2012. április 25., szerda

Aungia: Holdfogyatkozás

 A Hold elég fontos szerepet tölt be az életemben, mert nemcsak a wicca vallás központi motívuma - a Hold az istennő, az Anya, minden nőiesség megtestesítője (de erről majd bővebben egy másik posztban) -, de nekem még oviban is egy félhold volt a jelem... és ez tuti nem véletlen! :D Viccet félretéve, tényleg elég fontos nekem, mindig figyelemmel követem a fogyatkozását is és a növekedést is - amúgy nem hülyeség erre odafigyelni, mert ezáltal eléggé jól tudjuk irányítani a mindennapjainkat is.

 Most saját elmélettel jövök, de ha a Hold szabályozza az ár-apály váltakozást mondhatni "magához húzza a vizet", akkor innentől kezdve csak bele kell gondolnunk, hogy a testünk 75%a, az agyunk 85%a víz. Tehát teljesen logikus, hogy a Hold igenis hatással van ránk, ha figyelembe vesszük ha nem. Bár ez már untig ismételt statisztika, de telihold idején több az erőszakos bűncselekmény, a mentális betegségek is felerősödnek (innen jön a farkasemberes hiedelem is), sokan tapasztalják, hogy nyugtalanul alszanak vagy egyáltalán nem tudnak aludni. Én mondjuk kifejezetten jól szoktam aludni, ha besüt az ablakomon a Hold. Amikor a Hold fogyóban van, érdemes elkezdeni a fogyókúrát, vagy bármi olyasmit csinálni, amikor megválunk valamitől, amikor nő, akkor igyekezzünk növelni a teljesítményünket az élet bármely terén... hátha beválik. :)
De most arra az érdekes jelenségre térnék ki, amikor a Hold a Föld árnyékába kerül.Holdfogyatkozás


Wikipédián nagyon szépen, röviden-tömören és tudományosan meg van fogalmazva a jelenség, hadd idézzek belőle:
"A holdfogyatkozás csillagászati jelenség, amelynek során a Hold részben vagy egészen a Föld árnyékába kerül. Akkor jön létre, ha a Föld a Nap és a Hold között van, és a Föld árnyéka vagy félárnyéka a Holdra vetődik. Nem parallaktikus jelenség, azaz mindenhonnan látszik, ahonnan a Hold árnyékba került része látható.
 • A teljes holdfogyatkozás során a Hold teljesen a Föld árnyékába kerül. Ilyenkor azonban mégsem sötétedik el teljesen a holdkorong, hanem fénye narancsvörösre változik amiatt, hogy a földi légkörön szóródó fény halvány derengést teremt a teljes sötétség helyett.
 • Részleges holdfogyatkozásról beszélünk, ha a Hold csak részben lép be a Föld árnyékának belső részébe az umbrába. Ilyenkor a Föld szürke árnyékot vet a Hold felszínének egy részére.
 • A külső árnyék (vagy penumbra) az a térrész ahol a Föld a Nap fényének csak egy részét takarja ki.
  • A teljes penumbrális fogyatkozás esetén a Hold a penumbrán úgy halad át, hogy a teljes felülete bekerül ebbe a félárnyékos részbe, de nem lép be az umbrába.
  • A részleges penumbrális fogyatkozás az, amikor a Hold csak az árnyék külső részébe lép be, ám a felszínét ekkor sem takarja el teljesen a penumbra. Ez a jelenség nem túl látványos, hisz alig változik a Hold fénye, néhány esetben a visszavert fény kissé sárgás színt kapott a megfigyelések szerint."
Szóval ennyit a tudományos leírásról, és most jöjjön az érdekesebb része.


Hiedelmek

Az embereket igazából már az őskor óta foglalkoztatja a csillagászat, és persze ezzel együtt az együttállások és a leglátványosabb jelenségek a fogyatkozások is. Közülük is elsősorban a mindenki által megfigyelhető nap- és holdfogyatkozás a legjelentősebbek. A népek körében a Napról és a Holdról változatos elképzelések születtek, különféle mítoszok terjedtek el. Voltak, akik testvéreknek, vagy házastársaknak tartották őket, mások szerint csak udvaroltak egymásnak.

A szibériai őslakók hiedelmében a Hold fokozatos fogyását - az ő szavaikkal a „lassú haldoklását” - nem más, mint házastársa, a Nap okozza. A balti népek magyarázatában a holdfogyatkozás a villámisten büntetése, aki az égitest kettévágásával állt bosszút a Holdon, mert elhagyta urát, a Napot. A Dél-Amerika észak-nyugati részén élő indiánok, akik a Holdat főistenként tisztelik, napfogyatkozáskor istenük győzelmét ünnepli a Nap fölött. A holdfogyatkozásokat viszont szomorú eseménynek tartják, és ilyenkor a Holdat megsiratják. A Szahalin-félszigeten, a japán Hokkaidón és a Kuril-szigeteken élő ajnuk telihold idején vidámnak, jókedvűnek tartják, és ajándékokkal halmozzák el a Holdat, amikor viszont fogyóban van, úgy vélik, hogy rosszkedvű és sír.

A régi korok embere - bár nem ismerte az okait - gyakran képes volt előre jelezni a fogyatkozásokat, és a jelenséget igyekeztek a legjobb tudásuk szerint értelmezni. A holdfogyatkozásokra a legkézenfekvőbb magyarázat az volt, hogy valamilyen lény elfogyasztja a holdat, feltehetően ez az eredete annak, hogy a kínaiaknál a fogyatkozás elnevezése „chih”, melynek jelentése: enni, evés. A szlávok képzetében farkasember harapdálja a holdat, az abházok szerint pedig – főistenük, Ancva rendelkezésére – a hold boszorkánynővére falatozik időnként belőle. Egyes amerikai indián törzsek szerint óriási kutyák vadásznak rá, s amikor elkapják, széttépik, és a sebeiből kifolyó vér sötétvörösre festi a holdat. A legtöbb holdfogyatkozás sötétpiros színe, amit valaha a hold kifolyó vérének tartottak, szintén a holdból való evés mellett szólt.Egy a holdfogyatkozásról szóló szikh legenda szerint fogyatkozáskor a hitelezője elől rejtőzködik el a Hold, amikor ugyanis nagy szükségben volt, egy szolgától kért kölcsön némi pénzt kamattal. A tartozását azonban nem tudta időben megadni, ezért a kamat oly mértékben növekedett, hogy lehetetlenné vált számára az összeg visszafizetése. Azóta valahányszor a kölcsönző megjelenik a pénzéért, a Hold mindaddig elrejti az arcát, míg a férfiak és a nők a földön bőséges adományt nem adnak a szolgának. Ez azért elég vicces valljuk be... mostanában a Holdnak elég sokat kéne bujkálnia. :D

Bár a holdfogyatkozásról sokféle elképzelés létezik, az emberek körében mindig nagy egyetértés volt abban, hogy a jelenség nagyon rossz előjel. Az ősi kaldeusok véleménye szerint a holdfogyatkozás a Hold haragját jelzi, amelyet hamarosan éhínség, járványok, vagy természeti csapások követnek. Az ősi Babilon lakói azt is megfigyelték, hogy a részleges holdfogyatkozás a hold melyik kvadránsában volt a legerőteljesebb, és ebből arra következtettek, hogy a természeti csapások az országuk mely földrajzi területeit fogják a legjobban sújtani. Az alkalmatlan időben kialakuló holdfogyatkozásról azt gondolták, hogy megváltoztathatja a történelem menetét, és számos esetben így is történt. Az egyiket közülük, Thuküdidész (i.e. 460?-404?) a neves ókori történész írta le, a peloponnészoszi háborúról szóló elbeszélésében. E háború második szakaszában az athéniek megtámadták, és blokád alá vonták a szicíliai Szirakuza városát. Két év ostrom után az athéniek már éppen visszavonni készültek csapataikat, azonban a parancs kiadása előtt egy holdfogyatkozás volt, melyet rossz ómennek tekintettek, és ezért - ahogyan azt a jövendőmondók előírták - a távozásukat elhalasztották háromszor kilenc nappal. E késlekedés a szirakuziaiak számára időt adott az erőgyűjtésre, és kitörve az ostromgyűrűből, összevont erőiket az athéniek ellen fordítva, szétverték hadiflottájukat és seregüket. Athén súlyosan megrendült, a demokráciája megdőlt, és végső veresége tartós hanyatlást hozott a görög civilizáció ékkövére... tehát erősen befellegzett nekik, ennek a döntésnek hála.


Nevezetes holdfogyatkozás volt az 1504. február 29-ei is. Ez a február Jamaica egy kis szigetén találta Kolumbusz Kristófot, ahol már hónapok óta rostokolt. Eleinte nem volt semmi gondja, mert a szigetlakók ellátták élelemmel és egyéb felszereléssel, azonban arrogáns és kiállhatatlan viselkedése oda vezetett, hogy egy idő után a bennszülöttek már nem voltak hajlandóak erre. Elkeseredésében, hogy éheznie kell, felütött egy tengerészeti almanachot, melyből megtudta, hogy éppen egy holdfogyatkozás áll küszöbön. Persze okos európai lévén, azonnal összehívta a sziget lakóit, és közölte velük, hogy az Isten megbünteti őket, ha őt és a tengerészeit nem látják el élelemmel. Természetesen nem sokkal ezután a Hold kezdett elsötétülni, ami a sziget lakók számára egyértelműen a haragvó isten jele volt. Ekkor, mit sem törődve a bennszülöttek hangos rimánkodásával, Kolumbusz eltűnt a kabinjában, és csak több mint egy óra elteltével jött elő ismét, bejelentve, hogy az isten kész visszavonni büntetését, ha megígérik, hogy a jövőben folyamatosan biztosítják a táplálékot ő és a legénysége számára. Az őslakók főnöke azonnal beleegyezett, és néhány percen belül - Kolumbusz "erejét" igazolva - a Hold kezdett előjönni az árnyékból. Ettől kezdve mindennel ellátták őt és csapatát, egészen 1504 júniusáig, amikor sikerült elhagyniuk a szigetet.

Ami még érdekes lehet: holdfogyatkozással álmodni azt jelenti, hogy az álomlátó valamilyen eddig elrejtett tulajdonságára, titkolt hibájára hamarosan fény derül. Egy másik értelmezés szerint - mivel a hold az anyát, a nőiességet szimbolizálja - a holdfogyatkozás az anyai kapcsolat lazulását vagy a nőies vonások eltűnését jelezheti.

8 megjegyzés:

 1. Nekem tizenéves koromban álmatlan éjszakákat okozott a hold, de kinőttem belőle. Egyébként ha hinni lehet az Indiai Agni Purana-nak, akkor az egyik felsőbb kasztjuk, akik a hunoktól eredeztették magukat a Holdtól kapták erejüket.
  Amúgy én is szeretem a holdat bámulni, meg az égboltot, csak úgy.

  VálaszTörlés
 2. Fasza cikk!:) A holdfogyatkozás tényleg nagyon szép, asszem mintha múlt hónapban mintha lett volna egy, legalább is azon az estén olyan barnás-narancssárgás volt a Hold.

  kamupók: Akkor úgy látszik mégse a Szíriuszról jöttünk!:D

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Maga az elképzelés, hogy a fő megmondója a Magyaroknak onnan származik. A Mária kultuszt eredeztetik abból a csillagképből, mármint a hírnököt, hogy onnan érkezett és aki elindította a Földön található népek egy csoportját a megvilágosodás ezen útján és ehhez a kultúrkörhöz csatlakoztak további népek. Lényegében lelki közösséget vállaltak egymással és a fogalom, hogy Magyar lényegében erre a lelkek közösségére tesz utalást. A hunok ehhez a fizikai törzsszövetséghez tartozó emberek csoportját képezte, rajtuk kívül még voltak sokan akiket nem tudok felsorolni. Olyan ez, mint a hinduizmus. Mindegyiknek megvolt a maga hiedelme. Ha látnál, akkor elámulnál rajta, hogy nekem például mennyire tucat arcom van, vagyis az jutna eszedbe, hogy már találkoztunk valahol, mivel az arc karakterisztikám eléggé elterjedt. Olyan, mint Bárdosi Sándoré. Volt, hogy összefutottunk vele, mikor párommal sétálgattunk, aztán nagyot néztünk egymásra mikor elhaladtunk egymás mellett. Volt, hogy egyszer mikor a metróba érkeztem egy hozzám nagyon hasonló arckarakterisztikájú fazonról készült kép vigyorgott vissza a megálló egyik reklámtáblájáról, valami diplomás képzést reklámozott.
   Mondjuk nem lehet véletlen. Valahogyan utána kellene járnom ennek is...

   Törlés
  2. Az Arvisurát én is valamennyire vágom, csak sajnos a mitológiánkat teljesen kizsákmányolja a politika. Más európai nemzetek, még a germán nyelvűek is, akinél azért befigyelt valamikor a nácizmus, szóval ők mind büszkék saját ősi,pogány mítoszaikra (ld. black metal - nemcsak Sátán kománkról zeng a nóta:P). Arrafelé nem sajátítja ki magának egy politikai oldal se és ami a legfontosabb, hogy nem megosztó, hanem összekötő szerepük van.

   Törlés
  3. A Dogonok jöttek a Szíriuszról!Már ha hinni lehet nekik..:DD

   Törlés
 3. Végre valaki, aki szintén jól alszik teliholdkor! :-)
  Érdekes cikk!

  VálaszTörlés
 4. Köszönöm a pozitív visszajelzést. :) Remélem a többi posztom is tetszeni fog. :D

  VálaszTörlés
 5. Achtung, achtung bogyókák! Ma van a szuperhold! Ha kicsit közelebbről meg akarjátok ismerni a Holdat, akkor ma este megtehetitek!

  VálaszTörlés

Ezeket is ajánljuk: