2010. október 16., szombat

"kamupók": Fiziognómia II.

Jöjjön hát a folytatás!

Nagyon sok módon álltak/állnak neki elemezni az emberek arcát, külsejét. Én is belefutottam sok anyagba az irománnyal kapcsolatosan és ezekből szemezgetnék nektek.

Önmagában a fej és az arc formája is sokat számított és megadta az alapot.
Az ókorban bizonyos asztrológiai és fiziognómiai megfigyelések azonosságot mutattak. Így például a 4 alapkarakterre (víz=flegmatikus, levegő=szangvinikus, föld=melankolikus, tűz=kolerikus) vonatkozó alaparcforma megkülönböztetések.

A Középkorban több nagy és jelentős fiziognómiai munka született európai írók tollából ahol már 7 típusba sorolták az arc formákat. Ezt a hét típust az asztrológia 7 ősbolygója, ősanalógiája alá sorolták a következőképpen:

1. A Hold arcjellegzetessége:

A Hold jelleg: vizes, nedves, nőies, negatív, passzív, önátadó, hangulat, tudatalatti, fantázia, lustaság. Hold arcúak karaktere: kevés energia, lustaság, élet kényelmének szeretete, gazdag álomvilág, változékony természet, hipochondria. A Hold arc általában kerek vagy tojásdad formájú, különösen a telehold idején születetteknél lehet jól megfigyelni ("holdvilágképű"). Jellemző még a sápadt, érzékeny bőr, vékony szálú puha haj, homlok alacsony de széles és lekerekített, vizenyős és kerek szem, rövid pisze vagy duzzadt, krumpli orr, kerek párnás pofi. Mindazok akiknél a Rák jegy nagyon hangsúlyos a képletében (Ascendens jegye, a Nap és/vagy több bolygó, személyi jelölő, születési uralkodó is a Rákban tartózkodik, illetve az I. házban található a Hold) egy vagy több jellemző vonás mindenképpen megjelenik az arcformájában.

2. A Merkúr arc jellegzetessége:

A Merkúr jelleg: hideg, száraz, földies, légies, férfias és nőies, intellektus, logika, kommunikáció, mozgékonyság, kapcsolatteremtés. A Merkúr arcúak karaktere: derűs, vidám, szangvinikus, ideges, gyakran túlterhelt, nyughatatlan, töprengő, tanító vagy kereskedő típus, jó szervező, született politikus, olykor alattomos, másokat kihasználó. A Merkúr arc jellegzetessége a lefelé álló háromszögletű arcforma, az áll gyakran csúcsos vagy hegyes, szabályos harmonikus arcvonások, száj vagy túlzottan nagy vagy túlságosan kicsi, bőr sima tiszta, esetleg olajbarna, nagy sem világos vagy egész sötét-fekete, orr többnyire keskeny alul kiszélesedik, fogaik kicsik és formásak. Akiknél a Szűz vagy Ikrek jegyek dominálnak jellemzőek a vonások.

3. A Szaturnusz arc jellegzetessége:

A Szaturnusz jelleg: negatív, hideg, száraz, passzív, férfias, koncentráltság, zárkózottság, mértékletesség, elővigyázatosság, komolyság. A Szaturnusz arcúak karaktere: nem túl boldog ifjú kor, nagy önuralom, epésen kritikus, határozott, szereti a természetet, gondolkodó, óvatos, gondos, konzervatív, szemérmes. A Szaturnusz arc formájára a felfelé álló trapéz alak felel meg leginkább, állkapocs valamivel szélesebb a homloknál. Az orca csontos, szögletes, kiálló pofacsont, beesett szemek. Fehér vagy sárgás bőr, hideg tapintású, anyajegyek szemölcsök jelenléte. Homlok igen magas, keskeny és többnyire ráncos. Szemöldök vastag bozontos, orr nagy sokszor csőrszerű, hosszú keskeny orrlyukakkal. Száj is nagy de vékony, komornak tűnő. Férfiaknál sűrű szakáll szőrzet. A Bak vagy Vízöntő jegyeknél jellemzőek az alábbiak.

4. A Nap arc jellegzetessége:

A Nap jelleg: tüzes, férfias, meleg, száraz, aktív, cselekvőkészség, életerő, öntudat, egyéniség, tekintély, tudatosság. A Nap arcúak karaktere: kolerikus, haragos, vágy, hogy legyen valakivé, lendületes, türelmetlen, olykor alattomos, szerencsés típus, kiváló rábeszélő készsége van, agresszív modorú, nem túl hűséges, elbűvölő és kellemes, ingerlékeny, erős a nemisége, dicsekvő. A Nap arc felfelé álló háromszög formátumú, széles állkapocs, keskeny csúcsos homlok jellemzi. Szeme nagy, fénylő és tüzes (macskaszemek), ám sokszor halvány, merev tekintettel és bozontos szemöldökkel. A hajkorona (sörény) sűrű, hullámos, sokszor szőke, a férfiakra nem jellemző a kopaszodás és erős a szakállszőrzetük. Erős, markáns, férfias orr, két nagy általában elálló fül. Az Oroszlán jegy szülötteire jellemzőek.

5. A Mars arc jellegzetessége:

A Mars jelleg: Pozitív, tüzes, száraz, meleg, férfias, akarat, energia, vágy, harc, szenvedély, bátorság, rombolás, kiáradó erotika. A Mars arcúak karaktere: kemény, eltökélt, energikus, könnyen dühbe gurul, sértődékeny, gyorsan megbocsátó, jó egészségű és fizikumú, sportos, türelmetlen, ösztönös, nyílt, őszinte, heves, társaságkedvelő, hódító. A Mars arc jellegzetesen négyzet alakú, arc magassága és szélessége nagyjából egyforma. A bőr vöröses, vagy szeplős sokszor sebhelyekkel tarkított. A szem nagy, sötét és parancsoló, a szemöldök dús és bozontos. Széles a homlok, és nem túl magas, az orr viszonylag széles és domború, harcias ívvel. Az állkapocs szögletes és erős, az ajkak nagyok de keskenyek, a fogak kicsik. A Kos vagy Skorpió szülötteire jellemzőek.

6. A Vénusz arc jellegzetessége:

A Vénusz jelleg: Negatív, meleg, nedves, nőies, passzív, kellemesség, szépség, szerelem, szeretet, harmónia, művészet, szórakozás, báj, befogadó erotika. A Vénusz arcúak karaktere: Kedves, meleg, kifelé forduló, nyílt, társaságkedvelő, barátságos, érdeklődő, művészet kedvelő, szerelemre vágyó, társközpontú, jóhiszemű. A Vénusz arc jellemzően a lefelé álló trapézra hasonlít, a markáns férfias jellegű állkapocs keskenyebb, mint a homlok. Az arc kellemesen lágy, nőies, kerekded, orcán sokszor gödröcskékkel. A bőr tiszta és lágy, rózsás színárnyalatú. A szem nagy, csillogó, hosszú szempillákkal. Az orr egyenes, a nagy száj, amely sokszor vörös és formás, nőknél kifejezetten szexi jelleget kölcsönöz. Gyorsan növő sűrű haj másik éke az arcnak. A Bika vagy a Mérleg jegyek dominanciájánál fedezhetőek fel.

7. A Jupiter arc jellegzetessége:


A Jupiter jelleg: Pozitív, meleg, száraz, férfias, tüzes, aktív, szétáradó, bölcsesség, igazságosság, hit, emberszeretet, jóakarat, nagyvonalúság, becsületesség. A Jupiter arcúak karaktere: Szerencsés, nagyra hivatott, becsületes, optimista, idealista, céltudatos, barátságos, törvénytisztelő, vezető típus, vallásos, gőgös, méltóságteljes. A Jupiter arc jellemzően hosszúkás és négyzetes, az állkapocs egyforma széles a homlokkal. A meredeken ívelő homlok magas, széles és ráncos, férfiaknál hátrahúzódó hajvonallal. A bőr sima, finom és kissé sápadt. A szem nagy, tiszta és csillogó, sarkában szarkalábakkal. Hosszú, széles, előreálló „görög” vagy „római” típusú orr. Közepes méretű szépen ívelt ajkak és fejhez simuló nagy fülek jellemzik őket. A Nyilas és a Halak jegyek dominanciájánál jellemzőek a vonások.

A fiziognómiai tanulmányok nem beszélnek az újonnan felfedezett bolygók: Uránusz, Neptunusz, Plútó által képviselt fizikai megjelenésről. A tapasztalatok a felfedezésük óta eltelt idő alatt csak csekély információval szolgálnak.

Uránusz: A Merkúr felsőbb oktávjának szokták tartani, más asztrológusok a Merkúr és Mars energiák fúziójaként tartják számon. Az Uránusz jelleg: Légies, száraz, hideg, pozitív, férfias, tevékeny, szétáradó, eredetiség, függetlenség, újítás, intuíció, reform.

Az Uránusz arcban bizonyosan megjelennek a merkúri esetleg a marsikus jellegzetességek. Az arc lehet aszimmetrikus, valamiben szokatlan, elütő. Ha másban nem, a hajviseletben, haj és arcfestésben, vagy testékszerekben a konformizmus elleni lázadás, az egyéniség valamilyen módon megjelenik.

Neptunusz: a Vénusz felsőbb oktávjaként tartják számon, mások a Hold és a Vénusz analógiájának keverékeként ismerik el. A Neptunusz jelleg: Vizes, meleg, negatív, nőies, passzív, érzékenység, befolyásolhatóság, önfeláldozás, áldozatkészség, egyetemes szeretet, inspiráció, érzékfeletti fogékonyság, irracionalitás. A Neptunusz arcban a vénuszi és a túláradó nedves jelleg miatt a holdi jellemzők, formák valamelyike bizonyosan megjelenik.

Plútó: A Mars bolygó felsőbb oktávjaként tartják számon. A Plútó jelleg: érdekesen kevert, tüzes és nedves, férfias és nőies, de túlsúlyban a pozitív, tüzes férfias jelleg, szélsőségesség, ellentétesség, oldás-kötés, építés-rombolás, átalakulás, halál, kíméletlenség, fanatizmus, regenerálódás. A Plútó arcnál a marsikus jellegzetességeken túl, sokszor lehet megfigyelni a színek (szem, haj, szőrzet) nagyon sötét, komor jellegét.

Egy ember ritkán hordozza magán egy jegy vagy bolygó-analógia tiszta megjelenési formáját, nagyon sokszor 2-3 vagy még több apró karakterisztikus elemből tevődik össze.
(Forrás: Ezoterikus.hu)

Ez a fajta arcelemzés csupán az asztrológiára alapoz és valamennyire köze is van az alkímiához, de eléggé kezdetleges, már ha valaki megfigyeli a szóhasználatokat. Letűnt korok foglalkozásai, és dolgait veszik alapul. A valódi "Arany közép út" keresőinek csupán halvány másolata ez, egy próbálkozás arra, hogyan voltak képesek felismerni az emberekben a jót és a rosszat. Valószínűsítem, hogy az "aranycsinálóktól" próbálták ellesni a módszert, de saját fizikai korlátaik közé szorultak a Középkor emberei, akik nem láttak annyit mint a Messire-ek.

Ennél tovább haladunk és olyan elemzéseket is számba veszünk ami közelebb áll hozzánk időben.
Az arc alakját elsősorban a magassága és a szélessége szabja meg. Az arc magassága születéskor sokkal kisebb, mint a szélessége, később viszont a magassága nő erősebben. A kifejlődött arc csak nagyjából szimmetrikus, valójában a jobb és a bal arcél nem teljesen tükörképe egymásnak. Az arc alkatát ezen felül a szemgödör mélysége, a szemek egymástól való távolsága, az orrgyökér szélessége, az áll és az állkapocs valamint a fogak állása szabja meg. Az arc egyediségét azonban mégis a cselekvéssel kapcsolatos domináns arcvonások: a szem, az orr, a száj adják. A mozgékony, flexibilis arcból például jó alkalmazkodóképességre és sokoldalúságra következtethetünk.

Temperamentum szerint három csoport különböztethető meg: vitális (élettel teli), tettre kész és mentális (szellemi) típus.

A vitális típusú ember jó húsban levő, kövérkés. Arca pirospozsgás, gyakran pufók, kerek. Extrovertált, szeszélyes, gyorsan reagál az ingerekre. Könnyen válik elégedetté vagy elégedetlenné. Vérbő, mókakedvelő, tréfás kedvű. A játékot előnyben részesíti a kemény munkával szemben.

A tettre kész típus vékony, sovány testalkatú. Arca négyszögletes, derékszögű. Kezei-lábai hosszúak. Állkapocs-vonala tiszta metszésű. Szemöldök csontja, az orra és az arccsontja kiemelkedik. Az ilyen ember éles elméjű, intenzív érzelmű és erős karakterű. Energikus, nyughatatlan, gyakorlatias, tervszerűen dolgozó. Gyorsan döntő és cselekvő.

A mentális típus arca ovális vagy körte alakú, magas, széles homlokkal, elkeskenyedő, puha állal. A kezek és a lábak kicsik és finomak. A test karcsú, rendszerint közepes termetű. A mentális típusú ember szenzitív, fantázia gazdag, eszes és fogékony. Intellektuális, alkotó gondolkodó. Oknyomozó képességei kiválók.

A típusjellemzők gyakorta összekeverednek. Például a tettre kész és a mentális típus kombinációja esetén az arc lehet körte alakú, azonban a tettre kész típust erős orra és kiálló csontjai jellemzik. Ez esetben az illető jó képzelőerővel, józan ésszel és gyakorlatiassággal megáldott ember. Kiváló elme, ugyanakkor kemény munkára képes.

Az archossz az intenzitást, vagyis az erőt jelzi, míg a szélessége az állóképességet mutatja. Egy hosszú, széles arc, jól meghatározott arcvonásokkal és kiálló arccsontokkal erős karaktert jelez. A nagyméretű jegyek nagyvonalú természetről, míg az apró méretek gyenge karakterről árulkodnak. A szélsőséges tulajdonságjegyek rendszerint az ember zsenialitásáról tájékoztatnak.

Általánosságban az arctípusok közül: a nagy kerek arc hedonista, élvhajhász, lustaságra hajlamos emberről; a kis kerek arc pedig gyermetegségről vall. A derékszögű, négyszögletes arcok az ész, a szellem uralmát jelzik a szív (az érzelem) fölött; az ovális arcformák érzelemgazdagságot szimbolizálnak. A széles arcok jó koncentráló képességet, a hosszúkásak pedig remek képzelőerőt jelképeznek.

A szögletes arc kreatív intelligenciát, intenzív gondolkodást, körültekintő, de gyors cselekvést, valamint hatalmas hajtóerőt jelez.

Az ovális és a kerek arc a tréfás kedvű, vibráló, humoros, tehetséges és emocionális karakterű emberekhez tartozik. Szeretik az életet. Hitük az életben nagyon mély. Mindig konstruktív programokon gondolkodnak.

A körte-arc érzékeny idegrendszerű, szenzitív természetet jelöl. A körte-arcúak intuitívek, emocionálisak, fantáziadúsak és intelligensek. Modoruk finom. Kreatívak és romantikusak. Művészi képességekkel rendelkeznek.

Az ovális arcú asszonyok szépnek számítanak, mivel az ovális forma erősíti a "nőiességet", férfiaknál viszont a javak szeretetére, anyagiasságra utal. Ha egy ovális arcú férfinak erős orra és magas homloka van, erős egyéniség lehet, annak ellenére, hogy az áll hiánya a hajtóerő szükségét jelezheti.

A széles arc a szellem nagyvonalúságát jelzi, olyan tulajdonságokkal, mint a tolerancia, jótékonyság. Az ilyen ember képzelete magasröptű, gondolatai magasan szárnyalnak, nem ragadnak le a részleteknél, apróságoknál. A megbocsátás és az elfeledés vezérli viselkedését. A határozottság és az utasítások adása teljesen természetes a számára.

A keskeny, hosszúkás arc állhatatosságot és kitartást feltételez. Egy hosszú-arcú ember - amennyiben más jó-tulajdonságokat mutató arcvonásokkal is rendelkezik - sohasem lehet boldog, ha valamit félúton abba kell hagynia. Amit egyszer elkezdett, azt feltétlenül be kell fejeznie, és sohasem adja fel a reményt. Mindenképpen átküzdi magát a munka fárasztó szakaszain.

A kerek arc normálisan fényűző természettel és kövérséggel jár együtt, és joviális, optimista személyiséget mutat. A fényt szeretik, mert eloszlatja a sötétséget. A humor és a nevetés, a jóakarat és a könnyű élet révén a kerek-arcú emberek az élet fényes oldalának üzenetét terjesztik.

Ha szögletes archoz vastag állkapocs tartozik, az eltökéltségről, bátorságról árulkodik. Az intenzivitás és a cselekvés legfontosabb jellemzőik. Természetüket az individualitás jellemzi. Csak mennek előre, míg valamit el nem érnek. A sztereotípiák, elcsépelt dolgok elviselhetetlenek számukra.

A körte alakú és lefelé keskenyedő arc szenzitivitást és intelligenciát jelez. Ha az egyéb arcvonások is megfelelőek, az egyén hátterétől (pl. neveltetés, iskolák stb.) függően a szellemi kreativitás, a művészi teljesítmény magas szintjére juthat.


Az elején még érdekesnek találtam, de utána olvasva rájöttem, ez csupán dajka mese, szóval ezt a cikket nem folytatom tovább. Ugyanis ez csupán gyenge utánzata annak amire a spirituális szintet elérők képesek. Ez a fajta megközelítés a mentális vagyis sokat gondolkodók hozzá állásából születhetett csupán. Akik nem voltak képesek elsajátítani a képességet, hogy az emberekre csupán ránézve az energiáikból kiolvasva kifélék is, gondolták leutánozzák a Mestereket és ebből jött létre a fiziognómia. Ez csak tudományos megközelítést ad az egésznek. Ez a valóságban hasznavehetetlen.

Az igazi spiritiszták, akár egy fényképről képesek megmondani az illetőtől, hogy élő személy-e és milyen ember is ő.

Aki ezek ellenére is szívesen olvasna erről a próbálkozásról annak az alábbi linket ajánlanám:

http://www.erzsebetrosta.hu/index.php/Fiziognomia-Arcisme.html

6 megjegyzés:

 1. Hűű, dejó! Na most kiböngészhetem, hogy milyen is vagyok. =)
  Köszi Kamupók a cikket, várom a folytatást!!!

  VálaszTörlés
 2. De durva, egyiknél sem találtam meg az arcomat O__O

  Én régen mondjuk annyit tudtam csinálni, hogy ránéztem valakire és éreztem milyen ember. Szerintem sokszor átsüt a vonásokon hogy valaki jó vagy rosszindulatú-e.

  VálaszTörlés
 3. Az elején még érdekesnek találtam, de utána olvasva rájöttem, ez csupán dajka mese, szóval ezt a cikket nem folytatom tovább. Ugyanis ez csupán gyenge utánzata annak amire a spirituális szintet elérők képesek. Ez a fajta megközelítés a mentális vagyis sokat gondolkodók hozzá állásából születhetett csupán. Akik nem voltak képesek elsajátítani a képességet, hogy az emberekre csupán ránézve az energiáikból kiolvasva kifélék is, gondolták leutánozzák a Mestereket és ebből jött létre a fiziognómia. Ez csak tudományos megközelítést ad az egésznek. Ez a valóságban hasznavehetetlen.

  Az igazi spiritiszták, akár egy fényképről képesek megmondani az illetőtől, hogy élő személy-e és milyen ember is ő.

  Aki ezek ellenére is szívesen olvasna erről a próbálkozásról annak az alábbi linket ajánlanám:

  http://www.erzsebetrosta.hu/index.php/Fiziognomia-Arcisme.html

  Ezért nem találtál az arcodra Káin ;P és inkább gyakorold az adottságod amit már régebben kifejlesztettél!

  VálaszTörlés
 4. -Kamupók:

  Nekem igazából magától jött. De szerintem update-eld a cikkedet ezzel a hozzászólásoddal. (Amit most fentebb írtál).

  VálaszTörlés
 5. Mégis mikor jött magától ez a képességed Káin?
  Már a kezdet kezdete óta meg van, vagy valamely olvasásból merített ember emlékezet óta nem ismert tudásod bukkant a felszínre, ahogyan fokozatosan nekem is az energiák látása jött elő egyik napról a másikra?
  Az első verzió esetében már elsajátítottad, ha nem tanultál semmit és a lélek egyre jobban megszokta a testet vagyis alkalmazkodott hozzá. Így képessé vált a képességei alkalmazására.

  VálaszTörlés
 6. Túl könnyű lenne...azért rá lehet fogni néhány dolgot. Meg is mosolyogtatott közben ^^
  Én általában -ha pontosabb képet szeretnék- kinézetből, testtartásból, emberek közötti viselkedésből olvasom ki az ember személyiségét :/ bár ez sem 100 százalékos. Egyszerűbben pedig az érzékeimet használom, ki a szimpatikus, ki pedig nem. A lepel elég hamar le szokott hullani, kivételek mindig vannak.

  Madame C.

  VálaszTörlés

Ezeket is ajánljuk: