2010. december 10., péntek

Shinigami: Tashirojima, a Macskasziget

Először úgy gondoltam, japán háborús bűnökkel untatlak titeket - erőltetett menetek, kínzások, húsevés, és még sorolhatnám. De aztán a munkámból kifolyólag, na meg azért is, mert nem tudom, ez a téma rajtam kívül mennyi embert érdekel, meg úgyse olvassa végig senki, így rájöttem, mára valami emészthetőbben szolgálok nektek.

Ismeritek Basztetet? Nem? Na mindenesetre biztos vagyok benne, hogy ő jól érezné magát a lentebb kifejtett helyen:
... adott ugyanis egy sziget ...
itt Japánban ...

... és ez a sziget nem másról híres, mint a... macskákról. Rengeteg macskáról.

Van ugyanis Japánban egy hely, ahol nin­cse­nek gye­re­kek, köz­le­ke­dési táb­lák, isko­lák, ben­zin­ku­tak, ban­kok vagy ven­déglők (Káin és az én szemem máris felcsillant), ahol a macs­kák száma túl­tesz az embe­re­kén - és az a kevés ember isten­sé­gek­ként tisz­teli őket (ott a helyem). Képzeljétek el, nincsenek boltok, leszámítva két kisebbet, illetve egy tucatnyi automatát. A mobilok csak a kikötőnél működnek, van egy klinikájuk és kész. És se egy étterem, maximum nagyon kicsi bárok, ahol előre kell rendelned. Viszont mindenütt macskák és macskák. Ez a hely Tas­hi­ro­jima (田代島), Miyagi pre­fek­tú­rá­ban talál­ható kis sziget.

Az előző­leg halá­sza­tá­ról ismert kis szi­ge­tet az utóbbi évek­ben inkább csak macs­ka­szi­get­ként emle­ge­tik. Szóval ez egy lakott sziget, de mit ne mondjak, a lélekszám igencsak alacsony - mármint emberi vonatkozásban - hoz­zá­vető­le­ge­sen 100 ember él itt, leg­több­jük het­ven feletti, talán ezért is jött kapóra a rak­lap­nyi macska jelen­léte, hogy ezál­tal ide­csa­lo­gat­has­sák a turis­tá­kat illetve az új lako­so­kat. És bár van­nak erre­felé más érde­kes­sé­gek is, a turis­ták mégis inkább a macs­kák miatt áraszt­ják el a szi­ge­tet fény­ké­pező­gé­pek­kel és macs­ka­ele­del­lel fel­sze­rel­kezve — annak elle­nére, hogy a macs­ka­ál­lo­mány egész­sé­gé­nek érde­ké­ben arra kérik a turis­tá­kat, hogy tar­tóz­kod­ja­nak az ete­téstől. Habár beszélhetnek nekik, mert úgy tartják, a macskák etetése jó szerencsével ruházza fel az elkövetőt. De a mód­szer működni lát­szik, hiszen ren­ge­teg turista özön­lik ide, csak hogy lát­hassa, simo­gat­hassa, etet­hesse a macs­ká­kat; a szi­get pedig egy nap alatt bejár­ható, szél­té­ben és hosszá­ban is csu­pán nyolc mérföld.

Egy 2009-es cikk Sankei Hírek mondja, hogy nincsenek kutyák, és ez alapvetően tilos, hogy a szigetre kutyákat vinni. (Juj, de ellaknék ott... szeretem a kutyákat, csak ők nem engem.)

A sziget maga két részre van osztva: a falu, meg a kikötő.
Régen a szi­get lakói selyem­ké­szí­tés cél­já­ból selyem­her­nyó­kat tenyész­tet­tek, a macs­ká­kat az ege­rek távol­ tar­tása miatt tartot­ták (mert az ege­rek szá­mára, ter­mé­sze­tük­ből faka­dóan a selyem­her­nyó zsák­mány). Az Edo-kor után nép­szerű volt a halá­szat a szi­ge­ten, így a más terü­le­tekről ide­jött halá­szok a helyi ven­déglők­ben éjsza­káz­tak. A macs­kák ezek­hez a vendéglők­höz jár­tak, hátha jut nekik a hal­ma­ra­dé­kok­ból. Idő­vel a halá­szok meg­ked­vel­ték a macs­ká­kat, közelről figyel­ték őket, a visel­ke­dé­sü­ket az idő­já­rás elő­re­jel­zé­se­i­ként értel­mezve. Egy nap, ami­kor a halá­szok köve­ket gyűj­töt­tek a hálók kife­szí­té­sé­hez, egy kő rábo­rult az egyik macs­kára, annak a halá­lát okozva. A halá­szok nagyon saj­nál­ták a macska halá­lát, elte­met­ték és a sír­ját kegye­let­tel őriz­ték. Így épült meg a szi­get macs­ka­szen­té­lye (neko jinja 猫神社) - ugyan hogy nézne ki egy macs­ka­szi­get macs­ka­szen­tély nélkül? Van is, mégpedig a sziget kellős közepén.
A macs­kák a lako­sok­hoz jár­nak élele­mért, így azok kény­te­le­nek meg­etetni a szám­ta­lan nyávogó kis szá­jat. Még­sem zavar sen­kit a jelen­lé­tük, mert ren­ge­teg turis­tát vonz­za­nak, illetve sok diák­tól hal­lani, hogy a jövő­ben majd itt sze­retne élni. Ugye­bár, ha kihal a lakos­ság nem lesz kinek törőd­nie a macs­kák­kal sem.

Nem elég, hogy az utcá­kat macs­kák borít­ják, még az épüle­tek is — nem meg­lepő módon — macs­ka­for­má­júak. (Jobbra lát­ható pél­dául az egyik macskahotel.)

Egy jó tanács... párzási időszakban vigyetek füldugót! :D

8 megjegyzés:

 1. De eléldegélnék ott a soksoksok cica közt :D A képen az a fehér szürke folttal pont úgy néz ki mint az enyém :D

  VálaszTörlés
 2. Csicsáááák !!! *-*

  /darkhero/

  VálaszTörlés
 3. Ellennék itt. :D

  VálaszTörlés
 4. Jó utat nektek és sok-sok dorombolást, én megvagyok nélkülük is :D Érdekességként még elmegy, de ott ragadni az már kizárt dolog. A cicák annyira öntörvényűek, mint az emberek, szóval nem kimondottan változna meg az életkörülményetek csak annyira, hogy nem értenétek mit káromkodnak nektek XD

  VálaszTörlés
 5. Kamupók: nem értek teljesen egyet azzal az állítással, miszerint ne változna az életkörülmény. Van nálunk is vagy húsz macska, de ezt most nem akarom bemutatni.
  Csak azért nem élnék a szigeten, mert vannak emberek is és nincs Mc'Donalds :D

  VálaszTörlés
 6. költözök. viszem a macskákat, egy fürdőruhát meg egy fogkefét és hello. =D

  VálaszTörlés
 7. Egy vagy két macska oké...de sok cica már unalmas lenne és hamar elhidegülnék tőlük...nekem saját cica jobban tetszik,aki engem vár,nekem nyávog...rám figyel ;)

  VálaszTörlés
 8. Jaj ez nagyon tetszett, tuti kiköltöznék oda XD

  VálaszTörlés

Ezeket is ajánljuk: