2010. augusztus 16., hétfő

Káin: Okkult tanok

http://files.abovetopsecret.com/images/member/10120ee0af57.jpg

Üdv mindenkinek! Kicsit megkésve de itt vagyok, elnézést mindenkitől aki várta a cikket, de nem úgy jött ki a lépés, nem baj ezen a héten két okkult cikkes post is kikerül max! :Đ Nem is húzom tovább az időt, jöjjenek hát Jehova harcosai, a zsidó hit kialakulásáról szóló cikkünk (Kurt Selligmann szempontjából) ! Remélem tetszeni fog és ebből is kiderül, hogy a keresztények és zsidók miket loptak el másoktól! Hajrá-hajrá! (Számozást elhagyom a sorozatból szintén, mert rengeteg rész várható) .

A ZSIDÓK

http://religiousfreaks.com/UserFiles/Image/super.jew.jpg

A Babilon és asszírok által elnyomva élt egy nép, amely kb. kinevette a démonokat és nem tiszteltek semmilyen fajta bálványt sem. Egy olyan szellemi istent imádtak ki nem képekben lakozott, mindenható volt és az anyagi világot uralta. Ugye milyen szépen hangzik? Pedig ez nem így volt! :Đ A megszállások alatt rengeteg népcsoport erőszakolta rájuk a vallásukat, sok zsidót az Eufrátesz völgyébe űztek. Mivel a nép lázadott egy részét Káldeába hurcolták, miután pedig a babiloni kormányzót meggyilkolták Egyiptomba menekültek, de ott is a saját vallásukat gyakorolták.

Az erkölcs megszigorosodását az váltotta ki, hogy a fogságukban úgy érezték Jehova bünteti őket, főként a bálványimádás és mágia bűne miatt. Így alakult ki eme két tiltás is amit a keresztény egyház a mai napig nem képes betartani (imádkozás, ördögűzés, rituálék= mágia, kereszt,templom,szentkép,ikon, szobrok stb stb=bálvány) . Érdekes hogy ennek ellenére Egyiptomban eltanulták Belsephón imádatát. Kanca vagy kutya képében mintázták meg. Baál-peón gödrökben tanyázott és a kivonulás idején az asszonyok lopva áldoztak a bálványoknak. Az erkölcsi tisztaság nem volt -e lény erős oldala ,Hóseás így tiltakozott ellene:

" Ezért paráználkodnak a ti leányaitok, és házasságtörők a ti menyeitek. Nem büntetem meg leányaitokat, hogy paráználkodnak, menyeiteket sem, hogy házasságtörők, mert a ti fiaitok is félremennek a paráznákkal és áldoznak a kurvákkal. De a nép, melyből hiányzik a belátás, elbukik."

http://www.donaldtyson.com/dagon.jpg

A zsidók még Dágont (Nyarlat gondolom most felkapta a fejét :D) a halasszonyt is imádták, (filiszteusok istennője volt) . A mása egy gigantikus bronzszobor volt, egy szép nőé kinek "vége,, halfarokba torkollott. Ilyen istennők voltak még: Derkétó (szír) és Dirkéé (aszkaloni). Másik átvett istennőjük Sukkoth Benoth, akit tyúkként ábrázoltak a csibéivel. Asima is ott volt akit kecskebakként jelenítettek meg és Anamélekh (ló), na meg a szamaritánus Nergál is ott volt kakas képében. Belzebub is ott volt nekik légy alakjában , kit gyógyításkor hívtak! (LOL itt sem rosszindulatú volt). A leggonoszabb istenségük Moloch volt, aki felfalta gyermekeit . Ő volt az egyetlen olyan bálvány akinek nem építettek templomot Jeruzsálemben. Szobra Himnom (Hinnon völgye, ebből keletkezett a Gyehenna kifejezés) völgyében állt, bujaságra buzdította a követőit.

http://www.prisonplanet.com/images/january2005/010105grove12.jpg

Moloch eredetileg a héber: melek azaz király szóból ered. Ez a kultusz a király hosszú életét és egészségét szolgálta , kitől azt várták az emberek , hogy mágikus erejét a nép üdvére és jó termés elérésére használja. De Moloch által szabott ár elég nagy volt: az emberek a saját gyermekeiket égették el, hogy a kedvére tegyenek. Himnom völgyében tehát Moloch volt az úr, az áldozatok sikolyait dobok és cintányérok zsivaja nyomta el. A zsidókat a pedig a mindig megjelenő próféták távol tartották ettől az istenségtől, mindezek ellenére a zsidók úgy vélték azért veri őket így a sors mert az istenük féltékeny lett a többire. :D Tehát így alakult ki a tiltás, hogy ne imádjunk bálványt ( ezt olvasva egészen nevetségessé kezd válni a szituáció). A sok hülyével ellentétben mi tudjuk NEM a zsidók és a keresztények találták fel az egyistenhitet hanem Egyiptom! Tehát ezt is elcsórták, mint a többi dolgot ezen a világon. IV. Amenhotep idején alakult államvallássá a monoteizmus (= egyistenhit) . Akkoriban emiatt elég nagy papi ellenállás is volt, de Aton hite kötelezővé vált! Aton héber neve egyébként: Adonáj=Úr. ^_^

http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSofgd29hSkZQXcQXmO1YX_6bJy_zKfPdk6kxHnbkvU7ntYcC8&t=1&usg=__Xw8wmO8L0Hy0OFNKw61YSc7cpZE=

Aton nem tűrt képeket, egyetlen szimbóluma maradt az pedig a napkorong. Betiltották a halotti kultuszt és a hozzá tartozó rituálékat is, mégis rövid ideig tartott ez a rendszer. Atont megdöntötték, mert nem szerzett népszerűséget egy olyan nép körében akiknek kultúrájában a halotti kultusz volt a fő motívum (nem is tudom hogy gondolta, hogy majd menni fog amit kitalált). A népek lehetettek barátok vagy ellenségek az fix hogy az ötletek cserélődtek egymás közt. Egyébként érdekes, hogy Tóbiás apokrif könyvében azt láthatjuk, hogy a zsidókat Ninivében sosem kényszerítették különálló közösségekbe.

Ezékieltől tudhatjuk hogy a zsidók számtalanszor imádtak még bálványokat, kb. olyan alapon hogy ki hódított éppen náluk. :D A mágikus praktikákat még Jeruzsálem templomaiba is felvették.

" Ímé az utálatos csúszó-mászó állatoknak és barmoknak mindenféle képei Izrael házának minden bálványai valának bevésve a falon. Ímé asszonyok ülnek vala , siratva Tammuzt. A tornác és az oltár között vala huszonöt férfiú, kik hátokkal az úr templomára és orczájokkal keletre fordultak, s ezek kelet felé leborulva imádták a napot. ,,

Jött egy Tammuz hullám, amit a perzsáknak köszönhettek. A sumerok Dumuzi azaz igaz fiú néven imádták. Tammuz volt Istár szerelmese, Istár olyan volt kb. mint Aphrodité vagy Ízisz: nőiességet és anyaságot testesítette meg. Amikor Tammuz meghal és leszáll az alvilágba minden földi nőstény megsiratja. Istár követi őt és elragadja az alvilági hatalmaktól, Tammuz pedig feltámad és újjá éled a természet , mert ugye Istár egy kis ideig eltűnt a süllyesztőben. Istárt kb. emberemlékezet óta tisztelik Nyugat Ázsia asszonyai. Ehhez egy prostitúcióhoz társult mágikus szokás is tartozik, ez arra a korra vezethető vissza amikor nem volt házasság és monogámia. Természetesen az izraeli igazhívőknek ettől felállt a szőr a hátán. :Đ

http://www.cyberwitchcraft.com/image-files/ishtar2.jpg

A más népektől átvett bálványimádások és tévelygések végül beleépültek a monoteizmusukba, ami elég égő. Így lett tehát az imádott istenekből démon. Ezért azt gondolom a keresztény hitben és zsidó hitben megjelenő démonok fele nem is démon. Reélem a sok ördögimádó black metálos tinédzser most egy kanál vízben akar megfojtani, de sajna ez a helyzet! :D (Gyakran röhögök ki emiatt olyan fiatalokat akik ilyen-olyan démont idéznek meg ~lol~ vagy annak képzelik esetlegesen magukat. Közben még csak nem is démon az hanem egy jó szellem (az meg még plusz szar a tetejére, hogy annak képzeli magát) , no mindegy).

Dániel és Ezékiel dolgai is egészen perzsásak, pl ördögűzés céljából halszívből és májból készítettek füstölőt :

" S amikor a démon megérezte a füstöt, Felső-Egyiptom legtávolabbi vidékére menekült, és Ráfáel angyal ott megkötözte.,,

http://media.comicmix.com/media/2008/10/31/jew-jitsucover.jpg

Mikor Izrael tanúja volt elnyomói összeomlásának visszatértek Jeruzsálembe, ahol elvesztették hitüket a földi dolgok állandóságában így isten királyságát nem a fizikai síkra helyezték! :D Elkezdte őket a halál utáni élet foglalkoztatni ami Mózes régi vallásában még ismeretlen volt. A mennyei királyságra vágyakoztak, mert úgy vélték politikai nyomorúságukat csak ez menti meg, így kezdett a mennyország képe kialakulni. Hú ez egyre szánalmasabb, nem igaz? O__O" Ha ezt egy hitgyülin előadnám többen a csillárra akasztanák magukat. Azért tudják átverni azokat a szerencsétleneket mert azok nem tudják meg ezeket a kis momentumokat hogy mi hogy és miből alakult ki.

Mágia a Bibliában:

http://www.knightworks.net/ArtistImages/EvilMage_Small.jpg

A bibliában a mágia igenis létező dolog. Az okkultizmus elítélése nem abban rejlik hogy félrevezető lenne , hanem maga a társadalmi és morális okai miatt félnek tőle. Szerintük eltűri a tiltottat és megsérti isten tanítását. Én ebbe bele tudnék kötni úgy hiszem, de nem térek el a témától inkább. A szentírás szerint isten uralkodhat és ítélhet egyedül az emberiség felett, a másik ilyen gyermeteg feltevés szerint: a jámborság és jóság enyhít de az sem igazságtalanság ha egy jó ember szenved, hiszen (figyeljétek a nagy magyarázatot: Isten útja kifürkészhetetlen! :Đ

A mózesi vallás úgy mint a keresztény hit elutasítja a mágiát, de a szánalmassága abban rejlik ennek a kijelentésnek hogy ez a mózesi cucc is a mágiából nőtt ki és a szertartásai is ugyan úgy megvannak a mai napig mint rég. A bibliai és a Szentírás csodái teljesen egyezzek. PL Mózes trükközései az egyiptomi udvarban elég jó példa erre vagy Jákob és Lábán története is. Itt a hasonló hasonlót idézhet elő alapon történő mágikus gyakorlatok uralkodtak. Mózeses történetben is annyi volt a különbség hogy Mózes Isteni erővel tett csodát míg az Egyiptomi mágusok ördögivel. József pl hidromantia segítségével mondott jövőt, (=vízbe bámult hogy lásson valamit :Đ) Mózes pl talizmánt is készített mikor a népét kártevőkről akarta megvédeni: a hasonló nem csak a hasonlót hozza létre, hanem megbékíti is azt.
http://www.joe-ks.com/archives_apr2006/MosesHeadache.jpg

Egy példa a fenti elméletre: Tours-i Gergely ( i.sz 538-594) elmondta hogy a párizsiak találtak a híd alatt 3 ismeretlen érmét egy hídépítés során: egyik egy lángnyelv a másikon egy patkány a harmadikon pedig kígyó volt. Gergely szerint ezek mind talizmánok voltak, csak elkallódtak így ismerte meg Párizs a tűzvészt a patkányokat és a kígyókat.

Másik ilyen eset pedig, a mágus Jacques Gaffarel könyvtáros szerint az volt, mikor II. Mohamed elfoglalta Konstantinápolyt és egy bronzkígyó véletlenül eltörött. Akkor hirtelen a várost elözönlötték a kígyók, kb. a semmiből.

A számok könyvében is van egy mágikus gyakorlat, itt nem imádkoznak az isteni ítéletért, hanem kb. kikövetelik azt! A féltékeny férj a feleségére gyanakszik és pap elé viszi, bizonyos szertartások utána következő történik:

" Ezután a pap szenteltvizet tölt egy agyagedénybe, és további szertartások után ráparancsol az asszonyra, hogy igyék belőle. És ha megitatta vele a vizet , akkor lészen, hogy , ha megfertőztette magát és hűtlenné lett az ő férjéhez, bemegy az átokhozó víz őbelé az ő keserűségére és megdagad az ő méhe és megszárad az ő tompora és az az asszony átokká lesz az ő népe között. Ha pedig nem fertőztette meg magát az asszony, hanem tiszta: akkor ártatlan és termékeny lészen.,,

A zsidóknak van még egy szokása ami elég puritán dologból ered: az állatokba is átszállhat a gonosz! Mielőtt elkezdtek ünnepelni át kellett esniük egy bizonyos megtisztuláson. Sorsot vetett a főpap két kecskén, egyik az Úré másik Azazelé volt. (Azazel egy sémita törzs istene volt, de miután leigázták egy tisztátalan démont faragtak belőle, ez gondolom már meg sem lep senkit . ).

Izraleben a legjobban menő két okkult tudomány a jövendőmondás és a rejtett tárgyak felismerésének tudománya volt. Rákhel apjának birtokában Terafimok voltak, azaz házi bálványok. Mikor Rákhel elszökött elvitte ezeket mert attól félt, hogy a bálványok majd elárulják azt, hogy merre ment. :D Ezek a Terafimok egyébként rengeteg házban voltak ott Izraelben.

http://www.jpvideo.tv/teraphim.GIF

Akkoriban a jövendőmondás halálbüntetéssel járt, mégis s királyok háború előtt hozzájuk fordultak. Saul pl halottidézéshez is fordult, pedig elvileg ő a boszorkányság ellen harcolt. :-s Rengetegszer kért segítséget az orákulumtól és mindenkinél babonásabbnak tűnt.

Másik ilyen nagy uralkodó az utána következő Dávid volt, aki mivel a nagy szárazságot Saulra kente ( aki már nem élt) megkerestette a fiait és felakasztatta mindet. Gondolom ez után kurvára elkezdett szakadni az eső. :P A csontjaikat összeszedték és esőcsinálónak használták. Innen ered az a középkori szokás hogy csontokat használtak az eső előidézéséhez!

http://wickedcritters.com/wp-content/uploads/2009/11/lilith.png

Manasse király pedig megölt emberek beleiből jósolt. Salamon háremet tartott és öreg korára elfordult istentől és a buja Elilimet imádta, bár Salamon több szempontból lesz majd érdekes számunkra (Salamon kulcsai stb, de erről később) és a Szent városban minden vallásnak emelt templomot ami szerintem nem volt egy negatív húzás tőle. Teológiai és démonológiai bölcsessége és pecsétjei a démonokat is megzabolázta (megvan a könyv XD- Clavicula Salamonis azaz Salamon kulcsai ). Salamon uralkodása után Jeruzsálem mágikus és vallási káoszba süllyedt. A szentírás erről a pár apró momentumról igencsak kussol (Pl. Salamon mágikus oldala) . :Đ

Nos ez a lejárató hadjárat is jól sikerült, csütörtökön jövök ismételten és dióhéjban beszélek nektek Egyiptomról. Bár tudom volt már róla szó a blogban, de nem baj. Megismerhetitek mekkora lopás is Szűz Mária stb. Addig is kellemes olvasást a blogon!


http://www.krsnah.com/wp-content/uploads/2008/05/god-1.jpg

13 megjegyzés:

 1. Bevallom volt egy két újdonság amiről nem tudtam. Nos ez megerősít legalább a kereszténységről és a bibliáról alkotott véleményemben :) Köszönöm neked :)

  VálaszTörlés
 2. -Black Regulator:

  Örülök, ha tetszik.

  A többihez: ez a dolgom ;D . nem tudom olvastad-e a régebbieket de azok is ilyenek! Ha lesz időd lessed meg! :3

  VálaszTörlés
 3. Pontosan ez az ami kell nekem! Most is egy csomó dolgot tudtam meg amit eddig nem is sejtettem;)
  A keresztényeken és zsidókon már meg sem lepődök mert az egyik korábbi cikkben is pontosan ugyanezt művelték szóval ez a későbbiekben sem fog változni XD
  A képek pedig nagyon frankón lettek beválogatva:DDD
  Természetesen mint mindig most is várom a folytatást ^^

  VálaszTörlés
 4. -Skinny:

  Örülök, ha szereted a sorozatot, sok munka van ám vele! :-s

  csütörtökön jön Egyiptom :Đ

  VálaszTörlés
 5. Káin: Már alig várom, és amint lesz a hangyafasznyinál több időm, azonnal el is kezdem olvasgatni :)

  VálaszTörlés
 6. Káin:

  Tisztába vagyok vele hogy kb mennyi idődet ölöd bele,de hidd el nem hiába! Manapság ezt a tudást nagyon eldugott helyekről lehetne elsajátítani vagy sehonnan. Ezért örülök hogy ti léteztek:D
  Várom Egyiptomot ^^

  VálaszTörlés
 7. -Black regulator:

  Na akkor szurkolok hogy legyen! :Đ

  -Skinny:

  Köszönöm, hogy értékeled a munkánkat! :3

  VálaszTörlés
 8. Csak annyi a hozzá fűzni valóm, hogyha egy hit gyülekezetben kezdenéd terjeszteni amiket leírtál, abban az esetben TE lógnál a csilláron, de kilátásba helyeznék a felnégyelést, kerékbetörést, máglya halált és a többi kreatív kínzást CSAK azért mert NEKIK van igazuk.
  Nem mellékesen el sem tudom képzelni milyen és mekkora gyűjteményed lehet könyvekből az okkult és a hozzá kapcsolódó témákból... nekünk csak krimi, horror regények meg verses kötetek vannak itthon, meg az a "kevés" ami a témákban matat...

  VálaszTörlés
 9. -Kamupók:

  Nem baj lassan közös lesz ami itt van veletek ezen a blogon keresztül, csak meg ne dögöljek közben :D

  VálaszTörlés
 10. Grat a cikkhez, tök érdekes dolgokat írsz, nagyon jó stílusban. Csak így tovább!

  VálaszTörlés
 11. -Walle:

  Köszönöm, ebből a sorozatból több rész is van, ha érdekel! :)

  VálaszTörlés
 12. http://www.youtube.com/watch?v=qygdmqZ7Utg

  Az Ex-korn tag Head megmondja a frankót erről az egész Adonai-dologról.

  VálaszTörlés
 13. -G: Na majd ha nem lesz elpusztulva az összes agysejtem megnézem :D

  VálaszTörlés

Ezeket is ajánljuk: