2010. augusztus 5., csütörtök

Káin: Okkult tanok III.

Üdv mindenkinek, ma folytatom a sorozatot, ahogy ígértem. Remélem mára végzek vele. Most következő állomásunk:

PERZSIA

Dualisztikus világkép még mindig működött Perzsiában is, a fény és a sötétség véget nem érő harcát írjuk le újfent. Észrevették hogy érdekes módon a rossz szándék jót eredményezett, vagy a bűnös vágyak szolgálták végül a tisztaságot. A déli szél járványt hozott, az Északi pedig megtisztulást, így a régi idők embere szellemekhez intézett fohászokat, hogy életben tudjon maradni. A félelem magával hozta azt hogy jobban tisztelték a gonosz szellemeket mint a jókat , ezzel akarták megfékezni a rontást (a kereszténységek erre lazán azt mondják a gonoszat tisztelték és punktum :D Biztos jobb a mai világban olyan Istent tisztelni akitől FÉLNI kell... ~sóhajt~) A kaldeus csillaghit megtanította már őket arra, hogy nem minden véletlen, rájöttek a sorsot az égitestek irányítják amik matematikai törvények szerint sugároznak jót és rosszat (számmisztika, számmágia stb stb ebből jön, sajnos matekból gyenge vagyok így nekem ennek vizsgálata egyre csak húzódik). Valószínűleg Assur bán-apli uralkodása alatt élt Zarathusztra és hirdette , hogy a gonosz elkerülhető és legyőzhető. Mindent visszavezetett a fény és a sötétség uraihoz. Fény: Ohrmazd/Ahuramazdá , sötétség: Ahra-Majniu/Ahriman. A hagyomány jó démonait megpróbálta törölni, de végül helyet kaptak a szellemek hierarchiájában (nem lehetett a néphitből kiirtani őket). Kialakult a jó és a rossz királysága is, a harc pedig az idők végezetéig tart köztük (nincsenek békeidők).

Azmodeus/Asmodeus démon

http://m.blog.hu/be/belegondoltal/image/asmodeus.jpg

Ahriman legfontosabb alárendeltje 6 arkdémon (ezekből alakult ki a későbbi keresztény 7 főbűn csak adott hozzá még egy kedves herceget :D) ezzel egyetemben a Fény urának is van 6 arkangyala : Isteni bölcsesség, igazságosság, hatalom, odaadás, teljesség és üdvösség. Ellenpárjai: anarchia, hitehagyás, önteltség,rombolás ,rothadás és dühöngés. A dühöngés neve Aeshma-Deva aki a héberben Asmodájként jelenik meg, ez a keresztény démonológusok közt: Asmodeusként szerepel. Nem tudni ez a démon miért volt annyira népszerű hogy többen is átvették :D. Eygesek szerint Asmodeus a 4. hierarchia vezetője, aki megtorolja az erkölcstelenséget bűnt és gonosztettet. Asmodeus nagy és hatalmas király, három feje bika, ember és kos képében jelenik meg. Lába libáé, farka kígyóé (csuhaj, ilyen vót a Tekkenbe' is :D) tüzet lehel és a pokol sárkányán lovagol, dárdát és zászlót tart a kezében.

" S a lúdlábú szörnytől valóban lúdbőrözik mindenki, aki hozzá fordul. Azmodeus azonban nem félelmetes, mondd neki: -Az igazságban te vagy , Azmodeus! - és varázsgyűrűt kapsz tőle, megtanít a geometriára, aritmetikára, asztronómiára és mechanikára. Ha kérdezik őszintén válaszol. Láthatatlanná teheti az embert, rejtett kincseket hoz napvilágra. ,,

Tehát az alacsonyabb rangú démonok térítik el az embert Mazdá tiszteletétől, ők: Paromaiti-pökhendiség, Mitox-hamisan kimondott szó, Zaurvan-kiéltség, Akatasa-kotnyelesség, Vereno-paráznaság. Ezek alatti lények a: Drujok, Jatuk, Nasuk, boszorkányok, rosszindulatú lények, csalók és szörnyek. Tehát a jó szervezettség az egyik ami megkülönbözteti a Zarathustrai hitet a dualizmustól. Szerinte a jónak kell lennie a végeredménynek, Ahjriman veresége már előre eldöntetett tény. Zarathustra 2 időtípust különböztet meg: a végtelen időt és az uralkodó idő hosszú szakaszát. Ez az ö5ökkévalóságból kihasított rész, 12.000 évig tart és 4 3 évezredes ciklusra oszlik. Minden évezred egy zodiákus jegyben zajlik le, jelezve hogy az uralkodó időt egyetlen hatalmas égi évnek szánták. Legkisebb töredéke a 12 nappali és éjjeli óra. Ciklus számai: 3, 4, 12. Ezekből alakult ki a 7-es szám, a 6 fődémon Urukkal Ahrimannal és a 6 arkangyal Ohrmazddal.

Az első 3000 év a szellemi teremtésé volt, ekkor minden teremtmény transzcendentális formában maradt. A második triász az anyag teremtése volt, a mennyei és anyagi lények időszaka. A harmadik periódusban tör be a gonosz , az utolsó időszak Zarathuszra eljövetelével kezdődött. Úgy tartották, hogy a gonosz a Jó egyik kételkedő gondolatából termett meg, de egy Zarvanita szekta szerint a két elem testvérek voltak. Vagyis volt először a fény és megteremtette Ohrmazdot, aki létrehozta az anyagi világot, majd a Fény második kinyilatkoztatása Ahriman volt, aki irigy volt és hataloméhes. Mivel féltékeny volt testvérére a sötétség birodalmába űzték, így kezdődött a háború. A jó megteremtette a Fényt a földöntúli fény mintájára, ez lett az élet forrása és bikának nevezte el. Ahrimán megölte a bikát és a szétszóródott magjaiból teremtette O. meg a férfit és a nőt. Ahrimán elcsábította a nőt tejjel és gyümölccsel így az ember bűnbe esett. A jó állatok gonosz másolatai Ahrimán szülötte: ragadozók és csúszómászók. A gonosz ereje hatalmasra nőtt, de a megváltás az ítélet napján eljön és ledönti Ahrimán trónját. Az olvadt fém áradatában fognak elégni a bűnösök, a becsületesek pedig sértetlenül kelhetnek át rajta. Ez után megalapul a Jó királysága, a pokol megtisztul.

Hihetetlen, de ez a vallás mára már majdnem megszűnt, pedig amint látjuk rengeteg vallásnak az alapköve. Ezzel lehet cáfolni az összes olyan vallást ami azt meri állítani hogy az övé a tuti( judaizmus, iszlám és keresztény) mert be lett bizonyítva hogy egy ágról fakad. Nem utolsó sorban a gnosztikusok is ezeket a tanokat veszik alapul, főleg a hellenisztikus gnoszticizmus ami azon ügyködött, hogy a görög gondolkodást összehozza a keletivel. A Mithras kultusz és a manicheizmus mind a zarathusztrai hit maradékai. Ez a régi tan egyszer még a középkorban feltűnt, de a kereszteshadjárat csírájában fojtotta el :P. ( Igen az a hadjárat ami egyesek szerint a gonoszt fékezte meg... röhög a májam. Biztos a gonosz megfékezése volt a terhes nők kínzása és csecsemők agyonütése úgy hogy a falhoz csapkodták őket mint egy kutyát. Isten is biztos így szerette volna látni, ahogy terjed a hit :Đ).


Ez a téma azért is érdekes mert a Nietzschei Zarathustra is ide köthető, amiről már többször szót ejtettem. Ez azért izgalmas mert Hitler mint tudjuk okkultista volt és ez a könyv volt az amitől magas százalékban megvadult. (Itt hangzik el az Emberibb ember fogalma amit Hitler kicsavart és Emberfeletti emberként értelmezett.) Ezen írásom után minden héten kaptok 1-1 mesét a Zarathustra Nietzschei kiadásából, remélem érteni fogjátok. Lehet sokaknak lesz ködös mert nehéz nyelvezet van, amit javasolni tudok mikor olvassátok csend legyen, nagyon lassan olvassatok és figyeljetek a vesszőkre, mert az sokat segít abban, hogy megértsétek a szöveget! Még mielőtt belemennék nagyon Perzsia okkult áttekintésébe pár szót ejtenék a Zarathustra eredetéről, hogy nagyjából tudjuk ki írta és miért, kicsit beszélek majd Hitlerről és Nietzschéről. De most ami a legfontosabb, bemutatom mi volt az iszlám, a judaizmus és a kereszténység előtt. Ugyanis ez a 3 vallás ebből alakult ki -.- (mint már említettem):

A Zarathusztrát sok néven illetik, ha ezeket halljátok akkor tudjátok, hogy ugyan arról van szó: Zóroasztér,Zartost, Zarathustra,Baktria,Sistan,Urmia. A pap a zoroasztrizmus prófétája. Zoroasztrizmus más néven: mazdaizmus az iszlám előtti régi iráni vallás volt. A persza mazdaizmus Kr.e 8-9. században alakult ki. Később ez összeolvadt a Zarathustra próféta tanításaival. Zarathustra kb Kr.e a 6. században élt, monoteista és dualista vallást képviselt. Istentiszteletük jellemzője volt a tűztemplomokban a szent tűz őrzése, emiatt az iszlámok bután tűzimádónak titulálták őket :P. Tűzoltárokon mutattak be áldozatok az égi tűznek. Habár a zoroasztrizmus egykor Perzsia uralkodó vallása volt, a hívek száma világszerte mára már nem több, mint 200 000 fő, akiknek nagy többsége Iránban és Indiában él.

Zarathusztra minden isten tiszteletét elvetette, kivéve Ahura Mazdáét („Bölcs Úr”, későbbi perzsa kiejtés szerint Ormuzd), a bölcs teremtő istenét. A prófétának adott kinyilatkozás szerint ő teremtette az anyagi világot, vele együtt az embert is, aki eredendően jó, és Ahura Mazda segítője, barátja. Kísérői a halhatatlan szentek (Amesha Spenta), az isteni lényeg személyes képviselői. Ezek a helyes rend, a jó felfogás (vohu mano), az uralkodók hatalma, az „armaiti”, azaz az isteni odaadás az emberek iránt, a tökéletesség és a halhatatlanság. A vallás követői hitüket a "jó vallásnak" hívják. A zoroasztrizmus elítél minden, a világ természetes rendjét felborító viselkedésformát. Ezért egyformán bűnös az, aki a testi élvezeteknek él, mint aki önként sanyargatja testét; a nőtlenségi fogadalmat tevő szerzetes csakúgy, mint a házasságtörő. Szerintem ez teljesen optimális vallás. :D

A vallásban a rossz eredete a szabad akartból született. Az embereknek életük során választaniuk kell jó és rossz között: a zoroasztrizmus szerint a világ két alapelve, a jó és a rossz harcának a színtere. A Szent Szellemmel, a Mazda és a teremtményei közötti közvetítővel a Gonosz Szellem Angra Mainju más néven Ahrimannal áll szemben. A rosszat szolgáló hatalmak a harcban: a hazugság, a rossz gondolat és az erőszak. Az ősi istenek (daevas) is a Rossz démonjai, akik azon mesterkednek, hogy az embereket eltérítsék a rossz irányba. A világot beborító tűzözönből csak a jó követői menekülnek meg, hogy új teremtésben részesüljenek. Amíg ez be nem következik, addig az elhunytak lelkei közül a jókat a Paradicsomba vezetik, a rosszakat pedig a pokolba.

A zoroasztrizmus az emberi történelmet négy 3000 éves időszakra osztja. Az első időszakban Ahura Mazdá az égben, a fény birodalmában, Angra Mainju pedig az alvilágban lakott. Az első 3000 év végén Ahriman megtámadta Ormazdot, aki azonban egy varázsformulával elkábította őt. Ahriman visszazuhant a mélységbe, és ott maradt újabb 3000 évig. kihasználva Angra Mainju kábultságát (ami újabb 3000 évig tartott) megteremtette a szellemi lényeket (fravasi) és az anyagi világot: az eget, a vizet, a földet, a növényeket, az ősbikát és az ősembert (Gajómart). A teremtés végeztével választási lehetőséget adott a szellemi lényeknek: megmaradhatnak örökre létezés előtti állapotukban, vagy fizikailag megtestesülhetnek, hogy legyőzhessék Ahrimant. A lények a születést és a harcot választották (!!!!!!) . Ahriman védekezésként létrehozott hat démont és a nekik megfelelő anyagi világot. Ő hozta létre a poklot is. Az elkövetkező 3000 évben Angra Mainju legyőzte Ahura Mazda teremtését: megölte Gajómartot, az emberiség ősatyját, az ősbikát, az állatok és a növények ősét. De Ormazd csapdába ejtette Angra Mainjut: az anyagi világban ragadt. Az utolsó 3000 év elején testet öltött Zarathusztra, aki elhozta a Földre a vallást; ettől kezdve Zarathusztra időszakonként újjászületik a szaosjanszok („a világ megváltói”) alakjában. A teremtés végpontja az utolsó ítélet, amelynek során Zarathusztra inkarnációi felelősségre vonják az összes embert. Akik a rosszat választották, megbűnhődnek, a jók pedig üdvözülnek és halhatatlanokká válnak. (Nem ismerős egy kicsit a sztori...esetleg a keresztények apokalipszisben való hite?Végítélet? Pfejj a lopós kurva mindenit -.-...) Egyébként a Judaizmussal szembeötlő a hasonlósága és ez az iszlám és a kereszténység "bölcsője,,. Én komolyan nem tudom hogy egy ilyen jó kis filozófiai írásból és teremtéstörténetből hogy lett 2 ekkora nagy faszság. Sátán ugyan olyan mint Angra Mainju és az angyalok egyenlőek a halhatatlanokkal. További hasonlóság, hogy a zoroasztizmus és a judaizmus egyaránt úgy véli, a történelemnek egy adott kezdete, és vége is van, és a végítélet után a jók örökké élnek, a gonoszok pedig megbűnhődnek bűneikért. A vallástörténet ezt úgy magyarázza hogy a zsidók a Babilon fogság alatt vették fel a vallást. Viszont a zoroasztrizmusban: NINCS EREDENDŐ BŰN. Itt az ember nem egy bűnös testbe zárt, jóra törekvő lélek, itt az anyagi világ alapvetően jó, és épp a Gonosz az, aki az anyagi világ rabja !!!!!!!!!!!!!!!!! Angra Mainju ezen kívül nem bukott angyal, hanem egy Ahura Mazdával majdnem egyenrangú, tőle független lény.

Pár érdekes szokás a mai hitvilágukban:

 • A párszik gyermekei 8 és 13 éves koruk között esnek át a beavatási szertartáson, amely után a közösség teljes jogú tagjaivá válnak. Ez előtt ugyanis még nem alakult ki bennük a szabad akarat, így nem is tartoznak felelősséggel tetteikért Ahura Mazda előtt. Ezt követően azonban minden egyes cselekedetért, szóért, gondolatért felelniük kell az utolsó ítélet napján.
 • Temetkezési szertartásuk valószínűleg a Kr. e. 2. évezred során az Iráni-fennsíkon települt árja nomádoktól származik. Mivel a halált a gonosz ideiglenes győzelmének tekintik, a halott tisztátlan a szemükben, és igyekeznek minél hamarabb (lehetőleg még a halál napján) megszabadulni tőle. Ehhez a tetemet egy a településen kívül épített, kör alakú, felül nyitott toronyba , az úgynevezett „Csend tornyába” viszik, ahol a keselyűk prédává válnak a holttestek. Miután a dögevők letakarították, és a nap kiégette a csontokat, egy közös sírboltban helyezik el őket. Így nem szennyezik be Ahura Mazda teremtését, a földet a halállal.
 • A párszi templomokban nincsenek képek vagy szobrok, az egyetlen szentség egy örökké égő kis tűz, amely Ahura Mazda örök világosságát és dicsőségét hirdeti. Ezért a párszi templomokat tűztemplomoknak is nevezik. A párszik nem tartanak rendszeres istentiszteleteket, ők azért mennek a templomba, hogy az örök tűz közelében imádkozzanak. A keresztények arról pofáznak bálványt imádni bűn, hát pont hogy ők a legnagyobb bálványimádók. Egy középkori kínzóeszköz fityeg a nyakukban, ezzel a gonosz hatalmát erősítik mert egy olyan eszközt ér szentség ami a halálhoz álla legközelebb. Remélem van aki érti, hogy ezzel mit is akarok érzékeltetni. A szimbólumok világában, ha egy szimbólum mögé eszme társul az félelmet kelt mert a szimbólumoknak hatalma van. Hitler fordított napkorongja is ezt a célt szolgálta.
ZARATHUSZTRA SZEMÉLYE

http://www.badidea.co.uk/wp-content/uploads/2008/10/triking_zarathustra-475x323.jpg

Zarathusztra a Szpitama család sarjaként született, az ókori Perzsia területén, valahol az Oxus folyó partján. Születésének és munkásságának idejével kapcsolatban számos nézet található. Vallási források az időpontot i. e. 6000 és 600 közé teszik, a kutatók azonban jelentősen szűkítik a szóba jöhető periódust. Mary Boyce szerint a Zarathusztra írásaiban található utalások alapján munkásságának időszaka i. e. 1700 és 1500 közé tehető.Más kutatók szerint, történeti források alapján ez az időszak az i. e. 6 századra esik. (Na jó...ne rágjuk tovább ezen a szart :D). Zarathusztra állítólag 30 évesen világosodott meg, s egy magát Vohu Manahnak nevező lény jelent meg előtte nagy fényességben, akinek segítségével Ahura Mazda színe elé került. Ekkor világosodott meg benne, hogy Ahura Mazda az egyetlen, örökkévaló teremtő istenség. Saját törzse nem fogadta el tanítását (ezt az írásában is olvashatjuk majd) így kénytelen volt elhagyni azt. Vishtaspa herceget azonban sikerült megnyernie tanításainak, aki sikeresen védelmezte az egyre erősödő és egyre nagyobb teret nyerő új vallást. Állítólag 77 éves korában lemészárolták.

A zoroaszteri teológia erősen dualista beállítottságú. Látomásában Ahura Mazda megnevezte Zarathusztrának ellenfelét, Aura Mainyut, a gonoszság szellemét, s azzal a feladattal bízta meg, hogy közvetítse az emberek felé a jó (Ahura Mazda) és a gonosz közti választás lehetőségét. A zoroasztrianizmus etikája így lényegében a jó és rossz, az igazság és hazugság, a fény és a sötétség közti választás lehetőségére épül, s arra, hogy a földi cselekedetek, hozzáállások befolyásolják a halál utáni állapotot. A test, mint gonosz és a lélek, mint jó ellentéte a kései zoroasztrianizmusban alakult ki. Egy mezopotámiai vándorprédikátor, Mani fejlesztette ezeket a nézeteket a dualizmus extrém formáivá: manicheizmus.

Friedrich Nietzsche így jön a képbe

Nietzsche 1864

Gondoltam írok róla majd külön cikket, lehet azzal többre mennék, de inkább ide írom le róla a dolgokat, ha már szóba került a bácsi! Sajnos ezeket a témákat végig kell zongoráznunk mielőtt leírnám a véleményemet a nácizmusról és beszélnénk a tiltott, okkult oldaláról, szóval olvasgassatok csak, had füstöljön a monitor. :P

A bácsi 1844-ben született október 15-én, kedves gyerekek! :Đ Egyetemi tanár és filozófus volt, egyben költő és zeneszerző is. Nietzsche mindig is vitatott gondolkodónak számított. Filozófiája, művészetfelfogása rendkívül nagy hatású, sok szerzőt, művészt megihletett (Még Hityikét is.) Kritizálta a korabeli értékrendet, különösen a kereszténységet, a szocializmust, a darwinizmust. Különc zseniként került be a történelembe. Szenvedélyes elkötelezettség, radikális újítási akarat, nyelvi mágia jellemzi munkásságát. A vallást hazugságnak tekinti az emberibb ember szemszögéből nézve, a részvétet a tömegmorál jelének (jobban mondva a tömegmorállal való megalkuvásnak). A részvét az, ami szerinte tönkreteszi az erős embert, aki magasabb célok felé tekintve ki van téve annak a veszélynek, hogy az emberi szenvedés láttán képtelen követni elhatározását. Tagadta az akkor fennálló államrend- és szerkezet jogosultságát a néptömegek vezetésében. Az uralomra termett, erős embert hirdeti.

http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:2HUPrZAzxX6DlM:http://home.student.uva.nl/frederike.vanstraelen/index_files/nietzsche.gif&t=1

Nietzsche gondolatai könnyen félreérthetőek, amennyiben olyasvalaki értelmezi őket, aki a sok helyütt prófétai dühöt és indulatot mutató szöveget a metaforákon túl, szó szerint veszi és a valóságban is megvalósításra alkalmasnak gondolja (ez persze nem zárja ki azt, hogy Nietzsche maga csak gondolati szinten foglalkozott bizonyos értelemben ezekkel az elképzelésekkel). Hitler teljesen kiforgatta Nietzsche tanait és úgy vélte hogy egy kitenyészthető faj az emberibb ember amit ő emberfeletti embernek értelmezett, de nem csak Nietzsche tanait értette félre hanem Madame Blavatsky-ét is. A Madame tömö9ren egy olyan teozófus volt aki a keleti tanulmányai után rájött hogy létezik a megvilágosodásig egy spirituális lépcsőzet amin az emberek állnak. Ez a lépcső a gondolkodást és a szellemiséget jelenti, azt hogy ki milyen szinten áll, én nektek erről már rengetegszer beszéltem. A hölgy szerint a legmagasabb fok: az emberibb ember amihez a napkorong jelét társította. Hitler agyban nem jutott el odáig hogy felfogja: nem tenyésztéssel és kísérletekkel érhető el ez az állapot. Hitler a napkorongot megforgatta így teremtette vele meg a negatív princípiumot, a jelet ami erősítette a halál és a gonoszság szimbólumát és félelmet keltett az emberekben. Ez hasonló egységet képvisel a keresztények keresztjével. (Kínzóeszköz.) Na de vissza térve:

Protestáns lelkészi családban született, gyerekként kitűnt a képességeivel a többi közül. Ingyen továbbtanulási lehetőséget kapott egy intézetbe, itt találkozott Wagner zenéjével is. 8Hitlernek ugyancsak a mániája volt). Ezekben az években beletemetkezett az antik irodalomba és a romantikus költészetbe, és ekkortájt kezdett eltávolodni a kereszténységtől. (Hála... Istennek... (?!)... ) :D Kijárt vagy 3-4 egyetemet, az élethez és művészetekhez való viszonya radikálisan megváltozott, miután elolvasta Schopenhauer fő művét, a Világ mint akarat és képzet-et, de Wagner zenéje is mély benyomást tett rá, sőt Wagnerhez baráti viszony is fűzte.

Schopenhauer az addigi nyugati filozófiával ellentétben nem az észt állította a létezés középpontjába, hanem az akaratot, amely az észt csak mint puszta eszközt használja . Innen ered a nietzschei "hatalom akarása" motívum. Ugyanakkor megjegyzendő hogy már a korai írásokban sok fejtegetés és boncolgatás arra utal hogy a fiatal Nietzsche már akkor sem békélt meg a schopenhaueri akarat fogalmának statikus 'voltával' - jelesül később azt veti szemére Schopenhauernek hogy nem adott magyarázatot az akarat fogalmára, hiszen az akarat magában már valami után való akarat, amelyet Schopenhauer sem tagad, de ő a kanti magánvalóval való viszonya miatt az akaratot túlságosan axiomatikusan fogta fel. Innen ered a hatalom akarása gondolatilag, de Nietzsche megfogalmazásában pontosan az ellentéte a schopenhauerinek. És végül ez nem azt jelenti hogy nincsenek közös vonások a két akarat felfogás között. :D ( A filozófusok szeretik rágni a szart.) Rengeteg filozófiai műalkotást írt, közte a Zarathusztrát is, majd 1889-ben szokás szerint mint a többi hasonló dolgokkal foglalkozó ember: megőrült.

Tébolyult leveleket és táviratokat címzett barátaihoz és idegenekhez egyaránt, amelyeket hol "Dionüszoszként", hol a "Megfeszítettként" írt alá. Teljes szellemi összeomlása után édesanyja, majd anyja halála után húga gondozta 1900-ig, amikor Nietzschével - csaknem tizenkét év szellemi elborultság és fokozatos bénulás után a szifilisz kinyírta. Rengeteg művét bemutathatnám de most csak pár kiemelt dologra fogunk koncentrálni. 3 periódusban írt, nekünk a 2. és a 3. fontos okkult szempontokból!

Második periódus 1876-82:

Nietzsche filozófiájának ezt a korszakát „a délelőtt filozófiájaként” ismerjük. Négy mű maradt fenn ebből a korszakból: "Emberi, túlságosan emberi" (I. és II. rész), a "Hajnalpír" és a "Vidám tudomány".

Ekkor hagyta el a kereszténységet: A kereszténység számlájára rótta fel az emberi nem elpuhulását, a túlvilággal való hitegetést. De főleg azt sérelmezte a keresztényekben, hogy nem aszerint élnek, amit hitükben vallanak. Ez a meghasonlás a Vidám tudományban, az istenkereső bolond személyében csúcsosodik ki:

a bolond ember egy lámpással az utcán rohangálva azt kiabálja: „ Isten halott! És mi öltük meg őt!” Isten halálával a létező elveszti az egységes elvet, amiből az értelme és az értéke megkonstruálható volna. Két érték harca látszik ebben, ez a történelem egyik sorsfordító eseménye: szimptómája a régi értékek elpusztulásának, és kezdete egy új értéktételezésnek.

A Harmadik periódus (ebbe őrült bele) 1883-88-ig

http://4.bp.blogspot.com/_Aa_v-Vh45JE/SgO7QKGSKkI/AAAAAAAAEaQ/MyutrT8UCbQ/s400/Munch_Nietzsche_1906.jpg
Ez az: Imígyen szóla Zarathustra korszaka. Kihirdeti az emberibb embert akit szembe állít a csordával és a tömeggel. Übermensch jellemzői: erős,bátor,derék,hatalmas,szabad,kíméletlen és ritka. A csorda emberei gyengék, gyávák, szolgaiak, behódolók, szánakozók és nagyon sokan vannak. :D

Mindennek a végén következőket írja

" Az ember nem hisz többet azokban az értékekben, amiket nem önmaga hozott létre. A Nyugat kétezer éves történelmében Isten egy világon felüli értékcentrumként adódott, ennek az volt a hátránya, hogy Isten akadály volt az ember szabadságának kiteljesedése előtt. A kérdés, hogy van-e külső referenciális értelem abban, amit a világnak nevezünk, ami a Nyugat történelmét alakította? Miben állt Isten hatalma a létező fölött? Az, hogy ő teremtette. Kétezer éven át ő sajátította ki a létezőt, őneki volt joga értelmezni. Garantálta, hogy az ő rendje működni fog, ő volt az a domináns erő, ami a világ értelmezésében mértékadó volt. Azonban ha Isten halott, akkor mit jelent embernek lenni? Ha kétezer évig mint teremtményt láttuk magunkat, akkor a temetés után hova menjünk haza? Annak a korszaknak vagyunk az elején, amikor egy bizonyos fajta ember, perspektíva, erő irányadóan kell, hogy hatalmat gyakoroljon a létező fölött, újradefiniálva a maga helyét a létező totalitásában. Isten halálával felkel a vágy, hogy újradefiniáljuk az ember-létet a létező totalitásával szemben.,,

Sokan ateistának tartották őt a vallásokat folyamatosan kritizálta. A szállóige is tőle ered: Isten halott.

„Minket, jó európaiakat mi tesz különbbé a nacionalistáknál? Először is: ateisták és immoralisták vagyunk, de először még támogatjuk a vallást és a csorda-ösztön erkölcseit: ezekkel ugyanis egy olyan emberfajtát készítenek elő, amelyik egyszer majd a mi kezünkbe esik, amely a mi kezünket fogja kívánni.”

Nos eléggé elszakadtunk Perzsiától, de valahogy fel kellett vezetnem Zarathusztrát és ez azzal járt, hogy minden hozzá köthető dolgot is leírok, mert szeretem a rendszerezést és azt hogy a hallgatóim mindent pontosan tudjanak az előtt, mielőtt belemásznánk igencsak komoly témákba, ugyanis ezen tudás hiányában rengetegen félreérthetnek majd és bolondnak meg nácinak tartanának. A Zarathusztra 4 részből áll, íz író szimbolikus költői nyelvet használ így nehezen értelmezhető. Azok akik verselemzésből és irodalomból jók könnyebben fog menni a dolog mint a laikusoknak. Nietzsche elveti a morális dualizmust (jó és rossz harca) mert művében Isten halott. A könyv 4 része a 4 evangélium ellenpárjaként felel meg!

A történet lényege:

Zarathustra

Z magányosan él a hegyekben, majd 10 év után visszatér az emberek közé, hogy az Emberibb emberről prédikáljon. A tömeg nem érti őt és kigúnyolja így rájön nem kell neki nyáj, hanem ő az lesz aki a nyájból rabol , így tanítványokat gyűjt maga köré.

Isten halott: Ez a kifejezés egy korszak végét jelenti, nem vallásilag kell felfogni hanem kulturális értelemben. Ha nincs isten akkor viszont morál sincs, nincs miheztartás mivel a jó az ember nézőpontja szerint jó és a rossz is az ember nézőpontja szerint rossz, ez pedig veszélyekkel teli, mert az ember nem tökéletes lény! Ha nincs Isten minden feladat az emberre hárul, a világ sorsa is. Nem kívülről vett értékek alapján kell élnie hanem magát kell meghaladnia, tehát az übermensch nem egy rossz dolog, hanem az újra teremtett ember, aki a felelősséget nem egy nem létező lényre hárítja, hanem saját magára. (Emlékeztek Káin szavai cikkekre, főleg a nagy botrányt kavart Istenesre? ugyan erről írtam, rohadjak meg csak most kezdtem a Zarathusztrát olvasni, de ugyan azt látom a papírra vetve amiről én magamtól beszélek nektek O__O") . Zarathusztrára senki sem hallgat, de Z azt mondja ha nem jön el az emberibb ember akkor eljön hát az utolsó ember, aki megvetendő életformát fog képviselni: erre tanít titeket a média, a zsidók agymosása. Azt akarják ne fejlődjön ki az emberibb ember így a vallással és a médiával mossák az agyatokat! Hitler meg rossz úton járt, de a zsidók hasznot húztak ebből is és a témát tabuvá avatták, hogy ne lehessen szabadon gondolkozni az emberibb ember igaz fogalmáról. ( Nem vagyok náci, remélem mindenki értette, hogy mit írok). Hitler balfék volt és aki tiszteli meg is érdemli magát, mert bár Nietzsche tanai alapján indult el a végén segget csinált a szájából.

A nevetséges az, hogy Z szerint az utolsó ember egy kényelmes és biztonságos tömegéletet él, akik vaksin pislognak és a tömeg akiknek prédikál, pont az utolsó ember életét vágyják. A csordaösztön lényege a biztonság. N. azért támadja a keresztényeket leginkább mert leértékelte a fizikai test lényegét az-az: minden rossz és bűn forrásának tartják azt, de ezzel magát az életet is leértékelik. Mivel nincs világrend a cselekedő morális mércéjét önmaga állítja fel. Nietzsche Zarathusztrája azt tanítja, hogy ne mások értékei és akarta szerint cselekedj , hanem azért mert AZT AKAROD CSELEKEDNI. Tehát: ne mások életét éld, ne kompromisszumokkal ,ne úgy hogy mindig valamit kompenzálnod kelljen valamit .

http://www.cartoonstock.com/lowres/shr0307l.jpg

Vissza térve Perzsiára, még van pár mellékes dolog amit szeretnék nektek leírni. Tőlük ered ugyanis a haj és a körmök mágiája! A Gáthák egy olyan fennmaradt irat, amiben himnuszok, énekek és szertartások olvashatóak. Ezek közt található a Vendidad nevű könyv amiben démonellenes tanok vannak. i.e V. században íródtak, ezek a többinél tisztábban mágikus jellegű tanokat tartalmaz, nagy figyelmet fektetve a haj és a körmök rituáléjára. A körmök és haj vágását nagy odafigyeléssel kellett művelni, mert ahogy elválik a testtől már a gonoszhoz tartozik. A boszorkányok a hajat és körmöt a halottak megidézéséhez használták. Úgy gondolták azért mert gyorsabban nő mint a többi testrész, érzéketlen és halál után is megmarad csakis egy élősködő valami lehet. Ha nem tartod be a körmök és hajak előírásos eltávolítását akkor daivák jelennek meg a földön =tetvek és kárt tesznek emberben, állatban növényben egyaránt. A körmöket démonűző szavak kíséretében kellett elásni egy lyukba a földben és ezt mondani:

"Könyörületességében Mazdá növényeket teremtett!,,

Majd szent énekeket kellett énekelni a luk felett. :D Más törzseknél is léteztek hasonló hiedelmek, hogy ha valaki levágott haját vagy körmét vesszük azzal megbabonázhatjuk az embert. Személyes véleményem szerint elegendő tőle bármilyen személyes tárgy vagy akár egy fénykép is, na de mindegy. Voltak népek akik foglyaikat a hajuk levágása után engedték csak szabadon, a haj zálog volt. A törökök és chileiek beletömik a falba a levágott hajat, az örmények templomokban és odvas fákban rejtik el. :D. Az a zarathusztrai hiedelem hogy a haj és a körmök bogarakat hoznak létre régebbi volt még az iráninál is. PL az i.sz XVI. században a trágyába temetett női hajból állítólag kígyók keltek ki. A kígyót, békát ,poloskát , tetvet olyan tökéletlen állatnak tartották ami nem szaporodik, hanem kizárólag a bomlás által jön létre :D. Ahriman teremtette őket, mert csakis tőle származhat tökéletlen. A keresztények ezt átvették és úgy tartották, hogy a gonosz nem jelenhet meg tökéletes képben, vagy patája van, vagy sántít. Az istenfélő zsidók is összekötik a hajat a pokollal így a lehető legrövidebbre vágták őket. A boszorkányüldözők (a nagy keresztények) úgy tartották a jégesőben igenis haj van, mert a boszorkányok eladták a hajukat az ördögnek a hozzátartozásuk zálogául, az ördög ezt apró darabokra vágta és a földre szórja a jégesővel. XD Sok nőnek ezért vágták le a haját a kínvallatás előtt , mert akkora lelki megalázás volt hogy bevallotta még azt is amit meg sem tett. Franciaországban azoknak a nőknek akiknek közük volt németekhez a hazafiak lenyírták a haját, ez is egy visszaköszönő primitív rítus részeként értelmezhető.

zarathustra1.jpg

Amivel még foglalkozunk az a Légydémon lesz, tőlük ered ez is. Utána bezár a bazár gyerekek. Tehát a légy is bomlással szaporodik, mint már tudjuk :D .A zarathusztrai démonológia a légyből nőnemű démont csinált, nevezetesen Nasut. Nasut a dögevő kutyák és madarak pusztíthatják el egyedül. Mielőtt valaki megérint egy halottat előtte szertartást kellett végeznie mert a legyeket is hozzájuk kötötték. Ökör vizeletével kellett megfürödni, a hullát meg vízzel kell lemosni. Minden testrészét egymás után újra meg újra, a benne lévő Nasu nem tudja végül, hogy hova ugorjon így elhagyja a testet. Érdekes hogy ez a katolikus ördögűző szertartásokkal egy és ugyan azon az elven alapul. Jerome Mengo a Démonok korbácsa c. műben pont ezzel a témával foglalkozik, a papok is az ő könyvét használják, hogy megtanulják a rituálékat. Más népek a légy miatti csapások ellen imádkoztak a természetfelettihez, megvédje őket. A kereszténység ezt is kiforgatta és démonimádatnak titulálta, ugyanis a káinita Legyek ura a legyektől védte meg őket, Ő volt Belzebub . A zsidó és keresztény hit is ördögnek tekint Belzebubra, pedig nem az volt. ^_^

belzebubNa mára ennyi, az agyam elcsordogál szép vékony patakokban. tessék elolvasni mert sokat dolgoztam vele! A következő részben a zsidókról azaz a Jehova harcosairól lesz szó! ~már alig várja~

-Helyesbítés , hogy megfékezzem a kötekedéseket: Az Übermensch valóban emberfeletti embert jelent,de Hitler után átfogalmazták emberibb emberre mert negatív kihallása van a szónak.

eurynome

26 megjegyzés:

 1. Huh na ez aztán jó hosszú és tömény cikk volt,de megérte fáradoznod vele mert zabáltam minden egyes betűjét;)

  Azt eddig is tudtam hogy a keresztények szinte mindent loptak és egy épkézláb saját ötletük sincs,de ebből az írásból jóval több is kiderül!
  Igazság szerint nekem ez az ókori téma nagyon fekszik szóval szomorú leszek majd amikor véget ér a cikksorozat:DDD
  Indiában van azt hiszem a szőr temploma (temple of hair) ahol gyűjtik a hajtól elkezdve a seggszőrön át mindent XD

  VálaszTörlés
 2. -Skinny:

  Örülök, ha tetszett kicsit féltem senki sem fogja elolvasni :D Kb reggeltől estig írtam XD.

  Hallod ne szomorkodj mert kurva hosszú cikksorozat lesz meg utána mélyebben is belemegyünk. Végtelen cikkek lesznek :D


  FÚJ O__O erről nem hallottam....

  VálaszTörlés
 3. Káin:

  Attól nem kell félned hogy ez a cikked kommentek nélkül marad! Már csak azért sem mert szerencsére sok tudásra éhes olvasója van ennek a blognak SŐT csak az van:)

  Az meg eleve örömmel tölt el ha a végtelenségig tart ez az okkult cikksorozat^_^
  Hidd el megérte a fáradozást!!!

  VálaszTörlés
 4. -Skinny:

  Örülök is neki! Halálra spameltem magamat hogy legyünk páran XD...


  Köszi! Majd ha nem lesz témám utána nézek a seggszőr zikkuratnak :DDDDDDDDDDDDDD

  VálaszTörlés
 5. Húú, hát 2 részletben sikerült elolvasnom, de érdekes volt! A Hitleres rész nagyon érdekel, meg a nácizmussal való összefonódása a témának. Remélem arról is lesz külön rész. :)
  Annyi kérésem lenne - már ha lehet ilyet egyáltalán - hogy azért a zsidós rész lehetőleg ne legyen tele a személyes érzelmek megnyilvánulásaival, mert eléggé rontja a hitelességét a témának. Tehát úgy értem, Káin, hogy néha elragad a hév, és beszúrsz ilyen kis fröcsögéseket a szövegbe, ami nem tesz jót neki. Szerintem sokkal hitelesebb, és hatásosabb, ha tényszerűen, racionálisan, "hideg fejjel" írod le a dolgokat. Na persze ez nem jelenti azt, hogy ne tedd bele a személyiségedet. Nah, bocs ha nagyon osztom az észt! Nem akarok itt semmit előírni, ez csak egy meglátás volt.

  VálaszTörlés
 6. Ja meg még az jutott eszembe a témáról, hogy Indiában vannak olyan templomok amiknek a külső vala tele van szexjeleneteket ábrázoló domborművekkel. (Van ott minden! :D) És nem tudom, hogy milyen Istennek a templomai, vagy hogy hindu templomok-e tulajdonképpen, valamint az egész filozófiai hátterét sem ismerem a dolognak, de szívesen olvasnék róla, és szerintem elférne itt a blogban simán. Nem tudom melyik szerkesztő profiljába illene bele leginkább, remélem valakinek megtetszik a téma. :) Jaaa, lehet, hogy ezt a kívánságládába kellett volna írnom? :S

  VálaszTörlés
 7. -Luna:

  Köszönöm, hogy elolvastad!

  Igen lesz külön rész, de az még jó soká!Előtte tisztázni szeretnék még pár dolgot, mert a nácizmusba belemenni igen kényes téma.

  Hát majd meglátom. Nem a mezei zsidókkal van bajom a köcsög háttérhatalom zsidókkal. de azt hittem ezt már észrevették az emberek. :D

  Indiaiaktól ered a kamaszútra de a görögöknél is voltak szexjelenetes falak sőt buzisak is! :D Ez majd egy külön dolog lesz de fogok róla beszélni idővel! ^_^

  Lehet ide is meg oda is. :D

  VálaszTörlés
 8. Káin:

  Tudom, hogy nem minden zsidóra érted.

  VálaszTörlés
 9. Hű és hű.
  Egy szuszra olvastam el mind a három részt, de ezt el fogom még egyszer, mert Nietzsche-t csöppet átugrottam. Vicces, hogy ahogy olvastam egyre inkább az az érzésem volt, hogy minél többet olvasok erről annál kevesebbet tudok. Írj még erről sokatsokat.

  Csak, az a rossz, hogy hiába érdekel a téma nem tudok rendesen utána nézni, könyvem erről nincs, ami elérhető, az pedig édesvíz kiadó szintű..

  Viszont ezt eszméletlenül jól összeszedted, látszik rajta, hogy nem kevés munka van benne(L)

  Nietzsche meg a kedvenceim közé tartozik.. és a Zarathustra szintúgy, de lehet, hogy újra el kéne olvassam..

  VálaszTörlés
 10. -Luna:

  Jól van akkor! ^_^

  -Eszter:

  Nagyon szépen köszönöm hogy ennyire érdekel. Az édesvíz ezekről nem ír , nekem vannak 1800-ból is könyveim és 1000x másabbak mint a mai könyvek. A zarathustra amit itt fogok nektek beírni pl kommunizmus előtti lesz, ami az eredeti szóval érdemes velünk tartani!

  Nagyon sokat fogok nektek még írni! :3

  VálaszTörlés
 11. Woooh, így indulás előtt elolvastam (egy óra múlva megy a buszom -.-).
  Érdemes volt dolgoznod vele, elismerésem, nagyon jó lett! (Y)
  A vallások boncolgatása nagyon érdekel, és a Nietzsche vonal is megragadta a figyelmemet. Valószínű többször is el fogom olvasni, mert túl sok volt benne az információ. :D de nagyon hasznos, és rá voltam tapadva a képernyőre.
  Fúúú micsoda könyveid lehetnek neked otthon. O__O A mázlista.
  Belzebub bácsi nem gonosz. :D Róla mindig csak keresztény blablákat olvastam. -.-"
  Na nem szaporítom a szót, grat hozzá. :)

  (Mikor azt olvastam, hogy a kereszt kínzóeszköz, a kishúgom hozott nekem egy fa keresztet, hogy nem kell-e nekem, mert leszedte egy játékáról. xD fasza)

  pás, igyekszem vissza

  VálaszTörlés
 12. Köszönjük Tanítóbácsi ezt a kimerítő cikket! ^_^
  Megint olyan dolgokat tudtam meg amit ha elmondok másnak agyalágyultnak fognak hinni, főleg drága anyám, aki nagyban eszi a keresztény hablagyot -.-

  Az emberibb emberhez meg annyit, h az élethez muszáj kompromisszumokat kötni szerintem...

  VálaszTörlés
 13. -Ms.Rat:

  Nincs mit! ^__^

  Szerintem ne mondjad el :D Fölösleges széllel szembe hugyozni.

  VálaszTörlés
 14. Nagyon tetszett ez a cikk ezek a témák nagyon érdekelnek. Remélem jó hooosszan folytatod ezt a cikksorozatot. Eddig ez tetszett a legjobban.

  8 napig nyaralni voltam és nem voltam gép közelben fúúúú nehezen bíztam ki a Mortem nélkül. Asszem súlyos függőségben szenvedek :D

  MSE

  VálaszTörlés
 15. -MSE:

  Köszönjük szépen! Nem tudom láttad-e de volt egy jó nagy balhé is múlt vasárnap! Nézzed meg a régebbi cikkeket is! Érdemes lesz elolvasnod őket! :Đ

  Nagyon hosszú sorozat lesz, ígérem!

  VálaszTörlés
 16. Na igen (-.-) áltatom magam, azt hiszem meg tudom változtatni a felfogását, legalább egy kicsit.
  De amúgy igazad van :(

  VálaszTörlés
 17. -Ms. Rat:

  Nem baj, szerencsére mi azért pár emberét megtudjuk. (Y)

  VálaszTörlés
 18. Hehe már elolvastam tényleg nagy balhé volt de nem mondok inkább semmit mert úgy látom már lezárt dolog :)

  MSE

  VálaszTörlés
 19. -MSE:

  Hát ja szerencsére abbamaradt a blogon a démoni megszállottság! :D

  VálaszTörlés
 20. Luna:

  Azt hiszem a templom amit Indiában szex képekkel tarkítottak esetleg Shiva tiszteletére készült és a férjének (név nem jut eszembe), lehet utána nézek, amúgy Nyarlathotep az aki foglalkozik az idegen vallások bemutatásával, csak most úgy tűnik szünetelteti.

  Káin:
  Sok dolog volt benne amiről halovány fogalmam sem volt. Magáról a vallásról egy dokumentum filmen keresztül hallottam már, a 3 királyok értelmezése félre értés a Biblia részéről, mivel bölcsek voltak és csillagászok. Szintén szerepelt benne a vallás egyik megnevezése, de pff a memóriámnak. Meglepőbb, hogy a National Geographic-on adták le a dokumentum filmet. Remek volt. Később még átolvasom mikor már közelebb kerültem az Übermensch állapotomhoz (persze csak egy újabb lépéssel).

  VálaszTörlés
 21. -Kamupók:

  Örülök, hogy tetszett!

  Höjj átrugdoslak a határsávon! Már kint mosolyog a Zarathustra I. része! :DDDD

  VálaszTörlés
 22. Halihó! Visszatértem! :)
  Megígérem, hogy nekiesek majd az összes cikknek, csak most még elég fáradt vagyok, de a legnagyobb baj az, hogy marhára megfáztam és egyenlőre lebegek a hőemelkedés és a láz között.
  De durva, hogy mennyi mindent írtatok egy hét alatt. =)

  VálaszTörlés
 23. -Charlotte:

  Búúúú várunk és légy jobban! Milyen volt? :O

  VálaszTörlés
 24. Káin:

  Wáá, qva jó!! Nagyon élveztem! Vissza is mennék, csak legyen normális kemping és ne horkoljon mellettem senki. :D
  Az első két nap szakadt az eső, akkor fáztam meg, meg esténként is hideg volt, de csak tegnap előtt jött ki rajtam.Azóta meg kiköpöm a tüdőmet néha....
  Hiányoztatok azért ám! :)

  VálaszTörlés
 25. -Charlotte:


  LOL. XD

  Aranyos vagy, remélem nem fáztál fel. :-s Te is hiányoztál!

  VálaszTörlés

Ezeket is ajánljuk: