2010. szeptember 12., vasárnap

Káin: Ím igyen szóla Zarathustra

https://bhlspectrum.wikispaces.com/file/view/zarathustra1.jpg/33525569/zarathustra1.jpg

Sziasztok!

Már igen régen jöttem nektek cikkel, szóval elkezdem pótolgatni a dolgokat. Ma Zarathustra és utána pedig okkult tanokat olvashattok tőlem! Most éppen fent vagyok msn-en úgyhogy aki délelőtti szerkesztőnek jelentkezett el tud végre érni! Nem is húzom az időt , bele is csapok a lecsóba! :D Ez a rész kicsit nem tetszett, ugyanis Nietzsche nagy ateista és ebben a részben azt próbálja elmondani hogy bűn hinni a túlvilágban, vagy emberek által kitalált istenekben. DE szerintem inkább a vallás értelmetlenségére próbál rávilágítani, sőt szerintem ez az írás erősen keresztényellenes. :D Tetszene is, ha nem próbálna meg minden okkult kötelet elvágni benne, csak mivel látok dolgokat nem tudok teljesen azonosulni ezzel az érkezéssel.

http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTzKUWIChcVzXZs4JWb0aFS_7w-9_5QfsL1_dZHFLhS2jjA0Qg&t=1&usg=__xY4jp1G93pKRpZLS2b4AXXxI2vg=

A túlvilágiaskodókról

Egykor Zarathustra is az emberen túliakról ábrándozott, mint valamennyi túlvilágiaskodó.

" A világot szenvedő, megkínzott isten művének tartottam ekkor.

Álomnak látszott a világ és egy isten költeményének, egy isteni elégületlen szeme előtt kóválygó színes füstnek.

Jó és rossz, gyönyör s bánat, én és te-mindez teremtő szemek előtt lebegő színes párának látszott. Másfelé akart magától tekinteni a teremtő és megteremté a világot.

Ittasító gyönyör a szenvedőnek a bánatától félrenézni s eképp megszűnni. Ittasító gyönyörnek s önfelejtésnek látszott nekem ekkor a világ.

Ez a világ, ez az örökké tökéletlen, örök ellentmondás képmása és tökéletlen képmása, tökéletlen alkotójának ittasító gyönyöre: ímé egykor ekképp láttam a világot.

Én is az emberentúliakról álmodoztam tehát, minden túlvilágiaskodó példájára.Igazán az emberen túliakról?

Jaj testvéreim, ez az isten, akit én teremtettem , mint minden isten, emberi mű s emberi őrület volt!

Ember volt, és bizony nagyon gyarló emberpéldány és Én: saját hamvamból s tüzemből kelt ki e rém, bizony mondom, nem jött a túlvilágról!

És mi történt testvéreim? Legyőztem magamat, a szenvedőt, a hegyre vittem hamvaimat, tisztább lángot leltem magamnak. És íme! Eltűnt a rém előlem! Most hogy kigyúltam szenvedés és kín lenne, ha hinnék a rémekben: Szenvedés és megalázás lenne az reám nézve.Eképp szólok a túlvilágiaskodókhoz.

Szenvedés és tehetetlenség teremtett minden túlvilágot és az üdv ama rövid őrülete, melyet csak a legszenvedőbb ér meg.

Kimerülés mely egy ugrással, egyetlen halálos ugrással akarja a végsőt elérni, nyomorúságos tudattalan kimerülés, mely még akarni sem akar: ez teremtett minden istent és túlvilágot.

Higgyétek el testvéreim! A test volt az, mely kétségbeesett a test miatt-ez tapogatózott a megtévedt ujjaival a végső falakon.

Higgyétek el testvéreim! a test volt az, mely a föld miatt kétségbe esett-ez hallgatta meg a lét gyomrának szavát.

És akkor fejével és nemcsak fejével nekiment a végső falnak-át a "másvilágba,,.

Hanem a "másvilág,, jól el van rejtve az ember elől, az az embertelen, emberirtó világ, mely égi semmi: és a lét benseje csak emberképében szól az emberhez.

Bizony nehéz a létet bizonyítani és nehéz megszólaltatni. Oh, mondjátok meg testvéreim, hogy nem a legcsodásabb dolgok vannak-e még a legjobban bebizonyítva?

Igen , ez az Én, ennek az Énnek ellentmondása, összevisszasága még a legbecsületesebb módon beszél létezéséről, ez az alkotó, akaró,értékelő Én, mely a dolgok értéke és mértéke.

És ez a legbecsületesebb létező, az Én- a testről beszél és a testet akarja még ha költ is, vagy rajong és zúzott szárnyakkal röpdös.

Egyre becsületesebben tanul meg beszélni az Én és mennél többet tanul, több szót és megbecsülést juttat testnek és földnek.

Új büszkeségre tanított meg a magam Énje és erre tanítom az embereket: Nem dugni többé fejemet az égi dolgok fövényébe, hanem magasan hordani ezt a földi őt, mely a földi célt megteremti.

Új akaratra tanítom az embereket: ezt az utat akarni, melyen vaktában járt az ember, azt találni jónak, arról le nem térülni, mint s betegek és a sinylők.

Betegek és sinylők voltak azok, kik megvetették a testet és a földet és fölfedezték az égit s a megváltó vércseppeket : de még ezeket az édes és komor mérgeket is a testtől és földtől szerezték!

Menekülni akartak nyomoruktól, de a csillagok távol esének tőlük. És ekkor így sóhajtottak:

"Oh vajha volnának égi utak, melyeken más létbe és üdvösséghez lehetne surranni!,, és ekkor fölfedezték álnokságaikat és véres kis italaikat!

És e hálátlanok most azt hitték, hogy immáron eltávolodtak testüktől és e földtől. De kinek köszönhették eltávolodásuk rángásait és gyönyörűségét? Testüknek és e földnek.

Zarathustra jóságos a betegekhez. Bizonyára nem haragszik vigaszuk és hálátlanságuk módja miatt. Gyógyuljanak s győzedelmeskedjenek s teremtsék tökéletessé testüket!

Még akkor sem haragszik Zarathustra a lábadozóra, ha gyöngén néz vissza tévhitére és éjfélente istene sírja körül sompolyog: de még könnyei is betegség és beteg test maradnak számomra.

Sok nyavalygó nép volt mindig a költők és istenfélők sorában: dühösen gyűlölik a tudásra vágyót és az erények legifjabbikát melynek neve: becsületesség. Mindig sötét időkbe néznek vissza: ekkor persze másféle dolog volt a balgaság és hit. Az ész őrjöngése istenes, a kétely bűn vala.

Nagyon is jól ismerem ez isteneseket: azt akarják, hogy higgyenek bennük s bűn legyen a kétely. Nagyon jól tudom azt is, hogy miben hisznek leginkább. Bizony mondom, nem túlvilágokban s megváltó vércseppekben:hanem a testnek hisznek leginkább és saját testük nekik a mindenekfölött való cél. Hanem nyavalygó jószág az akik és szeretnének bőrükből kiugrani. Azért lesik a halál hirdetőit és hirdetik magukat is a túlvilágoz.

Inkább hallgassatok testvéreim , az egészséges test szavára, tisztább és őszintébb hang ez.

Az egészséges, tökéletes és ép test őszintébben és tisztábban szól, mert ez a földi célról beszél.,,

Eképpen szóla Zarathustra.

FOLYT.KÖV.

http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTzKUWIChcVzXZs4JWb0aFS_7w-9_5QfsL1_dZHFLhS2jjA0Qg&t=1&usg=__xY4jp1G93pKRpZLS2b4AXXxI2vg=

12 megjegyzés:

 1. Ezek után érthető, hogy Hitler miért is értelmezte félre Nietzschet. Ez az Isten tagadó a fizikai világot tartotta elsődlegesnek és ezt nyomatékosította is. Mivel nem tapasztalt életében semmi megmagyarázhatatlant. Én is ebbe a hibába estem a gondolkodás folyamata közben, az emberi gyarlóság felvonultatásával, de sikerült tovább jutnom. Szegény pára leragadt. Szép dolog a filozófia meg el lehet lenni a fizikai testünk által felfogott, kívülről érkező jelek elemezgetésével, de aki igazán keres, az belül kezdi meg valódi útján. Elvégre mi magunk határozzuk meg Önmagunk viselkedését és ne a környezetünk tévképzeteire építsünk, mert ők máshogyan élnek meg minket, mint mi magunkat.

  VálaszTörlés
 2. -Kamupók:

  HItler amúgy okkultista volt, ez a vicc az egészben. :D

  Ezt az írást próbáltam úgy értelmezni hogy a vallást szidja inkább. :-s

  VálaszTörlés
 3. Eddig számomra ez a rész a legérdekesebb és legtöbbet mondóbb!Kíváncsian várom mi lesz a történet vége:)

  Hitler pedig jókora seggfej volt ebből a szempontból. Abba bele sem merek gondolni hogy ez mit művelhetett okkultizmus címszó alatt O_o

  VálaszTörlés
 4. -Skinny:

  Hitler egy Crtowley féle rend tagja volt. :)

  VálaszTörlés
 5. Káin:

  Ez mind szép és jó,de mégis teljesen félreértelmezte Nietzsche tanait...
  Pedig ha egy Crowley féle rend tagja volt tisztába kellett volna lennie a dolgokkal!

  VálaszTörlés
 6. Nos igen a történelem órákról kimaradnak bizonyos részletek. Például a saját Vér vallás, amit "csupán" ideológiának minősítenek le. Egy hit forma mindig is többet számított, mint a nyers, logikára építő ideológia. Az ember a hittel könnyebben eggyé tudott válni, ellenkezőleg az ideológiákkal amikhez komoly, hosszadalmas magyarázatok, tények és alátámasztásaik szolgáltak alapul. Mivel az emberek zöme nem rendelkezett megfelelő gondolkodási képességekkel. A náci párt "tényként" kezelt kutatásai pedig egyenes gyerek mesébe illőek. Egy közép iskolás filozófia órán elbukna az egész...

  VálaszTörlés
 7. -Kamupók:

  Majd fogok ezekről írni később! :)

  VálaszTörlés
 8. Hogy egy kicsit én is hozzá tudjak tenni a magam tudásából: Nietzsche nem ateista volt, hanem nihilista. Nemrég kezdtem el foglalkozni a különböző irányzatokkal, és szeretném megosztani a különbsélget.
  Ateizmus: Istentagadás. "Isten nincs, nem is volt, nem is lesz, míg a rossz létezik a világon."
  Nihilizmus: "Isten meghalt, ideje, hogy más dolgokkal is foglalkozzunk!" Ezek maga Nietzsche szavai.
  Tehát nem tagadja isten létezését, se nem erősíti meg, hanem azt vallja, hogy istennel foglalkozni nem időszerű/nem fontos/nem érdemes, mert megakadályozza, hogy az élet sokkal fontosabb részeire koncentráljunk, mint pl kultúra, társadalom, stb.

  Nemo ^^

  VálaszTörlés
 9. -Nemo:

  Hát lehet így gondolod de több könyv is ateistának nevezte. Mondjuk ahány könyv/ember annyi vélemény. :)Köszi azért, hogy ezt megosztottad velünk!

  VálaszTörlés
 10. Én köszönöm, hogy megoszthattam. Filozófuspályára készülök, így tisztában illik lennem a nagy irányzatokkal és alakokkal. Már ha komolyan akarok foglalkozni, s úgy érzem révbe értem. Megtaláltam az utam. ^^ Aminek persze semmi köze a cikkhez, így be is szüntetem a vidámkodást. :)

  Nemo

  VálaszTörlés

Ezeket is ajánljuk: