2012. október 14., vasárnap

nEo.cRYsis: Seraphinianus- kódex, avagy hogyan adjuk el magunkat és hülyeségeinket


Magyar oldalakon nem igazán foglalkoznak ezzel a világhíres- neves művel, amit a mai napig nem tudtak még megfejteni. A Seraphinianus- kódex az élet örömeit taglalja - élet- halál, táplálkozás, ruházkodás, szex- de nem a mi életünkét, hanem egy idegen civilizáció mindennapjait, egy képzelt világ biológiáját és társadalmát boncolgatja.Egy kódolt könyv az univerzumból egy művész tollából, avagy "Hogyan vezessük meg emberek tömegeit agymenéseinkkel, adjuk el drágán, majd hallgassunk, mint a sír, miközben UFO- üzeneteket keresnek rajzainkban"- témájú cikkem következik.


nE0 megmondja nektek a tutit és a valóságot a Seraphinianus- kódexről, ha már sehol máshol ezt nem hozzák összefüggésbe- és sehol nem mondják, hogy Hölgyeim és Uraim, ez az évszázad üzlete, ez az évszázad átverése. Valóban átverés? Hisz mindenki azt lát benne, amit szeretne. Misztikum egy távoli világból?? Nyissuk ki a szemünket, és lássuk a valóságot. 

Seraphinianus- kódex, ahogy én látom...
(a cikk végén a kódex teljes egészében letölthető)
Luigi Serafini olasz 60-as éveiben élő építész.


Építész és tervező, bár soha semmilyen épületet, belső teret nem hozott létre.

Inkább designer- i munkákat mutathat fel, valamint egy- két díszletet, számítógépes grafikát és egy köztéri szobrot- és mindezt hírhedtsége révén, mert előtte még a kutyának sem kellettek középkategóriás művei - sajnálom Luigi, tehetséges alkotóművész vagy, egy a sok közül.

Talán munkássága nem lenne sem kiemelkedőbb, sem különösebb, sem pedig figyelemre méltóbb, ha nem hozta volna létre a Seraphinianus-kódexet a '70- es évek végén...

Serafini egy- két megvillantott munkája is mutatja, hogy a tisztelt alkotó úr mennyire kedveli a szürreális alkotásokat, némi futurizmussal megspékelten.


Kódexe világhírnevet szerzett neki - ha már más alkotása nem is.

A kódex mára már a 8. kiadását éli, és pillanatok alatt elkapkodják a több ezer kiadott példányát, és persze mindemellett állítólag hihetetlenül nehéz megszerezni egy- egy kötetét...

A közel 400 oldalas könyvet elkapkodják, mint a cukrot, holott nincs olyan élő- sem holt, aki egyetlenegy sorát is képes lett volna eddig egyáltalán elolvasni! - s ez a titka, mi meg megvesszük, mert úgy sem értjük és ez milyen klassz is ugyebár.

A könyv ugyanis titkos írással íródott, amit eddig nem tudtak megfejteni, ugyanis metanyelven íródott. Egyaránt tartalmaz számokat, betűket és szimbólumokat is. A lassan 35 éve tartó kutatás során a tudósok egyelőre annyira jutottak, hogy az oldal számozás a 22- es számrendszeren alapul.


Ízelítő a megfejthetetlen kódexből, akik már alig bírnak várni a fejleményekre.

lö tükörtojás

lö enni


lö lépkedő osztódó fa

lö önkéntes faúsztatás

lö tánci- tánci.

Na mi ez, ha nem társadalomkritika?
Nem nem, ez egy idegen civilizáció titkos üzenete!!


Nekem erről az egészről, a Seraphinianus- kódexről egy ismert Mónika- shows jelenet ugrott be...természetesen a kódex mivolta a napnál is világosabb, s még csak negyedannyi köze sincs a misztériumhoz, mint János bácsi története a combján megjelenő írásokról. Bár igaz Serafini híresebb és gazdagabb lett, mint János, mivel képzelete sokkal de sokkal érdekesebbet produkált...Aki lemaradt, pótolhatja itt és most.


De térjük vissza Seraphinianus- kódexéreGondolatok a metanyelvről

"A reprezentáció felé orientálódó értelmezésben a metanyelv egy speciális tudományos regiszter, reprezentációk reprezentációja és elméletek megfogalmazásának eszköze.

"A metanyelv a vizsgálat tárgyát képező természetes vagy mesterséges nyelv valamennyi elemét - kifejezését, nyelvtani és jelentéstani jellemzőjét - magasabb logikai szinten egyértelműen meghatározó fogalomrendszer."

"Az első típus az, amit a laikus beszélő mond az általa megfigyelt nyelvről. Figyelmét néhány karakterisztikus(nak vélt) elem ragadja meg, s ezeket a saját maga által ismert verbális repertoár és iskolai tanulmányai nézőpontjából jellemzi. Kulturális sémák meghatározta előfeltételezések nyilvánvaló tényekként rögzülnek a beszélőkben, olyannyira, hogy interjúkban gyakran csak külön kérésre tematizálódnak, vagy esetleg a beszélgetés során végig rejtve maradnak és csak utólag, anyagrendezéskor kristályosodnak ki.


...azért figyelitek az utolsó ábrát..
:'D

Na ha már körvonalazódik bennünk a metanyelv egyéni közlésének világa, akkor talán kissé ráláthatunk Serafini egyéni "szócső"- ként való szereplésére az idegen civilizációk között.

Meglepő módon Serafini soha semmilyen helyen nem kommentálta a kódexét, sem egyetlen rajzát, ezért a táptalaj nélküli feltételezések fellegvára magasodhatott ki könyvének fiktív tartalmából.

Hogy miért írtam, hogy fiktív??

Az ember csupán végig, avagy belelapoz könyvébe, s azonnal láthatja, hogy az egész lényegében egy vicc, egy fricska a társadalmunkról, rólunk emberekről. Az egész könyv életünk paródiája.

Persze ez nem magyarázza meg azt, hogy hogyan volt képes egy megfejthetetlen kódolt szöveget létrehozni, amit a mai napig is képtelenek megfejteni tudósok tömegei. Serafini könyvéről csupán annyit volt hajlandó elmondani, hogy tudatalattijából feltörő automatikus írással írta a művet, s készített hozzájuk illusztrációkat.

Elmondása szerint, ha valaha is megfejtik a könyvét, az lefordított állapotában éppolyan rejtély lesz az emberek számára, mint most kódot formájában. 

Hogy miért? Mert valójában nincs megfejteni való rajta, nem hordoz magában semmiféle mondandót.
Gondolataim a nagy Serafini- ről


Én csupán egyetlen dolgot kérdeznék a nagy Serafini- től, hogy ő maga képes- e elolvasni ezt a titkos galaktikus nyelvet...

Nézzük csak az alkotóművész szemszögéből a dolgot. Középkategóriás, alig keresett alkotóművészek vagyunk, akik alig kapnak egy- egy felkérést, elb*szott színházi darabok elb*szott színházi kellékeinek megálmodására.

Elb*szott desig- bútorokat próbálunk eladni a kor beat- korszakos hippijeinek, sikertelenül.

lö csillárlö kelléklö asztal
 lö szobor
(Carpe Diem című szobra egy metró állomáson.)lö állólámpa


Fantazmagória
avagy

Hogyan győzzük meg a '70-es évek embereit alkotásunk 
mindenkori és elsöprő fontossága és jelentősége felől?


Tehát gondoljunk csak bele: 70-es évek... az egyenlőség és a szexuális szabadság dübörög, épp úgy, mint a könnyű drogok és a könnyű kalandok és legfőképpen a demokrácia és a szellemi szabadság kinyílvánítása. Tehát zubogott a "la dolce vita" Itáliában, míg a honi fiatalok végre megnöveszthették a hajukat, miközben bort és Limo pezsgős italport ittak a KISZ- táborokban, s a háttérben a BRG MK-27 magnóról hallgatták az Edda és Bikini slágereket. Persze sokan ekkor még apáink és anyáink terveiben sem szerepeltünk, de gyermekkorunkban még bőven kijutott ezekből még nekünk is.
A nagy olasz dolce vita!
Sokak álma: Anita Ekberg

Kevesebbek álma: Anita Ekberg napjainkban.
Nem baj, Anita- mi tudjuk, hogy egy igazi jó csaj vagy! ;)De térjünk vissza Serafini olasz '70-es éveibe, ahol meglepő kódexet adatott ki a nagyközönség ámulatára.Kódolt nyelven megírt különös történetek egy különös fajról, mely nem kérdéses, hogy csupán Serafini agyából kipattant szikra lángra lobbanása. Ismeretlen fantáziavilág misztikus kreációit láthatjuk lapokra vetve, mely varázslatos és meghökkentő, s mindenképpen a látottak tovább gondolására késztetik a szemlélőt.A 11 fejezetre tagolt könyv egy nem ismert, soha nem látott civilizáció életét és mindennapjait eleveníti meg előttünk. Megismerhetjük a természetrajzukat, különös teremtményeit és élőlényeit a járkáló fáktól egészen az apró kis mikrobákig. Persze a képzelt birodalom lakosait és városait is megismerhetjük, életüket, történelmüket, városaikat, épületeiket, valamint mindennapi szokásaikat, étkezéseiket, szexuális életüket, öltözködésüket és egyáltalán minden olyan mozzanatot, amit fontosnak tartott a mű szerzője...

Honnan az ötlet??

Mindezt már megalkották korszakos nagy művészeink, csak más más köntösben... Lássuk az összefüggéseket! Akár azt is mondhatnánk, hogy plágium, de végül is nem az, így nevezzük csak megihletettségnek.

A mű egyértelmű hatásokat mutat, méghozzá Denis Diderot, Hieronymus Bosch és Salvador Dalí munkásságának ötvözésére valamint a Voynich-kézirat modern fricskája. DIDEROT képes enciklopédiát alkotott az 1700- as években, alcímében pedig ez szerepel - "Cyclopaedia, vagy a művészetek és tudományok egyetemes szótára"...innen a formai ötlet, egy képzelt civilizáció egyetemes értelmezése, ugyanis ki tudna megkérdőjelezni egy más által nem ismert, soha nem látott civilizációt, amit maga  Serafini álmodott meg? :DDiderot híres enciklopédiájából...


BOSCH munkássága a szürrealista alkotók megihletője volt és lesz is, míg világ a világ. Alkotásai összetettek és végtelenül fantáziadúsak. Megteremtett alakjai és tárgyai, képeinek értelme homályos, félelmet és zavart ébresztőek, félig emberi, állati, démoni alakjai a gonoszságot keltik életre. Bosch a kétkedés korában a vallási és sátáni témákat vetette vászonra fricskaként Európa világában, ahol a mindennapokat átitatta a vallási világ meséi és perverziói, ahol a boszorkányokat megégették, emberáldozatokat tartottak fekete misékkel, s ma- holnap a pokol bugyraiban találhatta magát az ember. Az alkímia kora, ahol Bosch is igen gyakran nyúlt a boszorkánykenőcs után, ami LSD- szerű hatást gyakorolt fogyasztójára...


Talán Serafini- nek is megvolt a maga boszorkánykenőcse...ugye a szabadszellemű '70-es évekről beszélünk...:D


Persze ne feledjük DALI - t sem, aki sajátos metafizikával látta el képein szereplő teremtményeit. Képeinek álomvilágában a hétköznapi tárgyak deformálódnak és bizarr irracionális átváltozáson mennek keresztül. 

Serafini- nek tehát minden korszakalkotó nagy szürrealistából csak egy aprócskát kellett lecsippentenie, hogy ő is valami maradandót és sikereset alkothasson.

Ehhez már csak egy titokzatos külsőt kellett kölcsönöznie, méghozzá a híres és különös Voynich-kézirat hasonszőrű teremtményeként.


A VOYONICH - kézirat belülről kézírásos, s minden egyes oldala telis- tele van rejtélyekkel és megfejthetetlen írományokkal. A kódfejtők mind a mai napig képtelen voltak megfejteni tartalmát, pedig az egész könyv burjánzik a magyarázó színes ábráktól. Herbáriumi, asztrológiai, biológiai ás alkímiai gyűjteményt olvashatnánk- ha el tudnánk olvasni!

Nyelvezetét inkább mesterségeshez közelítik, bár nem egy alkimista művének is titulálják, aki azért kódolta, hogy kutatásait védje, valamint egyes feltételezések szerint az örök élet titkát is rejti... eközben mások úgy vélik, a szerző önkívületi rohamban írta érthetetlen halandzsáját, sőt, vannak, akik a földönkívüliek művének tartják a könyvet.
Képek a Voynich-kéziratból...


Serafini gy új világot teremt...No de kérem!

Láttunk már ilyet is! Egy teljesen kitalált civilizáció története és történelme- csak nem a híres J.R.R. Tolkien munkássága jut eszünkbe?

Aki időt és energiát nem sajnálva egy csodálatos világot teremtett nekünk!

Persze Serafini kódexe és szürreális rajzai erre a színvonalra soha nem juthatnak el...

Ugye hogy ugye?


Meglepő módon Serafini kódexe is hasonló tulajdonságokkal bír, mint a Voynich-kézirat, s szerény véleményem szerint bizony meglehetősen tudatosan!

A Voynich-kézirattal kapcsolatban a kódtörők már a halandzsa nyelv és hamisság elvét is felvetették, ám ez ellent mond a mű szabályosságával, s azt a kérdést vonja maga után, hogy miért alkotott volna valaki ennyi mű- gonddal és időigényes munkával egy olyan könyvet, aminek semmi, de semmi értelme nincsen valójában???

No szerintem az egyetlen erre a kérdésre válaszolni tudó ember ma Luigi Serafini, a 60-as éveiben járó olasz építész! :D

Serafini kódexét ugyanis olyan szintű érdeklődés övezi, hogy már a parajelenségek kutatói is rávetették magukat, s mindenféle misztikus üzeneteket keresnek benne, s az UFO- hívők is egy idegen civilizáció kódexét látják benne!

Persze mindenki abban hisz, amiben szeretne, vagy ami kielégíti a kíváncsiságát- de ha jobban belegondolunk, láthatjuk, hogy ez nem más, mint egy brilliánsan megalkotott üzleti fogás. 
Luigi Serafini beírta magát a történelembe, gazdag és ismert lett. 

Alkotása pedig őrizni fogja titkát örökre, mert ugye ha megfejtené is valaki, annak tartalma ugyanolyan megfejtésre várna. Hogy miért?
Mert valójában nem szól semmiről.


Csak rólunk, a kíváncsi emberről, aki ha nem ért valamit, elkezdi kutatni annak forrását és jelentését.

KÉPEK A KÓDEXBŐL:
 

Ezek olyan hihetetlen képződmények,
hogy biztosan egy idegen civilizációtól származnak!!! 


 Serafini- nek megjelent még egy másik kötete is, ami a Pulcinellopedia címet viseli. Hasonló stílusú rajzait, vázlatait tartalmazza, jelmez és díszletterveit, skicceit- meglepő módon ezt nem az UFO-k rajzoltatták le vele. Ez is bizonyítja, mint minden kódextől független munkája is, hogy mindig is ilyen stílusban rajzolt és alkotott, semmiben nem különbözik a kódex sem addigi munkásságától, képi és ábrázolás módjától, csak nagyon szép körítéssel van tálalva, eladható misztikumként egy futurista civilizációról! :D


Harmadik ismert kötete a Rizzoli, melyben különös növények nyomatait örökíti meg a szerző- természetesen egy idegen civilizáció növényeiről!
A művész elérhetitek a http://luigiserafini.com/-on! Vagyis mégsem! Ugyanis üres lap található itt már évek óta. Sajnáljuk, de a művész nem nyilatkozik. Ajjaj- akkor valami titkot őriz! Például ismeretlen civilizációk titkait! Vegyük meg gyorsan a könyvét- ha tudjuk, és keressük meg a titkokat benne!
Ha pedig nem kapnánk egyetlenegy példányt sem belőle, szkennelt verzióban akár I T T is letölthetjük (53 Mb, közel 400 oldal), vagy online is rákereshetünk. A könyv ajánlott illuminált állapotban, boszorkánypecséttel babrálóknak kötelező. Tim Burton is hasonlót lapozgathatott elalvás előtt. Érdekes végigpörgetni Serafini világhírű kódolt könyvét- ki tudja, talán valamelyikőtök el tudja olvasni! :D

Kellemes "olvasgatást"!Ja, és boldog születésnapot Én! ^ _ ^
8 megjegyzés:

 1. Tolkien nekem is eszembe jutott közben, de még Lovecraft Necronomiconja is :P :)
  darkhero
  (És nyugodt szülinapot utólag is)

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Köszi dark!

   A Necronomicon nekem nem, de ez a pali annyi mindent gyúrt bele, hogy még az is lehet! :D

   Törlés
 2. Ó anyám itt több plágium is van mint azt hinnénk :D
  A cikk elején rögtön beugrott a Voynich kézirat a másik ugye Dali munkássága volt míg végül megláttam azt a szivárvány hidat amin egy város terpeszkedett...
  Mondanom sem kell mindjárt Asgard-ra gondoltam és a Bifröst hídra xD

  De ha megnézed a fantastic planet című 1973-as francia animációs filmet akkor kapásból rájössz miről is szól Luigi bá "munkássága".
  Jah és ez a film is mint ahogy írtam a szabad szellem és a drogok korszakában keletkezett :DDD
  Kész vicc az egész! A rajzok viszont tetszenek mindezt nem elvakult hívő szemmel mondom. És nagyon boldog szülinapot kívánok neked ^^

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. köszi mester! :D

   Edda művek! :D Nem ugrott be ez sem, jó kis északi zúzmarás mitológia!

   Fantastic Planet! Sosem vettem végül rá magam hogy megnézzem- pedig kellene. De a látványvilágát ismerek- és igen az is ilyen. :O

   Törlés
 3. Azért az állatos képek között van pár középszerűnél jobb is. A krokiszexes rajz szerintem kibaszott nagy flash!:)
  De mégis Italian Spiderman kúr oda a legjobban!:D

  Kis késéssel, de boldog szülinapot!:)
  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. köszönöm! :)

   Hát van egy kettő, amin én is begondolkoztam.
   ...de inkább az ötlött fel bennem, hogy ez a drogosok mennyei mannája, akár a bibliájuk is lehetne LOL O____O?

   Törlés
 4. Ja, és bocs ezért a debella szóközért. Ez van ha rákönyökölök a billentyűzetre.:/

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. :D
   Semmi gond. Szeretem a szellős, tágas tereket. :D

   Törlés

Ezeket is ajánljuk: