2011. november 3., csütörtök

"kamupók": Lilith barlangja

A következő irományomat egy a vodafone-os reklámban hallott könyv ihlette. Az egyik részben volt szó egy könyvről, Lilith barlangja a címe. Utána nézem a interneten, de csak angol verzióját találtam meg, abból is csak egy részletet. A könyvet egy bizonyos Howard Schwartz írta, vagyis gyűjtötte össze a benne található történeteket. Lényegében zsidó folklórokról szól, történetek amik a Grimm mesékhez hasonlatosan szörnyek találhatóak bennük, de leginkább olyan tanmesék, hogy mit nem szabad a zsidóknak, eltévelyedett emberek, akik a Sátán és csatlósaik áldozataikká váltak és mi jár azoknak akik a "sötét" oldallal szövetkeznek.


Ha nem volna elég állítólag terjengett az interneten egy olyan videó felvétel amin a Bush család volt felfedezhető amint egy rituálét adnak elő. Egy tó partján történt az eset és a forgató csoport a másik oldalról filmezte őket. Talán a Bohemian Grove-ról van szó, de nem tudom biztosan, minden esetre a videó lekerült az internetről. Akkor most következzen egy történet a könyvből.

Sába királynője

Worms városában [a város ma is Németország területén található, elnyerte a legöregebb város címet is, kelta eredetű neve Borbetomagus volt. A 6. századtól a latin eredetű Vormatia nevet viselte amit a héber eredetű Vermayza névből eredeztettek. - szerk.] élt egy fogadós, aki nagyon szegény volt. A fogadója neve a Sátán feje nevet viselte, ami a város külső kerületében helyezkedett el. Kevés utazó szállt meg és aki mégis megszállt éppen csak kitudta fizetni a szállást. A módosabb utazók egy másik fogadóban szálltak meg, a Nap Jelét viselő házban. A szegény fogadós féltékeny volt rájuk és azt szerette volna, hogy az ő fogadója virágozzon fel az övék helyett.

Egy napon a szegény fogadós a raktár raktárhelyiségében kesergett sorsa miatt amikor egy kellemes hang szólította: "Gazdagságod csupán karnyújtásnyira hever". A férfi megriadt, majd körbenézett és egy gyönyörű, aranyhajú nő állt a helységben - a legszebb akit életében valaha látott. Ruhája csak úgy csüggött rajta, kiemelve bájait. Megjelenése akár egy királynőé.

"Ki vagy te?" hebegte az ember. "Én vagyok Sába királynője," ismételte. "Azért küldtek, hogy teljesítsem az álmaidat. Mostantól kezdve ha minden nap ebben az időközben átadod magadat nekem, gazdag emberré teszlek." A férfi alig tudta elhinni a hallottakat. A feje zsongani kezdett. A vére forrni kezdett és megtelt vággyal az előtte álló nő iránt, maga volt a megtestesült vágy. Nem érdekelte hogyan került oda vagy hogyan lehetne Sába királynője. Mielőtt feleszmélt volna már karjai közt találta magát. Végül, Sába királynője átnyújtott neki egy zsák ezüst érmét, amitől el volt ragadtatva, mikor megpillantott, mivel innentől kezdve ki tudta fizetni adósságait és tehetős emberként élhetett.

Következő nap, ugyan abban az időben visszatért a kamrába, amihez egyedül neki volt kulcsa. Ott találta Sába királynőjét egy arany mosdótálban fürödve. Mikor belépett, ő akkor szállt ki a kádból, meztelenül és ismételten lenyűgözte a nő szépsége. Amint bőre megszáradt az ágyra heveredett. A férfi nem kérdezte magát hogyan került elő a mosdótál sem az ágy, ellenben átengedte magát az élvezeteknek amiket felajánlott a nő és arra eszmélt, hogy már késő délután van és egy újabb zsák ezüst érmével gazdagabb.

Azon a napon a férfi sietett, hogy beszerezzen egy gyönyörű ruhát és egy aranygyűrűt a feleségének amit majd a Sabbathon viselhet. Felesége le volt nyűgözve az ajándékoktól, de nem kérdezte honnan tettek szert a gazdagságukra. Helyette együtt ünnepelte férjével, hogy végre rájuk mosolygott a szerencse.

A fogadós egész éjszaka arról álmodott, hogy Sába királynője karjai közt van és teste beleborzongott a kéjes örömökbe. Reggel alig tudta kivárni az időt, hogy ismét a kamrába menjen. Mikor végre eljött az idő ismét ott találta úrnőjét ahol ezelőtt is. Szeretőkként ölelték egymást és mikor a férfi elégedetten hátradőlt Sába királynője a következőket mondta, "Most már tudod micsoda bőséget kínálok neked. Maradj velem és gazdag emberré teszlek. De ha bárkinek is beszélsz rólam büntetésed halál lesz."

A férfi megdöbbent ezen szavak hallatán, de beleegyezett, hogy soha senkinek nem fogja elárulni, főleg mert a felesége biztosan elválna tőle, a gyerekei sosem bocsátanának meg neki és senki sem térne be a fogadójába többet. Többet nem említette, hanem adott egy újabb zsák ezüst érmét, amit a férfi kifogyhatatlannak hitt.

Az elkövetkező napokban a fogadós és felesége élete teljesen átalakult, akárcsak a fogadó maga is, amit teljesen felújítottak, hogy sokkal pompásabb lett, mint a Nap jelével ellátott ház. A fogadós felesége felfrissítette ruhatárát és szokásává vált, hogy szép ruhákat nem csak az ünnepekkor és Sabbathon viselt, hanem a hétköznapokban is. Rengeteg szolgálót alkalmaztak a fogadóban és a fogadós azt vette észre, hogy már semmi dolga sincsen. Az egyetlen problémát a kíváncsiskodó felesége jelentette aki tudni szerette volna, hogy honnan származik a vagyonuk, amire a választ a fogadós valamennyiszer megtagadta, ami frusztrálta az asszonyt. A luxusban töltött napjai egymást követték, kevés teendője akadt, ezért elhatározta, hogy utána jár ennek az ügynek.

Eközben a férfi minden nap visszatért a kamrába, hogy eleget tegyen Sába királynője parancsának. Cserébe hagyta gyarapodni a férfi vagyonát. Ekkorra már a férfi a rabjává vált Sába királynője vágyainak. Minden óhaját teljesítette a függőség teljesen kialakult. Mivel a fogadós visszautasította, hogy felfedje vagyonuk titkát a feleség előtt, ezért kémkedni kezdett a férje után. Már régen feltűnt neki, hogy kora reggel eltűnik és csak késő délután kerül elő. Hamarosan kiderítette, hogy a kamrában időzik ez időtájt és eltűnődött rajta vajon mit csinálhat ott. Egy napon rákérdezett és azt a választ kapta, hogy szokásává vált gabonás zsákokon szundikálni.

Ez a magyarázat nem elégítette ki az asszonyt, így egy reggelen korán kelt és magához vételezve a kamra kulcsát másolatot készíttetett róla önmaga számára. Aztán visszajuttatta férjéhez a kulcsot mindezt észrevétlenül. Egy délután mikor nem bírt tovább kíváncsiságával kinyitotta az ajtót, mikor férje bent volt. Így történt hát, hogy meglátta férjét Sába királynője karjai közt aludni. Miután pillantást vetett rájuk visszazárta az ajtót, hogy senkinek fel se tűnjön, hogy ott járt. De Sába királynője észrevette mindezt. Felkeltette a férfit és a következőket mondta: "Biztosan elárultad a titkunkat a feleségednek és ezért most meg kell halnod!" A férfi esedezett neki, hogy sosem árulta el a titkukat senkinek, főleg nem a feleségének, de Sába királynője elmondta, hogy a felesége épp az előbb pillantott az ajtón és meglátta őket. A férfi elszörnyedt amint megtudta és tudta, hogy elhagyta a szerencséje. Addig könyörgött az életéért, amíg a meghagyta az életét. "Soha többé nem fogsz engem látni" - mondta a királynő - "és sosem fogok visszajönni hozzád. A vagyonod is mind el fog tűnni. Mindent visszaveszek. Majd pedig megfojtom a két gyermekedet is melyek tőled fogantak - nem is tudtál róluk, igaz? Eltöröm a nyakukat. Három napon belül, menj a Rajna folyónál lévő hídhoz és majd ott látni fogsz egy koporsót úszni a vízen, amiben a gyermekeid tetemei fekszenek majd melyeket velem nemzettél." Ezután eltűnt Sába királynője és az arany mosdótál és az ágy is amin feküdtek az előbb és a zsák ezüst érme is amit neki szánt. Csupán ekkor döbbent rá, hogy egy démon lehetett talán maga Lilith.

A fogadós kirontott a kamrából egyenesen oda ahova a tőle kapott ezüstöket rejtette. A zsákok ott voltak ahol hagyta őket, de amikor beléjük nyúlt az érmék szennyes vízzé váltak és szétfolytak az ujjai között. Ezután a felesége szekrényéhez rohant, azt találta, hogy az összes új ruhája eltűnt mindazzal együtt amiket azokon az érméken vásárolt. Ugyan ez történt a felújításokkal a fogadóban, kezdettől fogva illúziók voltak csupán és a szolgák valószínűleg Sába királynője szolgái voltak. A férfi és a feleség ismét olyan szegények voltak mint mielőtt találkoztak volna Sába királynőjével, de ezúttal még szörnyűbb volt az egész.

Remélem tetszett nektek ez a kis tanmese. Sose paktálj le az Ördöggel, mivel a fizikai világ csupán egy illúzió amit az embernél hatalmasabb erők kényük kedvük szerint képesek manipulálni. Egy Ördögi körbe kerülhettek bele, amiből csak szegényebben kerültök ki. Sok kérdés vetődik fel már ezzel az írással kapcsolatosan is, leginkább etikát illetően. Valószínűsítem, hogy a behálózási módszerek ennél már kifinomultabbak mivel gyanítom az emberek ennél már érettebbek, szóval közvetlen csoda útján már nem próbálkoznak ilyesmivel. Legyetek éberek és figyeljetek.

forrás:

3 megjegyzés:

  1. Miért kérded? Csupán lefordítottam. Szerdán jöttem haza. Szerintem múlt péntek óta itthon sem voltam és fel sem néztem a mortemre... pénteken dolgozom, hétvégén nem leszek itthon és hétfőn ismét dolgozom (24h műszak), szerintem csak kedden leszek itthon, de lehet, hogy még akkor sem.

    VálaszTörlés
  2. -Kamupók: Hétfőn démont űztek belőlem, másik blogomban leírtam az egészet, azóta okádok meg fosok aztán azt hittem azért :D.

    VálaszTörlés

Ezeket is ajánljuk: