2010. augusztus 29., vasárnap

Káin: Okkult tanok

http://www.hellenisti.com/wp-content/uploads/2009/01/greek-script.gif

Üdv mindnekinek! Jöttem pótolni a csütörtököt, mert eléggé elhavazódtam . Nos mint már említettem most Görögországot vizsgálgatjuk meg. Azért fontos mert itt élt a mágia csak filozófiai köntösben, van pár érdekes dolog itt is, amire érdemes lesz majd figyelni, bele is csapok a lecsóba:

Mágia filozófiai köntösben

http://kaptarlako.freeblog.hu/files/platon_et_aristotle_rafaello_stanzasign_res.jpg

Az ókorban ők bíztak az induktív gondolkodásban. Hittek a magasabbról jövő természetfeletti erőkben, ezért voltak rossz kísérletezők is. Mert ugyan nagyon jó volt a logikájuk még a természeti jelenségeket is megmagyarázták valami Isteni behatással.

Az értelem igázta le náluk az anyagot, azért nem kísérleteztek mert tisztelték a magasabb rendű dolgokat és minden cécó nélkül elfogadták az ész tekintélyét ez a hagyomány sokáig gátolta a természettudományt (ergo: ha egy nagy okos mond valamit nem kell leellenőrizni, mer' az úgy van) . Platón szerint a létezőknek négy fajtája van:

-Levegő: madaraké
-Víz: halaké
-Föld: gyalogjáróké
-Ég: a csillagoké (ami a tűznek felelt meg)http://www.bookdrum.com/images/books/77159_m.jpg

A reneszánszban Agrippa Von Nettesheim módosította a Platóni állítást. Úgy vélte a tűz menedéket nyújt a tücsköknek és szalamandráknak. Ezt egy kísérlet simán bebizonyította volna hogy nem lehet, de itt is megmaradt a szokás, hogy nem nyúltak hozzá, nem bizonyították be. :D

A szalamandrákról egyébként Babilonban és Egyiptomban is voltak már mesék, ezért nem kísérleteztek mert úgy hitték más már rájött akkor az tutira úgy van. Ez a babonás hit úgy kétezer éven át tartott, amíg egy gyíkot bele nem dobtak a tűzbe :D. (Huhh ez azért elég durva XD)... A szalamandra annyira kedvelt lett hogy I. Ferenc még a lángoló gyíkot a címerébe is vetette.

Platón azt is mondta, hogy a fej az eszmék lakóhelye és ezért a csillagok mintájára gömb alakú. :D A nyak volt a test és a szellem közötti híd. Platón mindent nagyon jól kitalálta, egy összefüggő, egységes mágikus világot hozott létre. Szerinte a világegyetem egy lélekkel és értelemmel felruházott állat, azért nincs szeme mert rajta túl semmit sem lehet látni, füle nincs mert nem hallható kívüle semmi, Nem kell lélegeznie mert az atmoszféra benne van, kéz nem kell mert nincs ellensége, láb nem kell neki a forgó mozgáshoz, így alakult ki hát a tökéletes világállat. Platón szerint a lélek öregebb a testnél és három részből áll: az oszthatatlan ami isteni, és egy oszthatóból ami földi. Ez a kettő egy harmadik rész segítségével kapcsolódik össze. A keveréket csíkokra vágták és összefonták és gömb alakúra hajtogatták, ez volt a világlélek.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/archive/3/32/20051025231621!Delphi_Platon_statue_1.jpg

Az emberi lélek is ezekből az összetevőkből készült. A csillagistenek gyermekei hozták létre az embert, aki ha meghal, visszatér csillagához. Platón tehát nagyon hitt a csillagok befolyásában. sok asztrológus is őrá épített és az alkímiát is ő indította be. Az alkimisták pl arra törekedtek, hogy előállítsák az anyag lelkét, ásványokkal szerettek volna csodálatos jelenségeket előmozdítani.Platón az ideáknak isteni jelleget képzelt el, mivel ezek uralják a testet. A mágikus gyakorlatok erre épülnek: gondolatban már már a fizikai síkba vetítjük előre a történéseket avagy ha erősen akarunk valamit azt idővel bevonzzuk a fizikai síkban!

http://www.taltosbarka.hu/barka/wp-content/uploads/2008/05/1212141929_191.gif

Püthagorasz úgy vélte a számok is idősebbek az emberi testnél, így nagyobb a hatalmuk, innen jött az hogy a számok mágikus használata elterjedt. Úgy képzelte a világ matematikai rendszeren alapul az összhangot az arányok adják, a csillagok távolságában, méretében és súlyában is misztikus számrendszerek rejtőznek, mivel a teremtő e köré építette a világot. A pitagoreusok aritmetikája tehát a számok természeti jelenségekhez való kapcsolatát jelenti, avagy ennek tudományát. Ezt tudományos magyarázatokkal és nem kevés fantáziával alakult ki. Lassan a számok önálló isteni lényekké váltak, pl a 4-es szám Hermészé és Dionüszoszé volt. A 7-es volt a legrégebbi Pallas Athéné, a 10 volt Atlasz (ő tartja az égboltot a vállán).

Hésziodosz szerint minden amiből kialakultak a dolgok a Káosz volt, avagy az: Őstömeg, ennek száma pedig az :1. Ezt a mágiát nem csak elméletben hanem nyilvánosan is gyakorolták, Epedoklész állítólag holtakat támasztott fel és esőt és szárazságot egyaránt okozhatott. A legtöbb filozófus a mágiát megmagyarázta és az ésszerűség ruhájába burkolta, sokak hittek közülük pl a népi babonákban is. Thalész a démoni jelenségekben, Platón a szellemekben hitt. Szerintük a holtak azért tértek vissza mert nem tudtak megszabadulni a testi szenvedélyeiktől. Sokan azt hiszik nem, de az összes görög filozófus benne volt mágikus tevékenységekben vagy-így vagy-úgy. Alaposan kidolgozott démonológiájukat a keresztények nyúlták le kikkel rengeteget harcoltak. Rengeteg görög démon és szellem volt aki vérszomjasan haza járt. Van hogy étkezéskor a legyek a holtak hazajáró szellemi voltak, ezt egy bonyolult rituálé tartotta csak távol.

http://members.iif.hu/visontay/ponticulus/images/free7.jpg

Rengeteg idegen ideológiát magukba szívtak, mivel az összes gondolkodójuk ment vándorútra, hogy tanuljon más népektől. Csodálták Egyiptomot és a Perzsákat is, ismerték Zarathusztrát! Sok mindent vettek át, pl a Delphoi-kultusz (jósda stb) Krétából eredt, Adonisz a héber Adonájból, Aphrodité a szelídebb Asztarté és Íziszből lett Athéné. Szókratésznak volt egy házi szelleme aki beszámolt neki a a jövőben várható eseményekről, sőt állítólag mindenki látta nála azt a megszelídített démont.

Görög démonok, álmok:

http://www.gae.hu/mitologia/Capricornus/Pan/aphrodite,%20eros%20and%20pan%20c.100bc.jpg

A görögöknél nem csak a jó és tiszta dolgok léteztek, hanem a sötétség is. Dionüszosz után a boszorkányság és a fekete mágia is szárnyakra kapott. A görög álomképek démonjai, és más lények mindmáig benne vannak az emberek fejében sőt a kereszténységbe is beette magát.

Az emberek általában programként beszélték meg egymással rémálmaikat, és rájöttek együtt, hogy ez velük valóban meg is történt! :D Volt aki pedig az álmokat jóslatként vette. Pán (kecskelábú kecskeszarvú lény) a rémálmok küldőjeként volt ismert, a keresztények korai ördögalakja Pán teljes mása volt. Érdekes hogy a tengerészek mielőtt útra keltek Poszeidón templomában aludtak és imádkoztak az út előtt, egy álomért imádkoztak, hogy mit kövessenek majd el az út során.

http://www.sciencemusings.com/blog/images/pan.jpg

Aszklépiosz templomában ki elaludt megtudta betegségére való gyógymódot, volt hogy elöljárókat küldtek templomba aludni, hogy hivatalos ügyeket álmodjanak meg. Érdekes hogy a görögöknél Aszklépiosz adta álmok tették le az orvostudomány alapjait! Ha volt egy kór és megálmodták a sikeres receptet akkor azt írásban rögzítették és így alakult ki az akkori orvoslás és : MŰKÖDÖTT!

Hippokratész pl a nagy tudományát szülővárosának felirataiból nyerte. Volt aki álomfejtőként dolgozott, pénzért megfejtett álmokat és ha helyesnek bizonyult a megoldás akkor jutalmat kapott. Artemidórosz , Daldianosz és Apuleius álmoskönyve mindmáig híres. Van hogy jósol és van hogy egy egy esemény szimbólumként jelenik meg amit tisztázni kell. Egy álomfejtőnek minden egyes részletet tudnia kell és tisztában kell lennie az álmodó elmeállapotával,egészségével és társadalmi helyzetével is. Bizonyos álmok van hogy egyik nemnek jelent jót vagy rosszat , vagy valakinek a foglalkozásában jót jelent míg másnak ugyan az rosszat ha nem az a munkája. Sokszor a rémisztő álom szerencsét hoz!

http://bama.ua.edu/~ksummers/cl222/oedipus.jpg

A görögöknél is elterjedt volt a halotti kultusz akárcsak az egyiptomiaknál (gondolom ezt vették át az egyiptomiaktól). A holtak rendszerint visszatértek a sírjukból, mert valamit nem tudtak befejezni, vagy mert a szertartást nem végezték el rendesen a temetéskor. Erősen hitték, hogy a holtak elhagyják a sírhelyüket és úgy vélték Hekaté éjjel járja a temetőket. Fekete ruhája volt és amerre ment vonyítottak a kutyák. Ahol megjelent ott katasztrófa történt. Görögországban alakultak ki a vámpírok, akiket akkoriban lamia-nak hívtak. A lényeket Aphrodité szépségével áldották meg, de emberhúst ettek. A férfiakat rend szerint felhizlalták mielőtt felfalták

"Mert az a szokása, hogy fiatal és szép testekből lakmározik, mivel vérük tiszta és erős,,

http://www.eaudrey.com/myth/images/lamia.gif

Bár féltek a halottaktól mégiscsak idézgették őket, voltak erre külön helyek is: Manteia, Pszükhomanteia. Ezeket akik benne voltak a buliban: szellemidézőknek hívták, böjtöléssel és erős összpontosítással hívták a holtakat, sajnos nagyon kevés irat maradt fent a teljes rítusokról. Égetett áldozat és vér is kellett. Volt olyan eset hogy egy asszony szelleme azért kísértett mert a ruháit vele együtt elföldelték és így fázott az alvilágban, tehát az égetéssel tudták a halottakat megbékíteni ( a nőnek ruhákat égettek el és utána megbékélt a szellem) . Sokszor a félisteneket is békítgetni kellett, egy hérosz vagy egy vidéké vagy egy városé volt, a sírjaik kis kertek voltak oszlopokkal ,épülettel. Ezeket középületek alá rejtették mert féltek hogy ellopják a csontjaikat , a csontokból erő sugárzott, innen erednek a keresztényeknek a gyógyító szentjei :P.

Éjszaka űzték a hősmágiát, rést nyitottak a síron (a nyugati oldalán) és bort és kenőcsöket tettek be rajtam és mágikus szövegeket mondtak. Vért öntöttek a a sír repedéseibe mert úgy hitték az majd felkelti azt. Rengeteg rítus volt ami kicsit önirionizált, pl a kenyeret és a kalácsot is hérosznak tartotta 1-2 falu ami a pékeket tisztelte. A keresztény ószövetségben azért nem található humor mert az inkább a Babiloni, asszír,perzsa és zsidó hit józan, szigorú fenségességre hajazott.

http://0.tqn.com/d/ancienthistory/1/0/z/d/2/584px-Medusa_by_Caravaggio.jpg

A keresztények mint már írtam nevetségesen elítélt minden mágiát, még ha jóindulatú volt akkor is PL ha valaki meggyógyította a szomszéd tehenét elégették szintén. A görögök nem hódoltak be ennek, tudták hogy van olyan mágia is ami a közjót szolgálja. Nem ítélték el azt aki belsőszervekből jósolt, vagy grimoire-okkal gyógyított (Kb. a : kötözz a homlokodra egy tyúksegget és ugrálj fél lábon pirkadatig majd hugyozd szájba a beteget és egy halott ujját dugjad az orrodba akko' jóú lesz a rossz is! XD) , ha nem tett kárt másban . Akkor volt elítélt cselekedet ha negatív szándékkal jött létre varázslat. Akinek különleges képességei voltak isten jutalmaként értelmezték, Platón a jóslást: istenek és emberek közti belsőséges érintkezésnek nevezte.

Orpheuszt tartották annak, aki a jóslás alapjait letette, aki minden beavatást és misztériumot feltalált.

"Dalai feltámasztották a halottakat,,

http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:6S4dOvJMM8o0kM:http://www.pantheon.org/areas/gallery/mythology/europe/greek_people/orpheus.gif&t=1

Az orfikus hit időszámításunk előtt is létezett, Orfeusz fejét leszbosz szeigetén őrizték, mert mágikus hatalma volt. Állítólag megmondta a jövőt, rengeteg ilyen kiválasztott élt, a legérdekesebb a Tüanai Apolloniosz volt, kinek több szentélyt is emeltek, ő volt Jézus vetélytársa. Az orákulum szó is innen ered, ez amúgy: Válasz-t jelent. A papok ezekkel a médiumokkal tudtak pl Istennel beszélni. Az orákulum nő volt és füstöktől bódultan beszélt, de néha elég volt bárányvért is inni. Sokszor furcsa hanghordozásban adtak kétértelmű válaszokat.

Mindenki tudja, hogy a leghíresebb jósda Delphoi-ban volt, a sziklák nagyon szép visszhangot tudtak adni, a barlangokból gőz áradt, és a kriptákban Apollón szobra állt. A jós egy háromlábú aranyszéket használt, és slukkolt a gőzből, a nyaka megdagadt és rángógörcsöt kapott XD így mindenki vallásos önkívületi eseménynek hitte. Voltak fesztiválok is ahol mindenki bedrogozva jósolt. Sokszor a háborúba is beleszóltak a jósok és mindenféle előjelek. Volt hogy az adott nekik erőt hogy a szerencsebaglyok rászálltak a sisakjaikra és pajzsokra. Olaszországban a körmenetben sokszor galambokat engednek szabadon, ez a görög madárelőjeles ungabungából származik. A görögöknél terjedtek el a templomi csodák is, sőt volt egy könyv ami leírta hogyan lehet mechanikusan csodákat előállítani.

http://pierion.20m.com/gallery03/thesaurus_delphoi.jpg

PL a meleg levegő nyomásától a bronzszobrok kezéből kihullik a füstölő, vízi szifon titokzatos trombitahangokat hozott létre. Ha tüzet gyújtottak a szentély ajtaja előtt, hő keletkezett az üreges oltárban és ez vizet nyomott egy vödörbe. A vödör lesüllyedt , mozgása megforgatta a tengelyeket az ajtó pedig kinyílt. Szerintem a keresztények párszor átnyálazhatták ezt a könyvet, az fix.

A görögöknél a vallás összeolvadta mágiával, a legtöbb pap és varázsló jó ember volt így nem bántottak másokat, sejtéseik és megérzéseik kifinomultabbak voltak mert hittek az okkult erőkben, ezért ők a jóslás példaképei, közben egy átlag magyar paraszt is tudná ezt produkálni ha nem nyomná el a tudatalattiját minden szarral.

Sokszor jósoltak csillagokból vagy abból hogy a madár milyen sorrendben csipegeti fel a magvakat. Az asztrológia pedig nem a görögök találmánya (mert sokan ebben a hitben élnek) , hanem inkább a matematikai pontosság. Rengeteg horoszkópot is készítettek, amúgy Nagy Sándor vitte le nekik a csillagásztatot Babilonból és Egyiptomból! Sőt,a Babiloni Berózusz asztrológiai iskolát alapított Kósz szigetén.

Eleuszisz

http://traumwerk.stanford.edu/archaeolog/Great%20Eleusis%20Relief.jpg

Démétér a földistennő itt találta meg Korét (lánya). Démétér itt titkos templomot alapított és a város véneit megtanította a tudására. Ezek rendes bölcs polgárok voltak, tömegek elől elrejtett mágiát tanulhattak meg. Más városokban is voltak ilyen intézmények, de ez a város volt erről a leghíresebb. A háborúkat is túlélte a templom.

" Boldog a földi halandók közt, aki tudja e titkot, ámde ki nem részes szent titkában, sohasem lesz ily boldog, még holta után sem az éji homályban,,

Tehát mi volt a nagy ígéret?! Másokénál boldogabb élet a túlvilágon! A végén annyian akartak jelentkezni hogy bővíteni kellett a sulit, itt nem az volt a cél hogy elfedjék a rosszaságukat mint az egyiptomiak, hanem hogy jól éljenek hogy ne kapjanak büntetést a túlvilágon! Az ünnepen mindenki a tengerben tett meg egy rituális fürdést (igen ez innen ered, valószínűleg aki hisz a wicca nevű hülyeségben annak ismerős ez a momentum). Akik keresztények lettek de be voltak avatva, azok is sírba vitték a titkos tanításokat. A beavatottaknak nem tanulniuk hanem megismerniük kellett, megszentelt némajátékokat adtak elő isteneik történeteiből és felszentelt tárgyakat is alkalmaztak. Na igen, a wiccák ezt teljesen lenyúlták (valóban utálom őket és megvetem, elég megnézni a magyar wicca papokat, vagy azt aki kitalálta a hitet. Egy nyugdíjas csávó volt aki pár meztelen csajjal elment az erdőbe szertartásokat és rituális dugásokat tartani, csihajj de jó ötlet! ) Rengeteg kanyargós földalatti folyosójuk is volt, a beavatás a sötétben megtett vándorlás volt a folyosókban, ez mindenki lélekjelenlétét próbára tette ám ( nem tudom, hogy ismeritek -e de a Budai várnál van egy várbörtön labirintus és ott lehetett régebben jelentkezni egy túrára amikor sötétben egy alig kivilágított katakombába egyedül mész le, az út olyan másfél vagy 2 órás. Sajnos én nem mertem ezt még megtenni. :D De most valamiért ez jutott az eszembe. ) Poén volt, hogy a bevatandókat az útjuk során még ijesztgették is! :D Az volt a cél hogy rájöjjenek, hogy önön világosságuk és fényük kiengedésével könnyen megtehetik az utat, így nem félnek végül semmitől (hasonló mint a V mint vérbosszúban mikor a csajt megviccelik a börtönnel). Aki végigment az úton egy világos és énekkel teli terembe érkezett ahol mulatság volt és virágkoszorút kaptak. Sok okkultista tartotta úgy, hogy az eleusziszi szertartás tartalmazta minden nagy bölcsességég lényegét, de mások rácáfoltak azzal hogy mivel sokfajta ember keveredett nem valószínű hogy intelligencia és filozófia volt a mérvadó hanem inkább a tiszta hit...

Nos a következő rész izgalmas lesz szintén, jönnek a kedvenceim: a gnosztikusok! Addig is kellemes olvasgatást stb!

23 megjegyzés:

 1. Hű, megint milyen hosszú cikket írtál! =)
  Nekem főleg az álmokról és az orvostudományról szóló rész tetszett.
  ^_^

  VálaszTörlés
 2. -Charlotte:

  Búúúúú, örülök ha tetszett a cikk! :3 Már alig várom a gnosztikusokat! XD

  VálaszTörlés
 3. Káin:

  =) Ez de aranyos tőled.

  Azt hiszem, számomra sok minden új lesz benne. Várom!

  VálaszTörlés
 4. -Charlotte:

  ^_^ csütörtökön kint is lesz!

  VálaszTörlés
 5. Káin:

  =) Na lesz vmi, amihez majd tudom viszonyítani a napok múlását iskolaidőben...lesz mit várni.

  Attól félek, hogy megint vissza fogok csúszni oda ahol májusban voltam. :-s Basszus de félek...és nagyon egyedül vagyok. *mümü* ;(

  Bocsi, de most muszáj volt leírnom. búú

  VálaszTörlés
 6. -Charlotte:

  Semmi baj, miért csúsznál oda? :-s

  VálaszTörlés
 7. Káin:

  Mert most úgy érzem, hogy vége van a "biztonságos" időszaknak...amikor csak keveset kell emberekkel lennem,felszabadulhatok egy kicsit és nem érzem azt a terhet, amit iskolaidőben érzek. Szabályosan érzem, hogy nehéz a szívem körüli rész. Megint jön a depresszió, a megfelelési kényszer, a nem alvás és minden rossz ami ezekből következhet. ÉS ráadásul most még érettségiznem is kell és nem látom, hogy utána mi lesz. És előre félek...rettegek.

  Most jobb egy kicsit, mert beszélgettem Nightmar-rel és megnyugtatott egy picit.
  Tudom, hogy túl sokat "nyavalygok", ahelyett, hogy tennék valamit, ami segít, de úgy érzem, hogy csak falakba ütközök.

  búúú és köszönöm, hogy ezt megint Rád zúdíthattam. Köszönöm Káin.

  VálaszTörlés
 8. -Charlotte:

  Az a jó, hogy Te tudod a félelmed okát. A suli az oka hidd el nekem, miután megvan az érettségid egy szakma kitanulása dalolva fog menni mert nem olyan szar mint az általános suli meg a gimnázium.

  A tanulás csak a baj, vagy emberek is basztatnak?

  Nincs semmi baj, nyugodtan!

  VálaszTörlés
 9. @Charlotte: az érettségi manapság egy vicc, megtudod, ha odakerülsz :D
  Én a helyedben nem félnék ;)

  @Kígyófi Káin: elolvastam soraidat, tetszett, viszont meg is döbbentett egyúttal.
  Érdekelne a forrás. Én Platónhoz nem kötném a 4arkhét, mert elméletileg ez az ötlet Anaximandrosz apeironjából jött. Én konkrétan még nem is hallottam így kiemelve a platóni arkhékat, ezért is érdekelne a könyv, amiben ezt olvastad, mert én is elolvasnám.
  Thalész-ról sem hallottam ezt a démonos dolgot, úgy tudtam, hogy Szókratész alapozott nagyon az ő Daimónjára, még halála előtt is.
  Platónról még 2mondatot ejtenék: ő tudtommal a lélekvándorlásban hitt, és azt mondta, hogy a test a lélek sírja. Milyen érdekes.

  Abban nem értek Veled egyet, hogy nem ellenőrizték a nagyok állításait, és ez gátolta a természettudomány fejlődését. Már alapból a filozófusok (akik ugye emellett sokszor matematikusok,fizikusok, politológusok, környezettudósok is voltak) egymás után cáfolták az előzőket, kísérleteztek, bizonyítottak, cáfoltak. Megalkottak mai napig helytálló fogalmakat, napórát, tételeket, elképzeléseket a bolygóról.
  Az, hogy ez az egész kamaszgyerek-lábakon álló elmélethalmaz a "nemlétező" Középkorban pofára esett, és visszafele fejlődött a kaotikus egyház jóvoltából, azzal egyetértenék (lásd Galileo Galilei egyértelmű esetét).

  Mindenesetre tényleg tetszett az írás:)

  VálaszTörlés
 10. Nagyon jó volt olyan jó ez a Mortem is minden megtalálható amit szeretek vagy érdekel vagy rájövök hogy érdekel :)
  Fúú én is legalább úgy várom a folytatást mint Te :D

  MSE

  VálaszTörlés
 11. Káin:

  Nem az emberek nem baszogatnak (nem nagyon tudok okot adni rá, mert képes vagyok akkor is kedves lenni velük, ha legszívesebben leordítanám a fejüket), csak mivel én nem vigyorgok egész nap és látszik rajtam, hogy nem vagyok jól nem illek bele a társaságba...egyikbe se. Máskérdés , hogy inkább nem is akarok. Vannak ugyan barátaim, de nem igazán értenek meg, szerintem nem igazán tudják felfogni, és ezért nem vagyok őszinte és nem megyek sehova.Meg a tömegundorom miatt sem.
  Durva mert a lényem egyik része igenis vágyik a társaságra, meg a barátokra....

  Az a gáz, hogy érettségi után, ziher, hogy egyetemre kell majd mennem vagy legalábbis főiskolára....és egyrészt fogalmam sincs, hogy mit akarok magammal kezdeni,másrészt egyedül nem tudom mi lesz velem egy új városban. Nem mintha nem akarnék elmenni itthonról, mert hátha akkor változik majd vmi ...jjjáájjj, minden olyan kettős bennem. :-s

  Újfent köszönet... na látod Káin (többek között) ezért kell a Mortem...^^

  VálaszTörlés
 12. Bleeding Moonlight:

  EZ kedves tőled. ^_^
  Csak az érettségiig még el is kell jutni....és egy "elitgimnáziumban" még rátesznek egy lapáttal.Vagy kettővel.És leszarják, hogy nem bírod.És azt se tudom, hogy utána mi lesz.

  VálaszTörlés
 13. -Bleeding Moonlight :

  A forrás mint a sorozatom eldején is írtam Kurt Selligmann könyve! (Ha oldalt rámész kiadja az összes cikket aminek a xíme az okkult tanok és ott kép is vana könyvről stb).

  Újat mondjuk nem olvasnál mert azt írtam le ami ott volt csak érthetőbben , hogy fiatalabbak is tudják hogy mivan. :)

  Hát akkor Kurt bácsival nem értesz egyet, de szerintem ez így volt mert nagyon hivatalosan le volt írva. Ha gondolod majd még keresek erről dolgokat. :)Az biztos hogy voltak AKKORA HÜLYESÉGEK AMIK A SZALAMANDRÁSON IS TÚLTETTEK! :Đ (Hopp véletlenül benyomtam).
  De szerintem itt még a korai időszakról beszélt az író.

  Ha tetszett olvassad el a többit is, már írtam ott is pár érdekes dologról. A könyvet elég nehéz megszerezni amúgy. :-s

  -MSE:

  Nagyon örülök, ha tetszett! :3

  -Charlotte

  Ők nem azok akik barátok, ezek csak haverok. Keress más rétegekben és tutira fogsz találni!

  Miért ziher? egy szakmával amúgy is többre mész,a főiskola és az egyetem arra hogy hogy még vagy 5-6 évig otthon lakj és ne legyen pénzed. :-s (Oké másra is, de rengeteg ilyentől halottam, hogy: Hát legalább addig se kell dolgoznom)...

  Kedves vagy!

  VálaszTörlés
 14. Emlékszem anno a suliba töri órákon mindig unott pofával ültem mert valamiért a görögök történelme nem fogott meg,de ez a cikk megint felcsigázott rendesen! Milyen igaz hogy a mai ember is űzhetné ezeket a szertartásokat meg mindent erre tessék inkább bámulják a téjvét-.-

  A szalamandrás eset tényleg egy vicc nem is értem ezt hogy gondolták amikor még Zarathustrát is ismerték O_o
  Szóval ez a kettő nem függ össze:D

  Nagyon érdekes írás volt várom a többit:D

  VálaszTörlés
 15. -Skinny:

  búúúú! Köszi! Csütörtökön nagyon vad lesz! :Đ

  VálaszTörlés
 16. Káin:

  Akkor még inkább jöhet ^^

  VálaszTörlés
 17. Charlotte:

  Ha jól gondolom nem az érettségi ami miatt aggódsz, hanem ami következik utána. Az érettségin mindenki át esik [még egy olyan osztálytársam is aki eldrogozta az agyát és szó szerint semmi nem maradt meg benne, 3x húzott tételt történelemből :)]. Mint ahogy sokan mások a te korodban nincsenek tisztában magukkal és nem is igazán tudják, hogy mihez kezdjenek magukkal. A legtöbb sodródik az árral, a trendekkel, gazdasági főiskola, menedzser képzések, meg hasonlóak, de ha tudnák valójában semmi szükség rájuk sem, mert a rendszer amiben élünk nem rájuk épít, hanem egészen más "emberekre"(?), akiket nap, mint nap láthatsz a TV képernyőjén a kereskedelmi csatornánknál és EGÉSZ Budapest az Ő fogadásukra van felkészítve. Tudom, látom ezeket a dolgokat. Üres, több emeletes, iroda épületek, ahol kiadóak a helyiségek, Luxus, új építésű lakások, amiket a "hétköznapi" emberek nem tudnak megvenni, még bank kölcsönből sem....

  Javasolnám, az olyasfajta képzést és főiskolát ahol sokat tanulhatsz az emberekről. Ilyen például a gyógyászat. Természet gyógyász, rekreációs vagy gyógytornász.
  Bár nekem lenne még egy lehetőségem ami akkor volt, hogy ott hagytam sulimat. 2 szakmám is van. Az egyik nem érdekel és nem is tudom, a másik meg egy hulladék. Dolgozgatnék és tanulnék mellette. Ma már nem tehetem meg, mert anyagilag nem engedhetem meg magamnak ezt a "luxust", így is keresnem kell valami másik melót is...

  VálaszTörlés
 18. Káin:

  Hát most megkockáztatom, hogy nem hagynák, hogy ne menjek egyetemre/fősulira. Az a baj, ahogy Kamupók is írta, hogy nem tudom, hogy mit szeretnék csinálni/tanulni. Mert igazándiból nem igazán érdekel semmi,mert már belefásultam.Najó, de a történelem érdekel és imádom, de nem tudom, hogy szimplán abból mit tudnék kihozni.
  Majd meglátjuk hogy alakul...kis lépésekben próbálok vmit tenni,egyszerű apró dolgokat valóra váltani. Talán attól jobb lesz.

  *küld Káinnak egy hála ölelést, hátha elfogadja*


  Kamupók:

  Köszönöm, hogy írtál.^_^Nagyon kedves volt tőled.
  Igen, jól gondolod, hogy félek az Az utánitól(is). Az biztos, hogy se menedzser, se mérnök,se semmi "trendi, de semmire se jó" szakos nem lesz belőlem...egyrészt mert nem tudom, olyan jól a matekot( a mérnökihez stb.), másrészt nagyon nem érdekel....majd olyat szeretnék tanulni, ami érdekel.És nem olyat, amit anyám dönt, mert azt még egyszer nem hagyom.
  Sosem gondolkodtam el a gyógyászaton....mindenestre most majd kiterjesztem a gondolkodási körömet.Hátha lelek vmi jót.:)
  Remélem Te is megtalálod majd, azt amivel igazán szeretnél foglalkozni!

  *Neked is jár az ölelés, ha elfogadod*

  VálaszTörlés
 19. -Charlotte:

  ~fogadja az ölelést nagy kegyesen :Đ~

  Akkor legyél történelem tanár vagy valami ilyesmi! Lehetnél egyiptológus is akár! :3

  VálaszTörlés
 20. Káin:

  ~dejó~

  A tanárért anyám(aki tanár), megöl. :D xD És a mai világban nem is lennék.
  De régészre vagy vmi ilyesmire gondoltam már!^^

  VálaszTörlés
 21. -Charlotte:

  Na akkor régész,. legalább nem kell a balkán putriban rohadnod, ha ügyes vagy!

  VálaszTörlés
 22. Húú ismét jó hosszú és tartalmas cikket írtál, várom a következőt :)

  Leginkább az a mondat fogott meg, hogy :
  'egy átlag magyar paraszt is tudná ezt produkálni ha nem nyomná el a tudatalattiját minden szarral' szóval, hogy lehet nem elnyomni a tudatalattit?

  VálaszTörlés
 23. -Eszter:

  Köszönöm szépen :3


  Úgy hogy jobban figyelünk apró jelekre, hogy elkezdünk hinni abban hogy nem csak mi vagyunk itt, nem nézünk annyi tv-t és még sorolhatnám.

  VálaszTörlés

Ezeket is ajánljuk: