen ha tudatosan élnek vele. Olyan elkötelezettség, mely az egyén és a csoport érdekeit is szem előtt tartja. A lojalitás szélsőséges megnyilvánulásai azonban, melyek az embert megfosztják az önvédelem lehetőségétől, olyan hiedelemmintákat képviselnek, melyektől szükséges megszabadulnunk..."

Tisztelet

"Egy csoportot nem csupán a hűség, de a tisztelet is összetarthat. Minden egyes törzs tisztelettel kapcsolatos koncepciói a vallási és etnikai hagyományokból, illetve rituálékból tevődnek össze. A keresztelés és más rituális események az új tagokat energetikailag a törzshöz kapcsolják. A tisztelet érzése erőként sugárzik bennünk, összhangba hoz a vérségi és etnikai kötelékekkel, emellett megtanít arra, hogy adott szavunkat megtartsuk, valamint, hogy becsülettel cselekedjünk..."

"...Képesnek kell lennünk szavunkat adni és meg is tartani azt - legyen szó akár magunkról, akár másvalakiről. Ahhoz, hogy valamit teljesíteni tudjunk, hinnünk kell magunkban és tiszteletben kell tartanunk kötelezettségeinket. Ha nem bízunk magunkban, körülöttünk minden és mindenki csak átmeneti, mulandó és törékeny, mert bensőnkben is éppen így érezzük..."
"...A személyes tisztelet hiányának hatásai túlgyűrűznek a személyes törzsek határain, s az egész társadalmat elárasztják."

(Az emberek itt az országunkban nem tisztelik egymást, leginkább az idősebb generációkra érvényes ez, valószínűsítem, ez annak köszönhető, hogy annak idején ők sem kaptak tiszteletet és az ő előttük lévő emberek sem. Amikor az emberek saját környezetükből nem kapnak megerősítést, akkor valahol mélyen megtelepszik bennük egyfajta keserűség is. Nem tisztelik magukat, nem becsülik magukat semmire sem, hiszen a külvilágtól csak ezt kapják semmi mást az itt élő emberek - szolga népnek lett tenyésztve a magyar fajta kétség sem fér hozzá...)

Igazságosság

"Törzsünk a fentiek mellett az igazságosság koncepcióiba is bevezet bennünket, melyek rendszerint a "Szemet szemért" vagy az "Úgy bánj másokkal, ahogyan szeretnéd, hogy mások bánjanak veled", illetve a karma törvényének "Hatás visszahatás" felfogását képviselik. A törzsi igazságosság a társadalmi rendet hivatott fenntartani, s elveit a következőképpen lehetne összefoglalni: igazságos dolog bosszút állni az indok nélkül elkövetett ártó cselekedetekért; igazságos családunk tagjait az önvédelmet vagy bosszút szolgáltató tettekben támogatni. Igazságtalan családunk bármely tagját személyes nyereségvágyból veszélynek kitenni; igazságtalanok vagyunk, ha nem a törzs kívánsága szerint cselekszünk; becstelenség olyan embert támogatni, akit a törzs ellenségének tekint. Az arra vonatkozó tiltó parancs, hogy nem szabad a családra szégyent hozni, óriási nyomást gyakorol a család tagjaira. Amikor a törzs egy tagja valami mások által értékesnek tekintett dolgot visz véghez, a törzs többi tagja automatikusan osztozik az elismerésből származó "energiatöbbletben". Nem szokatlan dolog, ha valaki a törzs egy elismert tagjának fényében sütkérezik..." A nevünkben benne lehet a büszkeség vagy szégyen energiája. Ha valaki megszegi a törzsi igazságokat ennek következtében kicsúszhat a lába alól a talaj és ennek következtében nehézségei lehetnek a kapcsolatteremtésben.

"A törzs többnyire úgy tartja, hogy a cselekmények az "emberi logika" alapján levezethetőek, de nagyon kevés egyezés mutatkozik a spirituális igazsághoz képest. Jóllehet a törzsi törvények megléte nélkülözhetetlen a társadalmi rend fenntartásához, sajnos nem az Ég érvelését tükrözik..."

"...Ha törzsünk által meghatározott körülményeinkre mint a spirituális előmenetelünket szolgáló, előre "elrendezett" közegre tudunk tekinteni, a fájdalmas eseményeket személyes fejlődésünk szempontjából létfontosságú élettapasztalatoknak, nem pedig cselekedeteink méltó büntetésének fogjuk tartani. Ha a törzsi igazságszolgáltatás útjában áll a spirituális előmenetelnek, tekintélye alól saját személyes döntési szabadságunk értelmében feltétlenül ki kell szabadítanunk magunkat. Talán ez a legnehezebb az első csakrával kapcsolatos feladatok közül, mert gyakran a családunktól, vagy számunkra fontos köteléket jelentő embercsoporttól való elválásunkat követeli meg..."

Érdemes önvizsgálatot tartani este, elalvás előtt a következő kérdések alapján.
1. Milyen hiedelemmintákat örököltél családodtól?
2. A gondolkodásodra még ma is befolyással bíró hiedelemminták közül szerinted melyik vesztette már érvényét?
3. Milyen babonáid vannak? Melyek rendelkeznek nagyobb hatalommal feletted, mint józan ítélőképességed?
4. Vannak-e saját elképzeléseid a tiszteletről? Mik azok?
5. Vétettél-e valaha saját erkölcsi szabályaid ellen? Ha igen, milyen lépéseket tettél tetted jóvátételére?
6. Vannak-e rendezetlen ügyeid családtagjaiddal? Ha igen, sorold fel az okokat, melyek megakadályoznak abban, hogy rendezd kapcsolataidat.
7. Próbálj meg minden áldást felsorolni, mely családodtól érkezett feléd.
8. Ha már gyermeket nevelsz, sorold fel azokat a minőségeket, melyeket szeretnél ha gyermekeid megtanulnának tőled.
9. Milyen törzsi tradíciókat és szertartásokat folytatsz saját magad és családod érdekében?
10. Körvonalazd azokat a benned rejlő törzsi jellegű jellemvonásokat, melyeket erősíteni és fejleszteni szeretnél.

Bár nem tettem, de jobb lett volna teletűzdelni példákkal is, hogy jobban érthetővé váljon az iromány. Ha érdekel valakit akkor a példákat is begépelem, csak jelezzétek.

Forrás:
Dr. Caroline Myss - A lélek anatómiája

12 megjegyzés:

 1. Ez igen szép nagy meló volt ez most neked O__O. amúgy hogy vagy????

  VálaszTörlés
 2. Hmm, a hiedelemmintákat elsősorban nem örököljük, hanem tanuljuk. Az epigenetika (szerzett tulajdonságok öröklődése) még eléggé gyerekcipőben jár ahhoz, hogy magabiztosan kijelenthessük létezését. De tény, hogy a DNS-molekulákban lévő örökítőanyag életünk során nem változik.

  Tudom, hogy nem ez volt a bejegyzés lényege, csak hozzám ez áll közel :) Szerintem a sorsunk a vérünkben van, az előre ütemezett életünktől kezdve a tulajdonságainkon át szinte mindenig. Szinte. Mert mint minden más esetben, a döntéseink határoznak meg minket, nem a tulajdonságaink, már ha képesek vagyunk az agyunkat is használni. Ezen kívül én is nyitott vagyok az alternatív megoldásokra, amelyek az emberi élet mibenlétét próbálják feltárni, még ha hozzám a természettudományok állnak is a legközelebb (ezért is olvasom el az ilyen cikkeket).

  VálaszTörlés
 3. Kamupók:

  1.Bármit is próbáltak örökíteni...nem fogadtam el,saját tapasztalat számít.
  2.Ezt passzolom :D
  3.Nincs ilyen.
  4.Alapesetben mindenkit gyarlónak tekintek,aki ide születik,100%-osan nem tisztelek senkit,nincs ezen a bolygón tiszta lélek,aki nem hibázott már egyszer...elfogadok dolgokat,de nem tisztelek.
  5.Egyre kevesebbet vétek.Tanulok.
  6.Nincs.Mindenki a saját életének a kovácsa,nem függünk egymástól,de használjuk egymást a saját boldogulásunkhoz,tanuláshoz...majd késöbb jól jön ;)
  7.Nincs.Öntörvények születtek. :DD
  8.Megtanítok mindent,szeretni-gyűlölni,élni-ölni(lelkileg) :D Semmiről ne maradjon le,a legfontosabb talán,hogy ráeszméljen időközönként,hogy mit is csinált a múltban és fejlődjön ezáltal...nem fogom a birkák közé nevelni ;)
  9.Nincs.Öntörvényű tradicíók vannak meg színészkedés :D Túl primitív elmékkel vagyok körülvéve,azért is szeretek itt lenni,nekem ti vagytok a családom ;)
  10.Én egy emberállat vagyok...ennyi :D

  Várom a további csakra leckéket ;)
  Remélem jól vagytok,a kis kamupókkal együtt ;)

  VálaszTörlés
 4. Az utolsó 10 kérdést saját önelemzésetekre használjátok :D este, alvás előtt. Olyankor fáradtabb a személyiségetek azon része aki napközben ti vagytok :) Olyankor kicsit másként látjuk a dolgokat.

  G
  Félreértettél valamit. Túlzottan boncolgatós kedvedben vagy :) Az öröklés alatt az író is pontosan ugyan azt értette mint te, csak a könyv fordítja egy kedves, régi magyar hagyományt követve az irodalmi szöveget kiszépítette, hogy ne legyen annyi szó ismétlés ;)

  J.D
  A kicsi köszöni szépen jól van. Tegnap voltunk orvosnál, hogy beadja a védőoltást neki. Volt ott két kislány is, rögtön megakarták nézni, h ki van a babakocsiban :) tetszett nekik. A gyerkőcöm körülbelül olyan jó bőrben lehetett, mint a 15 hónapos kislány :D Az anyjuk is mondta, hogy jó nagy baba. Még csak 6 kg :) úgy, hogy kicsit csökkentve lett a napi etetése, mert különben eléggé elhízott volna :D

  Káin
  Elvagyok, egyik lábam itthon, a másik pároméknál, a két hely között pedig beugrom a munka helyemre is :) Nem is tudom, de engem ez a füllesztő/rekkenő hőség kissé jobban energetizál. Nem érzem magamat annyira fáradtnak. Ez pedig nem volt akkora meló, mivel kihagytam belőle a példákat, amivel jobban egyértelműsíthettem volna mire is gondol az írónő.
  A tanfolyamom véget ért egyenlőre. Ezt a könyvet kiolvastam, most pedig elkezdtem egy könyvet olvasni Sai Baba-ról. Közben veszek magamnak néhány fonalat és megpróbálok vele magamnak karkötőt fonni, hogy aztán belehímezhessek néhány szimbólumot, ezt a fonogatást gondolom pároméknál fogom aktívabban végezni. Ha este nem felejtem el, akkor ma még felmegyek msn-re is és kicsit trécselhetünk.

  Szép napot mindnyájatoknak...

  VálaszTörlés
 5. -Kamupók:

  Hát én sokkal szarabbul vagyok tőle, de örülök, hogy Te rendben vagy! :)

  Fent vagy a normális msn-en, vagy csak Káinoson?

  VálaszTörlés
 6. O_O Ezen a tüsszentős ördögös-dolgon meglepődtem.(ezen fogok gondolkodni a legközelebbi tüsszentésemnél) xD

  Érdekes ez a 10 kérdés is, van amit kapásból megválaszoltam és van, amiről gőzöm sincs...De, ami még érdekesebb, hogy tudom, hogy min kéne változtatni, de mégse teszem.

  Kicsi Kamupók ^_^ =) =) =)

  VálaszTörlés
 7. Mindannyian pocsolyában ücsörgünk, de ki kell kászálódni belőle, főleg mivel az csak poshadni fog és bűzölögni. Ha pedig facsarja az orrodat a szaga akkor ideje továbblépni. Olyan élet felé kászálódni amiben boldog lehetsz. Hogyan találod meg? Hallgatsz az "ösztöneidre", a "megérzéseidre" vagy nevezd azt bárminek is. Esetleg megtanulod az alapszabályokat és tudatosan betartod őket.

  VálaszTörlés
 8. Milyen jellegű alapszabályokra gondolsz, ha kérdezhetek ilyet? :)

  VálaszTörlés
 9. Amiket eddig már leírtam itt a blogon. A 7 princípium például ilyen, ami a teremtés történetével kapcsolatban írtam le, de majd utána nézek. Dualitás, Szentháromság meg még pár dolog.

  VálaszTörlés
 10. Akkor itt van az ideje, hogy újra átnyálazzam őket. :) Köszönöm.

  VálaszTörlés
 11. "Mindezek mellett vágyunk arra, hogy egy csoporthoz tartozzunk, annak mintáit kövessük és megfeleljünk nekik ezzel is erősítve magunkban a hovatartozás érzését."
  Ez is a csordaszellemet jelenti, tartozni valahová és minden áron megfelelni a saját egyéniséged feladása árán is, számomra eléggé helytelen viselkedés, de mint tudjuk, a magyar egy alapból birka nép, nem csak emiatt, hogy állandó jelleggel utánozzák a HÜLYESÉGET kintről és még szabályosan dicséretesnek állítják be ezt a viselkedésformát, hanem mert egyszerűen az orránál fogva lehet vezetni. Nézzétek csak meg a választási kampányokat, egyszerűen nevetséges, amit ott művelnek. Képesek az emberek a saját barátukat is megölni az igazukért, hogy nem ez a párt, hanem az a párt a jó. Elhiszik a rengeteg hazugságot, aztán mikor rádöbbennek, hogy jól átverték őket, akkor egy ideig megy a morgolódás, de senki nem csinál semmit, folyik tovább a nagyszerű zombi-élet. Végtelenül szánalmas állapot ez.

  VálaszTörlés
 12. -Lilith:

  Van amiben egyet értek de néha nagyon végletes vagy szerintem. a valahova tartozás nem rossz dolog ha megtalálod azt a a csoportot ahol nem kell feladni az egyéniséget.

  VálaszTörlés

Ezeket is ajánljuk: