2011. február 18., péntek

"kamupók": Szenvedélybetegségek I.

A könyv, amiket tartalmaz, nem meríti ki az emberiségben előforduló összes szenvedélybetegség készleteket, akárcsak a félelmek és fóbiák esetében sem, de egy kedvezőbb táppontot nyújt ahhoz, hogy másként tekinthessünk akár önmagunkra, akár környezetünkre.

Szenvedélybetegségek

1.Munkamánia: abban az illúzióban élni, hogy a teljesítmény által mindent el lehet érni, minden elismerést besöpörni és így válni eggyé a mindenséggel; munkába menekülés a problémák elől.
Ősprincípium: Szaturnusz
2.Kapzsiság: mindent birtokolni, hogy így válhassunk eggyé a mindenséggel; kísérlet a belső üresség kompenzálására.
Ősprincípium: Vénusz.
3.Sikerhajhászat: mindenki szeretetét kivívni, hogy így válhassunk eggyé a mindenséggel; csekély önbizalom.
Ősprincípium: Nap.
4. Játékszenvedély: mindent megnyerni, mindent megszerezni; megpróbálni mindennel eggyé válni és egyáltalán: a legjobb lenni.
Ősprincípium: Nap.
5. Gyűjtőszenvedély: teljes egészében megkapni mindent, így válni tökéletessé.
Ősprincípium: Vénusz.
6. Rekord állítási szenvedély: próbálni a leggyorsabbnak, legjobbnak, elsőnek lenni.
Ősprincípium: Mars.
7. Evési kényszer: próbálni mindent bekebelezni, hogy kerek legyen a világ (velünk együtt) és eggyé váljunk a mindenséggel.
Ősprincípium: Vénusz.
8. Információéhség: mindent tudni akarás, hogy így válhassunk eggyé a mindenséggel; a tudás, de elsősorban a bölcsesség hiánya.
Ősprincípium: Merkúr.
9. Érvényesülési, hírnév utáni vágy: mindenkitől besöpörni az elismerést, megnyerni mindenkinek a szeretetét.
Ősprincípium: Nap.
10. Szexfüggőség: mindenkivel le akarunk feküdni, hogy mindenkivel eggyé válhassunk; a valódi orgazmusra, eksztázisra és eggyé válásra való készség hiánya.
Ősprincípium: Nap.
Ősprincípium: (általánosan) Neptunusz.

Alább következzen néhány olyan amiről a könyvben bővebben található információ.

Szexfüggőség

Tüneti szint: a férfi betegesen felfokozott nemi vágya a szex és a nemi érintkezés iránt, ezzel együtt az ellenpólus, a női nem iránti (látszólag) leküzdhetetlen vágy.
Feldolgozás: a polaritás kérdésének alapos vizsgálata; rituális értelemben vett tudatos szexualitás; tantrikus gyakorlatok végzése annak érdekében, hogy a szexualitás "mélységeiben" elmerülve rátaláljunk a szerelemre.
Feloldás: a szexualitás pusztán testi vonatkozásainak elfogadása, amelynek lelki komponense a szerelem; mennyiség helyett minőség.
Ősprincípium: Plútó.
Nimfománia
Tüneti szint: beteges vágyódás a nemi kapcsolatokra; alig kordában tartható vágy a nőre - ellenpóluson: a férfira.
Feldolgozás: a polaritás témájának alapos feldolgozása; a szexualitás témája váljon tudatossá, szertartássá; kísérletezzünk a tantrával, hogy a szexualitás mélységében rátaláljunk a szerelemre.
Feloldás: ismerjük el, hogy a szexualitás csupán egy (hiányos) testi aktus, amelynek a szerelem a lelki kiegészítője.
Ősprincípium: Plútó.

Drogfüggőség

Testi szint: túlnyomórészt az agy (kommunikáció, logisztika), illetve a máj (élet, értékelés, visszacsatolás).
Tüneti szint: függőség - menekülés - keresés: nem vagyunk képesek e hármas csoport sorrendjét betartani: túl korán megállunk keresés közben, illetve megrekedünk a menekülés köztes állapotában; az egyén végső célját egy könnyebben elérhető szintre vetítjük; veszélye rövidítés; a könnyebb ellenállás felé menni; olyan pótcselekvésekbe menekülni, amelyek hosszútávon nem elégítenek ki; a szó szoros értelmében eltévedünk a haza vezető úton; sem a kudarcot, sem a visszautasítást nem vagyunk képesek kezelni; félünk az új dolgok megtapasztalásától; kényelmesség (restség); túl nagy elvárások az élettel szemben, sok esetben gyerekes hozzáállás az élet dolgaihoz = túl alacsony igény a lelki gyógyulásra.
Feldolgozás: tudatosítanunk kell magunkban az arra való hajlamot, hogy szeretjük a lerövidíteni a problémák megoldásához vezető utat; olyan lelki tréningekben részt venni, amelyek a keresésre irányulnak: vízió keresés, meditációs gyakorlatok: zen stb.; olyan gyakorlatok, amelyek segítenek abban, hogy képessé váljunk tisztában megfogalmazni életcélunkat, megtaláljuk elviselni a kudarcot, pszichoterápia keretén belül: felismerni, hogy csak az adhat igazi kielégülést, amiért az ember tudatosan megdolgozott, vagyis ahogy a népnyelv is mondja: "aki nem dolgozik, ne is egyék"; a terápia keretein belül olyan mélyen beleengedni magunkat a félelembe, amíg az átváltozik bátorsággá és bőséggé; a "lapítás" helyett megtanulni szembenézni a meneküléssel; felismerni, hogy a legnagyobb cél, vagyis az egység megélésének eléréséhez a lehető legnagyobb erőfeszítések megtétele szükséges: felismerni, hogy a drogok fogyasztásakor ugyanez a cél lebeg a szemünk előtt; lerombolni a droghasználatra vonatkozó illúziókat: felismerni, hogy a drogok által elérhető állapot csak (!) egy álomvilág; feltárni a regressziós tendenciákat: amikor valami olyasmit akarunk, amiért nem "dolgoztunk meg"; felismerni a drogfogyasztás mögött rejlő valódi motivációt, amely az egységgel való kapcsolatra irányul és megtanulni más módon elérni azt.
Feloldás: az életet utazásként felfogni, újra keresővé válni; felfedezni az egység elérést, mint végső célt: elfogadni a meditációt és a vallást, mint az ehhez vezető utakat.
Ősprincípium: Neptunusz.

Az egyes drogok a kritika kereszttüzében:

(elgondolkodtató tény, hogy abban a társadalomban, amely már megszűnt kultúra lenni és elvesztette a keresés igényét is, minden droggá válhat, pl. munka, a tulajdon, a játék, a szex stb.)

1. Heroin:
Tüneti szint: menekülés a világgal szembeni nyílt konfliktus elől; a legyőzhetetlenség érzése; veszélyei: rendkívüli függőséget képes kialakítani, megszerzése érdekében a drogfüggők nem egy esetben bűnözőkké válnak, a drog élősködővé (a családon és/vagy a társadalmon) zülleszti őket; fertőző tű okozta -> AIDS, az agytevékenység leépülése.
Feldolgozás: valódi győztessé válni és nem a hero-in ('hős-belül') áldozatává; a "nagyság" eléréséhez, vagyis a felnőtté váláshoz értelmesebb és célra vezetőbb utakat találni; visszafogni a kivetítést a szülői házra, a társadalomra, illetve saját "nyomorúságos helyzetünkre" vonatkozóan.
Feloldás: olyan gyakorlatok végzése, amelyek segítségével sikerül az egységérzés magtapasztalása ahelyett, hogy az "aranylövés" segítségével elmeneküljünk a polaritás világából.
Ősprincípium: Neptunusz-Plútó.

2. Alkohol:
Tüneti szint: dupla önbecsapás, mivel "legális" drognak minősül; "kiváló" eszköz a menekülésre (az illető "teletölti magát"); tökéletességérzés: "kerek a világ"; lágyság: az élet keménységének kirekesztése; gyermekkori regresszió: gügyögés, dadogás, elkent beszéd, az üveg a cumi szerepét tölti be; ennek testi veszélyei: Májbetegségek, Delírium.
Feldolgozás: az odaadás jogos szükségletét, a lágyságot, a "kerekséget", a nyíltságot, a bátorságot és a vidámságot, illetve az eksztázist más, mindenféleképpen csak "keményebb munkával" elérhető szinteken keresni.
Feloldás: megmártózni az egység tengerében ahelyett, hogy az alkoholba menekülnénk, spiritualitás a spiritusz fogyasztása helyett (lat. spiritus = 'szellem').
Ősprincípium: Neptunusz-Hold.

3. Kokain:
Tüneti szint: kiéhezettség a szeretetre és a sikerre; összekeverjük a sikert a szeretettel; emelkedett hangulatba kerülve természetfeletti teljesítményre vagyunk képesek olyan helyeken is, ahol a saját energiánk (már) nem lenne elég; a teljesíteni vágyók, teljesítményorientált emberek drogja; művészkörben is használatos: kreativitásnövelő; veszélyei: idegösszeomlás, a test és a lélek energiáinak "kiszipolyozása".
Feldolgozás: ahelyett, hogy egyik "csíkot" a másik után szívjuk fel az orrunkon keresztül, inkább vigyünk folytonosságot az életünkbe; természetes úton növelni a teljesítményt; inkább a fárasztó, de egészséges testmozgást tegyük életünk "drogjává"; megtalálni annak az útját, hogy miként lehet saját erőnkből növelni teljesítő képességünket; megtanulni, hogy a kreativitásért meg kell dolgozni és más utak is rendelkezésünkre állnak annak fejlesztésére; átlátni azon a félreértésen, miszerint a tapsnak és a sikernek bármi köze lenne a szeretethez.
Feloldás: megbirkózni a kibontakozás útjában álló belső akadályokkal; eggyé válni önmagunkkal (egy szeretett emberrel) a különféle külső szereke segítsége nélkül.
Ősprincípium: Neptunusz-Nap/Mars.

4. Amfetamin, "speed" és más ajzószerek:
Tüneti szint: az élet tempójának növelése (a drogok által egyre több és egymást egyre gyorsabb ütemben váltogató benyomások részesei lehetünk); többet akarunk kihozni saját magunkból és az időnkből (mesterséges teljesítménynövelés); veszélyek: idegösszeomlás, a test és a lélek energiáinak "kiszipolyozása".
Feldolgozás: inkább arra törekedni, hogy jellemünk fejlődjön, mintsem, hogy gyorsabb tempóban éljünk; több mindent átélhessünk azáltal, ha elmerülünk a dolgok mélységében; teljesítménynövelés természetes úton, saját erőből.
Feloldás: megtapasztalni azt a fajta létezést, ahol a sebesség és a tökéletes nyugalom eggyé válik.
Ősprincípium: Neptunusz/Uránusz-Mar.

5:MDMA (ecstasy, adam és egyéb diszkódrogok):
Tüneti szint: megnyitni a szívcsakrát, hogy ily módon élhessük át a szeretetet, szerelmet (a célba érés érzése); a lelki "onánia" egyik formája; veszélyei: a vérkeringés összeesése, amely akár halálos kimenetelű is lehet, ez akkor következik be, ha fizikailag túlterheljük magunkat, mozgunk és közben nem iszunk eleget (gyakori jelenség ez a diszkókban, ahol szinte olcsóbb az ecstasy, mint az ital).
Feldolgozás: természetes utat találni a szív kinyitására; valódi kapcsolatokat teremteni; közösségben és szolidaritásban élni.
Feloldás: megtapasztalni "a mindenséggel való eggyé válás" érzését, egy másik ember, illetve a világ iránt érzett szereteten keresztül; megtapasztalni az egységet.
Ősprincípium: Neptunusz-Vénusz/Nap.

6.Válium és más (eredetileg) receptre kapható drogok (az ún. "mother's little helper", altatók, illetve teljesítménynövelő szerek):
Tüneti szint: a drogtól függően: elmenekülés a mindennapi valóság elől (Fluctin), hangulatserkentő (lexotani), teljesítménynövelő (Kaptagon); félelmek leküzdése (Válium); veszélyek: részben magas függőségi potenciál; álbiztonságba ringatjuk magunkat, miután orvosoktól kapjuk a függőségünk kielégítésére a szereket.
Feldolgozás: megtanulni igényesebb módon, saját erőből kezelni a problémákat.
Feloldás: saját erőből megtapasztalni a szerencsét és a boldogságot az életünkben; az élet nehézségeit saját erőből és kötelezettségeinket vállalva megoldani; a nehézségekkel való küszködés ás az azonnali segélykiáltás helyett az életút akadályait természetes feladatoknak és kihívásoknak tekinteni; a segítséget elsősorban önmagunktól várni és csak azután másoktól, de semmi esetre se kémiai úton ható drogktól.
Ősprincípium: Neptunusz-Merkúr.

7. Cannabisszármazékok (hasis, marihuána):
Tüneti szinten: álomba ringató védettségérzés; menekülés a rideg valóság elől; a zene s az érzelmek érzékelésének növelése; hangulatjavítás; mesterséges öröm megélése (lásd: idétlen röhögőgörcsök kialakulása a drogfogyasztás következményeként); oldja a nyelvi gátlásokat; veszélyek: kevésbé okoz függőséget, de szociális széthulláshoz vezethet, amelyet azonban szeretnek fordítva értelmezni; az egyébként szilárd, belső lelki mag "felpuhul": a személyiség egyre hervadtabbá, motiválatlanabbá és akarat gyengébbé válik (a létet már csak mint puszta szenvedést érzékeli).
Feldolgozás: megtalálni a védelmet az emberek között; felszabadult közösségi rituálék kialakítása (a "füves cigi", "spangli" körbeadása hasonlít az indiánok békepipa rituáléjára); éber tudatossággal fejleszteni érzékenységünket; gyakorlatok a valósággal való konfrontációra; az élet intenzitását természetes módon növelni (pl. érdekes munkával).
Feloldás: megtapasztalni a valódi biztonságot; a világ csodáit józanul is meglátni és örömet lelni bennük.
Ősprincípium: Neptunusz-Neptunusz-Hold.

8. Pszichedelikus drogok (LSD, meszkalin, "hippidrogok"):

Tüneti szint: megpróbálni betörni a transzcendentálisba; más tudatállapotokba kerülni ("képbódulat"); keresni az igazi, belső valóságot; a végső igazságba való beavatás vágya; a hirtelen, váratlan át-, illetve betörés az ismeretlenbe pszichotikus (árny)tapasztalatokat okozhat (horrortrip); kalandkeresés a felnőtté válásban; veszélyek: nagyon csekély esély a függőségre, mindazonáltal pszichotikus képek megélését válthatja ki, amelyek elválasztanak a saját árnyékunktól, és elzárják az utat egy őszintébb és (hosszú távon) hatékonyabb, ám jóval nagyon erőbedobást követelő élet elől.
Feldolgozás: meditációs gyakorlatok a saját akarattal és odaadással elért és ezért őszintébb eredmények elérése érdekében; megtanulni türelmesnek lenni, amíg el nem jutunk arra a szintre, hogy a várva várt tapasztalatokat ajándékként kapjuk; pszichoterápia az árnnyal való megbarátkozás érdekében, mielőtt még az sújtana le ránk váratlanul különböző pszichedelikus-horrorszerű élmények képében; meditáció és lelkigyakorlatokat annak érdekében, hogy a saját archetípusos lelki képeinket őszintébb és megfelelőbb módon élhessük át; a későn érő hippitípusnak: keresni a felnőtté válásba való beavatást.
Feloldás: az igazi beavatás élmény megtapasztalása.
Ősprincípium: Neptunusz-Uránusz-Jupiter.

Az igazat megvallva még nem vagyok készen, de sajnos a második fele a jövőhétre marad, ahol még inkább elmerülhettek a "lelki bajok" ilyen módon történő feldolgozásában.

6 megjegyzés:

 1. Szexfüggőség nem betegség és nincs is,mivel tudtommal semmilyen káros mellékhatása nincs,ha valaki éjjel-nappal csinálja,ezt azok találták ki,akik szeretnének,de bénák a szexhez...így nem felszabadultak,egészségesek,energiától duzzadóak,hanem nyomoroncok...minnél többet szexelünk,annál jobban javul az életszintünk,probléma megoldás,kisugárzás,jó alvás,sok mosoly,ember és állattársaink is szívesebben viszonyulnak hozzánk...szóval kúrjatok! :DD
  A drogos és alkoholos részt aláírom...

  VálaszTörlés
 2. J.D
  Nem az egészséges szexualitást értik/nevezik betegségnek, hanem azt amikor már túl megy egy határon (bár nem is tudom miféle határok lehetnek az egészségesek, főleg azok számára akik betegségnek könyvelték el a dolgot...), például volt egy ismerősöm akinek volt egy olyan lánnyal kapcsolata aki nimfomán volt. Szó szerint bárhol-bármikor hajlandó volt rá a csaj és kérte is a srácot. A srácnak az elején tetszett is, csakhogy egyik nap a csaj kidobta az ismerősömet mondván gyenge a szexuális életük, holott derekasan helyt "állt" többször is naponta, ott ahol a csajszira rájött a dilije (buszon, utcán, stb.).
  Jó rendben J.D látom magam előtt, hogy büszkén vered a mellkasodat, hogy bezzeg benned nem csalódna egy ilyen lány sem, de volt-e már ilyen kapcsolatod hosszútávon? Ha igen akkor meddig is tartott? :D

  VálaszTörlés
 3. Kamupók:

  Nem volt nimfo-kapcsolatom...:))
  Értem én,csak az alkoholisták meg a drogosok az sokkal durvább osztály,mint egy kis nimfós csaj és ha megtalálja a párját,aki megcsinálja mindig,akkor rendben is lesz a dolog...:)
  Ne találjunk ki mindenféléhez fóbiát meg függőséget,mert akkor oxigénfüggőség és ételfüggőség is van,pedig az alap ugye,hogy élünk...a szex is az,annélkül nincs Élet! ;)

  Mindenkinek kiváló szexuális életet kívánok! :)

  VálaszTörlés
 4. A nyolcadik pont, az információéhség rám bizony nagyon is igaz, ráadásul Ikrek vagyok, az Ikrek bolygója pedig a Merkúr, akárcsak az információéhség ősprincípiuma...

  Szörnyű kényszeres állapotokat tud előidézni. Talán nehéz elképzelni annak, aki nem szenved ettől, de komolyan durva. Amikor már zúg-zakatol az ember feje a rengeteg információtól egy bizonyos témában, és mégis mindig és mindig újabb találatokra klikkelsz a gugliban pl., és klikkelsz a kapcsolódó infókra is, és egyszerűen nem bírod abbahagyni, mert olyan kíváncsi vagy rá, mindent el akarsz olvasni, és nem bírsz addig lefeküdni aludni, míg mindent végig nem nézel, az idegennyelvű oldalakat guglifordítóba teszed, és egy hajszál választ csak el az epilepsziás rohamtól, de még mindig találsz valami utolsót, amit el kell olvasnod, s ha este 7-kor leülsz a géphez, jó esetben másnap délben talán elvonszolod magad az ágyig, de nem bírsz sokáig elaludni, mert a lehunyt szemed előtt futnak az olvasott sorok, sőt, még a fejedben is visszhangoznak, és még valami eszedbe jut, amit meg kell nézned... Hát ilyen elmebaj ez.

  VálaszTörlés
 5. El tudjuk képzelni, főleg olyan személy tud asszociálni a leírásodból, akinek van függősége, példának okáért a mostani fiatal generációk, de akár a férfiak többségének a játék szenvedélye határtalan és kielégíthetetlenné tud fajulni :D Volt már velem is, hogy egy játékba egészen belegabalyodtam az előbb leírtak alapján, amit te felvázoltál, a még egy kicsit, még egy kicsit... szóval szex függőség is előfordulhat, csak nem úgy ahogy tálalják a médiában, amikor már az illető nem ismer határokat, de mivel se J.D, sem én nem szenvedünk ilyen "kényszerben", ezért elképzelni sem tudjuk, én is csak tapogatom a körvonalait, de mivel még nem tapasztaltam akkora "éhséget", mint egy játék esetében ezért nem is tudom, hogy milyen lehet.

  VálaszTörlés
 6. Érdekes cikk volt, a cannabissal nem értek egyet. Nálam az egyik leírt tünet sem jött be. Én attól sokkal jobban látok pl.

  VálaszTörlés

Ezeket is ajánljuk: