2010. november 4., csütörtök

PrinceSs AmelYa: Leonardo da Vinci I.

Üdv Halandók! Első cikkem témája nem más, mint a híres

Leonardo di ser Piero da Vinci

Vinciben született, édesapja, ser Piero a városka jegyzőjeként dolgozott, édesanyja, Caterina fiatal parasztlány volt a városka egyik előkelő családjának szolgálatában. Alapfokú iskoláit szülővárosában végezte.

Szülőfalujában a művészet kedvéért behatóan tanulmányozta a természeti környezetet. Számos értékes megfigyelése alapján több tudományág is legjelentősebb előfutárai között tartja számon. Így például felismerte a földkéreg függőleges mozgásait és azt, hogy a földtörténeti múlt számos eseményére következtethetünk az ősmaradványok vizsgálatából.

Ami valamikor tengerfenék volt, most hegycsúcsként emelkedik a magasba — írta. — Erről tanúskodnak a tengeri kagylóhéjak, osztrigák és korallok, amelyeket most a hegyek csúcsán találunk.”

1469-ben Firenzébe utazott, ahol belépett Andrea del Verrocchio festő műtermébe gyakornoknak. A festő műhelye afféle „művésziskola" is volt. Itt sajátította el a vonalas rajz (tulajdonképpen a vázlatkészítés), a festészet és a szobrászat alapvető technikáit. 1473-ban belép a Szent Lukács-egyesületbe. Erre az évre datálható első, teljes bizonyossággal neki tulajdonítható rajza is, amely az Arno folyó völgyét ábrázolja. Az első, teljes bizonyossággal az ő művének tekintett festmény Verrocchio: Krisztus keresztelése c. munkájának angyalfigurája és háttere (tájkép). Az egyre sikeresebb ifjú festőt 1478-ban bízták meg a firenzei Signoria San Bernardo kápolna oltárképének megfestésével.

Elbűvölő, társaságkedvelő ember volt és igen sok kapcsolatnak örvendhetett. Élete során nem esik szó feleségről vagy szeretőről, ennek oka sokak szerint az, hogy homoszexuális volt. Bár egy mondata inkább az aszexualitására utal:

"A nemzés aktusa és minden, ami azzal kapcsolatos, oly visszataszító, hogy az emberiség kipusztulna, ha nem volna ez hagyományos szokás és nem volnának csinos arcok és érzéki természetek."

Amikor még tanítványként élt mesterének, Verrocchiónak házában, több más fiatalemberrel együtt megvádolták tiltott homoszexuális viszony folytatásával, de végül felmentették.

(És most képzeld el azt a jelenetet, hogy da Vinci félmeztelenül pucsít, és azt ordibálja hogy „csináld Mester, óh igen!” – szerintem eléggé illúzió-romboló.)

Mindenesetre tény, hogy anatómiai rajzaiban szinte kizárólag férfiak láthatóak, bár ez a kor erkölcsi értékrendje miatt is alakulhatott így (szokás volt a női alakok ábrázolásához is férfi modellt használni, a női modelleket ugyanis prostituáltként kezelték).

1482 körül egy milánói udvari állás reményében írt levelében az akkor harmincéves Leonardo úgy mutatta be magát az Il Morónak is nevezett Lodovico Sforza hercegnek, mint eszményi tanácsadót háborús években, az alagút- és csatornaépítés szakértőjét, puskák és ostromgépek feltalálóját. A levél végén mellékesen megemlítette, hogy békeidőben festészettel és szobrászattal is szokott foglalkozni, és főként jól tudja, hogyan kell önteni bronz lovas szobrot, amit a herceg apja, Francesco emlékére akar felállíttatni.

Az ajánlkozó levél sikeresnek bizonyult: Leonardo elnyerte a milánói udvar művészének és mérnökének állását. A hivatallal járó kötelmei (színházi díszletek és jelmezek tervezése, csatornázás stb.) csak ideje kis részét töltötték ki. Tudományos kísérletei alapján új eljárásokat fejlesztett ki. Számos kéziratából egyet sem dolgozott ki kiadásra alkalmas szintig, így ezek tartalma évszázadokig rejtve maradt: Leonardo felismeréseinek zömét újra fel kellett fedezni, és más kutatók szereztek hírnevet a természet olyan törvényeinek kiderítésével, amelyeket ő már fölfedezett.

1482 körül az optika és a vonalperspektíva foglalkoztatta. Ahogy növekedett tudása, egyre több minden érdekelte. 1500 körül a csatornaépítés, a folyószabályozás, az öntözőrendszerek, a víztározók és hidak legkeresettebb szakértőjének számított. Sikerét jelentősen gyarapították a munka termelékenységét növelő, a költségeket csökkentő berendezései – a csatornák építéséhez például vízkiemelő szerkezetet tervezett.

1482-ben elnyerte Milánóban Lodovico Sforza herceg udvari tudósának és művészének állását. A herceg megbízta Francesco Sforza hatalmas lovas szobrának megformálásával is, de csak a mű hatalmas agyagmodellje készült el (1493-ban), amit aztán a Milánót megszálló francia katonák 1499-ben elpusztítottak. Évekig elhalmozták megrendelésekkel: ezek közül a legjelentősebb a Santa Maria delle Grazie-kolostor refektóriumában megfestett freskója,az„Utolsó vacsora", amellyel 1498-ban készült el.

Elkészülése óta a nyugati világ fő műveként tekintették. Nem csupán a mesteri módon felépített jelenetek miatt, hanem azért is, mert a kompozíció, a színhasználat a világítás és egyes alakok tartása és mozdulata is a bibliai szavakra utal: "Ti közületek egy elárul engem". Vasari így írt a freskóról: "…mindegyikük arcán látszik a szeretet, a félelem és a felháborodás, illetve a fájdalom, hogy képtelenek kitalálni, mi van Krisztus lelkében.".

A művész egyéniségként és lélektanilag elemezve ábrázolta az apostolokat. Az árulót a gesztusok eszközeivel kirekesztették a közösségből, de ő mégis ellenpontja Jézus méltóságteljes alakjának. Leonardo befejezetlenül hagyta Jézus arcát. A falkép ma igen rossz állapotban van, a nedvesség megrongálta.

A Sforza hercegek bukása után Leonardo rövid kitérővel Ismét Firenzébe költözött; hírneve itt érte el tetőfokát. 1502-ben Cesare Borgia szolgálatába állt, és vele tartott a romagnai hadjáratban. Ebből az időszakból származnak közismert erődítmény- illetve hadigépezet-vázlatai. 1503-ban Firenzében kezdte festeni a Mona Lisát (közismert olasz neve: la Gioconda). A munka egészen 1506-ig húzódott, a hagyomány szerint a három éves alkotómunkából két évet vett el Mona Lisa híres mosolyának megalkotása, ennyit tépelődött Leonardo a mosoly kialakításán. Ezzel párhuzamosan dolgozott a Palazzo Vecchio tanácstermében „Az anghiari csata" című freskón, amelynek megfestésére a firenzei köztársaság kérte fel. A festmény később a helytelennek bizonyult, viaszos alapozás miatt tönkrement, koncepcióját csak a kartonjairól készített másolatokból ismerjük. A mű befejezése után újult érdeklődéssel fordult a geológia és az anatómia felé, ezért ilyen tárgyú stúdiumokat vett Milánóban. 1511-ben a francia kormányzó szolgálatában nekifogott Francesco Sforza lovasszobra elkészítésének, de sosem fejezte be.

1513-ban Rómába utazott, ahol X. Leó pápa megbízásából matematikai-természettudományi tanulmányokat folytatott. 1514-ben alapos tanulmányokat készített a Róma környéki mocsarak kiszárítására, ezekből azonban semmi sem valósult meg.

Az építész Leonardónak számos vázlata maradt fenn, ezek közül többet mások meg is építettek, de mindig módosításokkal, így egyetlen fennmaradt épület sem tulajdonítható neki.

1517-ben a Milánót meghódító francia király meghívta udvarába, és Leonardo az Amboise melletti Clos Lucé-ba költözött. Két évet töltött itt, majd 1519-ben megbetegedett és meghalt. Örökségét tanítványára és barátjára, a festő Melzire hagyta.

Az emberi test a művészetekre tett hatását és arányait a Vitruvius-tanulmány munkájában foglalta össze. Továbbá az emberi test felépítésének feltárásában is úttörő szerepe volt. Gyakran végzett – akkoriban az egyház által tiltott – boncolásokat is.

Idézetek, amiket neki tulajdonítottak :

 • Semmiféle dolgot nem lehet sem szeretni sem gyűlölni, amíg meg nem ismertük.
 • Ki keveset tud sokat téved!
 • Testünk alá van vetve az égnek, az ég alá van vetve szellemünknek.
 • Ahogy a vasat belepi a rozsda, a víz megposhad, vagy a hidegtől jéggé lesz, úgy az értelem is, ha nem használjuk, megromlik.
 • Azokkal a dolgokkal, amiket nem lehet a matematika pontos nyelvével megfogalmazni, teljesen felesleges foglalkozni.
 • Ez az ember őrült! Mindig azért nyomorog, hogy ne nyomorogjon...
 • Tanulmányozd először az elméletet, aztán jöjjön a gyakorlat, mely belőle származik.
 • A tudomány a kapitány, a gyakorlás a katona.
 • A legnagyobb és egyben legkisebb uralom, az önuralom.
 • Kinek minél többje van, annál jobban kell rettegnie, hogy elveszti.
 • Aki vitatkozás közben a tekintélyre támaszkodik, nem az értelmét használja, hanem inkább a memóriáját...
 • A festészet nagyobb igazsággal, hívebben állítja az érzékszerv elé a természet műveit, semmint a szavak vagy betűk, viszont a betűk hívebben állítják a szavakat az érzékszervünk elé, semmint a festészet...
 • Ahol több az érzés, több a szenvedés is!
 • Aki keveset gondolkodik, az sokat téved.
 • Amikor egyedül vagy, csak magadra számíthatsz.
 • Aki tud, könnyű annak egyetemessé válnia. (Fascil cosa e farsi universale.)

Idézetek a műveiből:

 • Valóban nem tudom fejből idézni a klasszikus szerzőket, ahogy ők teszik, de nekem a tapasztalat fénye világít, akárcsak azoknak a mestereknek, akikre hivatkoznak. Nem tesznek egyebet, mint páváskodnak és pöffeszkednek, idegen tollakkal ékeskednek, nekem pedig még azt sem engedik meg, hogy sajátjaimat mutogassam.

Codex Atlanticus, Biblioteca Ambrosiana, Milánó

 • Hány és hány ember él a Földön, aki nem egyéb, mint kenyérpusztító, akinek nincs semmiféle érdeme, sem célja ezen a világon, nem marad más utána, mint a teli latrina.

Codex Forster, Victoria and Albert Museum, London; III./74

 • Ha képet akarsz kapni valamely dolog formájáról, a vizsgálódást mindig a részletekkel kezdd, és csak akkor térj át egyik részről a másikra , ha az elsőt tökéletesen megismerted és az emlékezetedbe vésted!

Codex Trivulzianus, Castello Sforzesco, Milánó

 • Tudásunk abból fakad, amit érzékeink közvetítenek számunkra.

Codex Trivulzianus, Castello Sforzesco, Milánó

A következő cikkemben Leonardo művészetébe ugrok fejest, ez még csak a kezdet volt. :)

10 megjegyzés:

 1. Érdekes volt, a formázással volt egy kis baj mert túl nagyok lettek a dolgok, de javítottam! ^^

  Így tovább, várom a következő cikket! Már rég volt művészetekkel foglalkozó úgyis!

  VálaszTörlés
 2. Hát gyerekek!

  Én erről a méltán nagyszerű emberről csak annyit tudok idézni,ami kimaradt a fenti gondolatokból:

  Mit mondod Leonardo da Vinci?
  Büdös a pina,de fincsi! :DD

  Már elnézést,hogy elviccelem ezt a nagyszerű cikket....:D

  VálaszTörlés
 3. -Janezz:

  LOOOL XD

  De ezt nem mondhatta mer' buzi vót! XD

  VálaszTörlés
 4. Szerintem jól sikerült. Egy műsor a tévében foglalkozik a hadigépezeteinek az elkészítésével. AZ egyik részben egy korai tankot raktak össze, ami minden irányba tudott ágyút elsütni, egy másikban egy speciális ágyúját rakták össze, ami simán ledarált volna 3 sornyi katonát. Érdekes dolgokat alkotott :) ezekről a találmányairól is írhatnál, mert engem érdekelnek ha másokat nem is, de türelmes vagyok ezért bőven tudok várni ;)

  VálaszTörlés
 5. Miért vonzódnak a saját nemükhöz a művészek általában(költők,zenészek,festők,stb.)?
  Vagy mivel ők vannak előtérben,ezért róluk derül ki?

  VálaszTörlés
 6. ...ezt még az előző kommenthez csatolom :D

  http://www.youtube.com/watch?v=HTN6Du3MCgI

  VálaszTörlés
 7. Káin akkor általad talált rá erre a 'Gay Bar' című számra Janezz? :D

  VálaszTörlés
 8. .....és valóban érdekelt,hogy Lincoln elnök hogy kerül a képbe ebben a klipben...és ha már nyomoztam,kiderítettem hogy:

  Az Egyesült Államokban több mint kétszáz olyan választott képviselő dolgozik, akik nyíltan vállalják homoszexualitásukat,Norvégiának rövid ideig a miniszterelnöke volt egy konzervatív meleg politikus,Nagy-Britanniában összesen 98 meleg politikus és tisztségviselő dolgozik jelenleg,Németországban összesen kilenc bevallottan meleg tagja volt eddig a parlamentnek, és Berlin polgármestere is nyíltan vállalta még 2001-es megválasztása előtt, hogy homoszexuális.A világ első transz-szexuális polgármesterét, Georgina Meyert 1995-ben Új-Zélandon választották hivatalába, akit 1999-ben parlamenti képviselőnek is megválasztottak. Nemrég az angliai Cambridge polgármestere lett egy transz-szexuális ember.

  De Lincoln elnők hogy a pélóba került ebbe az Electric Six klipbe? :D
  Nem értem...

  VálaszTörlés
 9. Későn keltem ma,egyből benyomtam a tv-t,hogy szóljon valami,szerencsémre az m2-ön volt és egy narrátor duruzsolt a fülembe középkori gépészeti próbálkozásokról,fogaskerekek,bordástengelyek....aztán a madarak repülésének anatómiai elemzése jött és némi festészet...nagyon érdekes volt,öröm volt erre kelni...ajánlom figyelmetekbe,a filmhez tartozó animációs betétek egy magyar grafikusművész alkotásai (John Halas),sokak szerint gyenge minőségben próbál értéket közvetíteni...


  Nagy mesterek (The Great Masters)
  Leonardo élete és munkássága

  VálaszTörlés

Ezeket is ajánljuk: