2010. augusztus 10., kedd

Káin: Ím igyen szóla Zarathustra I.

http://www.fenris.org/wp-content/uploads/2006/10/nietzche-family-circus-2.jpg

Nos mint ígértem elkezdem megosztani veletek szépen lassan Nietzsche Zarathusztráját. Kérek mindenkit, hogy ehhez mindenképpen olvassa el az Okkult tanok 3. részét különben nem nagyon fogja érteni amit olvas! Kézzel gépelem be, mert a neten sehol sem volt fent a kommunizmus előtti darab! (Ugye tudjuk ez mit jelent, ha kiraknék ide bármit is az cenzúrázott verzió lenne, amúgy van fent vagy 7 magyar PDF de egyik sem az ami nekem van meg .) Én az 1922-es kiadásra vagyok kíváncsi, ezért minden héten kézzel begépelek nektek belőle 1-1 mesét... Sajnos azért ilyen kevés mert ezt is 3 órán át gépeltem és csak ennyi lett :-/ Na nem is húzom a dolgot, íme:

http://dlibrary.acu.edu.au/staffhome/dacasey/nietzche.jpg

NIETZSCHE ZARATHUSTRA Mindenkinek szóló és Senkinek sem való könyv

Bevezetés
A Zarathustra keletkezése
Elisabeth Förster-Nietzsche nyomán

http://www.f-nietzsche.de/EFN_1.jpg

A Zarathustra fivérem legszemélyesebb műve, legbensőbb élményeinek , barátságainak,
eszményeinek, elragadtatásainak , az ő legkeservesebb csalatkozásainak és keserveinek története. De mindezek fölé még megdicsőítőn emelkedik legmagasztosabb reménységének, legmesszibb céljának képe. Zarathustra alakja már legkorább ifjúsága óta fivérem előtt lebegett: egykor azt írta nekem, hogy már gyerekkorában látta álmában. Ennek az álomképnek különböző időkben különféle neveket adott :

" de a végén -úgymond egy későbbi feljegyzés- egy perzsának kellett adnom ezt a megtiszteltetést. A perzsák voltak, kik először gondolták végig a történelmet a maga egészében, nagyban. A történelmet, mint a fejlődések sorozatát : Mindegyiknek élén egy próféta áll. Valamennyi prófétának megvan a hazar-ja, az ő ezeresztendős birodalma."


Zarathustra nézetösszessége, valamint a hirdető alakja igen korai eredetű. Aki figyelmesen tanulmányozza 1869-1882-beli hagyatékát, már mindenütt megleli csirájában zarathustra gondolatkörét. A "Wir Philologen" egy helyén már azt mondja:

" Hogy is lehet csak egy egész népet felmagasztalni és dicsőíteni! csupán egyeseket lehet, még a görögöknél is."

"Engem csak a népnek az egyes ember neveléséhez való viszonya érdekel "

"A nagy individuum egészen másként és magasabbra nevelhető, mint ahogy eddig a véletlenek nevelték. Itt van még a reménység: a kiváló emberek létrehozása" (Züchtung-tenyésztés).


" Az emberibb ember (übermensch) létrehozása ,, ezt a kifejezést sokszorosan félreértették. A létrehozás "tenyésztés,, azt jelenti: változások szükségesek az ember számára legmagasabb értékek becslése terén, amely megváltozandó értékek kell, hogy mint a cselekvés és életfölfogás vezetői és nevelői az emberiség fölött uralkodjanak. Az ember süllyedőben van: a pórul jártak és gyöngék uralma mindazt, ami az életet fejleszté, emelé, az erőből fakadt emberi tulajdonságokat, lefokozta, számkivetette. Az értékek új törvénytábláját kell az emberiség fölé emelni, az erős, hatalmas, pompás, élettől forró embert, a maga csúcspontjáig, az emberibb emberig, akit a költő elragadó szenvedéllyel állít elénk: életünk, akaratunk, reménységünk, céljaként. És valamint a régi értékelési mód , amely csak gyöngéknek,szenvedőknek, alulmaradottaknak való tulajdonságokat dicsőítette, végül egy gyönge szenvedő, modern emberiséget vont maga után. úgy az új ellentétes értékelési mód -amely szerint rövidre fogva: mindaz, ami erőből ered, jó, ami gyöngeségből fakad, az rossz- kell, hogy egészséges, erőteljes, életvidám bátor típust és az élet istenítését teremtse meg. Ez a típus azonban nem képlet, nem köd-szürke ezrek múlva eljövendő,meghatározhatatlan jövő: nem darwini új fajta, amiről mit se tudhatni és amelyre törni nevetséges volna, hanem a mai emberiség számára minden szellemi és testi erejivel elérhető lehetőség akar lenni és az új értékkitűzések révén volna elérendő. A zarathustra szerzője megemlékezik minden értékek átértékelésének ama roppant példájáról: a kereszténységről, amely az egész elistenített görög világot és az erős rómaiságot aránylag rövid idő alatt majdnem megsemmisítette vagy átértékelte. Vajon felújított görög-római értékelési mód, a keresztény fogalomvilág kétezer éves iskolázása által kifinomodva és elmélyülve , nem idézhetne elő újból ilyen átalakulást és pedig belátható, számunkra mérhető időn belül, amíg elő nem áll ama nagyszerű embertípus, amely új hitünk és új reménységünk legyen és amelyben való velemunkálásra Zarathustra hív bennünket. A szerző feljegyzéseiben az " emberibb embert" a "legmagasabb tökéletesedés típusának" jelölésére alkalmazza ellentétben a "modern emberekkel" , mindenek fölött pedig Zarathustrát jelöli meg, mint az Übermensch példáját. Hogy miért? Erre a szerző maga felel az " Ecce Homo,,-ban. ( Ecce Homo= Imé az ember! Mint lesz az ember azzá ami) .

" Nem kérdeztek pedig kérdezniök kellett volna, mit jelent Zarathustra neve éppen az én számban, az első immoralista szájában: mert hiszen ennek éppen ellentéte e perzsának roppant egyedül állása, magában állása a történelemben. Zarathustra elsőnek látta meg a jónak s rossznak harcában a valódi lendítő kereket a dolgok forgásában- Ő tette át az erkölcsöt a metafizikai világba magában való erőként, okként, célként. De ez a kérdés alapjában véve válasz is volna. Zarathustra teremtette meg ezt a végzetes tévedést, a morált: tehát néki kell az elsőnek lennie aki felismeri. Nemcsak, hogy néki hosszabb és több tapasztalata van, mint bármely más gondolkodónak-hiszen az egész kísérleti cáfolata az úgynevezett "erkölcsi világrendről,, szóló tételnek- fontosabb , hogy zarathustra igazabb, mint bármely más gondolkozó. Az ő tanításában, és egyedül abban a legfőbb erény az igazság- vagyis a valóság elől megfutamodó "idealista,, gyávaságának ellentéte. Zarathustrának több bátorsága, mint az összes többi gondolkozónak együttvéve. Igazat szólni és jól nyilazni, ez a perzsa erény.- Értenek?... A morál önleküzdése igazságosságból, a moralista önleküzdése áttevődése ellentétébe, én belém- ez jelenti az én számban zarathustra neve. "

http://www.rubico.nu/_Media/za_insel-verlag_1908.jpeg

ELSŐ RÉSZ
Zarathustra elöljáró beszéde

1.

Amikor Zarathustra harminc éves lett , elhagyta otthonát és otthona tavát és a hegységbe méne. Itt átengedte magát a lelkének és a magányának és ezt tíz évig meg nem elégelte. De ekkor változás állott be lelkében,- és egy reggelen pirkadáskor fölkelt, a nap elé állott s így szólt hozzá:

"Te nagy csillagzat! Mi volna a te boldogságod, ha azok nem lennének , akiknek világítsz! Tíz éven száltál itt fel a barlangomhoz: megelégelted volna fényedet és ezt az utat nélkülem, sasom és kígyóm nélkül. De mi vártunk rád minden reggel , elvettük fölöslegedet és áldottunk érte.

Íme! Megelégeltem a bölcsességemet, mint a méh, amely túlon-túl sok mézet gyűjtött, kéz kell nekem mely nyúljon utána. Szeretnék ajándékozni és osztogatni míg az emberek közt a bölcsek bolondságuknak és a szegények ismét gazdagságuknak örvendenek.

Evégből a mélybe kell leszállnom: ahogy te cselekszel eténként, mikor a tenger alá merülsz s még az alvilágnak is fényt hozol, te dúsgazdag csillagzat! Alá kell merülnöm , ahogy az emberek mondják, kikhez le karok szállani. Áld meg hát, te nyugodalmas szem, aki az igen nagy boldogságot is irigység híján tudod szemlélni. Áldd meg a kicsordulni akaró kelyhet, hogy aranyosan folyjon belőle a víz s mindenüvé elhordja gyönyöröd csillogását! Íme! Ez a serleg újra üresedni akar és zarathustra újra ember akar lenni."

Így kezdődött Zarathustra leszállása...

FOLYT.KÖV.

http://th08.deviantart.net/fs70/300W/i/2010/017/2/b/Nietzsche_2_0_by_CaptainSeby.jpg

13 megjegyzés:

 1. Érdekes, hogy pontosan azt a világot éljük ahol az emberek "csupán" átlagosak akarnak lenni. Amerikában legalábbis biztosan. Itthon a legtöbben tétováznak, álmokat kergetnek, feltűnnek vezér egyéniségek, majd alábuknak a tömeg áradatában. Lényeg, hogy miután elérték az emberek kis hazánkban a munka képes kort, olyan foglalkozást találnak amiben nem lelik örömüket, megfásulnak, nap mint nap kikészítik őket a "mindennapok gondjai", végül olyanokká válnak mint "bárki más". Elveszítik fiatal koruk húzóerejét. Álmaikat romba döntik, hitüket többszörösen is sárba tapossák. Lőn, megszületik a fogyasztói társadalom aki bálványait utánozza, akiket eléje raktak, a választék elég széles hiszen minden futó szalagon érkezik, még ők is. S mindenki csupán egy pontocskává zsugorodik az LCD monitor kijelzőjén amit alig veszünk észre ha kiég. Meg ha már sok kiégett akkor az egész készüléket kicseréljük ergo egy egész társadalmat hála a határok szabaddá tételének...

  VálaszTörlés
 2. -Kamupók:

  Gondoltam, hogy neked tetszeni fog! :D

  VálaszTörlés
 3. Kamupók:

  A számból vetted ki a szót ráadásul a megfogalmazás is szépre sikeredett:D

  Ami pedig a cikket illeti engem már az első részénél felcsigáztál kedves Káin szóval tűkön ülve várom a folytatást! Az utolsó kép meg nagyon ütős XD

  Azt viszont sajnálom hogy ehhez a cikksorozathoz kevés komment érkezik:S
  Ja és bocs ha nem leszek sokáig,de szarakodik a netem-.-

  VálaszTörlés
 4. -Skinny:

  Én tudtam nem lesz itt sok komment :D Elég nehéz a nyelvezete és aki nem annyira jön lázba ettől a témától, az pár sor után inkább feladja.

  Remélem rendbe jön O__O

  (Káin)

  VálaszTörlés
 5. Káin:

  Itt nem is a nyelvezettel van a gond hanem azzal hogy egyeseknek ez szerintem már túl sok vagy én erre tippelek leginkább...
  Egyébként nehézségek ide vagy oda én kitartó vagyok és ha kell akkor többször elolvasom mert úgy már megértem! A többieknek is ezt kéne csinálniuk mert így talán megértenék a szöveget:D

  A netem pedig szerencsére megjavult mert már kezdtem beszarni hogy Mortem nélkül maradok XD

  VálaszTörlés
 6. -Skinny:

  Ja értem... lehet amúgy. De a szavazatok ezt hozták :D Szóval akkor gyün áz ókkút! XD


  Én is kiakadnék ha nem tudnék írni O__X

  VálaszTörlés
 7. Skinny:
  Amúgy eltaláltad én nekem pl többször át kell olvasnom, h megértsem:)
  de legalább próbálkozom,fejtegetem :D

  és ha még nem tiszta a kép, nem szeretek kommentelni önégetés céljából :P

  VálaszTörlés
 8. -Ms.Rat:

  Ha bármiben segíthetek kérdezz és ez mindenkinek szól! nem ciki ha nem értitek!

  VálaszTörlés
 9. köszönöm:) de így másodszorra kitisztult.

  VálaszTörlés
 10. -Ms.Rat:

  Nincs mit! Akkor örülök! :3

  VálaszTörlés
 11. Nagyon tetszik a cikksorozat, ez a rész pedig különösen és nagyon-nagyon várom már a folytatást! Megmondom őszintén úgy érzem rövid idő alatt olvastam el túl sokat,ami ugye gondolkodásra ösztönzött és kicsit kezdtem ilyen depressziós-melankólikus hangulatba kerülni (szerintem az emberek többsége amikor észreveszi,hogy ami körülveszi az hazugság így reagál...mondjuk már ezelőtt is tudtam/sejtettem dolgokat egyéb könyvek elolvasása és elmélkedés után de nem ilyen tömény mennyiségben kaptam az infót:D) de úgy érzem nem tudok még eleget és szeretnék még többet olvasni a témáról!
  Jól értettem,hogy ezt a könyvet te is éppen most olvasod? :)

  VálaszTörlés
 12. A legtöbb embert akinek a téma magas szintű annak nem fogja érdekelni, ellentétes érzéseket fognak kiváltani belőlük és egy időre kiábrándulnak az ilyen témájú dolgokból. Az olyan emberek akik náluk magasabb szinten állnak azokkal szemben is negatív érzéseik keletkeznek. TE ezt tudtad Káin? Ez magyarázattal szolgálna "zaklatott" gyermekkorodra.
  "kamupók"

  VálaszTörlés
 13. -Ocean.Turquoise :

  Ááááá örülök neki nagyon!!!! Ha nem leszek hulla (mert 2 cikket kell ma írnom) akkor gépelek be megint egy kis részt nektek mert látom megéri!

  Igen, mondtam hogy ha most beindulunk veszélyes üzem lesz mert sokaknak rombolja le a világképét és megzakkanhat tőle. Én fél évig voltam taccson és lett minden lelki bajom de hála a természetgyógyászomnak (akihez minden héten megyek) már jobban vagyok.

  Igen, csak én már előrébb tartok. XD

  -Kamupók:

  Szerintem csak azt érezték más vagyok. Nem?

  VálaszTörlés

Ezeket is ajánljuk: