2010. november 27., szombat

"kamupók": A Világegyetem keletkezése

Először is kikötném a témával kapcsolatban, hogy ez a saját megfogalmazásomban készült és így sikerült összeraknom a hétvégén tanultak alapján. Vannak részek amikre nem teljesen emlékszem szóval elnézést ha valami sületlenséget, netán ellentmondást vélnétek felfedezni.

A tudósok elméletei szerint az ősrobbanás előtt nem volt semmi. Ez már önmagában egy ellentmondás, ugyanis valaminek lennie kellett mielőtt „felrobbant” a „semmi”. Ez egy nagyon sűrű anyag volt és nagyon parányi. Mivel nagyon parányi volt és nagyon sűrű, egyszerűen csak szétfeszítette saját magát a hatalmas benne lévő erőktől és felrobbant. Így keletkezett a Világegyetem amiben jelenleg helyet foglalunk és ismerünk. De hogyan is fogalmazódott meg pontosan?

A teremtő volt az aki létrehozta önmaga megismerése céljából. Az első dolog ami történt vele az a fel eszmélése volt. Ő az ok nélküli ok. A Logosz. A következő ami történt az a tudatra ébredése volt. Majd a Vágy volt ami következőre felmerült benne az iránt, hogy megismerje önmagát. Úgyis fogalmazhatnánk, hogy Érzés lépett fel benne arra, hogy ha már van szeretne megnyilvánulni.

A következő mozzanat az Érzés vagy Akarat/Szándék volt arra, hogy a következő lépést megtegye ami a Cselekvés. A Cselekvés következménye lett az Anyag/Törekvés. Ami végül molekulák, atomok és minden más fizikai kezdetben nyilvánult meg.

No de miért is volt szüksége minderre a mozzanatokra miután az Ok nélküli ok megtörtént?

A Lét és a Létezés között különbség van.

A Lét az azt jelenti, hogy az a dolog létezik, de koránt sem biztos, hogy létezésének tudatában van, de ettől a ténytől eltekintve kijelenthetjük, hogy van.

A Létezés azt jelenti, hogy tudatában van annak, hogy létezik.

Az Abszolút lét azaz állapot mikor mindent megismerve, mindent önmagában foglalva, az abszolút lét állapotába kerül.

Tehát mivel a Lét az egy állapot, innen következhet az a megállapítás, hogy az ősrobbanás előtt is egy állapot állt fent. Mikor „felébredt” a teremtő a folyamatok lejátszódtak benne és végbement az ősrobbanás egy szempillantás alatt, a másodperc tört részébe sűrítve. Ismerjük azokat a mondásokat, mint: „Ahogy fent, úgy lent”; „Ahogy kint, úgy bent”; „Ahogy a makrokozmoszban, úgy a mikrokozmoszban”. Ezek mind arra szolgálnak, hogy megmutassák amire egy cselekvésig eljutunk a fentebb leírtak lejátszódnak bennünk olyan gyorsan, hogy észre sem vesszük mi történt és már cselekszünk is. Nem figyelünk oda rájuk mivel senki nem tanított meg rá minket, hogy figyeljünk oda a bensőnkre, no meg mivel gyorsabb minthogy feltudnánk fogni a folyamat különböző részeit és külön tudnánk választani őket egymástól, de minél távolabb kerülünk a kezdettől annál lassabbá válik a folyamat és arra már könnyebben tudunk odafigyelni és felfogni a jelenlegi korlátolt tudatunkkal vagy értelmünkkel.

Amikor a Teremtő „magához tért” legelőször a Szellemi síkon mentek végbe a felismerései. A felismeréseivel egy időben szinte született meg maga az Univerzum is. Mivel Ő maga a tiszta energia ezt elkezdte sűríteni, de mivel feltette Önmagának a kérdést létrehozta az Önmaga felismeréséből fakadó Ego-t is. Mikor az energia fizikai formát öltött az Ego-ból létrejött az ellenpárja is, ami egy viszonyítási alapként szolgál. Hiszen ha nincs mihez viszonyítanunk akkor minden egyformának, megszokottnak, szavakkal leírhatatlannak tűnhet, mivel nem ismerünk arra az állapotra szót (még).
Tehát a sűrűsödő energiából létrejött az anyag. Ezek párjaként keletkezett az Anti-anyag magából az anyagból és végül a kettő között fellépő kölcsönhatás/erők. Ez a hármasság figyelhető meg mindenben. Ez a hármasság mindennek az alapja.

Először minden a negyedik dimenzióban jön létre. Mi az a negyedik dimenzió?

Az első dimenzió a tér. A második dimenzió az idő. A harmadik dimenzió a kölcsönhatások vagy erőkből felépülő rendszer. A negyedik dimenzió pedig a Szellemi sík.

Tehát először minden a negyedik dimenzióban keletkezik csak azután valósul meg a fizikai világban.
Mivel minden magából a Teremtőből fakad, aki nem más mint a Tiszta energia így mindenben megtalálható, minden Ő maga. Minden ami létezik csupán saját megismerésének egy darabkája.
Minden mozgásban van. Ez egy alap törvény. Ami viszont nem mozog az nem létezik.
Mivel minden mozog ami létezik ezért mindig minden változik is egyben. Csakhogy. Van egy tanítás ami arról szól, hogy „Örökkön, örökké”, ami azt takarja magában, hogy ez a „mozgás” sosem fog megszűnni. Minden egy kört ír le és önmagába tér vissza. Tehát miután megtettük magunk útját a „teremtett világban” végül visszatérünk fentre a kezdetbe, ahol mi is egykoron tudatunkra ébredtünk és kijelentettük, hogy mi nem vagyunk azonosak a Teremtővel, ahogy egykoron Sátán is.

Minden mindennel összefügg és van egy kiindulási oka, egyedüli kivétel ez alól a Logosz / Teremtő.

De mi is volt az Anti-anyag ? Vagy mi is az Ego ami létrejött a Teremtőből?

Ő maga a Sátán, az abszolút Ego, aki legelőször gondolta, majd mondta ki a Teremtőnek, hogy Ő nem a Teremtő. Ekkor a Logosz adott neki egy helyet ahol el lehet. Ezáltal a Világ két pólusra szakadt, középen pedig a fizikai világ helyezkedik el, a fizikai világon túli síkok pedig vagy egyre tisztulnak fölfelé menet a Teremtő irányába vagy pedig egyre „szennyezettebbé”, negatívabbá válnak Sátán irányába. Mivel Sátánban is ott motoszkál a mélyén a Tiszta/Teremtő energia ezért ugyan olyan képességekkel bír, mint a Logosz. Csakhogy ő úgy gondolja, hogy teljesen független a Teremtőtől és képességei is sajátjai. Az emberként leszülető Szellemi lények amilyenek mi is vagyunk szintén átestünk ugyan azon periódusokon, mint egykoron Sátán és a Teremtő és még sok más lény. Képességeink a Tiszta energia meglétéből fakadnak. Minél jobban távolodunk a Logosztól annál több negatív energia „burok” rakódik körénk és annál inkább képes befolyásolni minket az elidegenedésre vágyó egonkon keresztül a pólus másik felén tartózkodók. De minél „tisztábbá” válunk ugyan így fogékonyabbá válunk a másik oldal képviselőinek közbenjárásaira. Személy szerint nem mondanám rossznak vagy gonosznak a túloldal képviselőit, inkább ahogyan már fentebb említettem, szükségesnek, viszonyítási pontnak. Vannak olyanok akik megjárják az alsóbb régiókat és azokkal a tapasztalatokkal bővülve térnek ismét vissza a Tiszta energia útjára. De ugyan minek tennék ha ugyan olyan képességekre tesznek szert, mint ha rögtön „fölfelé” indultak volna a Logosz irányába? A válasz a soraim között benne volt remélem. Ugyanis Sátán nem más mint egyéniség. „Kívülállónak”/ ”önállónak” tartja magát, mindig ilyennek kell maradnia, hívei akik az ő nézeteit osztják sosem nyughatnak hanem a létezésben amit választottak, mindig önállónak kell maradniuk. Nem unalmas olyan Istenségnek lenni aki már mindenre képes? Gondolom megismeri korlátait és akkor fognak rájönni, hogy szeretnének végre megpihenni, de Sátánnál erre nincs lehetőségük, erre ráeszmélve elindulnak a másik irányba ahol várja őket a lét boldog, tudatlan állapota, ahonnan mi is származtunk egykoron. Mivel különbözünk az Életjáték különböző területeiről szerzünk tapasztalatokat így ismertetve meg Önmagát általunk a Teremtő, örökkön örökké, mivel miután ismét elszenderedett tudatunk egy idő után az egész mizéria újra kezdődik…

A szellemi lény lélekből, érzésből, tudatból áll össze. Ugyancsak ez a hármasság az alapja mindennek ami létezik (fizikai test -> értelem, tudat, érzelem vagy test, szellem, lélek vagy csontok, szövetek, vér stb.). Amiből hiányzik akár egy összetevő is az nem valóságos, csupán illúzió.

A 4. dimenzióban/Szellemi síkon nem létezik idő fogalma. Mi lehet ennek az oka? Képzeld el az atomokat, amiket nem vagy képes látni. Rezegnek, mozognak, ki-be járkálnak benned. Képzeld el ugyan ezt a rezgési sebességet… csak még gyorsabban. Nem hiába beszélnek rengetegen rezgés szintről és annak emelkedéséről. Aki a Szellemi síkon tartózkodik az csak a jelenben létezik és a múlt és a jövő képeit egyaránt képes érzékelni. Halálunk után pedig szembesülünk a valósággal, hogy nem csak egy életünk hanem rengeteg volt és lesz is, itt is ott is sok minden van amikről még nem tudok, csak annyit, hogy ott sem nyugszunk, hanem folytatjuk a tanulási folyamatot amit régen elkezdtünk.

Mivel magában Istenben létezünk ezért megismerve bármely pólus korlátait magának a Teremtőnek a korlátaival fogsz szembesülni. De kérdem én, ugyan mi olyan gondolat fog benned kicsírázni ami túlmutat a Teremtőn? Semmilyen…

11 megjegyzés:

 1. Akár terjeszthetnéd is nagyban ezeket a gondolatokat,mert többszöri elolvasásra csak,de jól hangzik :))
  Szerintem fontos,hogy mik az első érzések,miután egy ilyen olvasmányt megpróbál az ember a fejében elrakni,próbálok agyi szekrényem fiókjaiba pakolászni,de az első érzet az aggódás,aztán követi az elveszettség és egy kis ingerület,amiért tudatlanságot érzek...mert többszöri nekifutásra sem engedi a szellemi síkom,hogy belegondolhassak egy ősrobbanás elötti állapotba...falnak ütközöm...le van tiltva az információ...nincsenek tények,nincs 100%...és én nagyon szeretem a tényeket,materializmus,realizmus...nem szeretnék egész életemben kétséges dimenziók közt élni...de rá kell ébredni,hogy nincs más választásom...a következő érzet a hiány,mi lesz az út vége?Meddig fejlődjek?Miért éri meg nekem Kamupók cikkére válaszolni és gondolkodni? :)))
  Belegondolni,beleérezni az ismeretlenbe...mikor egy általam félig-meddig ismert Föld nevű bolygón talán elboldogulok édes tudatlanságban...szóval Miért?
  Miért fogadjam el bármely vallás vagy tudomány álláspontját úgy,hogy sehol nincs 100%-os bizonyíték?
  Csak én vagyok,önmagam...egyedül a nagy lehetőségekkel...hogy elhihetem a nagy semmit...de nekem ez sántít...itt minden sántít,úgy érzem le vagyunk élesbe tiltva minden nagy áttörést jelentő információról...ha meg nem,azt nem hiszem el,mert csak magamban bízhatok :)

  Na nem csak a pináról tudok írni,mit szóltok?! :DDDD

  VálaszTörlés
 2. Mivel nem tudok olyan választékosan fogalmazni,mint Kamupók,ezért zenés-képi hatásokkal fejezném ki gondolataimat.Köszönöm :)

  http://www.youtube.com/watch?v=4zSgRFVxx-k

  VálaszTörlés
 3. Van itt még valami...ahogy egyre határozottabban képviselem önmagam és építgetem a szellemi síkomat,annál jobban idegesítenek bizonyos rezgésű emberek...mert úgy érzem alattam lévő osztályba vannak,tegnap is volt egy ilyen élményem,csakhogy...nem bírtam ki,hogy ne bántsam fizikálisan az illetőt,kitörtem ... állat módon rámarkoltam a nyakára,mint a nyúlnak és majdnem kitéptem a fejét...nagyon meglepődött...úgy gondoltam jól tettem,odajött utána és elkezdett pozitívan kommunikálni...mintha az lett volna a szerepem,hogy észhez térítsem...elmondtam neki,hogy mit csinált rosszul,hogy kellett volna és láttam a szemeiben,hogy elfogadta...nevelek!:DD
  Múltkor mondtam neki,hogy büdös mindene,a ruhája,a szája...azóta rágózik és friss az öltözete...:DD
  Olyan,mintha neki én kellenék ahhoz,hogy följebb lépjen emberileg...és hol van még a szellemi síkja...
  Persze rajtam múlik,hogy közben nem-e nyírok ki ilyen rezgésű emberekből párat,persze nem fogok,de sokszor annyira egyszerűbb lenne...
  Na most már csak én írok ide? :D

  VálaszTörlés
 4. Na nagyon tetszett! Örülök, hogy nem csak én foglalkozom ezekkel itt a blogon. :)

  VálaszTörlés
 5. Valakinek csak több idő kell a megemésztéséhez a dolgoknak, vagy inkább nem is foglalkoik inkább vele. Úgy látszik tényleg felzaklattam a "lelki-világodat" ha egymás után 3x is hozzáfűztél valamit a benned zajló dolgokból, aminek örülök XD . Remélhetőleg mások is így élik meg a leírtakat.
  Amúgy nem kell aggódnia senkinek, ugyanis ami "magasabb" szinten áll az emberhez képest, azt a dolgot egyszerűen képtelen megjegyezni. Velem is így van már csak ez. Van egy munkatársam aki komolyabb hangvételű könyveket olvas és a Buddhizmus és a Taoizmus útját tanulmányozza. Ő beszélt valamilyen entitásról aki valamiféle kapukat nyitogat - szám szerint 11-et kell kinyitnia 2011-ig... - még a nevére sem emlékszem, annyira távol áll tőlem még X'D .

  Részemről ennyit a mai "tanításról". Holnap újabb adag meditációs élményekkel jelentkezem amit örömmel osztok meg veletek és még ha minden sikerül (miért is ne sikerülne? XD) akkor még ráficcenek a farizeusokra is...

  (Köszönet J.D. az élmény beszámolóért ;P )

  VálaszTörlés
 6. Persze,hogy érdekel és kommentelek,most is a Discovery Science-t néztem és próbáltam emészteni a szuper és hypernovákat,pulzárokat....évmilliárdos történéseket :))

  Na majd odafigyelek és nyitogatom a kapukat...
  Néha másokét is... :)

  VálaszTörlés
 7. Szeretem az ilyen elmélkedős írásokat,de főleg azért mert ilyenkor annyira beleélem magamat hogy teljesen eltávolodok ettől a valóságtól és pár másodperc alatt fényéveket utazok :)
  Az ember halála után is megy tovább a következő szintre,de vajon milyen formában? Újra leszületik vagy valami energiahalmaz lesz belőle? Tudom erre nagyon nincs válasz ez csak amolyan költői kérdés volt:D

  Skinny

  VálaszTörlés
 8. Van rá válasz Skinny. Energia halmaz formában ;) vagy valami hasonlóban és ez nem elmélkedős iromány volt, hanem egy része az elhangzottaknak amit a tanfolyamon tanulunk. Ugyan úgy látunk, hallunk, érzünk, mint emberi formánkban csak többet látunk, mint most és többet tudunk mint most. A képességek fejlesztésével a testünk utolsó szívdobbanása után tovább visszük a tanultakat az igazi, valós létformánkba. Ott is tudjuk alkalmazni és használni őket, bár az igazat megvallva, még elképzelésem sincsen róla milyen is lehet o_o . Az újra születés csupán az egyik a választható lehetőségek közül, de képességeinket lehet az asztrál síkon is fejleszteni ;) és még van egy választás, de az most nem jut az eszembe.

  Az irományom a saját szem szögemből fogalmazódott meg. Aki szintén részt vesz a tanfolyamon az mást fog érteni, mint én. Mivel ti is különböztök tőlem az általam felétek "kínált" információ morzsa bennetek is másként fog "megkapaszkodni"...

  VálaszTörlés
 9. "de az most nem jut az eszembe."
  nem jegyzetelsz?:O pedig engem is nagyon érdekel!:D

  VálaszTörlés
 10. Hühű! Megígérem, hogy ezt még jó sokszor el fogom olvasni, amikor csönd lesz körülöttem...
  Egyenlőre a lét-létezés közti különbség fogott meg a legjobban. Mintha a "lét" állapotában lennék....bár ez most nagyon furcsán hangzik.

  VálaszTörlés
 11. Susmus:
  - Hogyne jegyzetelnék, csak éppen az előbbi információkat nem a tanfolyam alkalmával sajátítom el, hanem még előtte olvasott irományból, pontosabban A.J. Christian: Mit keresett Isten a nappalimban című művéből, aminek nem csak a kivonatát olvasnám ha lenne pénzem megvenni a könyvét, mint ahogyan nincsen jelenleg, pedig még egy antikvárium kirakatában is láttam...

  Charlotte:
  -Mindannyian a lét állapotában vagyunk addig amíg fel nem "ébredünk". Mióta "komolyabban" foglalkozom a témával azóta észre vettem, hogy határozottabb vagyok -persze az élet nem minden területén- és érzem, hogy kezdek éledezni, nem hiába olyan a legtöbb ember amilyen, hiszen nem is tudja, hogy létezik, csupán vegetál. Saját apró, pillanatnyi vágyait vagy megkívánt álmait teljesítve/kergetve egy életen át a végén talán felismerve, hogy igazából sosem volt önmaga, mindig mások elvárásainak felelt meg... jó példa erre Amerika ahol tucatszám gyártották az "álom életeket" és a kellékeket hozzájuk. Mindig figyeljenek oda a társadalmi előírásokra és szabályokra, de közben saját kis rejtett zugaikon belül, saját maguk kiélésére "alkottak meg" egész kis világokat, amik valójában saját bensőjükből fakadtak... (a társadalom által perverznek kiáltott vágyak és a többik...)

  VálaszTörlés

Ezeket is ajánljuk: