2010. május 6., csütörtök

Darkness: Indigó gyerekek

Ez a cikk egy 2003-ban megjelent könyv alapján készült, melyet a Bioenergetic KFT gondozott.

Indigó gyerekek. Kik is ők?

A világon mindenhol vannak a "normálistól" teljesen elütő gyerekek, akik feltűnően másképp viselkednek, mint a "normális" társaik. Nem alkalmazkodnak könnyen az általános normákhoz. Ezeket a gyerekeket "az új korszak gyermekeinek" nevezik.

Nancy Ann Tappe, amerikai színterapeuta "Understanding Your Life Trogh Color" című könyvében először fogalmazta meg az életszín elméletet. Az ebben leírt fogalmakat azóta sokan átvették és alkalmazzák. Az elmélete szerint, mindenkinek van egy jellegzetes színe (néha kettő, vagy akár három is). Az életszínek olyanok, mint a színburok. Láthatóak az aurában és személyiségjegyeket jeleznek. Minden színburok más-más emberi tulajdonságot jelent. Ezeket felismerhetjük, ha jól figyelünk.

Ez a könyv az indigó gyerekekről szól. Őket indigó kék szín vesz körül, indigó személyiségjegyek jellemzőek rájuk. Az életszín lehet piros, zöld, sárga, kék, vagy ezek kombinációja. Az indigó gyerekek személyiségjegyei a többi embernek újat, szokatlant jelent. Részben nehézséget jelent befogadni őket a társadalomba. Az elmúlt években nagy feladatot jelent a szülőknek, tanároknak, óvodai dolgozóknak, hogy újra gondolják ezt a kérdéskört, és másképpen bánjanak ezekkel a gyerekekkel illetve, hogy egyáltalán felfedezzék őket. Megvallom én nem így tapasztaltam. A tanárok tojnak az ilyesmire. Vagy én jártam rossz suliba?

Az indigó gyerekek személyiségjegyei (általános):

•Bensőleg tisztában vannak az élet igazságával.
•Magasabb elvek szerint élnek.
•Tudják, hogy egyensúlyban kell élnünk önmagunkkal és kör­nyezetünkkel.
•Gyakran egyesítik magukban a férfi és női aspektusokat (androgin típus).
•Tudják, hogy több létezik annál, mint amit látunk.
•Hisznek benne, hogy az anyag és a fizikai élet illúziók. Tudják, hogy az élet energiából vagy élő tudatból áll.
•Tudják, hogy a világegyetemben minden mindennel összefügg. Idő, tér, távolság és forma számukra nem elkülönülő dolgok, mint ahogy mi látjuk.
•Érzik, hogy minden életet tisztelni kell, integritással, szeretettel és együttérzéssel kell kezelni.
•Jobban megértik a spirituális elképzeléseket, mint az anyaggal kapcsolatosakat. .
•Nem hagyják, hogy túlhaladott eszmék vagy hittételek korlátozzák őket.
•Nem lehet olyasmire kényszeríteni őket, amit nem szeretnének.
•Nem fogadnak el olyan embereket vezetőjükül, aki nem ugyan olyan etikai nézeteket vall, mint ők maguk, még szociális nyomás esetén sem rendelődnek alá ilyen embereknek.
•Nem hisznek a bűn és büntetés alapú elméletekben, ezért nehéz megbüntetni őket.
•Nem akarják, hogy valamilyen típusba vagy skatulyába sorolják be őket.
•Muszáj, hogy magasabb elvek szerint élhessék az életüket, úgy ahogy azt ők értelmezik, különben depresszívek, önpusztítóak és félénkek lesznek.
•Őszinték, nyíltak és függetlenek.
•Sokszor nem egészséges a testérzetük. Mind az öt érzékszervük nagyon jól fejlett, ezért felfokozott érzékenységük könnyen sérülhet vagy könnyen érezhetik, hogy túl sokat követelnek tőlük. Nagyon érzékenyek a táplálékra; legalkalmasabbak számukra a természetesen, és organikusan termesztett élelmiszerek.
•Könnyedén kommunikálnak állatokkal, növényekkel, más gyerekekkel és a természettel.
•Sokszor tapasztalhatjuk, hogy "láthatatlan" barátaikkal beszélgetnek. Ezért gyakran túl élénk fantáziájú vagy akár "különös pszichés állapotúként" skatulyázzák be őket.
•Mivel minden dologban érzékelik az életet, sokszor nehezen szakadnak el tőlük. Nem értékelik túl az anyagi dolgokat, de fontos számukra a dolgok lelke.
•Elképzeléseiket nehezen tudják szavakban kifejezni. A nyelv sokszor túl korlátozott számukra.
•Ők maguk nem látnak határt a játék, nevetés, kapcsolat és munka között. Számukra az életnek ezek az aspektusai egységes tapasztalatot alkotnak.
•Rendkívül érzékenyek és könnyen elsírják magukat.
•Nagyon kevés alvásra van szükségük, épp csak annyira, hogy a fizikai test megújulhasson.
•Hajlamosak rá, hogy különcök legyenek, mivel a többi gyerek vagy környezetük csak ritkán értik meg, vagy fogadják el őket.
•Jó érzékük van hozzá, hogy mi a helyes és mi nem, nincs szűkségük fegyelemre. Amit viszont igényelnek, az a világos struktúra.
•Ha a szülők és tanárok nem engedik meg, hogy saját meggyőződésük szerint cselekedjenek, hatalmas ellenállást ébreszthetnek bennük.
•Nagy bennük a tudásszomj és nem fogadnak el gyors, egyszerű válaszokat csak azért, mert ezek a múlt hagyományos válaszai. Muszáj, hogy ők maguk "igaznak" érezzék a válaszokat.
•Csak nehezen azonosulnak azokkal a hagyományos témákkal, amelyeket az iskolákban tanítanak. Többnyire nem tudnak kapcsolatot felfedezni ezen témák és a spirituális élet között, amelyet ők a dolgok mértékének tartanak.
•Sokat törődnek a hátrányos helyzetű és igazságtalanul kezelt társaikkal.
•Fejlett igazságérzettel rendelkeznek.

Az indigó gyerekeknek nincsenek karmikus terheik. A világ olyan részeibe születnek ahol nyitottak a tudatos létre. A legfontosabb, amit meg kell érteni velük kapcsolatban az, hogy megfelelő segítséggel kell fejleszteni személyiségüket és jellemüket. Helytelen irányítással a személyiségük árnyoldalai erősödnek és fejeződnek ki. Mindkét irányban nyitva áll az út, ezért a szülők a tanárok és az egész közeg, melybe születtek (család, barátok) feladata az, hogy jó útra tereljék őket. A gyerekeké ugye a jövő, 20-30 év múlva ők lesznek a meghatározók.Ahhoz, hogy értelmileg és érzelmileg magtapasztalják magukat teret kell engedni nekik. Sok szabadságra van szükségük és, hogy ekkor a hitük szerint cselekedhessenek és így megtapasztalják milyen is az élet. A feltétlen, támogató szeretet adja meg nekik a hátteret, amire szükségük van, hogy a jellemük világos oldala teljesedjen ki.

Különbségek a "normális" gyerekektől

Az eltérő személyiségjegyeken és a jellemvonásokon kívül sok különbség van köztük. Más gyerekektől eltérően az indigó gyerekek érzelmileg nem mélyülnek el egy-egy konfliktushelyzetbe így nem is sérülnek olyan könnyen. A "normális" srácok lenyelik a megaláztatásokat. Beletörődnek abba, hogy ők vannak az alárendelt szerepben, ezáltal könnyebben kihasználhatóak. Ha igazságtalanul bánnak velük, ők elfogadják azt is. Ezzel szemben az indigó gyerekek: ha rosszul bánnak velük, kihasználják őket, leereszkedően bánnak velük, bizalomtörésként élik meg és ennek súlyos következményei lesznek. Minden helyzetben tudják, hogy mikor hazudnak nekik. Ekkor inkább visszahúzódik, és többé nem bízik abban aki hazudott. Nehéz meggyőzni őket, hogy nem kaphat meg mindent. A szülők emiatt makacsnak, akaratosnak látják gyermekeiket. De ha helyesen kezeljük őket, akkor egészséges önértékelés alakul ki bennük és beilleszkednek a környezetbe.

Áldás vagy átok?

Lehet áldás is és átok is. Ez attól is függ, hogy milyen környezetbe kerülnek. Ha például bekerül egy "normális" gyerek halmazba, akkor hamar kívülállóként, rendbontóként bélyegzik meg, aki képtelen a beilleszkedésre. Az indigók bármire képesek, hogy kimutassák méltóságukat, nézeteiket. Mindenáron meg akarják ezeket védeni és meg akarják mutatni a világnak.

Ha lényüket nem tartják tiszteletben, akkor a negatív oldal bontakozik ki. Ez pedig még jobban terheli a családot. A legismertebb következmények: figyelemhiány, hiperaktivitás. De éppúgy kialakulhat agresszió, amivel a környezetét sújtja. Valamint a mindent elsöprő unalom, ha nem éppen a "saját kis világukban" vannak. Bizalmatlanok másokkal szemben.

Ezek a gyerekek vagy elmerülnek a saját világukban vagy lázadnak és segítségért kiáltanak. Ekkor a szülők elkövetnek egy hibát. Legtöbbször a tanárok javaslatára pszichés gyógyszereket adnak gyerekeiknek. De ez nem megoldás!! Végszükség esetén segíthet, de ne ebben lássuk az egyetlen megoldást!!

Ehelyett át kell alakítani a gondolkodásmódunkat. A mai napig nincs működő hálózata az érintett családoknak, ahol információkat cserélhetnének, megosztanák a tapasztalataikat, tippeket adhatnának egymásnak. A legtöbb szülő, tanár biztos vagyok benne, hogy nem is hallott ezekről a dolgokról. A tanárok elintézik ezt, hogy "rossz családi háttér" és valódi segítség helyett
figyelmeztetőkkel próbálja rendbe szedni a gyereket. Pedig ez sem megoldás. Megérett az idő, hogy rendesen oda figyeljenek, odafigyeljünk rájuk, mert egyre több az ilyen gyerek.A már említett könyv célja, hogy felhívja az emberek figyelmét, élénkítse az információ cserét az érintettek közt. Nekünk csak a feladatunk az, hogy észre vegyük jeleket. És lehetőleg helyesen cselekedjünk.

Személyiségük gyengéi:

Gyermekként:

- túlérzékeny, és túl nyitott a külső befolyásokra.
- sokszor magának való.
- gyakran nehéz vezetni és nevelni.
- többnyire úgy érzi, nem értik meg és nem; ismerik el.
- hiperaktív és sokszor dekoncentrált.
- hajlamos rá, hogy idealizáljon más embereket vagy helyzeteket.
- álmodozó, saját világába menekül.

Felnőttként:

- öntelt és türelmetlen.
- komoly problémái vannak a tekintéllyel.
- szeretné, ha mindenki elismerné és értékelné.
- sokszor nehezen tudja kifejezni magát szavakkal.
- lehet felfuvalkodott.

Kommunikációs képessége:

- Elszigetelődik, ha úgy érzi, nem értik meg.
- Könnyen elveszíti a kapcsolatot belső lényével és kizökken középpontjából.
- Sokszor úgy érzi, a szavak korlátozzák.
- Nem tudja elviselni az álszentséget és képmutatást.

Jellegzetességei:

- Sokszor túl magasak az elvárásai önmagával és másokkal szemben is, tökéletességre törekszik.
- Türelmetlenül reagál a nem világos kezdeményezésekre és javaslatokra.
- Nem vállalja a vezetést, és megtagad minden felelősséget.

Barátságban:

- Sok megértésre van szükségé a barátaitól.
- Többnyire csak egy barátjával vagy barátnőjével játszik.
- Sokszor saját fantáziavilágában él.
- Nagyon könnyen meg lehet bántani, és ezek mélyen érintik.
- Szeretnek egyedül vagy számítógéppel játszani.

Személyiségük erősségei:

Gyermekként:

- szeretne teljes jogú tagja lenni a családnak.
- szereti a természetet.
- mindenkivel törődik a családban.
- lojális a családdal.
- tanulási vágy és tudásszomj jellemzi.
- megvan az a képessége, hogy gyógyítólag hasson az emberekre.!
- nem családtagokkal is nagyon nyitott és bizalommal teli, ha úgy érzi, megértik.

Felnőttként:

- állhatatos és megbízható.
- nyílt és őszinte.
- komolyan veszi az életet.
- bátor.
- médiális képességei vannak.
- mindenben nagyon intenzív.
- megérti saját lényének természetét a világegyetemhez való viszonyulásban.

Kommunikációs képessége:

- Szereti az intenzív, szellemileg igényes és dinamikus beszélge­téseket.
- Mélyen átadja magát a beszélgetéseknek.
- Nagyfokú együttérzésre képes mindenki és minden iránt.
- Akkor érzi magát jól, ha csak egyvalakivel, vagy nagyon kis csoporttal áll szemben.
- Számukra a kommunikáció érzést, gondolatcserét és gyógyítást jelent.

Jellegzetessége:

- Szomjazik a tudásra.
- Belsőleg fegyelmezett.
- Világos és céltudatos.
- Nyitott az alkotó javaslatokra és az őszinte ösztönzésekre.

Barátságban:

- Nagyon hűséges.
- Őszintén törődik vele, hogy jó legyen a másiknak. Leginkább a kevés, de mély barátságot kedveli. Szívesen fordít időt egy kapcsolat ápolására.
- Nehéz helyzetekben erősnek mutatkozik, és bátorítani tudja a gyengébbeket.
- Őszinte részvétet érez
- Szenved a felszínes kapcsolatoktól.

Találtam egy tesztet is. 3 korosztályra van felbontva.

A válaszok:

O = soha
1 = alkalmanként (a feltűnés határán van nála ez a viselkedés)
2 = gyakran (olyan gyakran viselkedik így, hogy feltűnik a hozzá közelállóknak)
3 = nagyon gyakran (olyan gyakori, hogy jelentősen befolyásolja a gyerek életét)

Életkor: 0-5 éves korig

Kérdés - Értékelés
•Ébredéskor sokszor fizikai' fájdalmai vannak, mert szívesebben maradna "az ő világában". 0 1 2 3
•Feltűnően kevés alvásra van szüksége és nagyon energikus. 0 1 2 3
•Valahogy más, mint a többi gyerek. 0 1 2 3
•Érzelmileg nem lehet belevonni helyzetekbe. 0 1 2 3
•Úgy bánik tárgyakkal, mintha élőlények lennének, é s fájdalmat érezhetnének. 0 1 2 3
•Hatalmas igénye van az odafigyelésre és védettségre, szeretne mindig egy helyiségben tartózkodni velünk. 0 1 2 3
•Rendkívüli beleérző képességgel rendelkezik és intuitív. Sokszor előre tudja, hogy mit akarnak mondani neki. Az első szava lehetne akár a "nem" és gyakrabban használja, mint a többi szót. 0 1 2 3
•Gyakran játszik láthatatlan barátaival, akiket valóban érzékel. 0 1 2 3
•Szeretne állandóan a szülők közelében lenni és érezni, hogy odafigyelnek rá. 0 1 2 3
•Nagyon tud unatkozni. 0 1 2 3
•Jellegzetesen magának való típus. 0 1 2 3
•Pontosan tudja, hogy mit akar és nehéz eltántorítani tőle. 0 1 2 3
•Amikor beszélni kezd, sokszor dadog, mert nem találja meg elég gyorsan a szavakat. 0 1 2 3
•Olyan dolgokat mond nagy meggyőződéssel, amelyekről tulajdonképp nem is tudhat. 0 1 2 3
•Állatokkal, növényekkel és kövekkel kommunikál. 0 1 2 3
•Belső szemével olyan képeket, színeket és formákat lát amelyeket nem tud igazán elmagyarázni. 0 1 2 3
•Médiális képességei vannak és érzi mi "igazi". 0 1 2 3
•Emlékszik bizonyos helyzetekre előző életeiből. 0 1 2 3

Életkor: 6-lO év
•Mások az étkezési szokásai, mint Önnek, pontosan tudja, mire van szüksége, és mit szeretne enni. 0 1 2 3
•Állandóan hajtja valami, tele van fölös, nehezen kontrollálható energiával. 0 1 2 3
•Sokszor túl fáradt ahhoz is, hogy felkeljen, felöltözzön, iskolába menjen, egyszerűen mindenhez túl fáradt. 0 1 2 3
•Figyelmetlennek, elgondolkozottnak, dekoncentráltnak tűnik. 0 1 2 3
•Az igazságtalanság egészen megbetegíti. 0 1 2 3
•Nem reagál rá, ha hibáztatják. 0 1 2 3
•Mindennel és mindenkivel szemben toleráns. 0 1 2 3
•Alig érez félelmet önmagát illetően, de nagyon tud félteni másokat. 0 1 2 3
•Naponta eljuttatja Önt saját határáig érzelmileg és szellemileg. 0 1 2 3
•Rendkívül szociális, mindenkivel, mindenhol és mindig beszélget. . Hajlamos rá, hogy magának való legyen. 0 1 2 3
•Szívesebben van együtt felnőttekkel, mint a vele, egykorúakkal. 0 1 2 3
•Minden helyzetben szeretetre, igazságosságra, toleranciára, ítéletmentességre törekszik. 0 1 2 3
•Minden alkalommal tiltakozik és nagyon fejlett az akarata. 0 1 2 3
•Nem korlátozhatják túlhaladott meggyőződések. Nehéz megfékezni, Úgy érzi magát, mint egy király/királynő és szeretné, hogy ennek megfelelően bánjanak vele. 0 1 2 3
•Inkább a valóságot szeretné hallani, mint valamilyen hazugságot. 0 1 2 3
•Sokszor úgy érzi, hogy a többi gyermek és felnőt nem értik meg és nem fogadja el. 0 1 2 3
•Anyagi világunk túl egyszerű és unalmas számára. 0 1 2 3
•Szereti az intenzív, szellemi beszélgetéseket. 0 1 2 3
•Gyógyítólag hat másokra. 0 1 2 3
•Nem kötődik erősen az anyagi valósághoz. 0 1 2 3
•Érti az emberi és lelki összefüggéseket. 0 1 2 3
•A családdal és a közeli barátokkal nagyon lojális és hűséges, mintha megértené, hogy örökre összetartoznak. 0 1 2 3
•Sokszor úgy érzi, hogy itt a földön nem a megfelelő helyen van, és azt mondja: ”Szeretnék visszamenni” 0 1 2 3

Életkor: 11 - felnőttkor
•Nem lehet felizgatni, ez szinte lehetetlen. 0 1 2 3
•Sokat kell mozognia. Tanulás közben állandóan mozog vagy hiperaktív. 0 1 2 3
•Sokszor szenved allergiától és/vagy bőrkiütésektől. 0 1 2 3
•Néha hosszabb ideig teljesen kimerült és nem tudja kipihenni magát. 0 1 2 3
•Gyakran nem elégséges a földdel való kapcsolata, szinte lebeg. 0 1 2 3
•Teljesen érzelemmentesen, logikusan és magabiztosan érvel. 0 1 2 3
•Nem lehet megbüntetni, de ismeri a saját magának kiszabott büntetést. 0 1 2 3
•Rendkívüli a beleérző képessége és szenvedélyes, de erős és független is. 0 1 2 3
•Úgy érzi kreatív és spirituálisan "előrébb jár", mint a többi gyerek. Nehéz helyzetekben erőt mutat, és képes bátorítani a gyengébbeket. 0 1 2 3
•Az emberekkel való viszonyában sokszor felszínes. 0 1 2 3
•Világos elképzeléseket és irányvonalakat követel meg az emberektől. 0 1 2 3
•Elvárja, hogy a család teljes értékű tagjaként kezeljék. 0 1 2 3
•Többnyire azt teszi, amit ő jónak tart. 0 1 2 3
•Nem tolerálja, hogy döntenek helyette, anélkül, hogy előtte tájékoztatnák. 0 1 2 3
•Amit mondanak neki, annak többségét elutasítja, és sokszor süket fülekre talál nála. 0 1 2 3
•Nyitott az őszinte javaslatokra és ösztönzésekre. 0 1 2 3
•Szeretné, ha megkérdeznék tőle a véleményét és meggyőződését. 0 1 2 3
•Jobban érti a spirituális elképzeléseket, mint az anyagiakat. 0 1 2 3
•Bensőleg magasabb szellemi elvek és eszmék szerint él. 0 1 2 3
•Ismeri életfeladatát, és türelmetlenül várja, hogy "felnőtt" legyen végre. 0 1 2 3
•Tudja, hogy minden dologban spirituális energia van, hogy minden egy, és hogy kapcsolatban állnak egymással a dolgok. 0 1 2 3

-Ha főleg 0 és egyest jelöltetek meg akkor nem indigó a gyereked (vagy te magad), csupán úgy viselkedik néha.
-Ha sokszor van kettes, akkor nem 100%-ig indigó. Csak indigó bevonatú. Ebben az esetben sok indigó személyiségjegye(d) van, valóban az Új kor gyermeke (vagy) aki segíthet a világon, segíthet az átalakulásban.
-Ha sok a 3-as akkor egy tiszta indigó gyereked van, vagy te magad is az vagy.

EPILÓGUS

„Olyan időben élünk, amikor a földi élet egyre inkább kibillen egyensúlyából. Olyan világban élünk, ami előnyben részesíti a hatalmat és a pénzt a szeretettel és az elégedettséggel szemben. Mégis omladozni kezdett az elmúlt években ez a világ.
Vallások, kormányok és más hatóságok veszítik el hitelességüket, és ezzel tagjaikat vagy támogatóikat. Értékrendünkben megmutatkoznak az ürességek. Csak egészen kevesek valóban boldogok, és őrizték meg álmaikat, a legtöbbjüké szertefoszlott.

Az emberiség az elfogadott kompromisszumok és elfojtások révén szinte elvesztette önbecsülését és a természethez való kapcsolatát. Viszonyaink sokszor laposak és felszínesek, túlságosan a büszkeség, féltékenység, vádló magatartás vagy ínség uralja őket.

A szeretet helyett inkább a vágy és az egoizmus uralkodnak. Sokan nem mernek már mély bizalmat kialakítani, szerepet játszanak és elfelejtik álmukat, hogy "a földi Mennyországban éljünk". A szülők elhalasztják álmaikat, amíg a gyerekek megnőnek, hogy aztán rájöjjenek, most már túl öregek hozzá.

Felsőbb önvalónkkal való kapcsolatunk, az isteni szikra elhalt bennünk. A szellemi világ segítségét nem vesszük igénybe, mert már nem is hiszünk a létezésében. Életünk sokszor nem is valódi életminőségben telik. Üzleteink tele vannak áruval, amelyekre nincs igazán szükségünk és sok élelmiszer egészségtelen, gyakran növényvédő szerekkel, tartósítószerekkel vagy sugárzásokkal fertőzöttek. Sokan Üresnek érzik az életüket, amelyet külső szórakozással és anyagi dolgokkal próbálnak megtölteni. Próbáljuk ugyan újra megtalálni testünkkel a belső kapcsolatot – amelyet, rég elvesztettünk, - de már elfelejtettünk igazán hallgatni rá, így ezt gyermekeinknek sem tudjuk tovább adni.”

(részlet a könyvből)

28 megjegyzés:

 1. Nos, ezek alapján én holtbiztos nem vagyok indigó gyerek x'D

  De amit említettél életszín, az saját tapasztalataim meg mások visszajelzése alapján ibolya/fekete.

  Gratu, jó iromány lett.

  VálaszTörlés
 2. Juhj,az indigó gyermekekről már rengeteget hallottam,úgyhogy most ennek a cikknek nagyon
  örülök!
  Az iskolában nagy valószínűséggel azért nem veszik észre őket, meg azért mondják azt rájuk, hogy speciális nevelési igényűek (SNI)+hiperaktívok, kezelhetetlenek, mert sem az oktatási rendszer, sem a tanárok nincsenek erre "kiélezve".Ez a dolog még mindig túl "misztikus" ahhoz, hogy a józannak ítélt gondolkodású fejesek elfogadják.+Persze a pedagógusoknak is túl sok a dolga ahhoz, hogy legyen idejük és türelmük Velük foglalkozni.
  Sztem még kell néhány évtized ahhoz, hogy az indigók elfogadottak legyenek.

  Felmerült bennem mint kérdés, hogy azt honnan lehet, tudni, hogy kinek milyen az életszíne?

  VálaszTörlés
 3. Hát a felsorolt tulajdonságaikból 2-3 nem igaz rám,a többi igen.

  Érdekes téma,életszínekről merre lehet többet olvasni?

  VálaszTörlés
 4. Nyarlathotep:
  -Köszönöm.:)

  Charlotte:
  -Vannak ilyen aura fotósok. Lefényképeznek és látszik majd az aurád. Amugy találtam egy oldalt, ahol vannak tippek, hogy hogyan láthatod a saját aurád, meg másokét, megfelelő koncentrációval. Vannak módszerek amikkel felkészítheted a látásodat. Ezt ki fogom próbálni. Több ideig is eltarthat de kiváncsi vagyok.:D http://www.koli.kando.hu/profecia/Aura/seeauhun.htm

  Ja, és kitöltöttem ezt az indigós tesztet. 20 kérdés van nekem ebből 17 3-as. "-Ha sok a 3-as akkor egy tiszta indigó gyereked van, vagy te magad is az vagy."
  Mostmár kiváncsi vagyok az aurámra.:D

  VálaszTörlés
 5. Darkness:

  Jujj basszus, rám szinte az összes igaz. O_O (megvan mért utálnak a suliban -.-) Ez nagyon durva. Mikor elkezdtem olvasni leszakadt az állam. Mintha valaki leírta volna a jellemzésemet. Köszönöm neked ezt a cikket, azt hiszem ennek még alaposan utána fogok olvasni... *keresiazállátazíróasztalalatt*

  Nekem is 17 3-asom lett. O_o

  Én fél éve tanultam meg látni az aurámat, de amúgy nagyon fura. Azt is mondhatnám, hogy olyan mintha nem látnánk, hanem éreznénk a színét. Oké, ez hülyén hangzott, de tényleg olyan. Sötétben próbáljátok, úgy működik a leggyorsabban. Legalább is nálam.
  Nekem most épp sötétkék színű. :)

  Még egyszer köszi a bejegyzésért :) Sok újat tudtam meg. *_*

  VálaszTörlés
 6. Imádok erre a blogra járni!!! :D

  Azt én sem mondanám hogy full indigó vagyok,de vannak amik teljes mértékben igazak rám a felsorolásból! Ebbe a mai világba egyáltalán nem tudok beilleszkedni sőt ezzel sokszor gyerekkoromban is baj volt,de inkább így felnőtt korban van ezzel problémám.

  Egyébként a cikk olvasása közben kapásból az X-Men jutott eszembe mert ezekről a gyerekekről teljesen úgy írnak mintha ők lennének a következő képcsőfok az evolúcióban:D
  Bár egy szóval sem mondom hogy ez nem igaz O_o

  VálaszTörlés
 7. szerintem ez az indigózás egy nagyon elfajult anyuka gyártotta kultusz. nyilván leszületnek fejlettebb lelkek, meg magasabb tudatossággal jött gyerekek, a jelenségben teljes mértékig hiszek, csak ez a kategorizálás, ez kiborít. hogy a nagyon ezoterikus és megvilágosodott anyukák egóból egymásra licitálnak, hogy az én gyerekem indigó, az enyém kristály, az enyém meg csillaggyermek, és melyik miért jobb.
  mindig kicsit meghal az agyam, ha a témáról olvasok, ez tipikusan az a téma, amit a közepesen fogyatékos családanyák kiemelten imádnak, és emiatt annyi hülyeség terjed, hogy félelmetes.

  vagy amikor valamelyik hazai celebritás gyerekét nem igazán sikerül nevelni, és jönnek a bulvárhírek, hogy VV Ottília gyereke indigógyermek! agyhalál. lehet, örülni kéne, hogy így nyilvánosságot kapnak fontos témák, de szerintem ez így többet árt, mint használ, sajnos.

  VálaszTörlés
 8. Odett:

  Jaaaj, ilyen veszekedést már olvastam egy fórumon. xD Tényleg agyhalál.

  VálaszTörlés
 9. Aura fotózás... NE. Istenem, könyörgöm tényleg ne. Meg én a többszínű aurával sem értek egyet, lehet én vagyok a defektes, de sem nekem sem az ismerőseimnek nincs szivárvány színű aurája. *vállvon* Van egy, max. két szín és ennyi. De mondom, a tévedés jogát fenntartom.

  VálaszTörlés
 10. Darkness:
  Köszi a linket! Majd megpróbálom én is.Ha meg nem megy akkor max. megkérem Nightmare-t, hogy lessen rám. :)

  VálaszTörlés
 11. Nos.

  Ez az indigó apámfasza tudja milyen gyerekek csak egy médiafogás.

  Észlelték mostanában valóban születnek ilyenek én is az vagyok és anno anyámra 5000-ért akartak: INDIÓGGYEREK VITAMINCSOMAGOT sózni.

  Aurafotózás meg egy nagy kamu, szintén zsidó fogás.

  Egy szín van vazze, én legalábbis egyet látok mindenkinek meg benne a betegségeit egy fekete foltként. Nincs szivárvány meg ilyenek.

  Egyet értek teljesen Odettel! Ez valóban az unatkozó háziasszonyok faszsága, mint a Wicca meg a Jóisten tudja mi.

  Amúgy tetszett a cikk, de ezt, hogy Indigó felejtsük el. A szín folyamatosan változik, és ez az egész az INTERLON és 2012 miatt van.

  Amúgy a cikk teljesen megállja a helyét, de ez a rezgésszint emelkedéssel jár együtt, és alapból mindenki ilyen lesz egy idő után, vagy beledöglik. (Y)

  VálaszTörlés
 12. Káin:
  Gondoltam, hogy TE rád is illik a jellemzés.:)


  Jaj basszus, holnap oszt.kirándulni kell mennem....Mi lesz velem két napig NÉLKÜLETEK?????(már most kiakadt) :( ;(

  VálaszTörlés
 13. Káin:

  Jaja, a szín tényleg mindig változik. Nekem is mindig más. Sokmindentől függ, hogy épp milyen.

  Viszont van, hogy egyszerre pl. két színt látok, félig-meddig összemosódva.

  VálaszTörlés
 14. -Charlotte:

  Igen, eléggé :D De leginkább a negatív

  -Nightmare:

  Nekem pl a fejemnél sárga/arany (mindig) amúgy meg halvány kék, de néha lila.

  VálaszTörlés
 15. Káin:

  A kék meg a lila nálam is jellemző, a sárga viszont nem, inkább a rózsaszín. De volt olyan is, hogy mindenem csupa fehér volt, vagy épp csupa fekete.
  Áh, nem sorolom fel mindet. xD

  VálaszTörlés
 16. -Nightmare:

  lol. Én általában másokon alig látok színeket, csak energiamezőt szoktam ami átlátszó.

  VálaszTörlés
 17. Káin:

  Én őszintén szólva még sosem figyeltem másét, csak a sajátomat. De majd kipróbálom, hogy mit látok.

  VálaszTörlés
 18. Én is voltam ilyen indigógyerek teszten, és ez a felvétel készült rólam-nagyon kemény!!

  http://www.paperarts.com/products/images/1273.jpg


  Kiderült ugyanis, hogy egy indigó papír vagyok, és a táltos orvos azt mondta, hogy én ugyan nem lehetek indigógyermek, mert a személyi igazolványom szerint már rég nagykorú vagyok, másrészt meg menjek el a kurva anyámba!


  Egyébként amikor kékre festettem a hajam, engem SŐT a fürdőszobát is kék szín vette körül! O___O áááá

  Ha meg koordinálatlan vagyok, még a térdem is be szokott kékülni, ha meg részeg, akkor az oldalam!
  O___O úúúú

  A cikk jó lett..de maga a tény szerintem egy nagy kamu..én azt mondom, a mai kölykök hiperaktívak..ez pedig tudományosan is a sok ételadaléktól van. Ennyi.

  VálaszTörlés
 19. Tegnap hallottam először erről az indigó gyerek dologról, de mára már azt is tudom, hogy ez kamu. Ó, imádom ezt a blogot XD
  Csak azt sajnálom hogy az érdekes dolgok mindig illúziók.
  *egyébként közérdekű közlemény elqrtam az éreccségit :(*
  Alexander

  VálaszTörlés
 20. -Alexander:

  Nem annyira kamu, csak maga az elnevezés és a médiageci amit köré fontak a büszka anyukák.

  Ez a "jelenség,, alapjáraton létezik, de ez az Interlon miatt van és kb. mindenki ilyen lesz idővel.

  Azt meg cáfolom, hogy nincs karmikus bűn. Aki ide születik annak mind van, hacsak nem vagy a Dalai láma.

  VálaszTörlés
 21. Még annyit tennék hozzá, hogy az indigóknak is több fajtájuk van. Humanista, konceptualista, művész és interdimenzionális. Sajnos már nememlékszem a jellemzésekre, a könyvet, amiben olvastam pedig a könyvtárból vettem ki. Szóval végülis a legtöbb jellemzés csak általánosítás és akit tényleg érdekel a téma az tovább is tudja bontani.

  Akit jobban érdekelne, ha jól emlékszem ez a könyv volt az: http://www.libri.hu/konyv/indigo-gyerekek.html

  Hatalmas bocsánat ha bennevolt. :D De tavaly ilyenkor annyit foglalkoztam ezzel a témával, hogy mostmárcsak átfutottam. :$

  VálaszTörlés
 22. Biztosan nem buktam, de orvosi(ka)t jelöltem és oda aligha lesz meg a pont.

  Karmikus bűn, újjászületéssel kapcsolatban annyi a véleményem, hogy semmiképen nem állítok olyat, hogy nem hiszek benne, csak szerintem nem általános érvényű. Tehát sok embert ismerek, aki tudja hogy neki voltak előző életei, ezt véletlenül se kérdőjelezem meg, de magam részről úgy vagyok vele, ahogy Ady Endre:

  "Hiszem abban, hogy nem jöttem
  Örökös uj s uj kölyökben:
  Kinél jöhetnének többen:
  Ilyen nem volt s ilyen nem lesz."

  Alexander

  VálaszTörlés
 23. -Alexander:

  Orvos szeretnél lenni?

  VálaszTörlés
 24. -Alexander:

  Kövess el mindent hogy ne MO-n kelljen dolgoznod :D

  VálaszTörlés
 25. Hát, igyekszem. Persze addig még lesz pár kormányváltás amíg végzek, valamelyik majd kitalálja hogy lépjünk ki mán az unióból, és akkor már például egyből annyi az álmomnak.
  Alexander

  VálaszTörlés

Ezeket is ajánljuk: