2010. október 14., csütörtök

Káin: Alkímia III.

http://www.levity.com/alchemy/images/amcl10.jpg

Sziasztok!

Elsőként had mondjak köszönetet az egyik legjobb barátomnak , hogy csinált nekem két Bannert, este velük variáltam, de nem tudtam hozzá igazítani a blogot, így végül Radlen adott képeket. A blog kinézete most nem annyira profi, de majd ha valaki csinál egy normális sablont, ígérem a legelső lesz hogy kirakjuk! ^_^ Erről ennyit, már régóta tartozom nektek ezzel a cikkel szóval folytatom az alkímiás cikksorozatomat!

HERMETIZMUS

http://www.levity.com/alchemy/images/amcl4.jpg

"Az ember elveszíti a tudományt, ha elveszti a szív tisztaságát,,

Az alkímia sokkal összetettebb volt egy szimpla tudományos ágazatnál, mivel a tudás nem volt elegendő ahhoz, hogy valaki tökéletes ismeretek birtokába jusson. Erkölcsi tisztaság és magasztos állapot volt a követelmény.

Szent Jánosról sokan azt tartották, hogy alkimista volt, ugyanis a bizánci tengerparti kavicsokat arannyá és drágakövekké változtatta (állítólag XD). A reneszánsz alkimisták nem hangsúlyozták a tudományos oldalt, sokan jelentették ki: A természet szemlélése fontosabb mint a tudományos könyvek tanulmányozása. Szerintük a szív egyszerűségének visszaszerzése volt a fontos, állították a gyermek tud aranyat csinálni, ennek fő alapanyaga a : prima materia, ami mindenütt ott van.

Mint említettem Máté evangéliuma és Hermész írásai nagyon hasonlítottak egymásra, mindkettő a II. században készült, a szerzők hasonló eszmékkel és kifejezésmódokkal dolgoztak. Ez a hatás a korai egyházi vezetőkre is kivetült: A Szibillákkal együtt (apokrif iratok) úgy idézték Hermész Triszmegisztoszt mint az igazság tanúját. Olyan gyakran idézték a keresztények az evangélium szakaszait, hogy felmerült párakban a gondolat: A Biblia nem más mint egy alkímiai könyv. Még az aranycsinálás hét állomásának homályos jelképe is igazolható Máté szövegével:

" Megnyitom az én számat példázatokra: és kitárom, amik e világ alapítása óta rejtve valának,,.

A hermetikus képletes beszédéből hiányzik a bibliai képek ereje. Az író képzeletét megkötötték az elfogadott szimbólumok, allegóriák, metaforák. Ezeket ugyanis nem nagyon lehetett megváltoztatni, új felfedezéseket sem lehetett tenni: a tökéletes tudomány nem tökéletesíthető. De az alkímiai ábrázolásokkal azonban más helyzet.

http://www.levity.com/alchemy/images/amcl6.jpg

Ha még kívül is maradt a való életen, a társadalom minden rétegébe sikeresen beépült. Az alkimisták elzárkózva éltek, kb. némán tiltakoztak a környezetük ellen (akkor ők voltak a kockák he-he ~lelövi magát~) . Lelkük az elfogadott dogma tanításában nem talált békét, a hívő a hitben találta meg a boldogságot, de az alkimista Istent akarta megismerni. Fel akarta fogni a mindenek fölött valót és szemléletével amit ez alatt elsajátít Isten fényéhez akart emelkedni. Sok elképzelésük volt ellentmondásos, hiszen ez a büszke elgondolás szemben állt a szív egyszerűségével amit el akartak érni. :-P

Khunrath : Az örök bölcsesség amfiteátruma című művében egy metszettel szemléleti eme szemék keveredését:

http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTjOFZ0optsNsyO5Ztl6piCG5Xr0IMCmj1ZhqZkLzA605HNas0&t=1&usg=__QlsN2KyIEC25mwHgZjMgSCvavBw=

Khunrath a rózsakeresztes és alkimista egy zsidó sátor előtt térdel, amiben a következő felirat látható:

" ne beszélj Istenről megvilágosodás nélkül,,

Az asztalon, pedig a biblia látható ezzel a zsoltárral:

"Majd rettegnek rettegéssel, mert Isten az igaz nemzetséggel van!,,

A nemzetség valószínűleg a bölcsek kövének létrehozóira vonatkozó jelző. A másik könyv hermetikus szövegeket tartalmaz, a tömjénből fölszálló füstre ezt írták:

"Akár a füst, száll fel az ima, Istennek kedves áldozat.,,

Jobbra a tűzhely látható, ami a laboratórium, a párkányt két oszlop támasztja: tapasztalat és értelem. A mennyezetet tartó gerendán pedig ez olvasható:

"Senki sem lehet naggyá isteni sugallat nélkül,,

Az ima és a munka két szemben álló falon kap helyet, hiszen az alkimista munkahelye a laboratórium. Ez a szó is az alkímiából származik, ugyanis: labor és oratorium alkotja a : munka-szót és az: imának szentelt hely-kifejezését. A képen nem utolsó sorban , a pihenés kellékeit is láthatjuk, pl hangszereket, írószereket, de hogy ne vezessen világi örömökhöz a zene ez van írva a terítőre:

"A megszentelt zene menekülésre készteti a szomorúságot és a gonosz szellemeket, mert Jehova szelleme boldogan, szent örömmel teli szívvel énekel.,,

Khunrath barátunk tehát ennyi sok lehetőség közt tutira nem unatkozhatott :Đ. Érdekes még, hogy minden egyes csarnok bejárata fölé az van írva:

"Légy éber, még álmodban is."

Akit jobban érdekel ez a téma majd belemegyek külön, rengeteg okkult vonatkozású rézkarcokat magyarázó könyvem van és igen érdekesek. Rengetegszer látni a kis kígyókat a képeken, amint már tudjuk egy gnosztikus szekta jelképe volt. Ezt az alkimisták is átvették: uroborosz a neve. A kígyó nekik azt jelentette, hogy a testén a világosság és a sötétség osztozik, azaz a dualizmust jelképezte és hogy ez össze is kapcsolódik. Az anyag Egy, vagy : Egy minden.

" Egy Minden, általa van minden, számára van minden, benne van minden. A Kígyó egy: két jelképe van (jó és rossz)...,,

A paradicsomi gonosz kígyóból lett a gnosztikus uroborosz, abból pedig az alkimisták sárkánya nőtt ki, ki világosságot és sötétséget hordozott a testén. Ez utóbbi még kémia értelmet is nyert magának. Jöjjön egy kis érdekesség!

" Felettébb mérges, bár semmit sem nélkülöz,
Ha látja a nap sugarát s fényes tüzét,
Mindenfelé szórja mérgét,
És oly ádázul száll fölfelé,
Hogy élőlény nem állhat elé...

Mérgéből lesz a nagy orvosság
Gyorsan elemészti mérgét,
Mert elnyeli mérgező farkát.
Mindez tulajdon testén megy végbe,
Melyből előtör a dicső balzsam,
S ennek erényei csodálatosak.
Ím az összes bölcsek hangosan örvendeznek.,,

Hogy mit jelent ez magyarul? XD Nos tessék: A higany kicsapódik, feloldódik saját vizében, majd újra megdermed.

" A bölcsek azt mondják,
egy vadállat él az erdőn,
Melynek bőre a legfeketébb színű,
Ha valaki levágja fejét,
Feketesége eltűnik,
És hófehérré változik...,,

Ez a vegyi úton kezelt higany színváltozásaira vonatkozik, azaz: bomlására. Az alkimista munka első állomása a rombolás, a sárkányt= higanyt meg kell ölni. Tehát a bölcsek aranyáért pusztítani kell. Ez nem csak az anyaggal kell hogy megtörténjen hanem magával az emberrel is. Nem érheti el a boldogságot ha testi szenvedélyeit nem pusztítja el. Amikor legyőzte a szívében tanyázó fekete hidrát, akkor megtisztul és a fekete fehérré változik.

http://azothgallery.com/images/uroboros-txt.jpg

Ez a katolicizmushoz is elvezet minket, vagyis hogy az ember teste tisztátalan: Ádám húsa oszlásnak indul, de ebből mag fog sarjadni az örök életre. Bűn nélkül nincs megváltás, halál nélkül nincs feltámadás.

Basil Valentine (XV. századi szerzetes) így értelmezi az alkímiai folyamatot első állomását: Azoth című könyvében egy fametszeten egy bomlásnak indult tetemet láthatunk:

http://www.iyume.com/blog/2FISH_JAPAN_files/alchemy77.gif

Ez egy alkimista gömbjében fekszik. Lent a hideg és meleg végzi a munkáját, fent a nap a hold és a bolygók állnak. Köztük van a fekete Szaturnusz az ő égisze alatt kell az aranyhoz vezető első lépést megtenni. A hulla reménykedve kémleli az eget, a holló elválasztja a húst a csonttól, a lélek és az agy ( mintha Ka és Ba lenne) kis madárként repked a tetem feje felett, az utolsó lélegzettel hagyják el a testet.

Az egyik hermetikus író (Philalethes) leírja a bomló sárkányban rejtett kincs utáni kutatását, meg is találja, de vissza adja Istennek a mágikus hatalmat. Ezzel azt a hatalmat adja vissza amit a bukott angyalok ragadtak el Istentől hogy a föld lányait megörvendeztessék, így a kör bezárul.

http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQGgvjkkAjnhJi75naXJla5fISbh_NjaqzUdBUAiaa2TFxjZiE&t=1&h=183&w=152&usg=__eJktxIdYhz5QmVAiqeEbG2jPCf8=

Sokak szerint az alkímia tárgya nem a gazdagság és a kincsek készítéséről szólt , hanem maga az emberről . Az alkimisták célja az emberek tökéletesítése és jobbítása volt. A tökéletesség egy egységen nyugszik, ami az emberi és isteni természet egybeolvasztása által jön létre. Sokan úgy hiszik a fémek nem is léteztek, nem voltak kísérletek, csak jelképek voltak az ember nemesítésének nevében. (Ezt azért nehezen hiszem :-s). A legelfogadottabb magyarázat szerint, a kettő együtt alkotta a tudományukat.

Remélem mindenki hasznosnak találta a cikket, a következő részben beszélek nektek az alapelveikről és a hermetikus talányokba is belemegyek kicsit (bár az nagyon hosszú lesz).

http://www.alchemylab.com/athan3.gif

5 megjegyzés:

 1. Tyűűű, most nagyon örülök, hogy a hermetikusokról írtál, mert most kezdtem el összekapargatni az Arany Hajnal Hermetikus Rendről szóló cikkecskémet, és talán így "aktuálisabb" lesz a téma. :)

  VálaszTörlés
 2. Héj, Khunrath képéről lefelejtetted, megemlíteni az asztal alatt, árnyékban boruló lombikokat és mozsárt :), ami egyértelműen utal a kémiára. No meg ne feledjük el, hogy ha az illető zsidó volt, sajnos nem tudunk elvonatkoztatni attól a kijelentéstől, hogy :

  "Majd rettegnek rettegéssel, mert Isten az igaz nemzetséggel van!,,

  azaz a zsidókkal :( ami eléggé gázos, hiszen ez a fajta fanatizmusuk gátolja meg őket fejlődésük előre haladásában [egyszerűen nem mehettem el emellett szó nélkül ;)].
  De a két versike betette a kaput :/, azt sem tudtam vajon mit is jelenthetnek, erre "csupán" kémiai reakciót írtak le ennyire elvontan... könyörgöm, ha egy ilyen szimpla dolgot ennyire kacifántossá tudtak tenni, akkor a valódi leginkább titkolt tudásukat vajon mennyire megcsavartan rejtették el? :/
  [bár amit az ember orra elé tesznek azt nem találják/hiszik el legtöbbször, akárcsak az illuminátusokat, akik a kirakatban pózolnak ;)]

  VálaszTörlés
 3. -Puppet:

  Na akkor tök jól jön ki így a dolog! :Đ

  - Kamupók:

  Igazából csak a leglényegesebbről írtam. Ám ezek a zsidók nagyon keményen tolják :D

  Igen, én is ezen röhögtem, hogy még a csavartat is kicsavarták, jó titkos lett a tudás az egyszer fix.

  VálaszTörlés
 4. Jó látni végre egy ide illő részletes cikket! Már hiányoztak ezek az írások,de nagyon^^
  Várom a folytatást mert ez egyre kacifántosabb és érdekesebb lesz!

  VálaszTörlés
 5. -Skinny:

  Örülök neki :) Lesz még jó sok!

  VálaszTörlés

Ezeket is ajánljuk: