2010. november 18., csütörtök

Káin: Alkímia VII.

http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRvT7wJ3PudhTcSNa5P1xYRcbCcIHclXPqXF7-PZpBc2BuwXaUXzw

Sziasztok!

Nos cikksorozatom végére értünk, jó kimerítő volt, remélem mindenki megtudta amit akart az alkímiáról! ^_^ Lehet későbbiekben ha találok még róluk érdekes infót akkor írok, lehetséges hogy folytatódik a cikk, de jövőhéttől ismét okkult tankokkal fogok nektek jönni és a középkorról fogok írni :Đ. Mostani utolsó részt nem ajánlom vadkeresztényeknek és vadkeresztény hím sovinisztáknak sem, hiszen a végén jól kiosztom a brigádot, rendes érvekkel ^_^. (Ezt nagyon utálják ugyanis)...

Híres transzmutációk

http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQ4bVEI1lIe50D5qp23agn6WL3Tmxu2ngOmNOXRFh05g-4mc9sq

"Kifogyhatatlan kincset teremt, ki vesszőből aranyat, és kőből drágakövet csinál,,

Louis Figuier volt a középkori alkímia szakértője, szerinte:

"A kémia jelenlegi szintjén nem tarthatjuk lehetetlennek a fémek átalakítását, az újonnan elsajátított fogalmakból és a kémia mai jellemzőiből feltételezhetjük, hogy egy fém más fémmé való alakítása véghezvihető,,

De természetesen hozzáteszi, hogy ezt még nem sikerült elérni XD. M. Berthelot is hasonló nézeteket vallott 1884-ben, az egyik munkájában egy egész fejezetet szentelt a régi alkímia és mai kémia összehasonlítására. Szerinte az alkímia bár nem teljesen ugyan az, de egy tőről fakad mint a kémia (nahát -.-") és inkább filozófia ami az anyag metamorfózisát magyarázza.

Tehát a transzmutációt több kémikus is lehetségesnek vélte, viszont Mme Curie számára valósággá vált,sőt az eredményeit is publikálta. Tehát nem csak a higanyt lehet arannyá változtatni de új fémeket is létre lehet hozni kémiai folyamatok során. Az alkimisták 1700 éves álma valóra vált. Azért nem voltak az alkimistáknak tudományos ismereteik a transzmutációról, mert az alkímia nem tudományra épült. Túl sok volt a hermetika , hogy a kémia még az idejükben felüsse a fejét. Tehát pl nem olyan volt mint a sebészet, hogy folyamatosan fejlődött az évszázadok során, hanem az egészet át kellett volna értelmezni. Mivel a sebészet tudományra épült helyt tudott állni, de az alkímia alapja filozófia és bölcsességek tárházából épült és ezek ráadásul a miszticizmus felé tendálódtak. Bár az alkimisták felfedéseiből jött létre a kémia. Most pár ilyen felfedezésről fogok írni!

http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcR2MT_xS7QT7iTRzkqzWsdRSLa5Fj9PrDjMLWI9qlciJIo9c1J_vg

Albertus Magnus találta fel pl a káli lúgot (1193-1280) és ő írta le elsőként a cinóber, ólomfehér és a mínium összetételét is. Ramón Lull (1235-1315) készítette el a kálium karbonátot, Basil Valentine fedezte fel a sósavat (ezt már múltkor ugyan írtam). Theophrastus Paracelsus írta le a cinket és a gyógyászatba is ő vezette be a vegyszerek használatát. Jean Babtiste von Helmont ismerte fel a gáz létezését! És még rengeteg nevet és példát sorolhatnék. Én azokat az embereket erősen elítélem akik az alkimistákat kuruzslóknak tartják és kiröhögik. Úgy vélem tudatlanok, hiszen ha ezek az emberek nincsenek akkor nem létezne kémia és akkor nem lennének gyógyszerek és még sorolhatnám mi minden nem lenne!

http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQQja1OD7r9D0CbeCsvnCoc3AdJ0Mvg3vxqEOR0J9h1DKW0dD0Ryw

Sok beszámoló született a transzmutációról, amit uralkodók és feltalálók írtak le. John Frederick Schweitzer más néven: Helvetius volt az alkímia legádázabb ellensége, arról számol be hogy 1666 decemberében egy idegen érkezett a házába, aki megkérdezte Helvetuist, hogy hisz-e a bölcsek kövében. Az orvos természetesen nemmel válaszolt, és az idegen kinyitott egy kis elefántcsont dobozkát:

"Melyben egy ,az üvegre vagy fakó kénre emlékeztető dolog volt.,,

A doboz tulaja kijelentette hogy már pedig ez az a kő és hogy ebből 20 tonna aranyat tud előállítani. természetesen az orvos bizonyítékot kért és az idegen megígérte, hogy három hét múlva visszatér és megmutatja neki. Vissza is tért de nem kezdett munkához mert azt mondta nem szabad felednie a titkot, viszont adott egy kicsit a kőből Helvetiusnak. Ekkor a tudós beismerte hogy lopott már a kőből de nem arannyá változtatta az ólmot, hanem üveggé. A másik azt felelte, hogy sárga viasszal kellett volna megóvnia az anyagot, így az ólom arannyá változott volna. Majd elment és soha többé nem tért vissza. Helvetisust a felesége rávette hogy tegyen már végre csodát és az az idegen utasításait betartva járt el.

-megolvasztott három dram ólmot
-viaszba mártotta a követ
-bedobta a folyékony fémbe

És az állítólag valóban arannyá változott! Elment egy aranyműveshez és megvizsgálta, azt mondta ez a legfinomabb arany amit valaha látott. Még maradt neki abból az anyagból és szentül őrködött felette. Ez a pletyka elterjedt és utána jártak az emberek az aranyművesnek aki látta az aranyat, az olvasztás során a hozzá adott ezüst is arannyá változott. Ez az aranyműves egyébként Oránia hercegének pénzverője volt így kizárt hogy átverték volna és sok megbízható ember volt jelen amikor a kísérletet végezték. Akkor több tanúja is volt hát a transzmutációnak!

http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSBUjfaxaqIqKQEsaV0e2UMo5rPxJFrHnWsgW1fSeQCjgV-xB8k

1621-ben Martini professzor az egyetemen azt latolgatta a diákoknak hogy a transzmutáció lehetetlen dolog. Az egyik diák érvelni kezdett a tudósnak hogy már pedig van, ez addig fajult amíg nem kért egy tégelyt, ólomot és ott helyben mindenki szeme láttára elvégezte a transzmutációt. Az esemény után a professzor írt egy alkotást amiben hitet tesz a transzmutáció mellett.

http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcS7JA4Of97skmwGazGIy3HZ_I9jO3busU9Dk1fetz925HJKzUEF

1648-ban a Labujardiére nevű alkimista érezte hogy meg fog halni és írt bécsi barátjának hogy vegye át tőle a bölcsek kövét. A barátja Prágába sietett és megtalálta a dobozkát amiben a kő volt, bár addigra az alkimista már meghalt. Ezzel egy időben az ottani gróf követelte a dobozt hiszen az alkimista a szolgálatában állt, de a férfi a doboz másolatát adta oda neki. Az eredeti doboz III. Ferdinándhoz került aki maga is jártas volt az alkímiában, a kísérletek alatt jelen volt egy Rutz nevű gróf is, két és fél font higany változott ott akkor arannyá. Érmét vertek ebből ami Apollót a napistent ábrázolja. Az írás az érmén azt bizonyítja hogy Prágában III.Ferdinánd tanúja volt a transzmutációnak. A férfit aki vitte a dobozt nemesi rangra emelték és a Káosz bárója címet kapta. (Sajnos neten nincs kép, csaka könyvben :(...)

http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRYUoZq87-G4HU1LjemSKvWZqnZFWhikXE2uM5z9gSrVXAYgOzQOw

Még rengeteg ilyen történet van a kezemben ami a transzmutációt igazolja de nem akarlak ezzel untatni titeket, akit érdekel Kurt Seligmann könyvében elolvashatja a többit (antikváriumokból lehet beszerezni). Sokakban megfordulhat a kérdés, hogy vajon nem verték-e át az uralkodókat és az orvosokat, de a feljegyzések szerint valóban erősen ellenőrzött kísérletek voltak ezek. Nehéz elhinni hogy ennyi nagy uralkodót és tudóst így át tudtak volna verni. Minden esetre ezeket a történeteket eddig semmilyen érvelés nem tudta megdönteni.

Átkozottak öröksége

http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQObZvFDGiiWl8xHVb81MTNaO0Msz5J1zUMFENqZOpX9RFHNZvW

Az alkímiát a sok régi tudós a matematikával és a geometriával együtt tanulmányozta, de voltak akik csak kizárólag a bölcsek kövének mondakörére specializálódtak. Ezek az emberek nem voltak sem ortodoxok, sem katolikusok, tudósok sem annyira: szektariánusok voltak leginkább. Sokak szerint neurotikusok voltak, mert rajongtak a vegyszerekért, bomlásért, erotikáért és dicsőítették a hermafrodita alakját. :D Úgy tartották, hogy ők leginkább művésznek felelnek meg.

Ezek az emberek tisztán és jámboran akartak élni mert a kő csak ezeknek az embereknek mutatkozhat meg. De az alkimistának a jó teljesen mást jelentett mint az akkori társadalomnak. Sokáig volt az alkímia tudományként elfogadva, a transzmutáció tényét sok fennmaradt hivatalos okirat is biztosította. A középkori pápák nem foglaltak állást az alkímiával kapcsolatban. Arnold Villanova két sikeres transzmutációt mutatott be a Szentszék előtt, X. Leó pápa válasza igen szellemesre sikerült... -.-" Leó sosem volt oda az aranyért, így a válasza kb. annyi volt hogy:

" Aki aranyat tud csinálni, annak csak egy erszényre van szüksége a tároláshoz!,,

Majd adott az illetőnek egy zacskót! X'D A középkori királyok igen lelkesek voltak viszont. V. Károly törvényen kívül helyezett minden alkímiai kutatást, halála utána törvény elsorvadt. 1418-ban a Velencei Köztársaság megtiltotta az alkímia gyakorlását, bár ennek ellenére ugyan úgy folytatódott. Később ez a hozzáállás megváltozott.A királyok vagy a hercegek ha aranyat szimatoltak igencsak kegyessé és nyájassá váltak. Viszont ha csalódtak akár halálbüntetés is járhatott a szerencsétlen alkimistának.

Sajnos végül kiéleződtek a dolgok a keresztények és az alkimisták közt ( Nahát...már megint kikkel van a baj x'DDDD) . Ugye a nagyon okos és eredeti keresztények a természeti jelenségekre irányuló valamennyi kutatást hiú és átkozott ismereteknek tartották. Okosan összekapcsolták a bukott angyalok és asszonyok történetével és az eredendő bűnnel :azaz Ádám evett a tiltott gyümölcsből sztorival stb. Mint tudjuk a régebbi cikkekből hogy a hermetizmus erősen kapcsolódik a gnoszticizmushoz és a kígyó a gnosztikusoktól kölcsönzött jelkép., így ez sem lehetett jó pont...

Nagy különbség még köztük a bűn ellentétes felfogása is. Az egyház alázattal fogadja el, hogy: az üdvözölés egyetlen lehetősége az atya kiengesztelése. Amikor a Fiú önként feláldozta magát elmosta vérével Ádám bűnét. De sok gnosztikus szekta nem ismerte el ezt a bűnt. Ádám cselekedete ugyanis kényszer volt, amire Isten igazságtalansága késztette. Az anyagi világ teremtője tehát nem más, mint a tökéletlen világ, tökéletlen létrehozója.

Az Ótestamentum Istene volt a féltékeny aki arra buzdította a zsidó népet, hogy pusztítsák el Krisztust, tehát az atya fondorlata miatt öltél meg a Fiút. Így a gnosztikusok visszafordították a vádat. Ezt az alkimisták is így látták: a Legfőbb eléréshez a tudáson (Szophia) át vezet az út:léleknek és szellemnek eggyé kell válni, a hitnek és tudománynak egynek kell lennie.

Lambsprinck ábráin az atya és a fiú nyílt küzdelmet vívnak egymással, összebékülésüket a szellem és az értelem idézi elő. Clepoatra vázlatain megjelenik még a gnosztikus szentháromság:apa anya és fiú. Hermész Triszmegisztosz is gyakran utal a szentháromság női harmadik elemére, ezt az alkimisták is fenntartották. Figyelemre méltó hogy a nőnek mekkora szerepe van a hermetikusok körében is.

Majer metszetén a szűz a felbujtó akár Éva. Az alkimista természetszimbólum is nő. Flamel transzmutációja is akkor következett be amikor felsége jelen volt, sőt alkimistáknak azt tanácsolják hogy a műveletek megkezdése előtt a feleség térdeljen le a kemence előtt és imádkozzék! A nők jelentősége kapcsolatban az ophiták Szophia iránti hálájával, mert megmutatta a tudáshoz vezető utat. Ellenben az én kis keresztény barátaimmal akik mindig is a nők dicsőítése ellen mozogtak , pl a Korinthosziak levelében Pál ezt mondja:

" A ti asszonyaitok hallgassanak a gyülekezetekben, mert nincsen megengedve nékik, hogy szóljanak: hanem engedelmesek legyenek, amint a törvény is mondja. Hogyha pedig tanulni akarnak valamit, kérdezzék meg otthon az Ő férjüket, mert éktelen dolog asszonynak szólni a gyülekezetben,,

Pál haver bekaphatod a túrós faszt. Minden mágikus tevékenység a nőkön át vezet és a nőknek van abban a világban a legnagyobb hatalma. Valószínűleg ezt a keresztények is tudták és így akartak egy soviniszta vallást alkotni a sok nő centrikus misztérium után.Marha jól sikerült. Szerintem a soviniszták száma és a nőgyűlölet, asszonyverés miattuk gyarapodott meg a több évszázad során. Még egy kis Pál:

" Az Istennek képe és dicsősége a férfi, de az asszony a férfiú dicsősége,,

Kíváncsi lennék Pálra amint megszül vagy éppen munka mellett kiszolgálja a férfit és törődik még a gyerekeivel. Na mindegy ez nem ide tartozik. Rettenetesen felbőszít az egész kereszténység. És hogy ez a szép hozzám tartozó állapot meglegyen, jövő héttől a középkort kezdem nektek boncolgatni :Đ ~idegráng~.Remélem mindenki megkapta amit várt ettől a sorozattól, nekem rengeteg munkám volt benne.

http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcT_LASgR5iWYlIcHwXoePwsYDVqbCclQxLMNo7VwVZuBpSAIcM

10 megjegyzés:

 1. Jajj, már hiányzott! Káin, a későbbiekben nem lehetne kicsivel több okkult cikk? *aranyosan néz*

  VálaszTörlés
 2. -Bolianthos:

  Minden héten van! :O

  Bocsi ennyit nem tudok, dolgozom estig mindig! Azért van csütörtökön, mert Pénteken nem dolgozom, de a többiek is szoktak írni.

  VálaszTörlés
 3. Vágom, akkor türelmes leszek és szépen kivárom minden héten :D

  VálaszTörlés
 4. Nagyon tetszett!!
  Atyaég! :O
  Ezt egy kicsit nehéz befogadni, mármint hogy a bölcsek köve valóban létezett/létezhetett. De végtelenül érdekes. A transzmutációt ugye csak azzal lehetett elvégezni? :O

  A kereszténységről meg...na arról meg van a véleményem rendesen. Múlt héten törin egy Szent Tamás iratot vettünk és elkezdtem magyarázni hogy milyen nagy baromság(mert az volt)...erre máris sátánista lettem x'D (jó rajzoltam a mellette lévő képre még pár lefordított keresztet, mert nagyon felbasztak :D)

  VálaszTörlés
 5. -Ms.Rat:

  Jaj de örülök! ^_^

  Igen, a bölcsek köve kellett hozzá! :)

  LOOOOL Nincs meg amit írtál? :D

  VálaszTörlés
 6. Remek volt, mint általában. De azért hozzátenném, hogy ne tessék szidni egyetlen apostolt sem, mivel nem tudhatjuk (egyenlőre), hogy mi volt az amit eredetileg tanítottak és mennyit ferdítettek ;) tehát egyszerűen csak a pápát és talpnyaló csatlósait lehet szidni amiért a királyokkal és a mai nap kormányaival karöltve titkolóznak az emberek előtt a valódi igazságról...
  Az alkímia pedig kellett az emberiség fejlődéséhez.

  VálaszTörlés
 7. -Kamupók:

  Nekem mindegy, akkor annak a túrós aki ezt átírta. :Đ

  VálaszTörlés
 8. Nem írtam semmit, a padtársaimnak hadartam el hogy ekkora ostobaságot..blabla
  (A szöveg lényege amúgy a szokásos volt: minden amit az egyház mond az húú micsoda igazság és okosság, míg akik a természetet kutatják filozofálgatnak és az állításuk nem stimmel az egyház eszméivel az szar konkrétan :D)
  tanárokkal inkább nem vitatkozom :DD

  VálaszTörlés

Ezeket is ajánljuk: