2011. február 25., péntek

"kamupók" Szenvedélybetegségek II.

Folytatása következik annak amit elkezdtem, olyasmi is lesz ami már volt csak bővebben kifejtve. A valódi elemzéshez viszont még nem írtam le teljesen mindent, ugyanis a Testi szinten feltüntetett testtájak, szervek is külön leírást tartalmaznak, amiket elsőként kell vizsgálat alá vetnünk és csak utána érdemes "nagyítóval" vizsgálnunk problémáinkat. Az asztrológiai komponenseket érdekesnek találom, lehet belekezdek a tanulmányozásába.


Még valamit szeretnék kipróbáltatni veletek. Kérlek benneteket, hogy mivel itt a hétvége az irományokat éjszaka olvassátok, pihent fejjel és legyetek szívesek osszátok meg velem, hogy milyen érzéseket tapasztaltok. Éjszaka alatt értem a hajnali órákat, én 3 órától kezdtem írni, mert egész nap aludtam. Kíváncsi vagyok tapasztalataitokra.

Alkoholizmus

Testi szint: szinte minden fontos szervünk érintett, de különösen a máj (élet, értékelés, visszacsatolás), a gyomor (érzelem, befogadókészség) és az idegrendszer (hírszolgálat).

Tüneti szint: az alkoholista kísérletet tesz arra, hogy az élet keménységét "meglágyítsa" illetve, hogy lágynak és "kereknek" érezze saját magát; hogy az egyébként "nehezen emészthető" dolgokat alkohollal öblítse le; "mindent lenyel"; "öblös torkába" hatalmas mennyiség fér; valódi eksztázis helyett rövid mámor; gyengédségre vágyik, egy szebb, jobb, konfliktusmentesebb világra, mait a konfliktus kerülésével próbál megoldani; visszalépés a gyermekkorba, regresszió: az artikulálatlan hangokat kiadó, gagyogó, dadogó, botladozó nyelvű részeg ember mind nyelvileg, mind motorikusan visszaesik a kisgyermek szintjére, aki nem tud meglenni a cumisüveg nélkül, amit az alkoholista esetében a "flaska" jelképez; az alkohol is azok közé tartozik, amelyek "segítségével" el lehet menekülni a valóság elől és míg az illető "teletölti magát", elfelejti a fájdalmat és az átélt a kudarcokat; a gyengeség, a bizonytalanság, a bátortalanság kifejezőeszköze, az élet értelmetlennek tűnik: aki "szájával az üvegre tapad", a csecsemőkhöz hasonlatos, aki anyja keblére vágyik és ahogy a csecsemő számára az anyamell, úgy nyújt az alkoholista számára biztonságot, védettséget az alkohol; ez idővel impotenciát is okoz.

Feldolgozás: az alkoholistának meg kell tanulnia megbarátkozni saját lágyságával és megkeresni a lágyság (a női pólus) oázisait az élet keménysége közepette; védettség biztosítása szellemi és szociális téren; "kerekké tenni az életet", olyanná ahol a lágy dolgok ugyanúgy elismerésben részesülnek; regressziós gyakorlatok meleg vízben, anyaméhgyakorlatok; megtanulni "nyelni" a szó átvitt értelmében, megtanulni elviselni a kudarcot; eksztázisgyakorlatok: eksztázis a szexualitásban, a táncban, a zenében vagy különböző sportokban, mint pl. a vitorlázás, a szörf vagy a síelés; ki kell békülnie saját gyermeki mivoltával; a felnőtté válás rítusai; a lényeg megtalálása; a keresés rítusa: Vision Quest (játék); a "spiritusz nyakalása" helyett spirituális útkeresés; a Névtelen Alkoholisták egyik csoportjának felkeresése.

Feloldás:
be- és elfogadni az élet történéseit; a dolgok értelmét, az egységet, az egészséget keresni: a boldogságot, az üdvösséget belül, magunkban megtalálni; a vallás (religio) mint visszatérés az egység, az egyesülés, a valódi testvériség állapotába; az ellenpóluson: inkább megbirkózni a világgal, mint elmenekülni előle.
Ősprincípium: Neptunusz.

Dohányzás

Testi szint: tüdő (kapcsolat, kommunikáció, szabadság), véredények, erek (az életerő csatornái).
Tüneti szint: gyakorlatilag megnöveli mindenfajta rákos megbetegedés kialakulásának a veszélyét; a valódi kommunikáció és a valódi szabadság helyettesítője; kalandvágy, vágyódás a nagyvilágba; a cigaretta egyensúlyozó pálcaként szolgál a társas életben; támasz, elevenség, aktivitás keresése; probléma a Vénusz princípium orális vonatkozásaival; kapcsolati zavarok ("flört" a cigivel); élvezet és mámor utáni vágy; menekülés a félelemkeltő társas helyzetek elől: "füstbe burkolózás", "ködösítés", "füstté válás"; félelem, bizonytalanság, gátlások; legbelsőbb énünk mélyére bújni; az idegesség és a belső feszültség szelepe (cigarettasodrás a háború alatt); füstölgő vulkán, ami azonban nem tör ki; agresszió ("kiengedi a gőzt"); autoagresszió; állandó háborús állapot (-> Bronchitis); be nem vallott hatalmi vágyaink (helyettesítő) felszabadítása: dohányszag, bűzbomba, undorkeltés; az átalakulás idejének kísérő tünetei; serdülőkorban: önigazolás, mesterséges felnőttimázs felépítése, hamis (megjátszott) nagykorúság, az önállósodási igények a semmibe süllyednek; "füstbe megy", "sok hűhó semmiért", "nagyobb a füstje, mint a lángja"; önjutalmazás, önkielégítés; őszintétlenség, önteltség: "valakit elszédíteni", "elszáll, mint a füst".
Feldolgozás: beismerni a kommunikációval kapcsolatos problémáinkat és foglalkozni velük; más módon keresni és találni támaszt; emberekhez ragaszkodni, nem pedig égő pálcikákhoz; igazán beleengedni magunkat az életbe és azokba a dolgokba, amelyeket az általunk szívott cigarettamárka reklámjai sugallnak és bátran megélni azokat; helyet találni önmagunk számára Vénusz birodalmában: a cigarettán túli élvezetek felfedezése; felismerni a cigarettát mint a menekülés eszközét, kevésbé veszélyes menekülési útvonalakat találni; más (bátrabb) utakat keresni a gőz kieresztésére; beismerni saját agressziónkat és bevonni azt a környezetünkkel való szükségszerű vitákba; felszabadultabb formában megélni a függetlenedés iránti vágyat és "cselesebben" megközelíteni a küszöbönálló átalakulás témáját; gondoskodni az igazságos jutalomról és az elégedettségről; a leszokást tudatos böjttel kezdeni; "ködösítés" helyett a dolgok átlátása, keresztüllátni a "lila köd fátylán"; tudatosan teret hagyni az álmoknak és az álmodozásnak.
Feloldás: a dohányzás alatt átélt belső igények és azok fontosságának el- és felismerése, jobb megvalósulási lehetőségek keresése számukra.
Ősprincípium: Vénusz-Merkúr-Mars.

Anorexia nervosa

Testi szint: a leányból nővé válás megtagadása; konfliktus a következő területeken: a szellem és az anyag, a tisztaság és az ösztön, a vágyakozás és az aszkézis, az éhség és a lemondás, valamint az egocentrizmus és az odaadás között; félelem az orgazmus során szerzett tapasztalatoktól (az egység megtapasztalásától), ezzel egyidejűleg azonban az egyesülés utáni vágya is megjelenik; a beteljesületlen vágyakozás küzd az aszkézis utáni sóvárgással; félelem az elevenségtől, eközben mohó vágyakozás az elevenre, az életszerűre; a cél: a tisztaság és az átszellemülés, a szemérmesség és a nemnélküliség, az anyagnélküliség; az aszkézis mint eszménykép: minden élvezetet (szerelmet, étkezést) megvonunk magunktól; "nemet" mondunk a testiségre: úgy elvékonyodunk, hogy szinte "elpárolgunk"; menekülés a tisztátalannak tartott polaritás és a nőiességgel együtt járó gyötrelmek elől; félelem a testi szerelemtől, ellenállni a szexualitásnak, a nőiességnek és az anyaságnak; undor a nőiességtől és annak minden formájától (befogadás és elfogadás); gondoskodás utáni vágy; hatalomvágy, tudattalan lázadás az uralkodó női modell ellen.
Feldolgozás: fogadjuk el magunkat nőnek: pubertáskori rituálék; kibékülés a polaritással az erre vonatkozó gyakorlatok segítségével ("legyen inkább forró vagy hideg, a langyosat kiköpöm"): elkötelezett elfogadás és befogadás, lelkes odaadás és ajándékozás; legyünk őszinték önmagunkkal és árnyoldalainkkal szemben; hagyjuk el a test tisztaság nélküli tisztaság "elefántcsonttornyát", ismerjük el női, anyai princípiumot; ismerjük meg és értékeljük a Vénusszal kapcsolatos témákat: tanuljuk meg élvezni a beteljesülést nyújtó érzékiséget; éljünk odaadás megváltott tisztító gyakorlataival, mint a böjtölés, az izzadás, a kiválasztás (a hánytatás régi természetes gyógyászati módszer); a szigor és a következetesség gyakorlatai, lelkigyakorlatai: próbaképpen vonuljunk el egy kolostorba, hogy megélhessük az aszkézist; ne meneküljünk a polaritás elől, hanem kíséreljük meg legyőzni a fejlődési utunknak megfelelően, az egység segítségével; törekedjünk következetesen az egységérzés megtapasztalására és a csúcsélményekre (peak experiences); gyakorlatok a pólusok közötti súlypont megtalálására; taj csi gyakorlatok, agyagozás forgó koronggal, mandalafestés és meditáció; pszichoterápia, hogy kibéküljünk saját kerekségünkkel és termékenységünkkel.
Feloldás: megbékélés a női léttel; váljunk (érett) nőkké azáltal, hogy felfedezzük önmagunkban a nőiesség erejét és fogalmazzunk meg ehhez távlati terveket is (pl. gyermeket foganni = életet adni); dolgozzuk fel (rituálisan) a pubertáskori változásokat; hagyjuk hátra a gyermekkort és a fiatalságot: élvezetes, ugyanakkor a lelki és testi befogadással és odaadással járó szerelembe esni; értékeljük az eksztázist (pl. szex), miáltal ízelítőt kapunk az egységből; béküljünk meg az egységgel, a megjelenési formák mindent átfogó összességével, amely az árnyékterületeket is magában foglalja.
Ősprincípium: Hold/Szaturnusz/Uránusz/Neptunusz.

Bulimia

Testi szint: az egész test érintett, különösen a női jegyek; gyomor (érzelem, befogadókészség).
Tüneti szint: leggyakrabban a női páciens visszautasítja a nővé érés folyamatát, az átmenetet a lányszerepből a nőszerepbe (elenyészőn ritka esetben a férfiaknál is előfordulhat, amikor a serdülő ifjú nem akar férfivá válni); nem bírja elfogadni saját nőiességét és annak külső nemi jellegeit, harcol ellenük: "hánynia kell" saját magától, saját kinézetétől; menekül a "tisztátalannak" megélt poláris nemi szereptől: a nőies teltség, gömbölyded vonalak elutasítása; a páciens a belső teljességet kívánja megélni hirtelen evési rohamaival, ami azonban hiábavalónak bizonyul; a természetes adok-kapok viszony mindkét irányban görccsé válik; az élvezetek megtagadása (szerelem, evés), amelyet az illető "hányással" büntet - ez egyben a tisztulás eszköze is; a jogtalan bekebelezett "élelem" erőszakos visszaadása; félelem az egység orgiaszerű megélésétől és egyben vágyakozás az egység elérésére (= csillapíthatatlan mohóság küzd az aszkézis vágyával): az aszkézis (a hányás általi ürülés, tisztulás) és az orgiaszerű dőszölés ("a nagy zabálás") közötti gyors, ésszerűtlen váltakozás; konfliktus az anyagi és a szellemi világ között: gondjai vannak a polaritás megélésével, nem találja a középutat, az egyensúlyt (zabálás = orgia; hányás = önsanyargatás, tisztítás); kizárólag az anyagi világra korlátozódott megszerzési vágy, bekebelezési igény ahelyett, hogy az illető a tudatát akarná tágítani szellemi élményekkel: "mindent magába töm" (= nem engedi napvilágra kerülni az élményeket); az élet valódi megélésének éhségét "zabálással" csillapítja; "bezabál" ahelyett, hogy beengedné az élet jelzéseit, amelyekre érzéketlennek mutatkozik; "bánatháj"; rossz helyen keresi a pozitív visszajelzéseket: az elismerést, a szeretetet; ahelyett, hogy önmaga nyílna meg a szeretet számára.
Feldolgozás: a kóros sóvárgás fázisában: a szellemi világ meghódítása; az evési kényszer időszakaiban: ajtót nyitni a fizikai világ számára; elfogadni magunkat, nemi identitással rendelkező személyként (pubertáskori beavatási rítusok); vállalni a tényt, hogy a polaritás világában élünk és valóban meg is élni azt, feladni a gyermekkor ártatlanságát, tisztaságát (gyermekivé válni a szó pozitív értelmében, nem pedig megmaradni gyereknek); tudatosítani magunkban a tisztaság és a szűziesség utáni vágyat; nem sajnálni magunktól az élet javait: beengedni a benyomásokat, tapasztalatokat, érzéseket; az "adok-kapok" egyensúlyának helyreállítása: megtanulni lelkesen adni és elfogadni az ajándékot; a Vénusz jegyhez kapcsolódó ideák megismerése és megbecsülése: a megváltó érzékiség megélése; a tisztuláshoz megfelelőbb technikák alkalmazása, mint pl. böjt, izzadás, kiválasztás (a hányás a régi természetgyógyászat módszere, persze bizonyos esetekben ma is alkalmazunk beöntéseket); az önmagunkkal szembeni szigor és következetesség gyakorlása ahelyett, hogy gyermeki lágysággal, puhánysággal elhagyjuk magunkat; a polaritásból való menekülést átváltoztatni az egység megélésére irányuló szüntelen kísérletté; legyőzni a mitológiai sárkányt (=a világot) és nem elmenekülni előle; a bulimia gyakran egyfajta köztes állomás a kóros soványságtól az egészséghez vezető úton, amelynek jelentőségét fel kell ismerni; felvenni a harcot a nőiesség követeléseivel, illetve a nemi szereppel (nőként vagy férfiként); a világ megtapasztalásának szellemi-lelki síkra helyezése: inkább párunkat részesíteni "úgy szeretlek, majd' megeszlek" kitöréseinkben és inkább a szexuális vágyaink kiélésében megtalálni a kielégülést, mint a mértéktelen evési kényszerben, pl. "falni a könyveket": ezen az átmeneti állapoton keresztül megtalálni a helyes arányt az élvezetekben; az éhségünket szellemi-lelki síkra helyezni; a benyomásokat befogadni, feldolgozni, javunkra fordítani; következetesen törekedni a csúcsélmények (peak experience) megélésére; kibékülni a polaritás világával (vagy legyen forró, vagy jéghideg, de semmiképpen se langyos); felismerni, hogy életünk ingája hol erre, hol arra, de semmiképpen túlságosan kilendül, felismerni, hogy az egyoldalúságot mind az élet visszautasításában (hányás), mind pedig az eltúlzott, csillapíthatatlan életéhségben, megtalálni a középutat; gyakorlatok a középút megtalálására: taj csi, korongozás (a korongasztalra helyezett agyagot csak akkor tudjuk edénnyé formálni, ha az pont középen van), mandalafestés, -meditáció; lovaglás; az én-határok megnyitása, mások beengedése.
Feloldás: felnőtt nővé érni (aki képes gyermeket foganni és ezáltal is helyreállítani az "adok-kapok" egyensúlyát: a gyermeket Istentől kapjuk, ugyanakkor mi adunk életet számára); megbirkózni a pubertáskorral a megfelelő rítusok segítségével; hátrahagyni a gyermekkort, a "gondtalan" ifjúságot; megbékélés az élet földi dolgaival; a szerelem élvezetes megélése (az "adok-kapok" egyensúlyán alapuló mivoltában): inkább párunkat szeretni annyira, hogy "szőröstül-bőröstül bekebelezzük" és "majd' megzabáljuk"; a szexuális együttlét élvezete ahelyett, hogy a kóros éhség csillapításában találnánk menedéket; a (szexuális) eksztázis átélése, amely az egység élményét hordozza magában; a világot enni meg ahelyett, hogy a hűtőszekrényt fosztogatnánk; kibékülés az egységgel, amely a létező világ minden jelenségét magában foglalja, az árnyoldallal együtt.
Ősprincípium: Hold-Plútó/Uránusz.

4 megjegyzés:

 1. Nagyon sok munkánk van a cégnél,most nem tudom teljesíteni a kipihent olvasást,amit kérsz...és állítólag egész évben rengeteg túlórára kell számítani...tehát szimplán elolvasom majd egyik ébredés után,mikor elégedett leszek :)ha úgy jó...

  VálaszTörlés
 2. Bulimiás ugyan nem vagyok, de a zabálós rész valószínűleg igaz rám...kiváló feszültségoldás, csak utána meg mindig lelkiismeret furdalásom van.

  Jajj,ha előfordul, hogy hajnali háromig fent vagyok, de akkor már általában használhatatlan állapotban. Mire vagy kíváncsi, mit kéne tapasztalnunk? Hátha akkor tudunk segíteni.:)

  VálaszTörlés
 3. Elnézést kérek, de nem voltam egy hétig itthon, mármint használható állapotban nem voltam a gép közelében. Nos, amíg ezeket az oldalakat olvasgattam éjszaka, arra lettem figyelmes, hogy mintha ismerős lenne mindez számomra, pedig még nem is olvastam azelőtt ezekről. Ennyi lett volna a felfedezésem amit a késő éjszakai, kora hajnali órák szültek. Nem hinném, hogy tévképzet lett volna, éjszaka sokkal érdekesebb dolgok történnek az emberrel, mint nappal, a szemünk is érzékenyebb, az egész lényünk érzékenyebb. Bocsánat a megkésett felvilágosításért...

  VálaszTörlés
 4. Sajnos, amikor éjszaka fent vagyok, akkor általában tanulok és inkább full kómás állapotban, mintsem ébren+érzékenyebben.
  De azok a percek a legjobbak, amikor lefekszem éjszaka és még nem alszom el...akkor olyan biztonságos.:)

  *hiányoztok* *mümü* :(

  VálaszTörlés

Ezeket is ajánljuk: